Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
17,396,870
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250

Ân Cha Mẹ như Trời Biển

Friday, May 6, 201100:00(View: 173415)
Ân Cha Mẹ như Trời Biển

Thích Hạnh Nghĩa sinh năm 1968 tại Đà Nẵng, VN. Xuất gia năm 1990, thọ Sa Di năm 1994; Thọ Tỳ Kheo năm 1996; tốt nghiệp Cơ Bản Phật Học tại Trường Phật Học Phổ Đà Đà Nẵng. Bắt đầu học và viết nhạc từ năm 1986. Hiện đang tu học tại Chùa Vu Lan, TP Đà Nẵng.


Ân Cha Mẹ như Trời Biển - Thơ HT Giác Nhiên; Nhạc: Quý Luân - Trình bày: Thích Hạnh Nghĩa

Trích từ CD Lạy Phật Quan Âm

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ