logo-khoa-tuhoc-lan-4
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa Chư vị Học viên Phật tử,


Như tinh thần trong "Thông Báo số 2",
QuýNgài và Chư vị có thể dùng mục "Ghi Danh Online" này để ghi danh với Ban TổChức Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 4 tại San Diego, California, Hoa Kỳ vào ngày 29/5 đến 02/6/2014.
Ban Tổ Chức chúng con/tôi sẽ trả lời qua email của cho Quý Ngài và Quý Vị khi nhận được sự ghi danh này.
Kính chúc Quý Ngài và Quý vị: Vô Lượng An Lạc - Vô Lượng Cát Tường - Thành Tựu Sở Nguyện.

Nam Mô A Di Đà Phật

Ban Tổ ChứcQuảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant