Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
(View: 6756)Saturday, April 13, 2019
2012 淨土大經科註 - 600, 2014.01.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 7598)Friday, April 12, 2019
2012 淨土大經科註 - 599, 2014.01.25 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 7646)Thursday, April 11, 2019
2012 淨土大經科註 - 598, 2014.01.24 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 6260)Wednesday, April 10, 2019
2012 淨土大經科註 - 597, 2014.01.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 6962)Tuesday, April 9, 2019
2012 淨土大經科註 - 596, 2014.01.23 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 4261)Monday, April 8, 2019
2012 淨土大經科註 - 595, 2014.01.22 啟講於香港佛陀教育協會
(View: 2523)Friday, December 16, 2016
佛说大乘无量寿庄严清净平等觉经(會集本)崔居士恭讀
(View: 1942)Thursday, December 15, 2016
墮胎即是殺人。戕殘至親骨肉,世之慘痛至極者無過此也!
(View: 2303)Wednesday, December 14, 2016
墮胎即是殺人。戕殘至親骨肉,世之慘痛至極者無過此也!
(View: 1853)Tuesday, December 13, 2016
墮胎即是殺人。戕殘至親骨肉,世之慘痛至極者無過此也!
(View: 2562)Wednesday, December 7, 2016
《弟子規》教育孩子孝敬父母、尊敬長輩、關愛兄弟、修身養性、為人處世、讀書求學等應有的禮儀規範,是兒童啟蒙的最佳讀物。
(View: 2607)Tuesday, December 6, 2016
太上感應篇,為淨空、印光兩大法師所推崇。佛弟子若欲修出三界,必先瞭解三界內天地法規,諸惡莫作眾善奉行。
(View: 3238)Monday, December 5, 2016
袁了凡家庭四訓
(View: 1115)
純3D動畫《佛說阿彌陀經》—歷經五年精心製作 浙江青田真寧凈寺 / 浙江樂清凈土寺 出品 仁山法師 製片
(View: 1414)
我們呼籲社會重視女子的道德教育,讓她們有堅定的志向,珍視貞潔,不隨波逐流、放任自我;也呼籲社會能重視倫理道德教育,呼籲各方人士能真正伸出珍惜生命的慈愛之手!
(View: 1301)
我們呼籲社會重視女子的道德教育,讓她們有堅定的志向,珍視貞潔,不隨波逐流、放任自我;也呼籲社會能重視倫理道德教育,呼籲各方人士能真正伸出珍惜生命的慈愛之手!
(View: 1598)
我們呼籲社會重視女子的道德教育,讓她們有堅定的志向,珍視貞潔,不隨波逐流、放任自我;也呼籲社會能重視倫理道德教育,呼籲各方人士能真正伸出珍惜生命的慈愛之手!
(View: 1894)
阿弥陀佛是如何成佛的? 成佛前发了什么愿? 极乐世界里有些什么?
(View: 1478)
畫面中有時會出現殘忍的畫面,而那些正是人類對待生命錯誤的作法,希望大家能以慚愧心面對,慈悲心看待。(18歲以下請父母陪同)
(View: 2589)
地獄變相圖,因果電影 (輔導級) 江逸子畫作畫家 以畫化導人心 讚歎 因果通三世 善有善報惡有惡報不是不報時辰未到
(View: 994)
太上感應篇的故事是道教的經典著作之壹,旨在勸善,簡稱《感應篇》,作者不詳,內容融合了較多的佛、儒思想,許多內容至今仍然具有積極意義。
(View: 2686)
國語電影版《了凡四訓》,本片由陳曉旭女士創立的世邦公司2001年所投資拍攝, 根據明代袁了凡先生的真實傳奇故事改編,並邀請著名導演黃蜀芹的兒子鄭大聖執導,由著名演員達式常擔當主演,是一部帶有佛教性質的中華傳統道德教典。
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant