Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
17,438,411
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250
Bảo Trợ Website Hoavouu.com
Năm 2019

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa Quý Phật tử,

Ngày nay, con đường hoằng truyền Phật pháp không chỉ gói gọn trong chốn già lam. Mọi người có nhu cầu nghiên cứu Kinh điển cũng không còn giới hạn trong giảng đường tự viện.

Để duy trì và phát huy nền Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam; để đáp ứng nhu cầu học hỏi giáo pháp của tất cả mọi người khắp mọi nơi một cách dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi, Hoavouu.com đã ra đời.

Hôm nay, chúng con/ chúng tôi cần sự giúp đỡ về tài chánh của Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quý Phật tử gần xa để trang trải kinh phí về hosting cũng như những dự án mở rộng khác của Hoavouu.com được thành tựu. Đồng thời, quỹ Bảo trợ Hoavouu.com này cũng giúp cho những admintrators có chút kinh phí mà tiếp tục trên con đường dài phục vụ.

Mọi sự phát tâm Donation (Check), xin liên lạc và gởi về:
Chất Nguyễn (Thích Hạnh Tuệ)
4333 30th Street, San Diego, CA 92104, USA - Cell: 619 278 9837

Quý vị cũng có thể Donation online bằng Debit/ Credit card xin vào đây!

Chúng con kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức Tăng Ni đã trợ duyên, khích lệ và tin tưởng sự làm việc của chúng con mà gia tâm hộ trì.
Chúng tôi xin cảm ơn Quý Phật tử gần xa đã tiếp tay vận chuyển bánh xe Phật pháp bằng tất cả tấm lòng thuần hậu.

Chúng con/ chúng tôi kính chúc Chư Tôn Đức và Quý Phật tử vô lượng cát tường, thành tựu sở nguyện.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Chúng con/ Chúng tôi
Tỳ kheo Thích Hạnh Tuệ

Phương Danh Chư Tôn Đức và Phật tử
Bảo Trợ Website Hoavouu.com Năm 2019

Phương Danh
Tịnh Tài
 1. Phuong Truong (Yukon, OK 73099)
 2. Kim Nguyễn (Norway)
 3. Y Thien Le
 4. PT Chùa Hải Đức Florida (Daisy Pham-Chan)
 5. Kim Oanh Luu Nguyen
 6. Tam Do (San Gabriel, CA 91776)
 7. Huyen Doan
 8. Hemangini Patel
 9. Thao Vo (San Diego, CA 92105)
 10. Cindy Nguyen Dunn
 11. Kevin Nguyen (NV 89012)
 12. Nhuận Như Ý
 13. Chánh Đức Định
 14. Lê Thuý Loan PD Chơn Nhàn Hiếu, Giang Huệ Phấn PD Diệu Hạnh
 15. Nguyễn Thị Bích Thuỷ PD Viên Hạnh, Nguyễn Văn Hùng
 16. Tính Trúc, Tính Nghiêu
 17. Truong Thi Em
 18. Linh Do
 19. My Kha Nguyen
 20. Kathleen Tran
 21. Kim Khoa Nguyen
 22. Ke Nguyen
 23. Kim Nguyễn (CA 90504)
 24. Tịnh Thuận
 25. SC Giác Anh (Tự Viện Pháp Bảo Sydney)
 26. PT Quảng Trúc và GĐ:
 27. Ngọc Hiếu (LA 70058):
 28. Chân Hạnh, Chánh Đạo
 29. Tuấn Thiện Huỳnh (Đan Mạch)
 30. Khang Vu
 31. Hang Ly (FancyNailsnSpa)
 32. Thao Trinh Truong (Westminster)
 33. Jessica Nguyen, Tan Long Pham (Minh Thanh & Dieu Lien)
 34. Lanle Duong (Monthly)
 35. Tấn Long Phạm (Monthly) 
 36. Tâm Nguyên Như, Nhuận Thông (Monthly)
 37. Kim Phạm (Monthly)
 38. Trang Nghiêm (Monthly)
 39. Heather Banh (Monthly)
 40. PT Ẩn Danh (Monthly)
 41. Kieu Van Do (Monthly)
 
 1. $ 100
 2. $ 50
 3. $ 200
 4. $ 100
 5. $ 100
 6. $ 20
 7. $ 100
 8. $ 21
 9. $ 50
 10. $ 20
 11. $ 100
 12. $ 100
 13. 200 Euro
 14. 200 Euro
 15. 20 Euro
 16. $ 400
 17. $ 50
 18. $ 50
 19. $ 100
 20. $ 100
 21. $ 100
 22. $ 25
 23. $ 200
 24. $ 150
 25. $ 200
 26. $ 200
 27. $ 50
 28. $ 500
 29. $ 400
 30. $ 250
 31. $ 500
 32. $ 50
 33. $ 1,200
 34. $ 50
 35. $ 100
 36. $ 50
 37. $ 20
 38. $ 20
 39. $ 20
 40. $ 20
 41. $ 50
Logo-Hoavouu-Foundation
Quảng Cáo Bảo Trợ