kinhvoluongtho-1-thumbnail
(View: 26482)
Kinh Vô Lượng Thọ - TT Thích Trí Thoát tụng
buddha68-thumbnail
(View: 19550)
Kinh Lăng Nghiêm; TT Thích Trí Thoát tụng
phat-a-di-da36-jpg-thumbnail
(View: 14218)
Niệm Phật Tiếp Dẫn; TT Thích Trí Thoát tụng
bt-diatang-thumbnail
(View: 19946)
Kinh Địa Tạng; TT Thích Trí Thoát tụng
sakura-parfume-thumbnail
(View: 14892)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 14-28); TT Thích Trí Thoát tụng
sakura-parfume-thumbnail
(View: 41418)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 1-13); TT Thích Trí Thoát tụng
didatheton
(View: 15320)
Kinh 48 lời nguyện của Phật A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
chudaibi
(View: 50247)
Chú Đại Bi; TT Thích Trí Thoát tụng
matphat111-thumbnail
(View: 19945)
Công Phu Khuya; TT Thích Trí Thoát tụng
thegioicuclac-content
(View: 20934)
Kinh A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
phatduocsu
(View: 16922)
Kinh Dược Sư; TT Thích Trí Thoát tụng
quantheam
(View: 19079)
Kinh Phổ Môn: Âm - Nghĩa; TT Thích Trí Thoát tụng
diatangbotat-thumbnail
(View: 18604)
Kinh Vu Lan; TT Thích Trí Thoát tụng
adidaphat12-thumbnail
(View: 51627)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật; TT Thích Trí Thoát niệm
tamthe-thumbnail
(View: 19950)
Niệm Phật Kinh Hành; TT Thích Trí Thoát tụng
buddha12345-thumbnail
(View: 22784)
Sám Hối Hồng Danh; TT Thích Trí Thoát tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ