Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
logobanhxe2

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
Chùa Phật Đà - Tu Viện Pháp Vương - Chùa Long Sơn

4333 30th Street, San Diego, CA 92104, USA. - Tel: (619) 283 7655
-----oOo-----

TÂM THƯ
Bảo Trợ $5 Hàng Tháng
Trả Bills Chùa Phật ĐàTu Viện Pháp Vương – Chùa Long Sơn

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa Quí Phật tử,

Tinh thần hộ pháp của người con Phật là phương tiện đích thực để giữ gìn ngôi Tam Bảo được bền vững nhất là trong thời gian bịnh dịch Corona Vũ Hán này. Tất cả chùa đều đóng cửa. Các Phật sự đều bị đình chỉ, tạo thành một khủng hoảng lớn qua các lãnh vực trong đời sống.

Chùa Phật ĐàTu Viện Pháp Vương – Chùa Long Sơn kêu gọi Quí Phật tử hoan hỷ phát tâm cúng dường mỗi người 5USD mỗi tháng để trang trải tiền bills. Đây là lời bộc bạch chân thành, kính mong Quí Phật tử cảm thông.

Kính cảm ơnlạy Phật gia hộ cho Quí Phật tử cùng Bửu quyến thân tâm thường an lạc. Mọi phước duyên đều được như ý.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

San Diego, ngày 20 tháng 5 năm 2020

Chùa Phật ĐàTu Viện Pháp Vương – Chùa Long Sơn

Trụ trì

Tỳ kheo Thích Nguyên Siêu

 

Hướng dẫn cách cúng dường hàng tháng ONLINE 

  1. Quý vị vào link này:
  2. Điền vào số tiền $5 (hoặc tiền Quí vị muốn cúng dường)
  3. Check box: Make this a monthly donation (Đồng ý cho $5 mỗi tháng)
  4. Nếu Quí vị có tài khoản PayPal thì chọn Paypal nếu không có thì chọn Donate with a Debit or Credit Card
  5. Điền đầy đủ thông tin của thẻ
  6. Bấm vào nút Donate Now
  7. Không muốn donate ONLINE, Quí vị có thể gởi check/money order về Chùa Phật Đà: 4333 30th Street, San Diego, CA 92104
 Nếu gặp trở ngại khi điền các thông tin, xin Quí vị liên lạc Thầy Thích Hạnh Tuệ để được hướng dẫn trực tiếp: 619 278 9837.

Xem video hướng dẫn:---------------------------------------------------------

logobanhxe2

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
CHÙA PHẬT ĐÀ

4333 30th Street, San Diego, CA 92104, USA. - Tel: (619) 283 7655
-----oOo-----

Lịch Sinh Hoạt
Năm 2021 - Tân Sửu

dharmawheel Tháng Ngày - Nội Dung Ghi Chú
Năm 2021 - Tân Sửu
 
dharmawheel 1

- Ngày 17: Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo
- Ngày 24: Khóa tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai

 
dharmawheel 2

- Ngày 07: Lễ Tất Niên Chùa Phật Đà
- Ngày 12: Tết Nguyên Đán Tân Sửu - Vía Đức Phật Di Lặc
- Ngày 21-28: Tuần lễ Đàn Tràng Dược Sư - Tụng Kinh lúc 7:00pm mỗi tối
- Ngày 28: Hoàn Kinh Dược Sư, Rằm Thượng Nguyên

 Thư Chúc Tết
dharmawheel 3 - Ngày 21: Tuần Lễ Pháp Hội Đại Bi - Trì Tụng Chú Đại Bi lúc 7:00pm mỗi tối
- Ngày 28: Vía Bồ Tát Quán Thế Âm Đản Sanh, 
                Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
dharmawheel 4 - Ngày 11-25: Đạo tràng Sám hối Lương Hoàng Sám 
- Ngày 25: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
dharmawheel 5 - Ngày 23: Đại Lễ Phật Đản Chùa Phật Đà
- Ngày 30: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
 
dharmawheel 6 - Ngày 27: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
dharmawheel 7 - Ngày 18: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
- Ngày 25: Vía Bồ Tát Quán Thế Âm Thành Đạo
dharmawheel 8 - Ngày 15-22: Tuần Lễ Vu Lan - Tụng Kinh Vu Lan lúc 07:00pm mỗi tối
- Ngày 22: Đại Lễ Vu Lan Tại Chùa Phật Đà
- Ngày 29: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
dharmawheel 9 - Ngày 30/8-5/9: Tuần lễ Pháp hội Địa Tạng - Tụng Kinh Địa Tạng mỗi tối 7:00pm
- Ngày 05: Lễ Vía Đức Bồ Tát Địa Tạng
- Ngày 26: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
dharmawheel 10 - Ngày 24: Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia
- Ngày 31: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
dharmawheel 11 - Ngày 11: Rằm Hạ Nguyên
- Ngày 28: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai

dharmawheel 12 - Ngày 18: Pháp hội Liên Trì - Tụng Kinh A Di Đà tối 7:00pm
- Ngày 19: Lễ Vía Đức Phật A Di Đà
                 Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai

Năm 2022
dharmawheel 01 - Ngày 09: Lễ Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo
- Ngày 16: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
- Ngày 23: Lễ Tất Niên Chùa Phật Đà
dharmawheel 02

- Ngày 01: Tết Nguyên Đán Nhâm Dần - Lễ Vía Đức Phật Di Lặc
- Ngày 06: Hành Hương Xuân Nhâm Dần
- Ngày 02-13: Tuần lễ Đàn Tràng Dược Sư - Tụng Kinh Dược Sư mỗi tối 7:00pm
- Ngày 13: Rằm Thượng Nguyên - Hoàn Kinh Dược Sư
- Ngày 28: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai


Chanh_Dien_Chua_Phat_Da
 
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant