kinhvoluongtho-1-thumbnail
(View: 23479)
Kinh Vô Lượng Thọ - TT Thích Trí Thoát tụng
buddha68-thumbnail
(View: 18122)
Kinh Lăng Nghiêm; TT Thích Trí Thoát tụng
phat-a-di-da36-jpg-thumbnail
(View: 12955)
Niệm Phật Tiếp Dẫn; TT Thích Trí Thoát tụng
bt-diatang-thumbnail
(View: 18253)
Kinh Địa Tạng; TT Thích Trí Thoát tụng
sakura-parfume-thumbnail
(View: 13354)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 14-28); TT Thích Trí Thoát tụng
sakura-parfume-thumbnail
(View: 31375)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 1-13); TT Thích Trí Thoát tụng
didatheton
(View: 13648)
Kinh 48 lời nguyện của Phật A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
chudaibi
(View: 46415)
Chú Đại Bi; TT Thích Trí Thoát tụng
matphat111-thumbnail
(View: 18148)
Công Phu Khuya; TT Thích Trí Thoát tụng
thegioicuclac-content
(View: 19205)
Kinh A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
phatduocsu
(View: 15646)
Kinh Dược Sư; TT Thích Trí Thoát tụng
quantheam
(View: 17792)
Kinh Phổ Môn: Âm - Nghĩa; TT Thích Trí Thoát tụng
diatangbotat-thumbnail
(View: 16660)
Kinh Vu Lan; TT Thích Trí Thoát tụng
adidaphat12-thumbnail
(View: 47684)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật; TT Thích Trí Thoát niệm
tamthe-thumbnail
(View: 18725)
Niệm Phật Kinh Hành; TT Thích Trí Thoát tụng
buddha12345-thumbnail
(View: 21428)
Sám Hối Hồng Danh; TT Thích Trí Thoát tụng