Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
15,361,297
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250

Bảo Trợ Website Hoavouu.com
Năm 2018Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,

Kính thưa Quý Phật tử,

Ngày nay, con đường hoằng truyền Phật pháp không chỉ gói gọn trong chốn già lam. Mọi người có nhu cầu nghiên cứu Kinh điển cũng không còn giới hạn trong giảng đường tự viện.

Để duy trì và phát huy nền Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam; để đáp ứng nhu cầu học hỏi giáo pháp của tất cả mọi người khắp mọi nơi một cách dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi, Hoavouu.com đã ra đời.

Hôm nay, chúng con/ chúng tôi cần sự giúp đỡ về tài chánh của Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quý Phật tử gần xa để trang trải kinh phí về hosting cũng như những dự án mở rộng khác của Hoavouu.com được thành tựu. Đồng thời, quỹ Bảo trợ Hoavouu.com này cũng giúp cho những admintrators có chút kinh phí mà tiếp tục trên con đường dài phục vụ.

Mọi sự phát tâm Donation (Check), xin liên lạc và gởi về:

Chất Nguyễn (Thích Hạnh Tuệ)
4333 30th Street, San Diego, CA 92104, USA - Cell: 619 278 9837

Quý vị cũng có thể Donation online bằng Debit/ Credit card xin vào đây!

Chúng con kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức Tăng Ni đã trợ duyên, khích lệ và tin tưởng sự làm việc của chúng con mà gia tâm hộ trì.

Chúng tôi xin cảm ơn Quý Phật tử gần xa đã tiếp tay vận chuyển bánh xe Phật pháp bằng tất cả tấm lòng thuần hậu.


Chúng con/ chúng tôi kính chúc Chư Tôn Đức và Quý Phật tử vô lượng cát tường, thành tựu sở nguyện.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Chúng con/ Chúng tôi
Tỳ kheo Thích Hạnh Tuệ


Phương Danh Chư Tôn Đức và Phật tử
Bảo Trợ Website Hoavouu.com Năm 2018

Phương Danh
Tịnh Tài
 
 1. Tony Tran
 2. Ke Nguyen (AZ 85310)
 3. Truong Thi Em
 4. Đặng Thị Hoàng Yến 
 5. Nina Tonnu
 6. Heather Banh (Monthly)
 7. Minh Độ - Trần Thế Trình
 8. Chân Bảo Trâm
 9. Ngoc Phuong Nguyen (AZ 85210):
 10. Kevin Nguyen
 11. Tuấn Thiện Huỳnh (Đan Mạch)
 12. Jessica Nguyen, Tan Long Pham (Minh Thanh & Dieu Lien)
 13. Linh Do
 14. Lily Dao
 15. Diệu Thiện (Canada)
 16. Chân Phương Tâm
 17. Chí Hiếu, Thanh Thảo
 18. Hang Ly
 19. Kathleen Tran
 20. Khang Vu
 21. Chân Bảo
 22. Ẩn Danh
 23. Khang Vũ
 24. Từ Ngạn
 25. Một Ưu-bà-di (Canada)
 26. Heather Banh (Monthly)
 27. PT Ẩn Danh (Monthly)
 28. Kieu Van Do (Monthly)
 
 1. $ 50
 2. $ 25
 3. $ 50
 4. $ 100
 5. $ 100
 6. $ 20
 7. $ 300
 8. $ 100
 9. $ 20
 10. $ 100
 11. $ 500
 12. $ 1,200
 13. $ 120
 14. $ 50
 15. $ 300
 16. $ 60
 17. $ 100
 18. $ 200
 19. $ 200
 20. $ 250
 21. $ 300
 22. $ 100
 23. $ 100
 24. $ 300
 25. $ 100
 26. $ 20
 27. $ 20
 28. $ 50
Logo-Hoavouu-Foundation
Quảng Cáo Bảo Trợ