Tụng Thần Chú Lăng Nghiêm

Thursday, November 25, 201000:00(View: 50290)

Reader's Comment
Monday, December 29, 201407:18
nguyenduc
Guest
Vào đường dẫn sau http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tung-Chu-Lang-Nghiem-Various-Artists/IW9OFIO7.html để Dowload về
Friday, December 7, 201208:00
LY TUYET KIM
Guest
A DI ĐÀ PHẬT chúng con muốn download tụng thần chú Lăng nghiêm về máy phải làm sao , chương trình hoan hỷ chỉ cho biết nhé A DI ĐÀ PHẬT
Wednesday, January 30, 201308:00
NguyenDuc_
Guest
_()_NAM MO LANG NGHIEM HOI THUONG PHAT BO TAT(MA-HA-TAT_Kinh lay 10phuong chu phat,chu dai bo tat,cung`thanh' hien tang
Saturday, June 1, 201307:00
Đinh Tấn
Guest
Các bạn cài IDM sẽ download đc nhé
Tuesday, January 3, 201208:00
pd/ Minh Trí. Hồ Văn Sen
Guest
Nam Mô A Di Đà Phật ! Wow Qúy thầy tụng nghe tuyệt vời qúa, nó đều như trái bắp vậy đó, không biết con nghe bao nhiêu lần rồi mà không chán, ở đây con chẳng biết nói gì hơn , con sẻ cố gắng cứ mổi một chủ nhật đến Chùa lạy Phật ,Bồ Tát , chư Hiền Thánh Tăng, để cho tâm con được an lạc, và cũng cầu nguyện cho chư vị Tôn Đức được sức khỏe phước trí luôn vẹn toàn ,để dìu dắt cho chúng con trên bước đường tu học. Nam Mô Thủ Lăng Nguyện Thần Chú Bồ Tát Ma Ha Tát.
Monday, May 16, 201107:00
tấn
Guest
mô Phật. như những audio chúng tôi muốn tải về máy thì phải làm như thế nào?
Monday, May 16, 201107:00
thanhquynh
Guest
A di đà phật, quý đạo hữu vui lòng vào link http://hoavouu.com/D_1-2_2-127_4-666_5-8_6-1_17-4_14-1_15-2/ để xem hướng dẫn download nha. Kính chúc tinh tấn và an lạc.
Send comment
Your Name
Your email address

Enter the words aboveEnter the numbers you hear
phat-thich-ca-18
(View: 1312)
Giọng xướng lễ: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
chu-dai-bi-hanh-tue
(View: 8035)
Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn
phat-dep
(View: 5198)
Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
bat-nha-tam-kinh
(View: 33714)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã bằng nhiều ngôn ngữ Sankrist, Hoa, Tạng, Nhật, Việt, Anh ... Hoavouu sưu tầm
ht-nhat-lien
(View: 14439)
Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng của cố HT Thích Nhật Liên
hoahong-83-thumbnail
(View: 24060)
Kinh Báo Hiếu - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
adidaphatquantheambotatdaithechibotat01
(View: 19955)
Kinh Vu Lan - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
phat-30
(View: 13452)
Mục Liên Sám Pháp - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
sakyamunibuddha
(View: 16330)
Kinh Dược Sư - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
025
(View: 24093)
Nhạc Thơ Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca, Trình Bày: T.T Thích Thiện Trang, Hòa Âm & Phối Khí: Nhạc Sỹ Hoàng Duy
chua-phat-quang-15-thumbnail
(View: 12825)
Tọa Thiền Và Công Phu Khuya - Chùa Phật Quang, Thụy Điển ngày 12/4/2013
chuong-mo
(View: 35481)
Với tư liệu quý này, chúng tôi nghĩ rằng đã đủ để hàng hậu bối học hỏi cả đời và vận dụng trong các thời khóa của Thiền Môn quy cũ... Thích Hạnh Tuệ
1
(View: 20127)
Cúng Thí Thực - Giọng Huế
kinhphomondienke-thichhueduyen
(View: 28252)
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
kinhniemphatbalamat-thichhueduyen
(View: 28311)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
anh-dep-phat-giao-152-thumbnail
(View: 29569)
Kinh Hồng Danh Sám Hối - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
phat320-thumbnail
(View: 17153)
Các Bài Tán Trạo theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
phat271-thumbnail
(View: 21928)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
phat-17
(View: 27829)
Tuyển Tập 11 Bài Sám Tụng Của TT Thích Hạnh Tuấn - Trụ trì Chùa Trúc Lâm, Chicago.
chuavietnam
(View: 19515)
Chẩn tế cầu siêu bạt độ tại Chùa Việt Nam - Pheonix ngày 16/12/2011 - Chứng minh: TT Thích Chân Tôn, Sám chủ: TT Thích Giải Minh
adidaphatquantheambotatdaithechibotat01
(View: 17922)
Kinh Phổ Môn nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
10
(View: 20440)
Kinh Lăng Nghiêm - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
2
(View: 17728)
Hồng Danh Sám Hối nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
12
(View: 18792)
Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
7
(View: 12964)
Truyền Bát Quan Trai giới & Tụng Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
ducdiatang-thumbnail
(View: 25756)
Kinh Địa Tạng - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
kinhdieuphaplienhoa-thichhueduyen-cover-thumbnail
(View: 28145)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
kinhnguugiaclam-thichphaphoa-thumbnail
(View: 49408)
Kinh Sám Hối Sáu Căn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
kinhsamduocsu-thichphaphoa-thumbnail
(View: 27258)
Kinh Sám Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
quenha-thichhueduyen-thumbnail
(View: 18431)
Hỡi Quê Nhà - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
buddha-wallpaper-1680x1050-by-alfdclxvi-thumbnail
(View: 49368)
Đường Giải Thoát - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
closeup-of-buddha-face-statue-80031898-thumbnail
(View: 23438)
Đời Mạt Pháp - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
buddha-wallpaper1360-thumbnail
(View: 15447)
Đêm Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
daulaphamthanh-thichhueduyen-thumbnail
(View: 11923)
Đâu Là Phàm Thánh - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
haflportraitsakkyamunibuddha35-thumbnail
(View: 21913)
Đã Chết Mà Sống - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
me
(View: 58575)
CD 3 - Tuyển Tập Các Bài Sám Về Cha Mẹ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
haflportraitsakkyamunibuddha1-thumbnail
(View: 17029)
Con Thuyền Đại Đạo - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
haflportraitsakkyamunibuddha17-thumbnail
(View: 19428)
Ánh Sáng Từ Bi - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
48-loi-nguyen-phat-a-di-da-thichhueduyen-thumbnail
(View: 13069)
48 nguyện của Phật A Di Đà - TT Thích Huệ Duyên tụng
kinhphomon-deity05-thumbnail
(View: 12429)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Niệm
hinhphatadida-48dainguyen-thumbnail
(View: 11021)
48 đại nguyện của Phật A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
kinhvulan-chieutuc-thumbnail
(View: 19026)
Kinh Vu Lan - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
hongdanhsamhoi-phoquangphat-thumbnail
(View: 10189)
Hồng danh sám hối - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
kinhphomon-chieutuc-thumbnail
(View: 12009)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
kinhadida-chieutuc-thumbnail
(View: 11475)
Kinh A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
hoasen-64-thumbnail
(View: 39880)
Kinh Tụng Hằng Ngày - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
tiengdaihongchung-hoasen-thumbnail
(View: 14473)
Tiếng Đại Hồng Chung tại Tu Viện Quảng Đức
tayphuong1-thumbnail
(View: 10609)
Lạy Tam Thiên Phật - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
phatadida-1-thumbnail
(View: 6105)
Niệm Phật trên Đất Phật - TT Thích Nguyên Tạng niệm
kinhvoluongtho-1-thumbnail
(View: 26524)
Kinh Vô Lượng Thọ - TT Thích Trí Thoát tụng
hoasen-1-thumbnail
(View: 8019)
Đảnh lễ Thù Ân (31-5-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
hoasen-46-thumbnail
(View: 11612)
Lễ Cầu An (16-2-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
amitabha47-thumbnail
(View: 13970)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Giọng niệm: TT Nguyên Tạng
congphukhuya-nguyentang-thumbnail
(View: 11301)
Công Phu Khuya - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
chutieu-daibisamphap-thumbnail
(View: 13904)
Đại Bi Sám Pháp - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
kechuong-thumbnail
(View: 7110)
Kệ chuông - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
lecausieu-2-thumbnail
(View: 6695)
Lễ Cầu Siêu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
lesamhoi-thumbnail
(View: 7455)
Lễ Sám Hối (21-1-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
vulan2-thumbnail
(View: 15153)
Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
amidabuddha-bless-600-thumbnail
(View: 9220)
Niệm Phật Tiếp Dẫn - Giọng niệm: TT Thích Nguyên Tạng
Quảng Cáo Bảo Trợ