Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
19,474,860
logobanhxe2

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
Chùa Phật Đà - Tu Viện Pháp Vương - Chùa Long Sơn

4333 30th Street, San Diego, CA 92104, USA. - Tel: (619) 283 7655
-----oOo-----

TÂM THƯ
Bảo Trợ $5 Hàng Tháng
Trả Bills Chùa Phật ĐàTu Viện Pháp Vương – Chùa Long Sơn

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa Quí Phật tử,

Tinh thần hộ pháp của người con Phật là phương tiện đích thực để giữ gìn ngôi Tam Bảo được bền vững nhất là trong thời gian bịnh dịch Corona Vũ Hán này. Tất cả chùa đều đóng cửa. Các Phật sự đều bị đình chỉ, tạo thành một khủng hoảng lớn qua các lãnh vực trong đời sống.

Chùa Phật ĐàTu Viện Pháp Vương – Chùa Long Sơn kêu gọi Quí Phật tử hoan hỷ phát tâm cúng dường mỗi người 5USD mỗi tháng để trang trải tiền bills. Đây là lời bộc bạch chân thành, kính mong Quí Phật tử cảm thông.

Kính cảm ơnlạy Phật gia hộ cho Quí Phật tử cùng Bửu quyến thân tâm thường an lạc. Mọi phước duyên đều được như ý.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát

San Diego, ngày 20 tháng 5 năm 2020

Chùa Phật ĐàTu Viện Pháp Vương – Chùa Long Sơn

Trụ trì

Tỳ kheo Thích Nguyên Siêu

 

Hướng dẫn cách cúng dường hàng tháng ONLINE 

  1. Quý vị vào link này:
  2. Điền vào số tiền $5 (hoặc tiền Quí vị muốn cúng dường)
  3. Check box: Make this a monthly donation (Đồng ý cho $5 mỗi tháng)
  4. Nếu Quí vị có tài khoản PayPal thì chọn Paypal nếu không có thì chọn Donate with a Debit or Credit Card
  5. Điền đầy đủ thông tin của thẻ
  6. Bấm vào nút Donate Now
  7. Không muốn donate ONLINE, Quí vị có thể gởi check/money order về Chùa Phật Đà: 4333 30th Street, San Diego, CA 92104
 Nếu gặp trở ngại khi điền các thông tin, xin Quí vị liên lạc Thầy Thích Hạnh Tuệ để được hướng dẫn trực tiếp: 619 278 9837.

Xem video hướng dẫn:---------------------------------------------------------

logobanhxe2

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
CHÙA PHẬT ĐÀ

4333 30th Street, San Diego, CA 92104, USA. - Tel: (619) 283 7655
-----oOo-----

Lịch Sinh Hoạt
Năm 2020 - Canh Tý

dharmawheel Tháng Ngày - Nội Dung Ghi Chú
Năm 2020 - Canh Tý {PDF} Lịch Sinh Hoạt
dharmawheel 1

- Ngày 05: Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo
- Ngày 19: Lễ Tất Niên Chùa Phật Đà
- Ngày 25: Tết Nguyên Đán Canh Tý - Vía Đức Phật Di Lặc

 
dharmawheel 2

- Ngày 02: Hành Hương Xuân Kỷ Hợi
- Ngày 02-09: Tuần lễ Đàn Tràng Dược Sư - Khai Kinh và tụng lúc 7:00pm mỗi tối
- Ngày 09: Hoàn Kinh Dược Sư, Rằm Thượng Nguyên
- Ngày 23: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai

 Thư Chúc Tết
dharmawheel 3 - Ngày 01-08: Tuần Lễ Pháp Hội Đại Bi - Trì Tụng Chú Đại Bi lúc 7:00pm mỗi tối
- Ngày 08: Vía Bồ Tát Quán Thế Âm Đản Sanh
- Ngày 29: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
dharmawheel 4 - Ngày 05-19: Đạo tràng Sám hối Lương Hoàng Sám 
- Ngày 26: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
dharmawheel 5 - Ngày 03: Đại Lễ Phật Đản Chùa Phật Đà
- Ngày 23: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
 
dharmawheel 6 - Ngày 16-26: Đại Hội Thường Niên GHPGVNTN HK - An Cư Kiết Hạ
- Ngày 28: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
dharmawheel 7 - Ngày 02: Vía Bồ Tát Quán Thế Âm Thành Đạo
- Ngày 19: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
- Ngày 23-26: Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần 10 (tại Philadelphia)
dharmawheel 8 - Ngày 23: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
- Ngày 23-30: Tuần Lễ Vu Lan - Khai Kinh Vu Lan và tụng lúc 07:00pm mỗi tối
- Ngày 30: Đại Lễ Vu Lan Tại Chùa Phật Đà
dharmawheel 9 - Ngày 06-13: Tuần lễ Pháp hội Địa Tạng - Tụng Kinh Địa Tạng mỗi tối 7:00pm
- Ngày 13: Lễ Vía Đức Bồ Tát Địa Tạng
- Ngày 27: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
dharmawheel 10 - Ngày 25: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
dharmawheel 11 - Ngày 01: Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia
- Ngày 22: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
- Ngày 29: Rằm Hạ Nguyên
dharmawheel 12 - Ngày 26: Pháp hội Liên Trì - Tụng Kinh A Di Đà tối 7:00pm
- Ngày 20: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
- Ngày 27: Vía Đức Phật A Di Đà
Năm 2021
dharmawheel 01 - Ngày 17: Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo
dharmawheel 02

- Ngày 07: Lễ Tất Niên Chùa Phật Đà
- Ngày 12: Tết Nguyên Đán Tân Sửu - Lễ Vía Đức Phật Di Lặc
- Ngày 21: Hành Hương Xuân Tân Sửu
- Ngày 21-28: Tuần lễ Đàn Tràng Dược Sư
- Ngày 28: Rằm Thượng Nguyên - Hoàn Kinh Dược Sư
- Ngày 28: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai

Chanh_Dien_Chua_Phat_Da
 
Quảng Cáo Bảo Trợ