Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật - Quyển 06

Monday, July 11, 201100:00(View: 17734)
Kinh Thủ Lăng Nghiêm Giảng Thuật - Quyển 06
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 14805)
Phật học tinh yếu - Tác giả: HT Thích Thiền Tâm - Trung tâm Sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm thực hiện
(View: 19457)
Tác giả: HT Tịnh Không - Việt dịch: Thích Huệ Thông - Diễn đọc: Nguyễn Đông, Thùy Anh, Huy Hồ, Kim Phượng, Thủy Tiên
(View: 25126)
Kinh Chánh Pháp Sanghata - Sanghata Sutra - Nhơn Hồ và Vinh Trần đọc
(View: 13914)
Tất cả đều là lẽ đương nhiên - Trích từ: Tinh Vân Bách Ngữ - Hạnh Huệ soạn dịch
(View: 18491)
Thanh tịnh tâm - Tác giả: Lê Sỹ Minh Tùng - Người đọc: Nguyên Hà
(View: 25009)
Vô thượng Niết-bàn - Tác giả: Lê Sỹ Minh Tùng - Người đọc: Nguyên Hà
(View: 24240)
Phá mê khai ngộ - Tác giả: Lê Sỹ Minh Tùng - Người đọc: Nguyên Hà
(View: 24253)
Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm - Một cao tăng cận đại - Biên soạn: Bảo Đăng
(View: 11931)
Tác giả: HT Thích Thanh Từ - Giọng đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Kim Phụng, Kim Phượng, Thanh Thuyết
(View: 12333)
Tác giả: HT Thích Thanh Từ - Giọng đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Kim Phụng, Kim Phượng, Thanh Thuyết
(View: 14066)
Kinh Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Phần 3; Dịch & chú giải: Tâm Minh Lê Đình Thám; Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 14487)
Kinh Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Phần 2; Dịch & chú giải: Tâm Minh Lê Đình Thám; Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 17508)
Kinh Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Phần 1; Dịch & chú giải: Tâm Minh Lê Đình Thám; Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 12451)
Soạn giả: Lê Sỹ Minh Tùng - Giọng đọc: Nguyên Hà
(View: 18858)
Soạn giả: Lê Sỹ Minh Tùng - Giọng đọc: Nguyên Hà
(View: 11339)
Nguyên tác: Hermann Hesse - Giọng đọc: Kim Phượng
(View: 11208)
Nguyên tác: Ajahn Chah - Việt dịch: Minh Vi
(View: 11673)
Nguyên tác: Ajahn Chah - Việt dịch: Minh Vi
(View: 19132)
Nguyên tác: Ajahn Chah - Việt dịch: Minh Vi
(View: 11065)
Tác giả: HT. Thích Thanh Từ - Giọng đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Kim Phượng
(View: 11384)
Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Kim Phượng
(View: 10295)
Tác giả: HT. Thích Tịnh Từ - Giọng đọc: Đức Uy, Huy Hồ, Kim Phượng
(View: 11409)
Từng Bước Nở Hoa Sen - Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: Chiếu Thành, Diệu Ánh
(View: 10190)
Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Kim Phượng
(View: 10095)
Tác giả: Liên Trì Đại sư - Việt dịch: Giới Nghiêm - Giọng đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Thy Mai
(View: 11242)
Giận - Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: Hướng Dương
(View: 9476)
Tác giả: Pháp sư Viên Nhân - Giọng đọc: Huy Hồ, Tấn Thy
(View: 9961)
Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Kim Phượng, Kim Phụng
(View: 27255)
Tử thư Tây Tạng - Tibetan Book of the Dead - Nguyên tác: Bardo Thodol Chenmo - Phóng tác: Nguyên Phong
(View: 9910)
Từ Nguồn Diệu Pháp - Tác giả: Ni Sư Thích Nữ Trí Hải - Giọng đọc Diệu Thủy
(View: 17464)
Trở Về Từ Cõi Sáng - Nguyên Phong phóng tác - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 12674)
Tìm Phật Ở Đâu - Tác giả: Minh Tâm - Tâm Từ đọc
(View: 10299)
Tiến Trình Tu Chứng - Tâm Kiến Chánh đọc
(View: 23078)
Trở Về Từ Xứ Tuyết - Nguyên Phong
(View: 23636)
Tâm bất sinh - Nguyên tác: Thiền sư Bankei - Dịch Việt: NS Thích Nữ Trí Hải - Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 19939)
Tu Bụi - Tác giả: Trần Kiêm Đoàn
(View: 11784)
Lắng nghe tiếng hát sông Hằng - Tác giả: Bác sĩ Quách Huệ Trân - Giọng đọc: Đức Uy, Nguyễn Vinh, Diệu Huyền
(View: 15178)
Thoát Vòng Tục Lụy - Nguyên tác: Đại sư Tinh Vân - Bản dịch: Hòa thượng Thích Quảng Độ - Giọng đọc: Tâm Từ và Tâm Kiến Chánh
(View: 9703)
Thả Một Bè Lau - Tác giả: Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: Hướng Dương
(View: 19118)
Tạng Thư Sống Chết - Dịch giả: Thích nữ Trí Hải - Giọng đọc: Diệu Nghiêm
(View: 12604)
Tám Quyển Sách Quý - Phần 3/3 - Tác giả: Hòa Thượng Thích Thiện Hoa - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 10800)
Tám Quyển Sách Quý - Phần 2/3 - Tác giả: Hòa Thượng Thích Thiện Hoa - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 13174)
Tám Quyển Sách Quý - Phần 1/3 - Tác giả: Hòa Thượng Thích Thiện Hoa - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 9192)
Tấm Lòng Rộng Mở - Tác giả: Đức Dalai Lama - Chuyển dịch: Lê Tuyên, Hiệu đính: Lê Gia
(View: 10834)
Tám điều giác ngộ - Tác giả: Thích Phổ Huân - Giọng đọc:Tâm Chánh Kiến
(View: 10919)
Quê hương Cực Lạc - Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
(View: 10313)
Đức Quán Thế Âm Bồ Tát - Tác Giả: HT Thích Trí Thủ - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 8244)
Quan Âm Thị Kính - Tác giả: Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: nhóm cư sĩ PT Đạo Tâm
(View: 11691)
Phổ Đà Sơn dị truyện - Pháp Sư Chữ Vân - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 8410)
Phép lạ của sự tỉnh thức - Tác giả: Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: Đức Uy, Huy Hồ, Kim Phượng
(View: 14024)
Phật và Thánh chúng - Tác giả: Cao Hữu Đính - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 21545)
Phật Học Phổ Thông 1 - Tác Giả: Hòa Thượng Thích Thiện Hoa - Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 11642)
Phật Học Phổ Thông 2 - Tác Giả: Hòa Thượng Thích Thiện Hoa - Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 41532)
Bốn Cuốn Luật Tiểu Tỳ Ni - Sa Di - Dịch giải: HT Thích Trí Quang; Giọng đọc: Nguyễn Vinh
(View: 15833)
Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm - Việt dịch: Thích Nữ Trí Hải - Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Thy Mai, Nguyễn Đông, Thanh Thuyết
(View: 14760)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Dịch Việt: HT Thích Trí Tịnh - Giọng đọc: Kim Phượng, Thy Mai, Bích Ngọc, Nguyễn Đông, Thùy Anh, Ngọc Mỹ, Hùng Thanh
(View: 33086)
Kinh Lương Hoàng Sám - Việt dịch: Thích Viên Giác - Giọng đọc: Kim Phượng, Thy Mai, Huy Hồ, Thanh Thuyết, Nguyễn Đông
(View: 18091)
Kinh Hiền Ngu - Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trung Quán
(View: 14772)
Kinh Địa Tạng - Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh - Diễn đọc: Ngọc Mỹ, Thy Mai
(View: 14534)
Kinh Đại Bát Niết Bàn - Việt dịch: Thích Trí Tịnh - Giọng đọc: Nguyễn Vinh, Ngọc Mỹ, Hùng Thanh, Thy Mai, Thùy Trang, Thùy Anh, Đức Uy
(View: 14675)
Kinh Đại Bát Niết Bàn - Việt dịch: Thích Trí Tịnh - Giọng đọc: Nguyễn Vinh, Ngọc Mỹ, Hùng Thanh, Thy Mai, Thùy Trang, Thùy Anh, Đức Uy
(View: 11014)
Kinh A Di Đà Yếu Giải - Tác giả: Ngẫu Ích đại sư; Tâm Từ đọc
(View: 13388)
Nghiên cứu về khuyên phát tâm bồ đề - Tg: Đại sư Tĩnh Am - Pháp sư Diễn Bồi giảng - Dịch: Võ Đức Sâm và Ngô Đức Thọ; Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 31045)
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu - Nguyễn Vinh đọc
(View: 15988)
Khi nào chim sắt bay - Ni Sư Ayya Khema. Việt dịch: Diệu Liên – Lý Thu Linh. Giọng đọc: Diệu Hoa
(View: 14240)
Khám phá con đường giải thoát (Giáo lý khẩu truyền) - Giọng đọc: Diệu Thủy
(View: 47010)
Huyền thuật và các Đạo sĩ Tây Tạng - Nguyên Phong phóng tác
(View: 13629)
Hoa trôi trên sóng nước - Phóng tác: Nguyên Phong - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 21641)
Hoa sen trên tuyết - Nguyên Phong phóng dịch - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 11607)
Hiệu lực của sự cầu nguyện - Hòa thượng Thích Nhất Hạnh
(View: 15108)
Tác giả: Blair T.Spalding - Dịch giả: Nguyên Phong - Giọng đọc ông bà Nghệ sỹ: Thanh Điền và Thanh Kim Huệ
(View: 14814)
Đường xưa mây trắng - Tác giả: Nhất Hạnh - Giọng đọc: Chiếu Thạnh
(View: 10327)
Đường vào nội tâm - Tg: Thích Nữ Trí Hải - Giọng đọc: Hồng Vân & Đoàn Yên Linh
(View: 12873)
Đường tu không hai - Tác giả: Minh Tâm - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 26120)
Đường mây qua xứ tuyết - Nguyên Tác: The Way of the White Clouds - của Lama Anagarika Govinda - Dịch giả: Nguyên Phong - Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 16173)
Du hành Tây Tạng - Tâm Minh dịch - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 12719)
Đưa tâm về nhà - Ni sư Thích Nữ Trí Hải - Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 21609)
Dấu chân trên cát - Tác giả: Nguyên Phong - Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 16136)
Đạo Phật Siêu Khoa Học - Minh Giác Nguyễn Học Tài - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 12086)
Đạo Phật Đi vào Cuộc Đời - Thiền Sư Nhất Hạnh
(View: 10587)
Đại Đường Tây vức ký - Nguyên tác: Huyền Trang - Dịch Việt: HT Thích Như Điển - Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 14429)
Cuộc đời Đức Phật - Dịch Việt: Thủy Khanh - Giọng đọc: Diệu Nghiêm
(View: 11831)
Cửa tùng đôi cánh gài - Tác giả: Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: Tha Phương, Dương Tiêu
(View: 14008)
Con đường vô tận - Tác giả: Hư Thân - Huỳnh Trung Chánh - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 21972)
Cõi bụi hồng - Ni sư Như Thủy - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 25341)
Cô Ba cháo gà - Truyện Phật giáo - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 12445)
Chuyện Cửa Thiền - Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh
(View: 15479)
Những Cánh Hoa Đàm - Tác giả: HT Thích Thanh Từ - Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 11830)
Cặn Bã Ký Ức - Nguyên tác: Như Sanh - Giọng đọc: Thanh Kim Huệ & Thanh Điền
(View: 14459)
Cẩm nang tu đạo - Tác giả: Hòa Thượng Thích Quảng Khâm - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 13424)
Bước Đầu Học Phật - Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
(View: 27250)
Bên rặng tuyết sơn - Nguyên Phong phóng tác - Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 19492)
Bên Kia Cửa Tử - Tác giả: Charles Leadbeater - Dịch giả: Nguyên Phong
(View: 22223)
Ba trụ Thiền - Ni sư Thích Nữ Trí Hải - Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 16501)
Ăn Chay Một Triết Lý Sống; Nguyên tác: Avadhutika Anandamitra Acarya; Phỏng dịch: Vĩnh Phụ và BS. Liên Hương; Người đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 12585)
Bài học ngàn vàng - Tác giả: HT Thích Thiện Hoa; Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 26146)
Bản Đồ Tu Phật; HT. Thích Thiện Hoa
(View: 11448)
An lạc từng bước chân; Phương Pháp thực Tập Hạnh Phúc; Tác giả: Thích Nhất Hạnh; Giọng đọc: Hướng Dương
(View: 14311)
Ánh Đạo Vàng; Tác giả: Võ Đình Cường; Giọng đọc: Hồng Đào - Quang Minh; Kỷ thuật thâu âm & nhạc đệm: Chí Tài
(View: 22127)
Kinh Hiền Nhân; Việt dịch: Thích Hành Trụ; Giọng đọc: Đức Uy
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều