Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
(View: 8417)
Bảo tàng hiện trưng bày khoảng 500 cổ vật, hiện vật như: tượng và tranh chư Phật, Bồ tát, tổ sư; mộc bản kinh Phật… từ thế kỷ VII đến đầu thế kỷ XX
(View: 65693)
Theo phong cách Mật Tông Tây Tạng; từ vị Phật Thích Ca Mâu Ni đến Tu Di Sơn Vương Phật theo kinh Sám Hối...
(View: 21925)
Hình size lớn của Ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát dùng để in. Hoavouu.com kính tặng đến quý Chư Tôn Đức và Quý Phật tử
(View: 29180)
Quán Thế Âm có xuất xứ từ Ấn Độ Avalokitesvara, có nghĩa là Đấng nhìn xuống trần gian, hoặc là Đấng nghe được lời ca thán của trần gian.
(View: 36419)
Size hình lớn, cho download để thờ. Đây là tác phẩm của Tú Linh, kính cống hiến đến quý vị mười phương
(View: 17017)
Kính chúc Chư Tôn Đức và Quý Phật tử Phước Trí Nhị Nghiêm, Thành Tựu Sở Nguyện... Hoavouu.com
(View: 12618)
Hình Ảnh Lịch Sử Đức Phật Thích Ca - TT Thích Đồng Văn
(View: 13865)
Việt dịch: HT Thích Trí Tịnh; Anh dịch: Quảng Định; Hiệu đính: Quảng Hiếu; Sưu tầm: Tuệ Uyển
(View: 13378)
29 bức Hình về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca - Hoavouu sưu tầm
(View: 22033)
Hình Chư Phật, Bồ Tát, Hộ Pháp Trong Văn Hoá Phật Giáo Tây Tạng - Hoavouu sưu tầm
(View: 16964)
33 Ứng Hóa Thân Của Bồ Tát Quán Thế Âm - Phần 4 - Hoavouu.com sưu tầm
(View: 33678)
42 Thủ Nhãn Ấn Pháp Theo Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni - Hoavouu.com sưu tầm
(View: 95286)
Hình Ảnh 33 Ứng Hóa Thân Của Bồ Tát Quán Thế Âm - Phần 3 - Thích Hạnh Tuệ sưu tầm
(View: 18631)
Hình Ảnh 33 Ứng Hóa Thân Của Bồ Tát Quán Thế Âm - Phần 2 - Họa Sĩ Thi Kim Huy (Đài Loan)
(View: 45973)
Hình ảnh 33 Ứng Hóa Thân Của Bồ Tát Quán Thế Âm - Phần 1 - Nhiếp ảnh: Bảo Toàn; Lời bình: Thích Nhuận Thường
(View: 37189)
Hình Ảnh Lịch Sử Đức Phật Thích Ca - Hoavouu sưu tầm
(View: 42831)
Hình Ảnh Đức Phật Đản Sanh - Thích Thái Chánh
(View: 50541)
12 Vị Đại Tướng Dược Xoa - Phần 1 - Hoavouu.com sưu tầm
(View: 73316)
Thất Phật Dược Sư - 7 Vị Phật Dược Sư - Hoavouu.com
(View: 47213)
Ngũ Phương Phật - Năm vị Phật ở 5 phương - Hoavouu.com
(View: 73057)
Tây Phương Tam Thánh - Hoavouu.com sưu tầm
(View: 73352)
Hình Phật A Di Đà - Hoavouu.com sưu tầm
(View: 55650)
Dược Sư Như Lai tiếng Phạm gọi là: Bhaisajya-guru Vaidurya-prabharajyah, gọi đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai
(View: 23853)
Những Vần Thơ và Tượng A La Hán - Thơ Nhuận Thường
(View: 20863)
Bộ Hình Sử Phật 3 - Hoavouu sưu tầm
(View: 40523)
Bộ Hình Phật Sử 2 - Hoavouu sưu tầm
(View: 30212)
Bộ Hình Phật Sử 1 - Tâm Tịnh sưu tầm
(View: 37988)
12 Vị Đại Tướng Dược Xoa - Phần 2 - Trang vẽ phong cách Trung Quốc - Hoavouu sưu tầm
(View: 32649)
Quan Âm Thập Nhất Diện - Hoavouu sưu tầm
(View: 26533)
88 Đức Phật Hồng Danh Bảo Sám 2 - Hoavouu sưu tầm
(View: 27058)
Truyện tranh: Xá Lợi Phất
(View: 26651)
Truyện tranh: Phú Lâu Na
(View: 33904)
Truyện tranh: Mục Kiền Liên
(View: 27310)
Truyện trang: Ngài Đại Ca Diếp
(View: 29606)
Truyện tranh: Ngài Đại Ca Diếp
(View: 35029)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mộ a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da.
(View: 43395)
Cõi nước Cực Lạc có gió nhẹ thổi các hàng cây báu và các mành lưới báu, phát ra thanh âm huyền diệu, như trăm nghìn thứ nhạc cùng lúc hòa chung.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant