Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
18,414,293
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250

Bình Minh Tỉnh Thức

Thursday, January 23, 201400:00(View: 11319)
Bình Minh Tỉnh Thức

Bình Minh Tỉnh Thức

Trích từ Album nhạc: Trăng Tròn Nghìn Năm Còn Đó Chờ Ai
Lời thơ của Ni Sư Thích Nữ Giới Hương
Phổ nhạc: Linh Phương; Trình bày: Thanh Ngọc


Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ