tin-tam-minh
(View: 1135)
Tín Tâm Minh - Do HT Thích Phước Tịnh thuyết giảng
ht-phuoc-tinh
(View: 3080)
Do HT Thích Phước Tịnh giảng dạy trong Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 4 được tổ chức tại San Diego, CA, Hoa Kỳ
phatan-thumbnail
(View: 28319)
Chứng Đạo Ca (Khúc Ca Của Người Chứng Đạo) - Nguyên Tác: Huyền Giác Thiền Sư - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
wooden-buddha-with-eyes-closed-in-prayer-and-bamboo-leaf-grass-with-reflection-in-rippled-grey-41779801-thumbnail
(View: 12422)
Nếm Trải Nỗi Cô Đơn, Pháp Cú 135 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
borobudur3
(View: 14848)
Cảnh Giới Bất Động - Phẩm 12, Kinh Duy Ma Cật - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
phamhanhbotat-thumbnail
(View: 10086)
Phẩm Hạnh Của Bồ Tát - Phẩm 11; Kinh Duy Ma Cật - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
coiphathuongtich-thumbnail
(View: 10953)
Cõi Phật Hương Tích - Phẩm 10; Kinh Duy Ma Cật - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
art16-thumbnail
(View: 12530)
Vào Cửa Bất Nhị - Phẩm 09; Kinh Duy Ma Cật - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
bd10w-thumbnail
(View: 9779)
Thông Đạt Phật Đạo - Phẩm 08; Kinh Duy Ma Cật - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
buddhas-right-8-thumbnail
(View: 8970)
Quán Chúng Sanh Tâm - Phẩm 07; Kinh Duy Ma Cật - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
buddhas-left-8-thumbnail
(View: 7863)
Không Thể Nghĩ Bàn - Phẩm 06; Kinh Duy Ma Cật - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
phoca-thumb-l-hoasen-2-thumbnail
(View: 9194)
Thượng Nhân Tương Ngộ - Phẩm 05; Kinh Duy Ma Cật - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
honiemchubotat-thumbnail
(View: 7851)
Hộ Niệm Bồ Tát - Phẩm 04; Kinh Duy Ma Cật - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
nhiepphucthinhvan-thumbnail
(View: 6306)
Nhiếp Phục Thinh Văn - Phẩm 03; Kinh Duy Ma Cật - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
cuaphuongtien-kinhdmc-2-thumbnail
(View: 7726)
Cõi Nước Phật - Phẩm 02; Kinh Duy Ma Cật - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
buddha-ornament-isolated-against-a-black-background-55296952-thumbnail
(View: 8525)
Cõi Nước Phật - Phẩm 01; Kinh Duy Ma Cật - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
thichca-thumbnail
(View: 6915)
Quán Pháp Trong Pháp - Liên Hệ Giữa Tứ Niệm Xứ và Thiền Đông Độ - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
quantamtrongtam-1-thumbnail
(View: 7624)
Quán Tâm Trong Tâm - Liên Hệ Giữa Tứ Niệm Xứ và Thiền Đông Độ - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
niemcamtho-2-thumbnail
(View: 7406)
Niệm Cảm Thọ - Liên Hệ Giữa Tứ Niệm Xứ và Thiền Đông Độ - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
niemthanhanh-1-thumbnail
(View: 7119)
Niệm Thân Hành - Liên Hệ Giữa Tứ Niệm Xứ và Thiền Đông Độ - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
phat-to-thumbnail
(View: 12282)
Tứ Niệm Xứ và Thiền Đông Độ - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
shakyamunibuddha-8-thumbnail
(View: 6800)
Liên Hệ Giữa Tứ Niệm Xứ và Thiền Đông Độ - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
pink-lotus-flowers-clipart-image-thumbnail
(View: 10540)
Tứ Niệm Xứ và Con Đường Thiền Tập - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
phatngoctrongta-thumbnail
(View: 6083)
Phật Ngọc Trong Ta - Những Khóa Tu Sangha - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
white-buddha-52713280-thumbnail
(View: 7629)
Đức Phật Trên Đường Hoằng Hóa - Lịch Sử Đức Phật - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
buddha-in-sarnath-museum-dhammajak-mutra-thumbnail
(View: 8820)
Thái Tử Tất Đạt Đa - Lịch Sử Đức Phật - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
head-of-buddha-statue-isolated-against-dawn-or-dusk-sky-73797160-thumbnail
(View: 11831)
Bối Cảnh Xã Hội Thời Phật - Lịch Sử Đức Phật - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
golden-buddha-close-up-on-white-background-73419211-thumbnail
(View: 9957)
Vài Gợi Ý Cho Môn Học Lịch Sử Đức Phật - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
statue-of-buddha-68087821-thumbnail
(View: 7429)
Lịch Sử Truyền Thừa - Luật Học Đại Cương - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
buddha-image-74945953-thumbnail
(View: 6930)
Khái Niệm Về Giới Luật - Luật Học Đại Cương - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
hoa-sen4-thumbnail
(View: 6722)
Ngũ Gia Thất Tông - Thiền Sử - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
caodolucto-thumbnail
(View: 10093)
Cao Đồ của Lục Tổ - Thiền Sử - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
white-buddha-art-69119599-thumbnail
(View: 6593)
Khúc Hát Từ Trái Tim - Thơ Thiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
bright-color-lotus-90784419-thumbnail
(View: 6579)
Sự Biểu Hiện Mầu Nhiệm - Thơ Thiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
lotus-flower-in-blossom-close-up-102410466-thumbnail
(View: 7079)
Gieo Hạt Từng Ngày - Thơ Thiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
lotus-flower-102627691-thumbnail
(View: 8307)
Trân Bảo Có Nơi Thân - Thơ Thiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
pink-water-lily-flower-in-bloom-close-up-101890814-thumbnail
(View: 6956)
Dừng Cuộc Truy Tầm - Thơ Thiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
lotus-flower-90144104-thumbnail
(View: 6110)
Ra Đi Và Trở Lại - Thơ Thiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
sculpture-of-white-buddha-72414478-thumbnail
(View: 6140)
Người Đi Biền Biệt - Thơ Thiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
gold-buddha-statue-close-up-la6666-001-thumbnail
(View: 9366)
Chuyến Đò Tử Sinh - Thơ Thiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
buddha-statues-bangkok-thailand-101746949-thumbnail
(View: 7083)
Giữa Cuộc Trần - Thơ Thiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
cherry-tree-in-bloom-close-up-73118812-thumbnail
(View: 10759)
Xuân Và Thi Ca Thiền - Thơ Thiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
keukenhof-largest-flower-garden-in-europe-holland-66593353-thumbnail
(View: 8630)
Tiết Xuân Trong Mắt Thiền Sư - Thơ Thiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
canhmaitruocsan-thumbnail
(View: 11138)
Cành Mai Trước Sân - Thơ Thiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
buddha-on-an-old-wall-54570472-thumbnail
(View: 10740)
Bọt Tan Vào Biển - Thơ Thiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
traditional-thai-bronze-buddha-statuette-isolated-on-white-66393796-thumbnail
(View: 11726)
Bọt Nổi Lênh Đênh - Thơ Thiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
buddha-statue-with-reflection-isolated-on-white-60958450-thumbnail
(View: 7550)
Nước Trôi Cuồn Cuộn - Thơ Thiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
standing-buddha-dark-188354-thumbnail
(View: 9950)
Vốn Từ Vô Niệm - Thơ Thiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
wild-nature-1036124-thumbnail
(View: 10209)
Bừng Sáng Như Trăng - Thơ Thiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
painted-buddha-image-542358-thumbnail
(View: 7113)
Hạt Bụi Và Thiên Hà - Thơ Thiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
springflowers68746-thumbnail
(View: 8624)
Cửa Luôn Mở - Thơ Thiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
golden-buddha-341194-thumbnail
(View: 7173)
Cưỡi Trên Sóng Tử Sinh - Thơ Thiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
buddha54200-thumbnail
(View: 9801)
Về Đi Thôi - Thơ Thiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
buddha-statue-thailand-wat-yai-chai-mongkol-1156938-thumbnail
(View: 10300)
Chiếc Bong Bóng Nước - Thơ Thiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
wat-arun-buddhas-364939-thumbnail
(View: 7229)
Phù Âu Ca - Thơ Thiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
wat-yai-chai-budddha-365021-thumbnail
(View: 7970)
Tìm Về Nguồn - Thơ Thiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
wat-yai-chai-mongkol-1132010-thumbnail
(View: 7684)
Theo Tháng Ngày Trôi - Thơ Thiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
thai-buddha-statue-wat-yai-chai-mongkol-1158709-thumbnail
(View: 7107)
Ngoạn Châu Ngâm - Thơ Thiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
red-bridge-over-water-in-a-japanese-garden-11148442-thumbnail
(View: 6462)
Nước Chảy Qua Cầu - Thơ Thiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
boquencuocsong-thumbnail
(View: 12856)
Bỏ Quên Cuộc Sống - Thơ Thiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
buddha-statue-137817-thumbnail
(View: 6451)
Sinh Tử Lẽ Thường - Thơ Thiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
buddha-inside-ananda-temple-bagan-myanmar-17841898-thumbnail
(View: 6155)
Mặt Mũi Thực Của Bạn - Thơ Thiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
golden-buddha-statue-1736329-thumbnail
(View: 6397)
Mở Mắt Nhìn Đời - Thơ Thiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
buddha-qd91-l-thumbnail
(View: 6225)
Lòng Thênh Thang - Thơ Thiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
gautam-buddha-pf52-l-thumbnail
(View: 6519)
Phàm Thánh Không Hai - Thơ Thiền - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
thapmucnguudo-1-thumbnail
(View: 9495)
Về Lại Nguồn - Thập Mục Ngưu Đồ - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
sisaket-province-isaan-thailand-74-thumbnail
(View: 6722)
Gửi Lại Nhân Gian - Kinh Pháp Bảo Đàn - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
buddha-face-dc10-l-thumbnail
(View: 6090)
Khéo Thể Hội Đạo - Kinh Pháp Bảo Đàn - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
3190878-golden-buddha-thumbnail
(View: 7974)
Con Đường Đốn Tiệm - Kinh Pháp Bảo Đàn - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
8210494-view-of-buddha-statue-in-thailand-thumbnail
(View: 8254)
Cơ Duyên Giáo Hóa - Kinh Pháp Bảo Đàn - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
buddha-statues-at-shwe-dragon-pagoda-rangoon-burma-7739-thumbnail
(View: 6183)
Quy Y Tự Tánh Tam Bảo - Kinh Pháp Bảo Đàn - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
2185722-lotus-thumbnail
(View: 9313)
Vô Tướng Sám Hối - Kinh Pháp Bảo Đàn - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
1755974-meditation-under-sunset-thumbnail
(View: 10112)
Căn Bản Của Thiền Tọa - Kinh Pháp Bảo Đàn - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
1421900-spa-still-life-thumbnail
(View: 6410)
Định Huệ Tương Tức - Kinh Pháp Bảo Đàn - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
golden-sakyamuni-statue-in-an-ancient-templ-70857979-thumbnail
(View: 6643)
Giải Trừ Nghi Hoặc - Kinh Pháp Bảo Đàn - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
golden-buddha-image-63476080-thumbnail
(View: 8726)
Tự Tánh Bát Nhã phần 2 - Kinh Pháp Bảo Đàn - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
golden-buddha-image-63476080-thumbnail
(View: 8876)
Tự Tánh Bát Nhã phần 1 - Kinh Pháp Bảo Đàn - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
gold-buddha-statue-is-on-the-sky-background-72933469-thumbnail
(View: 7068)
Tiếng Gầm Sư Tử - Kinh Pháp Bảo Đàn - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
buddha-is-big-68572528-thumbnail
(View: 8718)
Vào Cửa Bất Nhị (Tổng Kết) - Tín Tâm Minh; Đoạn 35 & 36 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
historic-buddha-56966281-thumbnail
(View: 7870)
Tương Nhiếp Tương Dung - Tín Tâm Minh; Đoạn 34 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
walking-buddha-image-isolate-on-white-background-61763458-thumbnail
(View: 5623)
Hiện Tiền Rạng Rỡ - Tín Tâm Minh; Đoạn 33 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
walking-buddha-image-thailand-33006529-thumbnail
(View: 5568)
Phi Tư Lương Xứ - Tín Tâm Minh; Đoạn 30, 31 & 32 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
buddha-in-big-68752360-thumbnail
(View: 5629)
Khế Ngộ Tự Tâm - Tín Tâm Minh; Đoạn 28 & 29 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
portrait-of-a-buddha-statue-with-black-background-44082502-thumbnail
(View: 10044)
Buông Bỏ Cả Hai - Tín Tâm Minh; Đoạn 26 & 27 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
big-buddha-of-kamakura-daibutsu-japan-40838152-thumbnail
(View: 9403)
Vạn Pháp Nhất Như - Tín Tâm Minh; Đoạn 23, 24 & 25 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
7292056-buddha-silhouette-thumbnail
(View: 9698)
Cẩn Thận Dụng Tâm - Tín Tâm Minh; Đoạn 21 & 22 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
big-buddha-statue-sepia-toned-kamakura-japan-40838143-thumbnail
(View: 7464)
Chuyển Được Ngoại Cảnh - Tín Tâm Minh; Đoạn 19 & 20 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
buddha-silhouette-1336492-thumbnail
(View: 6834)
Con Đường Thể Nghiệm - Tín Tâm Minh; Đoạn 17 & 18 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
7292059-buddha-silhouette-thumbnail
(View: 6288)
Thể Đạo Mênh Mông - Tín Tâm Minh; Đoạn 16 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
fresh-spring-blossoms-12561827-thumbnail
(View: 6027)
Giải Minh và Thực Tập - Tín Tâm Minh; Đoạn 15 - Giảng sư: HT Thích Phước Tịnh
Quảng Cáo Bảo Trợ