Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Công Ơn Cha Mẹ

Thursday, May 10, 201200:00(View: 30504)
Công Ơn Cha Mẹ

Công Ơn Cha Mẹ

For Smart Phone, iPad & Download: [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Tác giả: Thích Giác Thiện
Giọng đọc: Mai Hậu, Thanh Sử

Reader's Comment
Sunday, November 10, 201909:05
Guest
cho con hỏi muồn tải mp3 công ơn cha mẹ thì phải làm sao ạ. con xin cám ơn
Tuesday, January 20, 201507:11
Guest
Nam mo A Di Da Phat
Thursday, December 11, 201406:25
Guest
quá hay , nam mô a di đà phật
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 14793)
Phật học tinh yếu - Tác giả: HT Thích Thiền Tâm - Trung tâm Sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm thực hiện
(View: 19447)
Tác giả: HT Tịnh Không - Việt dịch: Thích Huệ Thông - Diễn đọc: Nguyễn Đông, Thùy Anh, Huy Hồ, Kim Phượng, Thủy Tiên
(View: 25115)
Kinh Chánh Pháp Sanghata - Sanghata Sutra - Nhơn Hồ và Vinh Trần đọc
(View: 13899)
Tất cả đều là lẽ đương nhiên - Trích từ: Tinh Vân Bách Ngữ - Hạnh Huệ soạn dịch
(View: 18450)
Thanh tịnh tâm - Tác giả: Lê Sỹ Minh Tùng - Người đọc: Nguyên Hà
(View: 24980)
Vô thượng Niết-bàn - Tác giả: Lê Sỹ Minh Tùng - Người đọc: Nguyên Hà
(View: 24189)
Phá mê khai ngộ - Tác giả: Lê Sỹ Minh Tùng - Người đọc: Nguyên Hà
(View: 24229)
Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm - Một cao tăng cận đại - Biên soạn: Bảo Đăng
(View: 11919)
Tác giả: HT Thích Thanh Từ - Giọng đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Kim Phụng, Kim Phượng, Thanh Thuyết
(View: 12323)
Tác giả: HT Thích Thanh Từ - Giọng đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Kim Phụng, Kim Phượng, Thanh Thuyết
(View: 14056)
Kinh Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Phần 3; Dịch & chú giải: Tâm Minh Lê Đình Thám; Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 14465)
Kinh Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Phần 2; Dịch & chú giải: Tâm Minh Lê Đình Thám; Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 17497)
Kinh Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm - Phần 1; Dịch & chú giải: Tâm Minh Lê Đình Thám; Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 12442)
Soạn giả: Lê Sỹ Minh Tùng - Giọng đọc: Nguyên Hà
(View: 18838)
Soạn giả: Lê Sỹ Minh Tùng - Giọng đọc: Nguyên Hà
(View: 11319)
Nguyên tác: Hermann Hesse - Giọng đọc: Kim Phượng
(View: 11195)
Nguyên tác: Ajahn Chah - Việt dịch: Minh Vi
(View: 11663)
Nguyên tác: Ajahn Chah - Việt dịch: Minh Vi
(View: 19120)
Nguyên tác: Ajahn Chah - Việt dịch: Minh Vi
(View: 11055)
Tác giả: HT. Thích Thanh Từ - Giọng đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Kim Phượng
(View: 11363)
Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Kim Phượng
(View: 10284)
Tác giả: HT. Thích Tịnh Từ - Giọng đọc: Đức Uy, Huy Hồ, Kim Phượng
(View: 11385)
Từng Bước Nở Hoa Sen - Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: Chiếu Thành, Diệu Ánh
(View: 10177)
Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Kim Phượng
(View: 10090)
Tác giả: Liên Trì Đại sư - Việt dịch: Giới Nghiêm - Giọng đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Thy Mai
(View: 11230)
Giận - Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: Hướng Dương
(View: 9471)
Tác giả: Pháp sư Viên Nhân - Giọng đọc: Huy Hồ, Tấn Thy
(View: 9944)
Tác giả: HT. Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: Huy Hồ, Đức Uy, Kim Phượng, Kim Phụng
(View: 27235)
Tử thư Tây Tạng - Tibetan Book of the Dead - Nguyên tác: Bardo Thodol Chenmo - Phóng tác: Nguyên Phong
(View: 9902)
Từ Nguồn Diệu Pháp - Tác giả: Ni Sư Thích Nữ Trí Hải - Giọng đọc Diệu Thủy
(View: 17449)
Trở Về Từ Cõi Sáng - Nguyên Phong phóng tác - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 12664)
Tìm Phật Ở Đâu - Tác giả: Minh Tâm - Tâm Từ đọc
(View: 10294)
Tiến Trình Tu Chứng - Tâm Kiến Chánh đọc
(View: 23050)
Trở Về Từ Xứ Tuyết - Nguyên Phong
(View: 23620)
Tâm bất sinh - Nguyên tác: Thiền sư Bankei - Dịch Việt: NS Thích Nữ Trí Hải - Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 19917)
Tu Bụi - Tác giả: Trần Kiêm Đoàn
(View: 11772)
Lắng nghe tiếng hát sông Hằng - Tác giả: Bác sĩ Quách Huệ Trân - Giọng đọc: Đức Uy, Nguyễn Vinh, Diệu Huyền
(View: 15167)
Thoát Vòng Tục Lụy - Nguyên tác: Đại sư Tinh Vân - Bản dịch: Hòa thượng Thích Quảng Độ - Giọng đọc: Tâm Từ và Tâm Kiến Chánh
(View: 9690)
Thả Một Bè Lau - Tác giả: Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: Hướng Dương
(View: 19105)
Tạng Thư Sống Chết - Dịch giả: Thích nữ Trí Hải - Giọng đọc: Diệu Nghiêm
(View: 12583)
Tám Quyển Sách Quý - Phần 3/3 - Tác giả: Hòa Thượng Thích Thiện Hoa - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 10776)
Tám Quyển Sách Quý - Phần 2/3 - Tác giả: Hòa Thượng Thích Thiện Hoa - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 13160)
Tám Quyển Sách Quý - Phần 1/3 - Tác giả: Hòa Thượng Thích Thiện Hoa - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 9186)
Tấm Lòng Rộng Mở - Tác giả: Đức Dalai Lama - Chuyển dịch: Lê Tuyên, Hiệu đính: Lê Gia
(View: 10822)
Tám điều giác ngộ - Tác giả: Thích Phổ Huân - Giọng đọc:Tâm Chánh Kiến
(View: 10910)
Quê hương Cực Lạc - Việt dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
(View: 10300)
Đức Quán Thế Âm Bồ Tát - Tác Giả: HT Thích Trí Thủ - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 8225)
Quan Âm Thị Kính - Tác giả: Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: nhóm cư sĩ PT Đạo Tâm
(View: 11683)
Phổ Đà Sơn dị truyện - Pháp Sư Chữ Vân - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 8405)
Phép lạ của sự tỉnh thức - Tác giả: Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: Đức Uy, Huy Hồ, Kim Phượng
(View: 14004)
Phật và Thánh chúng - Tác giả: Cao Hữu Đính - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 21524)
Phật Học Phổ Thông 1 - Tác Giả: Hòa Thượng Thích Thiện Hoa - Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 11630)
Phật Học Phổ Thông 2 - Tác Giả: Hòa Thượng Thích Thiện Hoa - Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 41511)
Bốn Cuốn Luật Tiểu Tỳ Ni - Sa Di - Dịch giải: HT Thích Trí Quang; Giọng đọc: Nguyễn Vinh
(View: 15825)
Kinh Phương Quảng Đại Trang Nghiêm - Việt dịch: Thích Nữ Trí Hải - Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Thy Mai, Nguyễn Đông, Thanh Thuyết
(View: 14749)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Dịch Việt: HT Thích Trí Tịnh - Giọng đọc: Kim Phượng, Thy Mai, Bích Ngọc, Nguyễn Đông, Thùy Anh, Ngọc Mỹ, Hùng Thanh
(View: 33068)
Kinh Lương Hoàng Sám - Việt dịch: Thích Viên Giác - Giọng đọc: Kim Phượng, Thy Mai, Huy Hồ, Thanh Thuyết, Nguyễn Đông
(View: 18070)
Kinh Hiền Ngu - Việt dịch: Hòa Thượng Thích Trung Quán
(View: 14756)
Kinh Địa Tạng - Việt Dịch: HT Thích Trí Tịnh - Diễn đọc: Ngọc Mỹ, Thy Mai
(View: 14524)
Kinh Đại Bát Niết Bàn - Việt dịch: Thích Trí Tịnh - Giọng đọc: Nguyễn Vinh, Ngọc Mỹ, Hùng Thanh, Thy Mai, Thùy Trang, Thùy Anh, Đức Uy
(View: 14660)
Kinh Đại Bát Niết Bàn - Việt dịch: Thích Trí Tịnh - Giọng đọc: Nguyễn Vinh, Ngọc Mỹ, Hùng Thanh, Thy Mai, Thùy Trang, Thùy Anh, Đức Uy
(View: 10997)
Kinh A Di Đà Yếu Giải - Tác giả: Ngẫu Ích đại sư; Tâm Từ đọc
(View: 13383)
Nghiên cứu về khuyên phát tâm bồ đề - Tg: Đại sư Tĩnh Am - Pháp sư Diễn Bồi giảng - Dịch: Võ Đức Sâm và Ngô Đức Thọ; Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 31027)
Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu - Nguyễn Vinh đọc
(View: 15968)
Khi nào chim sắt bay - Ni Sư Ayya Khema. Việt dịch: Diệu Liên – Lý Thu Linh. Giọng đọc: Diệu Hoa
(View: 14227)
Khám phá con đường giải thoát (Giáo lý khẩu truyền) - Giọng đọc: Diệu Thủy
(View: 46973)
Huyền thuật và các Đạo sĩ Tây Tạng - Nguyên Phong phóng tác
(View: 13606)
Hoa trôi trên sóng nước - Phóng tác: Nguyên Phong - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 21618)
Hoa sen trên tuyết - Nguyên Phong phóng dịch - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 11597)
Hiệu lực của sự cầu nguyện - Hòa thượng Thích Nhất Hạnh
(View: 15082)
Tác giả: Blair T.Spalding - Dịch giả: Nguyên Phong - Giọng đọc ông bà Nghệ sỹ: Thanh Điền và Thanh Kim Huệ
(View: 14799)
Đường xưa mây trắng - Tác giả: Nhất Hạnh - Giọng đọc: Chiếu Thạnh
(View: 10312)
Đường vào nội tâm - Tg: Thích Nữ Trí Hải - Giọng đọc: Hồng Vân & Đoàn Yên Linh
(View: 12866)
Đường tu không hai - Tác giả: Minh Tâm - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 26101)
Đường mây qua xứ tuyết - Nguyên Tác: The Way of the White Clouds - của Lama Anagarika Govinda - Dịch giả: Nguyên Phong - Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 16164)
Du hành Tây Tạng - Tâm Minh dịch - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 12706)
Đưa tâm về nhà - Ni sư Thích Nữ Trí Hải - Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 21563)
Dấu chân trên cát - Tác giả: Nguyên Phong - Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 16122)
Đạo Phật Siêu Khoa Học - Minh Giác Nguyễn Học Tài - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 12080)
Đạo Phật Đi vào Cuộc Đời - Thiền Sư Nhất Hạnh
(View: 10581)
Đại Đường Tây vức ký - Nguyên tác: Huyền Trang - Dịch Việt: HT Thích Như Điển - Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 14420)
Cuộc đời Đức Phật - Dịch Việt: Thủy Khanh - Giọng đọc: Diệu Nghiêm
(View: 11809)
Cửa tùng đôi cánh gài - Tác giả: Thích Nhất Hạnh - Giọng đọc: Tha Phương, Dương Tiêu
(View: 14001)
Con đường vô tận - Tác giả: Hư Thân - Huỳnh Trung Chánh - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 21960)
Cõi bụi hồng - Ni sư Như Thủy - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 25330)
Cô Ba cháo gà - Truyện Phật giáo - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 12430)
Chuyện Cửa Thiền - Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh
(View: 15465)
Những Cánh Hoa Đàm - Tác giả: HT Thích Thanh Từ - Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 11821)
Cặn Bã Ký Ức - Nguyên tác: Như Sanh - Giọng đọc: Thanh Kim Huệ & Thanh Điền
(View: 14452)
Cẩm nang tu đạo - Tác giả: Hòa Thượng Thích Quảng Khâm - Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 13416)
Bước Đầu Học Phật - Tác giả: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
(View: 27240)
Bên rặng tuyết sơn - Nguyên Phong phóng tác - Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 19475)
Bên Kia Cửa Tử - Tác giả: Charles Leadbeater - Dịch giả: Nguyên Phong
(View: 22215)
Ba trụ Thiền - Ni sư Thích Nữ Trí Hải - Giọng đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 16479)
Ăn Chay Một Triết Lý Sống; Nguyên tác: Avadhutika Anandamitra Acarya; Phỏng dịch: Vĩnh Phụ và BS. Liên Hương; Người đọc: Tâm Kiến Chánh
(View: 12576)
Bài học ngàn vàng - Tác giả: HT Thích Thiện Hoa; Giọng đọc: Tâm Từ
(View: 26126)
Bản Đồ Tu Phật; HT. Thích Thiện Hoa
(View: 11434)
An lạc từng bước chân; Phương Pháp thực Tập Hạnh Phúc; Tác giả: Thích Nhất Hạnh; Giọng đọc: Hướng Dương
(View: 14303)
Ánh Đạo Vàng; Tác giả: Võ Đình Cường; Giọng đọc: Hồng Đào - Quang Minh; Kỷ thuật thâu âm & nhạc đệm: Chí Tài
(View: 22120)
Kinh Hiền Nhân; Việt dịch: Thích Hành Trụ; Giọng đọc: Đức Uy
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều