kinhvoluongtho-1-thumbnail
(View: 23853)
Kinh Vô Lượng Thọ - TT Thích Trí Thoát tụng
buddha68-thumbnail
(View: 18304)
Kinh Lăng Nghiêm; TT Thích Trí Thoát tụng
phat-a-di-da36-jpg-thumbnail
(View: 13083)
Niệm Phật Tiếp Dẫn; TT Thích Trí Thoát tụng
bt-diatang-thumbnail
(View: 18486)
Kinh Địa Tạng; TT Thích Trí Thoát tụng
sakura-parfume-thumbnail
(View: 13552)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 14-28); TT Thích Trí Thoát tụng
sakura-parfume-thumbnail
(View: 32447)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 1-13); TT Thích Trí Thoát tụng
didatheton
(View: 13847)
Kinh 48 lời nguyện của Phật A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
chudaibi
(View: 46832)
Chú Đại Bi; TT Thích Trí Thoát tụng
matphat111-thumbnail
(View: 18387)
Công Phu Khuya; TT Thích Trí Thoát tụng
thegioicuclac-content
(View: 19380)
Kinh A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
phatduocsu
(View: 15761)
Kinh Dược Sư; TT Thích Trí Thoát tụng
quantheam
(View: 17947)
Kinh Phổ Môn: Âm - Nghĩa; TT Thích Trí Thoát tụng
diatangbotat-thumbnail
(View: 17292)
Kinh Vu Lan; TT Thích Trí Thoát tụng
adidaphat12-thumbnail
(View: 48096)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật; TT Thích Trí Thoát niệm
tamthe-thumbnail
(View: 18887)
Niệm Phật Kinh Hành; TT Thích Trí Thoát tụng
buddha12345-thumbnail
(View: 21598)
Sám Hối Hồng Danh; TT Thích Trí Thoát tụng