Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Kinh Tiểu Bộ - Tập 01

Sunday, August 7, 201100:00(View: 17584)
Kinh Tiểu Bộ - Tập 01

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 14797)
Phật học tinh yếu - Tác giả: HT Thích Thiền Tâm - Trung tâm Sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm thực hiện
(View: 19451)
Tác giả: HT Tịnh Không - Việt dịch: Thích Huệ Thông - Diễn đọc: Nguyễn Đông, Thùy Anh, Huy Hồ, Kim Phượng, Thủy Tiên
(View: 25117)
Kinh Chánh Pháp Sanghata - Sanghata Sutra - Nhơn Hồ và Vinh Trần đọc
(View: 13905)
Tất cả đều là lẽ đương nhiên - Trích từ: Tinh Vân Bách Ngữ - Hạnh Huệ soạn dịch
(View: 18473)
Thanh tịnh tâm - Tác giả: Lê Sỹ Minh Tùng - Người đọc: Nguyên Hà
(View: 24991)
Vô thượng Niết-bàn - Tác giả: Lê Sỹ Minh Tùng - Người đọc: Nguyên Hà
(View: 24216)
Phá mê khai ngộ - Tác giả: Lê Sỹ Minh Tùng - Người đọc: Nguyên Hà
(View: 24234)
Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm - Một cao tăng cận đại - Biên soạn: Bảo Đăng
(View: 11925)
Tác giả: HT Thích Thanh Từ - Giọng đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Kim Phụng, Kim Phượng, Thanh Thuyết
(View: 12328)
Tác giả: HT Thích Thanh Từ - Giọng đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Kim Phụng, Kim Phượng, Thanh Thuyết
(View: 14061)
Kinh Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Phần 3; Dịch & chú giải: Tâm Minh Lê Đình Thám; Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 14474)
Kinh Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Phần 2; Dịch & chú giải: Tâm Minh Lê Đình Thám; Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 17501)
Kinh Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Phần 1; Dịch & chú giải: Tâm Minh Lê Đình Thám; Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 12448)
Soạn giả: Lê Sỹ Minh Tùng - Giọng đọc: Nguyên Hà
(View: 18849)
Soạn giả: Lê Sỹ Minh Tùng - Giọng đọc: Nguyên Hà
(View: 11329)
Nguyên tác: Hermann Hesse - Giọng đọc: Kim Phượng
(View: 11198)
Nguyên tác: Ajahn Chah - Việt dịch: Minh Vi
(View: 11665)
Nguyên tác: Ajahn Chah - Việt dịch: Minh Vi
(View: 19121)
Nguyên tác: Ajahn Chah - Việt dịch: Minh Vi
(View: 11060)
Tác giả: HT. Thích Thanh Từ - Giọng đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Kim Phượng
(View: 11372)
Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Kim Phượng
(View: 10290)
Tác giả: HT. Thích Tịnh Từ - Giọng đọc: Đức Uy, Huy Hồ, Kim Phượng
(View: 11388)
Từng Bước Nở Hoa Sen - Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: Chiếu Thành, Diệu Ánh
(View: 10183)
Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Kim Phượng
(View: 10092)
Tác giả: Liên Trì Đại sư - Việt dịch: Giới Nghiêm - Giọng đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Thy Mai
(View: 11240)
Giận - Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: Hướng Dương
(View: 9471)
Tác giả: Pháp sư Viên Nhân - Giọng đọc: Huy Hồ, Tấn Thy
(View: 9953)
Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Kim Phượng, Kim Phụng
(View: 27246)
Tử thư Tây Tạng - Tibetan Book of the Dead - Nguyên tác: Bardo Thodol Chenmo - Phóng tác: Nguyên Phong
(View: 9906)
Từ Nguồn Diệu Pháp - Tác giả: Ni Sư Thích Nữ Trí Hải - Giọng đọc Diệu Thủy
(View: 17451)
Trở Về Từ Cõi Sáng - Nguyên Phong phóng tác - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 12669)
Tìm Phật Ở Đâu - Tác giả: Minh Tâm - Tâm Từ đọc
(View: 10296)
Tiến Trình Tu Chứng - Tâm Kiến Chánh đọc
(View: 23069)
Trở Về Từ Xứ Tuyết - Nguyên Phong
(View: 23631)
Tâm bất sinh - Nguyên tác: Thiền sư Bankei - Dịch Việt: NS Thích Nữ Trí Hải - Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 19932)
Tu Bụi - Tác giả: Trần Kiêm Đoàn
(View: 11777)
Lắng nghe tiếng hát sông Hằng - Tác giả: Bác sĩ Quách Huệ Trân - Giọng đọc: Đức Uy, Nguyễn Vinh, Diệu Huyền
(View: 15172)
Thoát Vòng Tục Lụy - Nguyên tác: Đại sư Tinh Vân - Bản dịch: Hòa thượng Thích Quảng Độ - Giọng đọc: Tâm Từ và Tâm Kiến Chánh
(View: 9696)
Thả Một Bè Lau - Tác giả: Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: Hướng Dương
(View: 19111)
Tạng Thư Sống Chết - Dịch giả: Thích nữ Trí Hải - Giọng đọc: Diệu Nghiêm
(View: 12596)
Tám Quyển Sách Quý - Phần 3/3 - Tác giả: Hòa Thượng Thích Thiện Hoa - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 10793)
Tám Quyển Sách Quý - Phần 2/3 - Tác giả: Hòa Thượng Thích Thiện Hoa - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 13169)
Tám Quyển Sách Quý - Phần 1/3 - Tác giả: Hòa Thượng Thích Thiện Hoa - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 9187)
Tấm Lòng Rộng Mở - Tác giả: Đức Dalai Lama - Chuyển dịch: Lê Tuyên, Hiệu đính: Lê Gia
(View: 10829)
Tám điều giác ngộ - Tác giả: Thích Phổ Huân - Giọng đọc:Tâm Chánh Kiến
(View: 10913)
Quê hương Cực Lạc - Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
(View: 10305)
Đức Quán Thế Âm Bồ Tát - Tác Giả: HT Thích Trí Thủ - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 8238)
Quan Âm Thị Kính - Tác giả: Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: nhóm cư sĩ PT Đạo Tâm
(View: 11687)
Phổ Đà Sơn dị truyện - Pháp Sư Chữ Vân - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 8406)
Phép lạ của sự tỉnh thức - Tác giả: Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: Đức Uy, Huy Hồ, Kim Phượng
(View: 14006)
Phật và Thánh chúng - Tác giả: Cao Hữu Đính - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 21536)
Phật Học Phổ Thông 1 - Tác Giả: Hòa Thượng Thích Thiện Hoa - Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 11635)
Phật Học Phổ Thông 2 - Tác Giả: Hòa Thượng Thích Thiện Hoa - Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 41524)
Bốn Cuốn Luật Tiểu Tỳ Ni - Sa Di - Dịch giải: HT Thích Trí Quang; Giọng đọc: Nguyễn Vinh
(View: 15829)
Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm - Việt dịch: Thích Nữ Trí Hải - Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Thy Mai, Nguyễn Đông, Thanh Thuyết
(View: 14752)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Dịch Việt: HT Thích Trí Tịnh - Giọng đọc: Kim Phượng, Thy Mai, Bích Ngọc, Nguyễn Đông, Thùy Anh, Ngọc Mỹ, Hùng Thanh
(View: 33080)
Kinh Lương Hoàng Sám - Việt dịch: Thích Viên Giác - Giọng đọc: Kim Phượng, Thy Mai, Huy Hồ, Thanh Thuyết, Nguyễn Đông
(View: 18082)
Kinh Hiền Ngu - Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trung Quán
(View: 14764)
Kinh Địa Tạng - Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh - Diễn đọc: Ngọc Mỹ, Thy Mai
(View: 14527)
Kinh Đại Bát Niết Bàn - Việt dịch: Thích Trí Tịnh - Giọng đọc: Nguyễn Vinh, Ngọc Mỹ, Hùng Thanh, Thy Mai, Thùy Trang, Thùy Anh, Đức Uy
(View: 14669)
Kinh Đại Bát Niết Bàn - Việt dịch: Thích Trí Tịnh - Giọng đọc: Nguyễn Vinh, Ngọc Mỹ, Hùng Thanh, Thy Mai, Thùy Trang, Thùy Anh, Đức Uy
(View: 11005)
Kinh A Di Đà Yếu Giải - Tác giả: Ngẫu Ích đại sư; Tâm Từ đọc
(View: 13383)
Nghiên cứu về khuyên phát tâm bồ đề - Tg: Đại sư Tĩnh Am - Pháp sư Diễn Bồi giảng - Dịch: Võ Đức Sâm và Ngô Đức Thọ; Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 31042)
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu - Nguyễn Vinh đọc
(View: 15983)
Khi nào chim sắt bay - Ni Sư Ayya Khema. Việt dịch: Diệu Liên – Lý Thu Linh. Giọng đọc: Diệu Hoa
(View: 14230)
Khám phá con đường giải thoát (Giáo lý khẩu truyền) - Giọng đọc: Diệu Thủy
(View: 46992)
Huyền thuật và các Đạo sĩ Tây Tạng - Nguyên Phong phóng tác
(View: 13618)
Hoa trôi trên sóng nước - Phóng tác: Nguyên Phong - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 21634)
Hoa sen trên tuyết - Nguyên Phong phóng dịch - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 11598)
Hiệu lực của sự cầu nguyện - Hòa thượng Thích Nhất Hạnh
(View: 15091)
Tác giả: Blair T.Spalding - Dịch giả: Nguyên Phong - Giọng đọc ông bà Nghệ sỹ: Thanh Điền và Thanh Kim Huệ
(View: 14809)
Đường xưa mây trắng - Tác giả: Nhất Hạnh - Giọng đọc: Chiếu Thạnh
(View: 10319)
Đường vào nội tâm - Tg: Thích Nữ Trí Hải - Giọng đọc: Hồng Vân & Đoàn Yên Linh
(View: 12866)
Đường tu không hai - Tác giả: Minh Tâm - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 26112)
Đường mây qua xứ tuyết - Nguyên Tác: The Way of the White Clouds - của Lama Anagarika Govinda - Dịch giả: Nguyên Phong - Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 16166)
Du hành Tây Tạng - Tâm Minh dịch - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 12714)
Đưa tâm về nhà - Ni sư Thích Nữ Trí Hải - Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 21587)
Dấu chân trên cát - Tác giả: Nguyên Phong - Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 16129)
Đạo Phật Siêu Khoa Học - Minh Giác Nguyễn Học Tài - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 12081)
Đạo Phật Đi vào Cuộc Đời - Thiền Sư Nhất Hạnh
(View: 10584)
Đại Đường Tây vức ký - Nguyên tác: Huyền Trang - Dịch Việt: HT Thích Như Điển - Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 14424)
Cuộc đời Đức Phật - Dịch Việt: Thủy Khanh - Giọng đọc: Diệu Nghiêm
(View: 11822)
Cửa tùng đôi cánh gài - Tác giả: Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: Tha Phương, Dương Tiêu
(View: 14005)
Con đường vô tận - Tác giả: Hư Thân - Huỳnh Trung Chánh - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 21965)
Cõi bụi hồng - Ni sư Như Thủy - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 25339)
Cô Ba cháo gà - Truyện Phật giáo - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 12436)
Chuyện Cửa Thiền - Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh
(View: 15471)
Những Cánh Hoa Đàm - Tác giả: HT Thích Thanh Từ - Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 11827)
Cặn Bã Ký Ức - Nguyên tác: Như Sanh - Giọng đọc: Thanh Kim Huệ & Thanh Điền
(View: 14454)
Cẩm nang tu đạo - Tác giả: Hòa Thượng Thích Quảng Khâm - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 13418)
Bước Đầu Học Phật - Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
(View: 27241)
Bên rặng tuyết sơn - Nguyên Phong phóng tác - Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 19485)
Bên Kia Cửa Tử - Tác giả: Charles Leadbeater - Dịch giả: Nguyên Phong
(View: 22218)
Ba trụ Thiền - Ni sư Thích Nữ Trí Hải - Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 16487)
Ăn Chay Một Triết Lý Sống; Nguyên tác: Avadhutika Anandamitra Acarya; Phỏng dịch: Vĩnh Phụ và BS. Liên Hương; Người đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 12579)
Bài học ngàn vàng - Tác giả: HT Thích Thiện Hoa; Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 26139)
Bản Đồ Tu Phật; HT. Thích Thiện Hoa
(View: 11438)
An lạc từng bước chân; Phương Pháp thực Tập Hạnh Phúc; Tác giả: Thích Nhất Hạnh; Giọng đọc: Hướng Dương
(View: 14308)
Ánh Đạo Vàng; Tác giả: Võ Đình Cường; Giọng đọc: Hồng Đào - Quang Minh; Kỷ thuật thâu âm & nhạc đệm: Chí Tài
(View: 22122)
Kinh Hiền Nhân; Việt dịch: Thích Hành Trụ; Giọng đọc: Đức Uy
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều