Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
(View: 2637)
Buổi pháp thoại nầy được nói bằng tiếng Anh có phụ đề tiếng Indonesia, tiếng Hoa, tiếng Anh và tiếng Việt.
(View: 2672)
Tôi đọc Đại Tạng Kinh Ngày 11 01 2021 - HT Thích Như Điển, Phương trượng Chùa Viên Giác, Đức Quốc
(View: 4144)
Pháp thoại nầy do Hòa Thượng Thích Như Điển Phương trượng Chùa Viên Giác - Đức Quốc. Giảng online ngày 4/1/2021
(View: 5022)
Do đệ tử đã sưu tầm trong sách vở và bài thuyết giảng của Hoà Thượng mà tập thành.
(View: 7703)
Video Pháp thoại này do thầy HT Thích Như Điển thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Vườn rau Tổ Đình Viên Giác, Đức Quốc ngày 03/7/2019.
(View: 8311)
Video Pháp thoại này do thầy HT Thích Như Điển thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Liên Tâm, Phần Lan ngày 13/6/2019.
(View: 6880)
Video Pháp thoại này do thầy HT Thích Như Điển thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Liên Tâm, Phần Lan ngày 07/6/2019.
(View: 8900)
Video này được HT Thích Như Điển giới thiệu và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện tại Chùa Liên Tâm, Phần Lan ngày 06/6/2019.
(View: 7959)
Video Pháp thoại này do thầy HT Thích Như Điển thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Liên Tâm, Phần Lan ngày 09/6/2019.
(View: 7766)
Video Pháp thoại này do thầy HT Thích Như Điển thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Liên Tâm, Phần Lan ngày 08/6/2019.
(View: 7188)
Video Pháp thoại này do thầy HT Thích Như Điển thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Liên Tâm, Phần Lan ngày 07/6/2019.
(View: 7821)
Video Pháp thoại này do thầy HT Thích Như Điển thuyết giảng và Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện cho Phật tử Online tại Chùa Liên Tâm, Phần Lan ngày 06/6/2019.
(View: 6646)
Kỷ niệm Tu Viện Đa Bảo xưa. HT Thích Bảo Lạc - Hội Chủ GHPGVNTN Tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan và HT Thích Như Điển - Đồng Chủ Tịch HĐĐH GHPGVNTN Âu Châu
(View: 4645)
Giới Bồ Tát Tại Gia Pháp thoại này do HT Thích Như Điển thuyết giảng tại Chùa Minh Giác, Sydney, Úc Châu ngày 13/04/2019
(View: 5883)
Video Pháp thoại này do HT Thích Như Điển - Phương trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc thuyết giảng
(View: 5031)
Video Pháp thoại này do HT Thích Như Điển - Phương trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc thuyết giảng
(View: 5647)
Video Pháp thoại này do HT Thích Như Điển - Phương trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc thuyết giảng
(View: 5484)
Giới Bồ Tát Tại Gia Pháp thoại này do HT Thích Như Điển thuyết giảng tại Tịnh Thất Hoà Bình ngày 12/01/2019
(View: 5362)
Những Câu Chuyện Trong Nhà Thiền - Pháp thoại này do HT Thích Như Điển thuyết giảng tại Hiền Như Tịnh Thất ngày 08/01/2019
(View: 5282)
Video Pháp thoại này do HT Thích Như Điển - Phương trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc thuyết giảng tại Chùa Pháp Bảo, Sydney, Úc Đại Lợi ngày 06/01/2019
(View: 5462)
Video Pháp thoại này do HT Thích Như Điển - Phương trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc thuyết giảng
(View: 5895)
Video Pháp thoại này do HT Thích Như Điển thuyết giảng Tu Viện Tây Phương, Minnesota, USA ngày 15/5/2017
(View: 6091)
Video Pháp thoại này do HT Thích Như Điển thuyết giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Bảo Chí, Georgia, Hoa Kỳ ngày 12/5/2018
(View: 6623)
Video Pháp thoại này do HT Thích Như Điển thuyết giảng Chùa Hải Đức, Jacksonville, Florida, USA ngày 11/5/2017
(View: 6388)
Video Pháp thoại này do HT Thích Như Điển - Phương trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc thuyết giảng
(View: 5716)
HT Thích Như Điển Trong Khóa Tu Bát Quan Trai Tại A'burg Đức Quốc 24-25/03/2018
(View: 6867)
Video Pháp thoại này do HT Thích Như Điển - Phương trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc thuyết giảng
(View: 8874)
Video Pháp thoại này do Thầy Thích Hạnh Tuệ thực hiện và HT Thích Như Điển thuyết giảng cho Phật tử online tại Chùa Trúc Lâm, Houston, Texas ngày 19/4/2018
(View: 6224)
Video Pháp thoại này do HT Thích Như Điển - Phương trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc thuyết giảng tại Tịnh Thất Hoà Bình
(View: 6423)
Video Pháp thoại này do HT Thích Như Điển thuyết giảng Chùa Quang Minh, Colorado, USA
(View: 6453)
Video Pháp thoại này do HT Thích Như Điển thuyết giảng nhân Lễ Phật Đản tại Chùa Bảo Thành, Koblenz, Đức Quốc ngày 13/5/2017
(View: 6493)
Video Pháp thoại này do HT Thích Như Điển - Phương trượng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc thuyết giảng
(View: 6396)
Video Pháp thoại này do HT Thích Như Điển thuyết giảng tại Chùa Việt Nam - Nhật Bản ngày 23/4/2017
(View: 9293)
Chương trình Hương Từ Bi số 178, ngày 15/10/2016; Thuyết giảng: HT Thích Như Điển
(View: 9570)
Pháp thoại này do HT Thích Như Điển thuyết giảng tại Chùa Từ Bi Quan Đạo Tràng - Cypress, TX, ngày 17/4/2016
(View: 9379)
Pháp thoại này do HT Thích Như Điển thuyết giảng tại Hiền Như Tịnh Thất, 26/3/2016
(View: 8564)
Pháp thoại này do HT Thích Như Điển thuyết giảng tại Hiền Như Tịnh Thất, 26/3/2016
(View: 12436)
Pháp thoại này do HT Thích Như Điển thuyết giảng tại các Chùa ở Thụy Điển và Đan Mạch tháng 9, 10 năm 2015
(View: 12716)
Pháp thoại này do HT Thích Như Điển thuyết giảng tại Tu Viện Đức Mẹ Hiền - New Jersey ngày 18/04/2015
(View: 13895)
Pháp thoại này do HT Thích Như Điển thuyết giảng tại Thiền Viện Chánh Pháp Oklahoma, Ngày 12/4/2015
(View: 13670)
Pháp thoại này do HT Thích Như Điển thuyết giảng tại Chùa Vạn Hạnh 2015
(View: 12540)
Pháp thoại này do HT Thích Như Điển thuyết giảng tại Chùa Quảng Hương 2015
(View: 14788)
Pháp thoại này do HT Thích Như Điển Thuyết giảng tại Hiền Như Tịnh Thất ngày 13/12/2014
(View: 12547)
Pháp thoại này do HT Thích Như Điển thuyết giảng tại Thiền Đường Mây Từ - Ngày 14/12/2014
(View: 22339)
Đạo Tràng Liên Trì - Westminster, California, Hoa Kỳ của Đạo hữu Thiện Đạt và Thanh Hiền - Ngày 11/12/2014
(View: 18619)
Chùa Liên Hoa Las Vegas do SC Thích Nữ Hoa Tâm Trụ trì
(View: 19824)
Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ Châu Do HT Thích Như Điển hướng dẫn - Thuyết Pháp tại Quán Âm Tịnh Xá - San Jose do TT Thích Minh Bảo trụ trì
(View: 14041)
Pháp Thoại này do HT Thích Như Điển và ĐĐ Thích Hạnh Tuệ thuyết giảng tại Niệm Phật Đường Fermont ngày 7/12/2014
(View: 15744)
Do HT Thích Như Điển thuyết giảng tại chùa Linh Thứu - Berlin, Đức Quốc, ngày 26/4/2013
(View: 18292)
HT Thích Như Điển Nói Chuyện Với Phật Tử Chùa Trúc Lâm - Thụy Điển; Ngày 16/4/2013
(View: 19964)
Giảng tại Chùa Phật Quang - Thụy Điển - Ngày 14/4/2013
(View: 16350)
Những Bản Văn Căn Bản Của Tịnh Độ Tông do HT Thích Như Điển giảng tại Chùa Phật Quang, Thụy Điển ngày 12/4/2013
(View: 16238)
Về Chùa - Do HT Thích Như Điển thuyết giảng tại Chùa Đôn Hậu - Na Uy ngày 09/4/2013
(View: 14362)
Do HT Thích Như Điển thuyết giảng tại Chùa Đôn Hậu - Na Uy ngày 07/4/2013
(View: 18485)
HT Thích Như Điển - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ giảng chung Tại Khóa Tu Học Phật Pháp Tại Chùa Đôn Hậu 2013
(View: 15334)
Do HT Thích Như Điển giảng tại Chùa Khánh Anh - Pháp Quốc ngày 29/3/2013
(View: 16195)
Do HT Thích Như Điển giảng tại Chùa Khánh Anh - Pháp Quốc ngày 30/3/2013
(View: 27632)
Về Với Chân Tâm phỏng vấn HT Thích Như Điển, TT Thích Nguyên Tạng và ĐĐ Thích Viên Giác
(View: 18188)
Bồ Tát Thiện Giới - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 18061)
Bồ Tát Văn Thù Nói Bát Nhã - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 20269)
Câu Hỏi và Trả Lời - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 16761)
Nói Chuyện với các Chi Hội - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 18342)
Công Đức Bồ Tát - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 19298)
Công Đức Tán Dương Chư Phật - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 17511)
Cuộc Đời Đức Phật - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 17371)
Đại Phương Quảng Tổng Trì Bảo Quang Minh - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 19704)
Đại Thừa Khởi Tín Luận - Phần 4 - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 17365)
Đại Thừa Khởi Tín Luận - Phần 3 - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 17669)
Đại Thừa Khởi Tín Luận - Phần 2 - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 18237)
Đại Thừa Khởi Tín Luận - Phần 1 - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 19662)
Đại Thừa Ngũ Uẩn Luận - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 17666)
Dụng Công Tu Học - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 18553)
Duy Thức - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 19188)
Duy Thức Tam Thập Tụng - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 17860)
Hai Mươi Lăm Cõi Hữu Tình - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 15388)
Hành Bồ Tát Đạo - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 16094)
Hạnh Nguyện Quán Thế Âm - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 17307)
Hoa Nghiêm Kinh - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 17442)
Hoa Nghiêm Kinh - Phẩm Tịnh Hạnh - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 18066)
Kinh Đại Bảo Tích - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 17163)
Kinh Đại Bi 3 - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 17779)
Kinh Đại Bi 2 - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 19003)
Kinh Đại Bi 1 - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 17638)
Kinh Dược Sư - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 15437)
Kinh Duy Ma Cật 3 - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 15441)
Kinh Duy Ma Cật 2 - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 15410)
Kinh Duy Ma Cật 1 - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 16586)
Kinh Kim Cang - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 16630)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật (C) - Giảng sư: HT Thích Như Điển
(View: 16350)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật (B) - Giảng sư: HT Thích Như Điển
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant