Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
17,423,820
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250

Bến Bát Nhã Tao Ngộ

Friday, January 17, 201400:00(View: 10426)
Bến Bát Nhã Tao Ngộ

Bến Bát Nhã Tao Ngộ

Trích từ Album nhạc:
Ánh Trăng Phật Pháp
Lời thơ của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương
Phổ nhạc: Uy Thi Ca; Trình bày: Nhật Huy


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ