Tác Giả Authors
Logo Hanh Huong
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
14,284,328
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250
hotels-Hoavouu

Bảo Trợ Website Hoavouu.com
Năm 2018Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni,

Kính thưa Quý Phật tử,

Ngày nay, con đường hoằng truyền Phật pháp không chỉ gói gọn trong chốn già lam. Mọi người có nhu cầu nghiên cứu Kinh điển cũng không còn giới hạn trong giảng đường tự viện.

Để duy trì và phát huy nền Văn Hóa Phật Giáo Việt Nam; để đáp ứng nhu cầu học hỏi giáo pháp của tất cả mọi người khắp mọi nơi một cách dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi, Hoavouu.com đã ra đời.

Hôm nay, chúng con/ chúng tôi cần sự giúp đỡ về tài chánh của Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quý Phật tử gần xa để trang trải kinh phí về hosting cũng như những dự án mở rộng khác của Hoavouu.com được thành tựu. Đồng thời, quỹ Bảo trợ Hoavouu.com này cũng giúp cho những admintrators có chút kinh phí mà tiếp tục trên con đường dài phục vụ.

Mọi sự phát tâm Donation (Check), xin liên lạc và gởi về:

Chất Nguyễn (Thích Hạnh Tuệ)
4333 30th Street, San Diego, CA 92104, USA - Cell: 619 278 9837

Quý vị cũng có thể Donation online bằng Debit/ Credit card xin vào đây!

Chúng con kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức Tăng Ni đã trợ duyên, khích lệ và tin tưởng sự làm việc của chúng con mà gia tâm hộ trì.

Chúng tôi xin cảm ơn Quý Phật tử gần xa đã tiếp tay vận chuyển bánh xe Phật pháp bằng tất cả tấm lòng thuần hậu.


Chúng con/ chúng tôi kính chúc Chư Tôn Đức và Quý Phật tử vô lượng cát tường, thành tựu sở nguyện.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.

Chúng con/ Chúng tôi
Tỳ kheo Thích Hạnh Tuệ


Phương Danh Chư Tôn Đức và Phật tử
Bảo Trợ Website Hoavouu.com Năm 2018

Phương Danh
Tịnh Tài
 1. Kevin Nguyen
 2. Tuấn Thiện Huỳnh (Đan Mạch)
 3. Jessica Nguyen (Minh Thanh & Dieu Lien)
 4. Linh Do
 5. Lily Dao
 6. Diệu Thiện (Canada)
 7. Chân Phương Tâm
 8. Chí Hiếu, Thanh Thảo
 9. Hang Ly
 10. Kathleen Tran
 11. Khang Vu
 12. Chân Bảo
 13. Ẩn Danh
 14. Khang Vũ
 15. Từ Ngạn
 16. Một Ưu-bà-di (Canada)
 17. PT Ẩn Danh (Monthly)
 18. Kieu Van Do (Monthly)
 1. $ 100
 2. $ 200
 3. $ 500
 4. $ 120
 5. $ 50
 6. $ 300
 7. $ 60
 8. $ 100
 9. $ 200
 10. $ 100
 11. $ 100
 12. $ 300
 13. $ 100
 14. $ 100
 15. $ 300
 16. $ 100
 17. $ 20
 18. $ 50
Logo-Hoavouu-Foundation
Quảng Cáo Bảo Trợ