Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
17,302,104
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250Logo-Hanh-Huong-AD-2019-tron-250

Bình Minh Tỉnh Thức

Thursday, January 23, 201400:00(View: 10896)
Bình Minh Tỉnh Thức

Bình Minh Tỉnh Thức

Trích từ Album nhạc: Trăng Tròn Nghìn Năm Còn Đó Chờ Ai
Lời thơ của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương
Phổ nhạc: Linh Phương; Trình bày: Thanh Ngọc


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ