(View: 567)
Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng tại Chùa Phật Đà
(View: 793)
Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng tại Chùa Phật Đà, Ngày 01/02/2015
(View: 595)
Ý Nghĩa Sự và Lý các bài kệ - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 719)
Ý Nghĩa Sám Hối - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 618)
Ý Nghĩa Quán Thế Âm Bồ Tát - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 446)
Ý Nghĩa Phật Chuẩn Đề - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 202)
Ý Nghĩa Ngôi Chùa Mới - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 172)
Ý Nghĩa Linh Sơn - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 210)
Ý Nghĩa Lễ Vu Lan - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 211)
Ý Nghĩa Lễ Cầu Siêu - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 241)
Ý Nghĩa Kinh A Di Đà - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 260)
Ý Nghĩa Đèn Dược Sư - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 201)
Ý Nghĩa Đạo Phật - HT Thích Huyền Vi giảng
(View: 493)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân - Minnesota ngày 25/01/2015
(View: 888)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân, Nhân pháp hội Liên Trì ngày 11/1/2015
(View: 1495)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân Khóa Tu Bát Quan Trai ngày 20/12/2014
(View: 997)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân ngày 21/12/2014
(View: 1491)
Pháp thoại này do HT Thích Như Điển Thuyết giảng tại Hiền Như Tịnh Thất ngày 13/12/2014
(View: 1781)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Thiền đường Mây Từ - Westminster, California, Hoa Kỳ - Ngày 14/12/2014
(View: 737)
Pháp thoại này do HT Thích Như Điển thuyết giảng tại Thiền Đường Mây Từ - Ngày 14/12/2014
(View: 1739)
Đạo Tràng Liên Trì - Westminster, California, Hoa Kỳ của Đạo hữu Thiện Đạt và Thanh Hiền - Ngày 11/12/2014
(View: 1113)
Chùa Liên Hoa Las Vegas do SC Thích Nữ Hoa Tâm Trụ trì
(View: 1203)
Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ Châu Do HT Thích Như Điển hướng dẫn - Thuyết Pháp tại Quán Âm Tịnh Xá - San Jose do TT Thích Minh Bảo trụ trì
(View: 1050)
Pháp Thoại này do HT Thích Như Điển và ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Niệm Phật Đường Fermont ngày 7/12/2014
(View: 1353)
Pháp thoại này do TT Thích Thông Triết & TT Thích Giác Trí thuyết giảng tại Niệm Phật Đường Fremont 07/12/2014
(View: 946)
Pháp thoại này do TT Thích Thông Triết & TT Thích Hạnh Đức thuyết giảng tại Quán Âm Tịnh Xá - San Jose ngày 03/12/2014
(View: 875)
Do HT Thích Thái Siêu thuyết giảng tại Quán Âm Tịnh Xá ngày 02/12/2014
(View: 942)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân, Minnesota, Hoa Kỳ ngày 23/11/2014
(View: 1983)
Pháp thoại này được ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân - Minnesota ngày 15/11/2014
(View: 2506)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân ngày 11/9/2014
(View: 1611)
Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Trí thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2.
(View: 977)
Pháp thoại này do NS Thích Nữ Hương Quang thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2.
(View: 1853)
Pháp thoại này do TT Thích Thông Triết thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2.
(View: 1668)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2.
(View: 1566)
Pháp thoại này do TT Thích Thông Triết thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2.
(View: 838)
Do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2.
(View: 906)
Do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 2.
(View: 1562)
Pháp thoại này do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân ngày 19/10/2014.
(View: 899)
Do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân khóa tu Bát Quan Trai ngày 19/10/2014
(View: 1375)
Do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân nhân lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm Xuất Gia
(View: 2500)
Tín Tâm Minh - Do HT Thích Phước Tịnh thuyết giảng
(View: 1053)
Bài này được ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân - Minnesota, trong khóa tu Niệm Phật ngày 04/10/2014
(View: 1126)
Phát Bồ Đề Tâm Văn - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 858)
Niết Bàn - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 726)
Niệm Phật Yếu Nghĩa - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 811)
Niệm Phật Tối Thắng - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1253)
Nhất Tâm Bất Loạn - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1001)
Enlightenment refers to the full comprehension of a situation... Dalai Lama
(View: 1337)
Do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân - Minnesota, Thứ bảy, ngày 20/9/2014
(View: 703)
Do ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Chùa Phật Ân - Minnesota, Chủ Nhật, Ngày 21/9/2014
(View: 909)
Nhập Bồ Tát Hạnh - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1508)
Nhân Quả - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1618)
Muốn Thoát Khổ Đau - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 744)
Mười Điều Tâm Niệm - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 830)
Mộng Đông Thiền Sư Dị Tập - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1541)
Mộng - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1151)
Mẫu Chuyện Đạo - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 801)
Luận Đại Trượng Phu - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 782)
Long Thơ Tịnh Độ - Do HT Thích Thiện Huệ thuyết giảng
(View: 1688)
HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng trong Đại Lễ Vu Lan, Tại Chùa Phật Đà ngày 10/8/2014
Quảng Cáo Bảo Trợ