CD3 - Tuyển Tập Các Bài Sám Về Cha Mẹ

Friday, June 17, 201100:00(View: 58630)
Reader's Comment
Tuesday, June 10, 201413:52
pham hoang tuan
Guest
Con ten la Phan hoang Tuan con rat la chan thanh cam on nkung ngupi da dang nhung baj kinh nay len. Hien h con dang mat cha khj nghe nhung bai kinh nay con rat xuc dong con rat mong nhung nguoi khj con me con cha hay nen biet quy trong dung de mot khj mat cha hoac me nhu con thj moi biet hoi loi thi da qua muon mang roi!
Tuesday, May 27, 201419:50
Kieu Diem
Guest
Thua thay. Con la phat tu con moi bua quy y tam bao . Phap danh con la . LE NGUYEN . Con kg hieu nghia nay trong nha phat la gi. Xin thay hoan hy giai thich cho con dc biec. Cam on thay
Friday, February 22, 201308:00
pham thuan
Guest
ban len mang tim phan mem IDM,tai phan mem ve,roi cai dat.
khi cai dat xong ban se download duoc.
neu chua biet cai dat va dung ban co the nen GOOGLE tim kiem theo tu khoa"cai dat va su dung IDM".
chuc ban nghe kinh vui.
Wednesday, May 2, 201207:00
hongxuan
Guest
kinh thua cac thay ..con cam on cac thay cho con cac bai sam hoi hay va hieu biet ve phat hon
Thursday, April 12, 201207:00
hoa chung
Guest
cac bai sam Thay Thich Hanh Tue hay wa thay oi con buon wa vi khg download duoc co biet cach download cac bai sam nay xin hoan chi cho Dieu Quy dum cam on nhieu lam
Send comment
Your Name
Your email address

Enter the words aboveEnter the numbers you hear
phat-thich-ca-18
(View: 1361)
Giọng xướng lễ: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
chu-dai-bi-hanh-tue
(View: 8081)
Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn
phat-dep
(View: 5224)
Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
bat-nha-tam-kinh
(View: 33742)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã bằng nhiều ngôn ngữ Sankrist, Hoa, Tạng, Nhật, Việt, Anh ... Hoavouu sưu tầm
ht-nhat-lien
(View: 14467)
Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng của cố HT Thích Nhật Liên
hoahong-83-thumbnail
(View: 24105)
Kinh Báo Hiếu - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
adidaphatquantheambotatdaithechibotat01
(View: 19979)
Kinh Vu Lan - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
phat-30
(View: 13470)
Mục Liên Sám Pháp - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
sakyamunibuddha
(View: 16347)
Kinh Dược Sư - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
025
(View: 24120)
Nhạc Thơ Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca, Trình Bày: T.T Thích Thiện Trang, Hòa Âm & Phối Khí: Nhạc Sỹ Hoàng Duy
chua-phat-quang-15-thumbnail
(View: 12835)
Tọa Thiền Và Công Phu Khuya - Chùa Phật Quang, Thụy Điển ngày 12/4/2013
chuong-mo
(View: 35555)
Với tư liệu quý này, chúng tôi nghĩ rằng đã đủ để hàng hậu bối học hỏi cả đời và vận dụng trong các thời khóa của Thiền Môn quy cũ... Thích Hạnh Tuệ
1
(View: 20148)
Cúng Thí Thực - Giọng Huế
kinhphomondienke-thichhueduyen
(View: 28268)
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
kinhniemphatbalamat-thichhueduyen
(View: 28321)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
anh-dep-phat-giao-152-thumbnail
(View: 29593)
Kinh Hồng Danh Sám Hối - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
phat320-thumbnail
(View: 17160)
Các Bài Tán Trạo theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
phat271-thumbnail
(View: 21939)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
phat-17
(View: 27835)
Tuyển Tập 11 Bài Sám Tụng Của TT Thích Hạnh Tuấn - Trụ trì Chùa Trúc Lâm, Chicago.
chuavietnam
(View: 19517)
Chẩn tế cầu siêu bạt độ tại Chùa Việt Nam - Pheonix ngày 16/12/2011 - Chứng minh: TT Thích Chân Tôn, Sám chủ: TT Thích Giải Minh
adidaphatquantheambotatdaithechibotat01
(View: 17924)
Kinh Phổ Môn nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
10
(View: 20448)
Kinh Lăng Nghiêm - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
2
(View: 17735)
Hồng Danh Sám Hối nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
12
(View: 18799)
Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
7
(View: 12967)
Truyền Bát Quan Trai giới & Tụng Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
ducdiatang-thumbnail
(View: 25762)
Kinh Địa Tạng - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
kinhdieuphaplienhoa-thichhueduyen-cover-thumbnail
(View: 28150)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
kinhnguugiaclam-thichphaphoa-thumbnail
(View: 49454)
Kinh Sám Hối Sáu Căn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
kinhsamduocsu-thichphaphoa-thumbnail
(View: 27284)
Kinh Sám Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
quenha-thichhueduyen-thumbnail
(View: 18454)
Hỡi Quê Nhà - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
buddha-wallpaper-1680x1050-by-alfdclxvi-thumbnail
(View: 49398)
Đường Giải Thoát - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
closeup-of-buddha-face-statue-80031898-thumbnail
(View: 23455)
Đời Mạt Pháp - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
buddha-wallpaper1360-thumbnail
(View: 15459)
Đêm Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
daulaphamthanh-thichhueduyen-thumbnail
(View: 11927)
Đâu Là Phàm Thánh - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
haflportraitsakkyamunibuddha35-thumbnail
(View: 21933)
Đã Chết Mà Sống - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
haflportraitsakkyamunibuddha1-thumbnail
(View: 17042)
Con Thuyền Đại Đạo - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
haflportraitsakkyamunibuddha17-thumbnail
(View: 19445)
Ánh Sáng Từ Bi - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
48-loi-nguyen-phat-a-di-da-thichhueduyen-thumbnail
(View: 13071)
48 nguyện của Phật A Di Đà - TT Thích Huệ Duyên tụng
kinhphomon-deity05-thumbnail
(View: 12438)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Niệm
hinhphatadida-48dainguyen-thumbnail
(View: 11024)
48 đại nguyện của Phật A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
kinhvulan-chieutuc-thumbnail
(View: 19031)
Kinh Vu Lan - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
hongdanhsamhoi-phoquangphat-thumbnail
(View: 10197)
Hồng danh sám hối - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
kinhphomon-chieutuc-thumbnail
(View: 12018)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
kinhadida-chieutuc-thumbnail
(View: 11482)
Kinh A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
hoasen-64-thumbnail
(View: 39905)
Kinh Tụng Hằng Ngày - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
tiengdaihongchung-hoasen-thumbnail
(View: 14481)
Tiếng Đại Hồng Chung tại Tu Viện Quảng Đức
tayphuong1-thumbnail
(View: 10612)
Lạy Tam Thiên Phật - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
phatadida-1-thumbnail
(View: 6105)
Niệm Phật trên Đất Phật - TT Thích Nguyên Tạng niệm
kinhvoluongtho-1-thumbnail
(View: 26532)
Kinh Vô Lượng Thọ - TT Thích Trí Thoát tụng
hoasen-1-thumbnail
(View: 8020)
Đảnh lễ Thù Ân (31-5-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
hoasen-46-thumbnail
(View: 11621)
Lễ Cầu An (16-2-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
amitabha47-thumbnail
(View: 13977)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Giọng niệm: TT Nguyên Tạng
congphukhuya-nguyentang-thumbnail
(View: 11308)
Công Phu Khuya - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
chutieu-daibisamphap-thumbnail
(View: 13913)
Đại Bi Sám Pháp - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
kechuong-thumbnail
(View: 7114)
Kệ chuông - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
lecausieu-2-thumbnail
(View: 6697)
Lễ Cầu Siêu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
lesamhoi-thumbnail
(View: 7457)
Lễ Sám Hối (21-1-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
vulan2-thumbnail
(View: 15156)
Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
amidabuddha-bless-600-thumbnail
(View: 9225)
Niệm Phật Tiếp Dẫn - Giọng niệm: TT Thích Nguyên Tạng
buddha-recline
(View: 12619)
Lạy Hồng Danh Sám Hối - Tại Chùa Phật Đà - Hướng dẫn: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
Quảng Cáo Bảo Trợ