Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Tám Bài Kệ Chuyển Hóa Tâm và Phát Khởi Bồ Đề Tâm

Tuesday, January 5, 201615:09(View: 18159)
Tám Bài Kệ Chuyển Hóa Tâm và Phát Khởi Bồ Đề Tâm
Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 giảng về
TÁM BÀI KỆ CHUYỂN HÓA TÂM & PHÁT KHỞI BỒ ĐỀ TÂM
tại thành phố Boston, 2014.
Tỳ kheo Thích Tuệ Tĩnh & Thích Thái Tiến chuỵển sang Việt ngữ.

Buổi sáng. Phần 1

Buổi sáng. Phần 2

Buổi Chiều. Phần 1

Buổi Chiều. Phần 2


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 14540)
Enlightenment refers to the full comprehension of a situation... Dalai Lama
(View: 16187)
Penguin Lecture 2011 - The Art of Happiness - Lecturer: His Holiness the Dalai Lama
(View: 15649)
His Holiness the Dalai Lama speaks about the importance of compassion during his inaugural address of the Hindustan Times Leadership Summit in New Delhi, India...
(View: 15952)
His Holiness the Dalai Lama's inaugural address at the Hindustan Times Leadership Summit in New Delhi, India, on November 19th, 2010.
(View: 22604)
The Four Noble Truth (Tứ Diệu Đế) - Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng tại Long Beach ngày 25-26/09/2009 - Phụ đề & thuyết minh Việt ngữ
(View: 15339)
His Holiness the Dalai Lama's public talk on cultivating peace given in Copenhagen, Denmark on May 31st, 2009.
(View: 14925)
His Holiness the Dalai Lama gives an introductory lecture to Buddhism at Emory on October 21, 2007
(View: 15682)
His Holiness the Dalai Lama's public talk given at the West Lawn of the US Capitol in Washington DC, USA, on July 9, 2011
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM