Đường Giải Thoát

Sunday, July 17, 201100:00(View: 49344)
Reader's Comment
Tuesday, October 21, 201407:31
Trọng Nhơn
Guest
Nam Mô A Di Đà Phật !!!!
Friday, September 26, 201417:04
Phạm Doãn Tình
Guest
Thầy niệm phật rất hay, con cảm nhận được sự an lành khi nghe thầy niệm phật.
Wednesday, July 23, 201414:19
Nguyễn Minh Hùng
Guest
Xin cảm ơn giọng tụng của Thầy Thich Huệ Duyên. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Sunday, July 13, 201414:52
Nguyen Minh tuan
Guest
ADIDAPHAT . con cam on thay vi khi nghe nhung bai kinh nay tam hon con thay thanh than lam thay ah . Moi lan con nghe con cam thay tam hon con thoai mai coi mo hon , dau oc cua con it dau hon ...... con cam on thay. nam mo adiadaphat
Saturday, May 17, 201413:08
tranxuanhanh
Guest
minh nghe kinh nay rat la hay,minh nguyen di theo duc phat nhung ma bay gi minh di ko duoc.tai vi da co vo con.minh da lam sai 10dieu phat day,uoc ji bay troi tro ve ban dau..namnoadidaphat
Tuesday, July 24, 201207:00
nhật thi
Guest
con thấy rất hay
Tuesday, March 26, 201307:00
NGAN
Guest
ADI DA PHAT.con mong tim thay su an lanh.
Friday, May 24, 201307:00
Trần Hiếu Ngân
Guest
Hôm nay,ngày 24/05/2013 là ngày Lễ Phật Đản,lần đầu tiên duyên lành con được nghe những lời Phật dạy,con cảm thấy rất an lạc,tự tin và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống và có sức mạnh để đối diện với biển khổ này.Con không biết dùng lời nào để thể hiện sự biết ơn của con đối với Phật.Con xin đê đầu đảnh lễ đến chư Phật,chư Bồ Tát và xin cúng dường đến chư Phật,chư Bồ Tát tấm thân này.Kính chúc đức Phật lời chúc sức khỏe và nguyện cầu sự gia hộ của Phật Đà cứu độ chúng sinh sớm giác ngộ,vượt qua cơn u mê biết làm lành tránh dữ và mỗi ngày tu học theo lời Phật dạy và để cho đạo Phật ngày càng phát triển hơn.Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát-Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thursday, January 17, 201308:00
Phan Thị Thu Trang
Guest
làm sao down vể thế mấy bạn? :D
Thursday, September 27, 201207:00
Trần xuân Thành
Guest
Con đang lắng nghe và cảm nhận !!! ADIĐÀPHẬT.
Send comment
Your Name
Your email address

Enter the words aboveEnter the numbers you hear
phat-thich-ca-18
(View: 1275)
Giọng xướng lễ: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
chu-dai-bi-hanh-tue
(View: 7981)
Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn
phat-dep
(View: 5165)
Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
bat-nha-tam-kinh
(View: 33685)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã bằng nhiều ngôn ngữ Sankrist, Hoa, Tạng, Nhật, Việt, Anh ... Hoavouu sưu tầm
ht-nhat-lien
(View: 14399)
Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng của cố HT Thích Nhật Liên
hoahong-83-thumbnail
(View: 24026)
Kinh Báo Hiếu - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
adidaphatquantheambotatdaithechibotat01
(View: 19925)
Kinh Vu Lan - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
phat-30
(View: 13440)
Mục Liên Sám Pháp - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
sakyamunibuddha
(View: 16307)
Kinh Dược Sư - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
025
(View: 24064)
Nhạc Thơ Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca, Trình Bày: T.T Thích Thiện Trang, Hòa Âm & Phối Khí: Nhạc Sỹ Hoàng Duy
chua-phat-quang-15-thumbnail
(View: 12815)
Tọa Thiền Và Công Phu Khuya - Chùa Phật Quang, Thụy Điển ngày 12/4/2013
chuong-mo
(View: 35427)
Với tư liệu quý này, chúng tôi nghĩ rằng đã đủ để hàng hậu bối học hỏi cả đời và vận dụng trong các thời khóa của Thiền Môn quy cũ... Thích Hạnh Tuệ
1
(View: 20096)
Cúng Thí Thực - Giọng Huế
kinhphomondienke-thichhueduyen
(View: 28221)
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
kinhniemphatbalamat-thichhueduyen
(View: 28298)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
anh-dep-phat-giao-152-thumbnail
(View: 29550)
Kinh Hồng Danh Sám Hối - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
phat320-thumbnail
(View: 17146)
Các Bài Tán Trạo theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
phat271-thumbnail
(View: 21916)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
phat-17
(View: 27822)
Tuyển Tập 11 Bài Sám Tụng Của TT Thích Hạnh Tuấn - Trụ trì Chùa Trúc Lâm, Chicago.
chuavietnam
(View: 19513)
Chẩn tế cầu siêu bạt độ tại Chùa Việt Nam - Pheonix ngày 16/12/2011 - Chứng minh: TT Thích Chân Tôn, Sám chủ: TT Thích Giải Minh
adidaphatquantheambotatdaithechibotat01
(View: 17918)
Kinh Phổ Môn nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
10
(View: 20433)
Kinh Lăng Nghiêm - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
2
(View: 17721)
Hồng Danh Sám Hối nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
12
(View: 18782)
Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
7
(View: 12954)
Truyền Bát Quan Trai giới & Tụng Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
ducdiatang-thumbnail
(View: 25745)
Kinh Địa Tạng - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
kinhdieuphaplienhoa-thichhueduyen-cover-thumbnail
(View: 28122)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
kinhnguugiaclam-thichphaphoa-thumbnail
(View: 49351)
Kinh Sám Hối Sáu Căn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
kinhsamduocsu-thichphaphoa-thumbnail
(View: 27241)
Kinh Sám Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
quenha-thichhueduyen-thumbnail
(View: 18418)
Hỡi Quê Nhà - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
closeup-of-buddha-face-statue-80031898-thumbnail
(View: 23424)
Đời Mạt Pháp - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
buddha-wallpaper1360-thumbnail
(View: 15435)
Đêm Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
daulaphamthanh-thichhueduyen-thumbnail
(View: 11916)
Đâu Là Phàm Thánh - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
haflportraitsakkyamunibuddha35-thumbnail
(View: 21897)
Đã Chết Mà Sống - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
me
(View: 58526)
CD 3 - Tuyển Tập Các Bài Sám Về Cha Mẹ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
haflportraitsakkyamunibuddha1-thumbnail
(View: 17017)
Con Thuyền Đại Đạo - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
haflportraitsakkyamunibuddha17-thumbnail
(View: 19419)
Ánh Sáng Từ Bi - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
48-loi-nguyen-phat-a-di-da-thichhueduyen-thumbnail
(View: 13062)
48 nguyện của Phật A Di Đà - TT Thích Huệ Duyên tụng
kinhphomon-deity05-thumbnail
(View: 12419)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Niệm
hinhphatadida-48dainguyen-thumbnail
(View: 11019)
48 đại nguyện của Phật A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
kinhvulan-chieutuc-thumbnail
(View: 19024)
Kinh Vu Lan - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
hongdanhsamhoi-phoquangphat-thumbnail
(View: 10186)
Hồng danh sám hối - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
kinhphomon-chieutuc-thumbnail
(View: 11996)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
kinhadida-chieutuc-thumbnail
(View: 11468)
Kinh A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
hoasen-64-thumbnail
(View: 39853)
Kinh Tụng Hằng Ngày - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
tiengdaihongchung-hoasen-thumbnail
(View: 14462)
Tiếng Đại Hồng Chung tại Tu Viện Quảng Đức
tayphuong1-thumbnail
(View: 10605)
Lạy Tam Thiên Phật - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
phatadida-1-thumbnail
(View: 6103)
Niệm Phật trên Đất Phật - TT Thích Nguyên Tạng niệm
kinhvoluongtho-1-thumbnail
(View: 26517)
Kinh Vô Lượng Thọ - TT Thích Trí Thoát tụng
hoasen-1-thumbnail
(View: 8018)
Đảnh lễ Thù Ân (31-5-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
hoasen-46-thumbnail
(View: 11598)
Lễ Cầu An (16-2-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
amitabha47-thumbnail
(View: 13968)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Giọng niệm: TT Nguyên Tạng
congphukhuya-nguyentang-thumbnail
(View: 11289)
Công Phu Khuya - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
chutieu-daibisamphap-thumbnail
(View: 13895)
Đại Bi Sám Pháp - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
kechuong-thumbnail
(View: 7101)
Kệ chuông - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
lecausieu-2-thumbnail
(View: 6692)
Lễ Cầu Siêu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
lesamhoi-thumbnail
(View: 7453)
Lễ Sám Hối (21-1-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
vulan2-thumbnail
(View: 15148)
Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
amidabuddha-bless-600-thumbnail
(View: 9216)
Niệm Phật Tiếp Dẫn - Giọng niệm: TT Thích Nguyên Tạng
buddha-recline
(View: 12614)
Lạy Hồng Danh Sám Hối - Tại Chùa Phật Đà - Hướng dẫn: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
Quảng Cáo Bảo Trợ