Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
16,960,768
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250Logo-Hanh-Huong-AD-2019-tron-250

Tán Dương Giáo Pháp

Wednesday, September 29, 201000:00(View: 65631)
Tán Dương Giáo Pháp

Pháp Phật cao siêu, lý rộng sâu

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu

Nay con gặp được xin trì tụng

Nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mầu

 

Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát

Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát

Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát

 Nam-mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ-tát

Nam-mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ-tát

Nam-mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ-tát


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ