Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Hãy Thương Nhau

Wednesday, December 2, 202011:34(View: 2706)
Hãy Thương Nhau
Hãy Thương Nhau

Lời thơ: HT Thích Nguyên Siêu
Phổ nhạc: Chúc Tâm
Trình bày: Nam Khánh


Hay Thuong Nhau
Reader's Comment
Thursday, December 3, 202001:00
Guest
Nam mô a di đà phật
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều