Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
19,323,323
Bảo Trợ Website Hoavouu.com
Năm 2020

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa Quý Phật tử,

Ngày nay, con đường hoằng truyền Phật pháp không chỉ gói gọn trong chốn già lam. Mọi người có nhu cầu nghiên cứu Kinh điển cũng không còn giới hạn trong giảng đường tự viện.

Để duy trì và phát huy nền Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam; để đáp ứng nhu cầu học hỏi giáo pháp của tất cả mọi người khắp mọi nơi một cách dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi, Hoavouu.com đã ra đời.

Hôm nay, chúng con/ chúng tôi cần sự giúp đỡ về tài chánh của Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quý Phật tử gần xa để trang trải kinh phí về hosting cũng như những dự án mở rộng khác của Hoavouu.com được thành tựu. Đồng thời, quỹ Bảo trợ Hoavouu.com này cũng giúp cho những admintrators có chút kinh phí mà tiếp tục trên con đường dài phục vụ.

Mọi sự phát tâm Donation (Check), xin liên lạc và gởi về:
Chất Nguyễn (Thích Hạnh Tuệ)
4333 30th Street, San Diego, CA 92104, USA - Cell: 619 278 9837

Quý vị cũng có thể Donation online bằng Debit/ Credit card xin vào đây!

Chúng con kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức Tăng Ni đã trợ duyên, khích lệ và tin tưởng sự làm việc của chúng con mà gia tâm hộ trì.
Chúng tôi xin cảm ơn Quý Phật tử gần xa đã tiếp tay vận chuyển bánh xe Phật pháp bằng tất cả tấm lòng thuần hậu.

Chúng con/ chúng tôi kính chúc Chư Tôn Đức và Quý Phật tử vô lượng cát tường, thành tựu sở nguyện.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Chúng con/ Chúng tôi
Tỳ kheo Thích Hạnh Tuệ
--------------------------

Phương Danh Chư Tôn Đức và Phật tử Bảo Trợ
Website Hoavouu.com Năm 2020

 

 1. Stephanie Tomlinson (Monthly): $5
 2. Quyen Tonnu (Monthly): $5
 3. Julie Huynh (Monthly): $10
 4. Nguyễn Phát (Việt Nam) (Monthly): $10
 5. Alex Ta (Monthly): $5
 6. Chau Tran (Monthly): $20
 7. Kim Dang (Monthly): $10
 8. Hoa Nguyen (Monthly): $10
 9. Bach Yen Duong (Monthly): $5
 10. Annie Kim Tran (Monthly): 5$
 11. Tiffani Dam (Monthly): 10$
 12. Y Thien Le (Monthly): $30
 13. Lanle Duong (Monthly): $50
 14. Tâm Nguyên Như, Nhuận Thông (Monthly): $50
 15. Kim Phạm - PD Diệu Thanh (Monthly): $20
 16. Trang Nghiêm (Monthly): $20
 17. Heather Banh (Monthly): $20
 18. PT Ẩn Danh (Monthly): $20
 19. Kieu Van Do (Monthly): $50
 20. Paul Định (Monthly): $10
 21. Jessica Nguyen, Tan Long Pham (Minh Thanh & Dieu Lien) (Monthly): $100
 22. Chánh Cao: $200
 23. Trần Cẩm Anh PD Diệu Tịnh: 50$
 24. Gia đình Nguyên Huy, Diệu Thuyết: $100
 25. Dang Thanh (Việt Nam): 11$
 26. Thanhmy Nguyen (Tampa, FL 33626): 100$
 27. Tuấn Thiện Huỳnh: 700$
 28. Đồng Nhất Tâm (Fairfield, NSW 2165, Autralia): 100$
 29. Diệu Châu (Faiefield, NSW 2165, Australia): 100$
 30. Khang Vu: 300$ 
 31. Tịnh Thuận: 170$
 32. Thanh Dinh: 2.22$
 33. Kim-Anh Nguyen (Oakdale, MN 55128): 50$
 34. Dang Thanh (Vietnam): 10$
 35. Hang Ly (FancyNailsnSpa): 300$
 36. Ben Thai: 100$
 37. Diệu Minh: 100$
 38. Trong Khang Bui (Switzerland): 100$
 39. Dang Thanh (Vietnam) 6$
 40. Tony Phung: 50$
 41. Oanh Trương PD Ngộ Đạt: 50$
 42. Thảo Trang Nguyễn PD Huệ Thảo: 300$
 43. MM Electronics LLC (San Diego): 500$
 44. Diễm Lâm: 100$
 45. Ben Thái: 100$
 46. Tom Huynh: 100 (San Diego, CA 92128)
 47. Phuong Nguyen (North Hollywood, CA 91605): 80$
 48. Huong Vuong (Diệu Thanh): 100$
 49. Linda Le: 200$
 50. Giác Thuận, Giác Tấn (Arizona): 100$
 51. Nhật Tâm Hạnh: 120$
 52. Vân Thái PD Phước Tánh, Kevin T Ngo (Canoga Park, CA 91303): 200$
 53. Dien Ngo: 100$
 54. Phương Nguyễn: 45$
 55. Tho Vu (MN 55112): 100$
 56. Nguyên Hương: 50$
 57. Thuy Le (San Jose, CA 95161): 50$
 58. Julie Huynh: 10$
 59. Nina Ton Nu: 100$
 60. Ninh Nguyen: 600$
 61. Phương Nguyễn: 40$
 62. Tam Tran (Poway, CA 92064): 20$
 63. Anh Ly: 100$
 64. Huong Vuong (Diệu Thanh): 100$
 65. Minh Ha Ngo (Everett, WA 98203): 200$
 66. Quang Trường: 50$
 67. Chi Nguyen (Orange, CA 92869): 100$
 68. GĐ Kim Phượng (Gearge Camberra Australia): 100$
 69. Ha Hoang: 100$
 70. Kha Định Nguyễn (Aloha, OR 97006): 50$
 71. Ninh Nguyễn (Wichita, KS 67216): 300$
 72. Tam Tran: 50$
 73. Mary Lam (Winnetka, CA 91306): 100$
 74. Thi Tran: 100$
 75. Minh-Ha Ngo: 200$
 76. Thanh Dinh: 5.55$
 77. Thủy Tiên Nguyễn: 250$
 78. Tâm Dickson: 25$
 79. Ngân Lê (Dayton, OH 45449): 50$
 80. Dung Kim Do (Worcester, MA 01604): 50$
 81. Van Dao: 100$
 82. Truong Thi Em (Furth 90762, Germany): 30$
 83. Phạm Thị Thanh Mai (Canada): 200$
Logo-Hoavouu-Foundation
Quảng Cáo Bảo Trợ