Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
17,104,807
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250Logo-Hanh-Huong-AD-2019-tron-250
Bảo Trợ Website Hoavouu.com
Năm 2019

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,
Kính thưa Quý Phật tử,

Ngày nay, con đường hoằng truyền Phật pháp không chỉ gói gọn trong chốn già lam. Mọi người có nhu cầu nghiên cứu Kinh điển cũng không còn giới hạn trong giảng đường tự viện.

Để duy trì và phát huy nền Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam; để đáp ứng nhu cầu học hỏi giáo pháp của tất cả mọi người khắp mọi nơi một cách dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi, Hoavouu.com đã ra đời.

Hôm nay, chúng con/ chúng tôi cần sự giúp đỡ về tài chánh của Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quý Phật tử gần xa để trang trải kinh phí về hosting cũng như những dự án mở rộng khác của Hoavouu.com được thành tựu. Đồng thời, quỹ Bảo trợ Hoavouu.com này cũng giúp cho những admintrators có chút kinh phí mà tiếp tục trên con đường dài phục vụ.

Mọi sự phát tâm Donation (Check), xin liên lạc và gởi về:
Chất Nguyễn (Thích Hạnh Tuệ)
4333 30th Street, San Diego, CA 92104, USA - Cell: 619 278 9837

Quý vị cũng có thể Donation online bằng Debit/ Credit card xin vào đây!

Chúng con kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức Tăng Ni đã trợ duyên, khích lệ và tin tưởng sự làm việc của chúng con mà gia tâm hộ trì.
Chúng tôi xin cảm ơn Quý Phật tử gần xa đã tiếp tay vận chuyển bánh xe Phật pháp bằng tất cả tấm lòng thuần hậu.

Chúng con/ chúng tôi kính chúc Chư Tôn Đức và Quý Phật tử vô lượng cát tường, thành tựu sở nguyện.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Chúng con/ Chúng tôi
Tỳ kheo Thích Hạnh Tuệ

Phương Danh Chư Tôn Đức và Phật tử
Bảo Trợ Website Hoavouu.com Năm 2019

Phương Danh
Tịnh Tài
 1. Kim Oanh Luu Nguyen
 2. Tam Do (San Gabriel, CA 91776)
 3. Huyen Doan
 4. Hemangini Patel
 5. Thao Vo (San Diego, CA 92105)
 6. Cindy Nguyen Dunn
 7. Kevin Nguyen (NV 89012)
 8. Nhuận Như Ý
 9. Chánh Đức Định
 10. Lê Thuý Loan PD Chơn Nhàn Hiếu, Giang Huệ Phấn PD Diệu Hạnh
 11. Nguyễn Thị Bích Thuỷ PD Viên Hạnh, Nguyễn Văn Hùng
 12. Tính Trúc, Tính Nghiêu
 13. Truong Thi Em
 14. Linh Do
 15. My Kha Nguyen
 16. Kathleen Tran
 17. Kim Khoa Nguyen
 18. Ke Nguyen
 19. Kim Nguyễn (CA 90504)
 20. Tịnh Thuận
 21. SC Giác Anh (Tự Viện Pháp Bảo Sydney)
 22. PT Quảng Trúc và GĐ:
 23. Ngọc Hiếu (LA 70058):
 24. Chân Hạnh, Chánh Đạo
 25. Tuấn Thiện Huỳnh (Đan Mạch)
 26. Khang Vu
 27. Hang Ly (FancyNailsnSpa)
 28. Thao Trinh Truong (Westminster)
 29. Jessica Nguyen, Tan Long Pham (Minh Thanh & Dieu Lien)
 30. Lanle Duong (Monthly)
 31. Tấn Long Phạm (Monthly) 
 32. Tâm Nguyên Như, Nhuận Thông (Monthly)
 33. Kim Phạm (Monthly)
 34. Trang Nghiêm (Monthly)
 35. Heather Banh (Monthly)
 36. PT Ẩn Danh (Monthly)
 37. Kieu Van Do (Monthly)
 1. $ 100
 2. $ 20
 3. $ 100
 4. $ 21
 5. $ 50
 6. $ 20
 7. $ 100
 8. $ 100
 9. 200 Euro
 10. 200 Euro
 11. 20 Euro
 12. $ 400
 13. $ 50
 14. $ 50
 15. $ 100
 16. $ 100
 17. $ 100
 18. $ 25
 19. $ 200
 20. $ 100
 21. $ 200
 22. $ 200
 23. $ 50
 24. $ 500
 25. $ 400
 26. $ 200
 27. $ 500
 28. $ 50
 29. $ 1,200
 30. $ 50
 31. $ 100
 32. $ 50
 33. $ 20
 34. $ 20
 35. $ 20
 36. $ 20
 37. $ 50
Logo-Hoavouu-Foundation
Quảng Cáo Bảo Trợ