Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250
View Counts
3,779,566

Đường Giải Thoát

Sunday, July 17, 201100:00(View: 55068)
Đường Giải Thoát
Reader's Comment
Tuesday, October 21, 201407:31
Guest
Nam Mô A Di Đà Phật !!!!
Friday, September 26, 201417:04
Guest
Thầy niệm phật rất hay, con cảm nhận được sự an lành khi nghe thầy niệm phật.
Wednesday, July 23, 201414:19
Guest
Xin cảm ơn giọng tụng của Thầy Thich Huệ Duyên. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Sunday, July 13, 201414:52
Guest
ADIDAPHAT . con cam on thay vi khi nghe nhung bai kinh nay tam hon con thay thanh than lam thay ah . Moi lan con nghe con cam thay tam hon con thoai mai coi mo hon , dau oc cua con it dau hon ...... con cam on thay. nam mo adiadaphat
Saturday, May 17, 201413:08
Guest
minh nghe kinh nay rat la hay,minh nguyen di theo duc phat nhung ma bay gi minh di ko duoc.tai vi da co vo con.minh da lam sai 10dieu phat day,uoc ji bay troi tro ve ban dau..namnoadidaphat
Tuesday, July 24, 201207:00
Guest
con thấy rất hay
Tuesday, March 26, 201307:00
Guest
ADI DA PHAT.con mong tim thay su an lanh.
Friday, May 24, 201307:00
Guest
Hôm nay,ngày 24/05/2013 là ngày Lễ Phật Đản,lần đầu tiên duyên lành con được nghe những lời Phật dạy,con cảm thấy rất an lạc,tự tin và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống và có sức mạnh để đối diện với biển khổ này.Con không biết dùng lời nào để thể hiện sự biết ơn của con đối với Phật.Con xin đê đầu đảnh lễ đến chư Phật,chư Bồ Tát và xin cúng dường đến chư Phật,chư Bồ Tát tấm thân này.Kính chúc đức Phật lời chúc sức khỏe và nguyện cầu sự gia hộ của Phật Đà cứu độ chúng sinh sớm giác ngộ,vượt qua cơn u mê biết làm lành tránh dữ và mỗi ngày tu học theo lời Phật dạy và để cho đạo Phật ngày càng phát triển hơn.Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát-Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thursday, January 17, 201308:00
Guest
làm sao down vể thế mấy bạn? :D
Thursday, September 27, 201207:00
Guest
Con đang lắng nghe và cảm nhận !!! ADIĐÀPHẬT.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 12866)
Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 7439)
Giọng xướng lễ: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 16520)
Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn
(View: 10523)
Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 40496)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã bằng nhiều ngôn ngữ Sankrist, Hoa, Tạng, Nhật, Việt, Anh ... Hoavouu sưu tầm
(View: 21252)
Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng của cố HT Thích Nhật Liên
(View: 35670)
Kinh Báo Hiếu - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 25592)
Kinh Vu Lan - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 17223)
Mục Liên Sám Pháp - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 20400)
Kinh Dược Sư - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 30177)
Nhạc Thơ Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca, Trình Bày: T.T Thích Thiện Trang, Hòa Âm & Phối Khí: Nhạc Sỹ Hoàng Duy
(View: 15241)
Tọa Thiền Và Công Phu Khuya - Chùa Phật Quang, Thụy Điển ngày 12/4/2013
(View: 50135)
Với tư liệu quý này, chúng tôi nghĩ rằng đã đủ để hàng hậu bối học hỏi cả đời và vận dụng trong các thời khóa của Thiền Môn quy cũ... Thích Hạnh Tuệ
(View: 25898)
Cúng Thí Thực - Giọng Huế
(View: 32033)
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 31749)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 34029)
Kinh Hồng Danh Sám Hối - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 19287)
Các Bài Tán Trạo theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 24573)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 30521)
Tuyển Tập 11 Bài Sám Tụng Của TT Thích Hạnh Tuấn - Trụ trì Chùa Trúc Lâm, Chicago.
(View: 21254)
Chẩn tế cầu siêu bạt độ tại Chùa Việt Nam - Pheonix ngày 16/12/2011 - Chứng minh: TT Thích Chân Tôn, Sám chủ: TT Thích Giải Minh
(View: 19123)
Kinh Phổ Môn nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 21762)
Kinh Lăng Nghiêm - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 18978)
Hồng Danh Sám Hối nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 20217)
Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 13964)
Truyền Bát Quan Trai giới & Tụng Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 28763)
Kinh Địa Tạng - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 31820)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 58952)
Kinh Sám Hối Sáu Căn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 29586)
Kinh Sám Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 20549)
Hỡi Quê Nhà - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 26223)
Đời Mạt Pháp - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 17445)
Đêm Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 13342)
Đâu Là Phàm Thánh - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 24664)
Đã Chết Mà Sống - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 69244)
CD 3 - Tuyển Tập Các Bài Sám Về Cha Mẹ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 19208)
Con Thuyền Đại Đạo - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 22364)
Ánh Sáng Từ Bi - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 14765)
48 nguyện của Phật A Di Đà - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 14066)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Niệm
(View: 12281)
48 đại nguyện của Phật A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 20838)
Kinh Vu Lan - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 11305)
Hồng danh sám hối - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 14437)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 13392)
Kinh A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 45417)
Kinh Tụng Hằng Ngày - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 16802)
Tiếng Đại Hồng Chung tại Tu Viện Quảng Đức
(View: 11659)
Lạy Tam Thiên Phật - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 6808)
Niệm Phật trên Đất Phật - TT Thích Nguyên Tạng niệm
(View: 29085)
Kinh Vô Lượng Thọ - TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 8789)
Đảnh lễ Thù Ân (31-5-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 14843)
Lễ Cầu An (16-2-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 15622)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Giọng niệm: TT Nguyên Tạng
(View: 12749)
Công Phu Khuya - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 15682)
Đại Bi Sám Pháp - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 8261)
Kệ chuông - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 7771)
Lễ Cầu Siêu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 8435)
Lễ Sám Hối (21-1-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 17274)
Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 10267)
Niệm Phật Tiếp Dẫn - Giọng niệm: TT Thích Nguyên Tạng
Quảng Cáo Bảo Trợ