Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
17,276,380
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250Logo-Hanh-Huong-AD-2019-tron-250
logobanhxe2

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
CHÙA PHẬT ĐÀ

4333 30th Street, San Diego, CA 92104, USA. - Tel: (619) 283 7655
-----oOo-----

Lịch Sinh Hoạt

NĂM 2019 - KỶ HỢI

dharmawheel Tháng Ngày - Nội Dung Ghi Chú
Năm 2019 - KỶ HỢI {PDF} Lịch Sinh Hoạt
dharmawheel 1

- Ngày 13: Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo
- Ngày 27: Tất Niên Chùa Phật Đà

 
dharmawheel 2

- Ngày 05: Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi - Vía Đức Phật Di Lặc
- Ngày 10:
Hành Hương Xuân Kỷ Hợi
- Ngày 10-17/02: Tuần lễ Đàn Tràng Dược Sư - Khai Kinh và tụng lúc 7:00pm mỗi tối
- Ngày 17: Hoàn Kinh Dược Sư, Rằm Thượng Nguyên
- Ngày 24: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai

 Thư Chúc Tết
dharmawheel 3 - Ngày 24/03-31/03: Tuần Lễ Pháp Hội Đại Bi - Trì Tụng Chú Đại Bi lúc 7:00pm mỗi tối
- Ngày 31: Vía Bồ Tát Quán Thế Âm
Ngày 31: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
dharmawheel 4 - Ngày 07-21: Đạo tràng Sám hối Lương Hoàng Sám
- Ngày 13,14: Phật Đản Chung do Giáo Hội Tổ Chức (Orange County)
- Ngày 28: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
dharmawheel 5 - Ngày 19: Đại Lễ Phật Đản Chùa Phật Đà
- Ngày 26: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
 
dharmawheel 6 - Ngày 16-26: Đại Hội Thường Niên GHPGVNTN HK - An Cư Kiết Hạ
- Ngày 30Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
dharmawheel 7 - Ngày 14: Vía Bồ Tát Quán Thế Âm Thành Đạo
- Ngày 21: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
- Ngày 25-29: Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần 9 (tại San Jose)
dharmawheel 8 - Ngày 04-11: Tuần Lễ Vu Lan - Khai Kinh Vu Lan và tụng lúc 07:00pm mỗi tối
- Ngày 11:
Đại Lễ Vu Lan Tại Chùa Phật Đà

- Ngày 25: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
dharmawheel 9 - Ngày 25/8-01/09: Tuần lễ Pháp hội Địa Tạng - Tụng Kinh Địa Tạng mỗi tối 7:00pm
- Ngày 01: Lễ Vía Đức Bồ Tát Địa Tạng
- Ngày 29: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
dharmawheel 10 - Ngày 20: Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia
- Ngày 27Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
dharmawheel 11 - Ngày 10: Rằm Hạ Nguyên
- Ngày 25Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
dharmawheel 12 - Ngày 07: Tuần lễ Pháp hội Liên Trì - Tụng Kinh A Di Đà mỗi tối 7:00pm
- Ngày 08: Lễ Vía Đức Phật A Di Đà
- Ngày 15: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai
Năm 2020
dharmawheel 01 - Ngày 05: Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo
- Ngày 19: Lễ Tất Niên Chùa Phật Đà
- Ngày 25: Tết Nguyên Đán Canh Tý - Lễ Vía Đức Phật Di Lặc
dharmawheel 02

- Ngày 02: Hành Hương Xuân Canh Tý
- Ngày 02-09: Tuần lễ Đàn Tràng Dược Sư
- Ngày 09: Rằm Thượng Nguyên - Hoàn Kinh Dược Sư
- Ngày 23: Khóa Tu Niệm Phật - Thọ Bát Quan Trai

Chanh_Dien_Chua_Phat_Da
Lịch Sinh Hoạt NĂM 2018 - MẬU TUẤT
dharmawheel Tháng Ngày - Nội Dung Ghi Chú
Năm 2018 - Mậu Tuất {PDF} Lịch Sinh Hoạt
dharmawheel 1

- Ngày 07: Vía Đức Phật A Di Đà
- Ngày 21: Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo
- Ngày 28:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật

 
dharmawheel 2

- Ngày 16: Tết Nguyên Đán Mậu Tuất
- Ngày 25:
Hành Hương Xuân Mậu Tuất
- Ngày 25/02-04/03: Tuần lễ Đàn Tràng Dược Sư

 Thư Chúc Tết
dharmawheel 3 - Ngày 04: Rằm Thượng Nguyên - Hoàn Kinh Dược Sư
- Ngày 25/03-01/04: Tuần Lễ Pháp Hội Đại Bi
- Ngày 25: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 4 - Ngày 01: Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đản sanh
- Ngày 08-22: Đạo tràng Sám hối
Lương Hoàng Sám
- Ngày 29: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 5 - Ngày 13: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
-
Ngày 20: Đại Lễ Phật Đản của Giáo Hội

- Ngày 27: Đại Lễ Phật Đản Chùa Phật Đà
 
dharmawheel 6 - Ngày 24: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 29: Đại hội Thường Niên
của GHPGVNTN HK
(Chùa Bát Nhã)
dharmawheel 7 - Ngày 22: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 29:
Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Thành Đạo
dharmawheel 8 - Ngày 19: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 19-26:
Tuần lễ Vu Lan - Tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu
- Ngày 26: Đại Lễ Vu Lan Chùa Phật Đà
dharmawheel 9 - Ngày 02-09: Tuần lễ Pháp hội Địa Tạng
- Ngày 09: Lễ Vía Bồ Tát Địa Tạng
- Ngày 13-19: Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ tại Hawaii
- Ngày 30: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 10 - Ngày 21: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 28: Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia
dharmawheel 11 - Ngày 18: Rằm Hạ Nguyên
- Ngày 25:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 12 - Ngày 03: Rằm Hạ Nguyên
- Ngày 16-23: Tuần lễ Pháp hội Liên Trì - Tụng Kinh A Di Đà
- Ngày 30: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật

NĂM 2017 - ĐINH DẬU
dharmawheel Tháng Ngày - Nội Dung Ghi Chú
Năm 2017 - Đinh Dậu {PDF} Lịch Sinh Hoạt
dharmawheel 1

- Ngày 08: Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo
- Ngày 28Tết Nguyên Đán Đinh Dậu - Vía Đức Phật Di Lặc

 Thư Chúc Tết
dharmawheel 2

- Ngày 05: Hành Hương Xuân Đinh Dậu
- Ngày 05-12: Tuần lễ Đàn Tràng Dược Sư, tụng Kinh Dược Sư mỗi tối 7:00PM
- Ngày 12: Rằm Thượng Nguyên - Hoàn Kinh Dược Sư
- Ngày 26: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật

 
dharmawheel 3 - Ngày 12-19: Tuần lễ Pháp hội Đại Bi, thọ trì thần chú Đại Bi mỗi tối 7:00PM
- Ngày 19: Vía Bồ tát Quán Thế Âm

- Ngày 26: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 4 - Ngày 02-16: Đạo tràng Sám hối Lương Hoàng Sám
- Ngày 16: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 23: Lễ Phật Đản của GHPGVNTN HK
dharmawheel 5 - Ngày 14: Đại Lễ Phật Đản của Chùa Phật Đà
- Ngày 28: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
Thư mời Lễ Phật Đản
dharmawheel 6 - Ngày 11: Đại hội Thường Niên của GHPGVNTN HK (NPĐ Fremont San Jose)
- Ngày 12-22: An Cư Kiết Hạ (NPĐ Fremont San Jose)
- Ngày 25: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 7 - Ngày 16: Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Thành Đạo
- Ngày 20-24:
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ 7
(ở Chicago)
- Ngày 30:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 8 - Ngày 27/8-3/9: Tuần lễ Vu Lan - Tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu
- Ngày 27: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 9 - Ngày 02: Lễ Vu Lan (Nghĩa trang Green Wood)
- Ngày 03:
Vu Lan Tại Chùa Phật Đà
- Ngày 10-17: Tuần lễ Pháp hội Địa Tạng
- Ngày 17: Lễ Vía Bồ Tát Địa Tạng
- Ngày 24: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 10 - Ngày 29: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 11 - Ngày 12: Vía Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia
- Ngày 26:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 12 - Ngày 03: Rằm Hạ Nguyên
- Ngày 31/12-07/01/2018: Tuần lễ Pháp hội Liên Trì
- Ngày 31: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật

NĂM 2016 - BÍNH THÂN
dharmawheel Tháng Ngày - Nội Dung Ghi Chú
Năm 2016 - Bính Thân {PDF}
dharmawheel 1

- Ngày 17: Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo
- Ngày 31: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật

 
dharmawheel 2

- Ngày 08: Tết Nguyên Đán Bính Thân - Vía Đức Phật Di Lặc
- Ngày 14: Hành Hương Xuân Bính Thân
- Ngày 14-21: Tuần lễ Đàn Tràng Dược Sư
- Ngày 21: Rằm Thượng Nguyên - Hoàn Kinh Dược Sư
- Ngày 28: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật

 
dharmawheel 3 - Ngày 20: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 20-27: Tuần lễ Pháp hội Đại Bi
- Ngày 27: Vía Bồ tát Quán Thế Âm đản sanh
- Ngày 27: 5 giờ chiều Tiệc chay gây quỹ Bảo trợ Đại Lễ Phật Đản Cộng Đồng niềm Nam California
dharmawheel 4 - Ngày 03-17: Đạo tràng Sám hối Lương Hoàng Sám
- Ngày 17: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 23-24: Lễ Phật Đản của GHPGVNTN HK
dharmawheel 5 - Ngày 22: Đại Lễ Phật Đản của Chùa Phật Đà
- Ngày 29: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật

dharmawheel 6 - Ngày 10-12: Đại Hội Khoáng Đại Giáo Hội (San Jose)
- Ngày 13-23: An Cư Kiết Hạ của GHPGVNTN HK

- Ngày 26: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 7 - Ngày 21-25: Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ 6
- Ngày 24: Vía Bồ Tát Quán Thế Âm Thành Đạo
- Ngày 31:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
Xem thông báo
dharmawheel 8 - Ngày 07-14: Tuần lễ Vu Lan - Tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu
- Ngày 13: Đại lễ Vu Lan Thắng Hội
ở Nghĩa Trang Green Wood
- Ngày 14
Đại lễ Vu Lan Thắng Hội Chùa Phật Đà

- Ngày 28/8-04/9: Tuần Lễ Pháp Hội Địa Tạng
- Ngày 28: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
Thư Mời Vu Lan
dharmawheel 9 - Ngày 04: Vía Bồ tát Địa Tạng Vương
- Ngày 25:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 30/9-02/10: Ngày Hiệp Kỵ Lịch Đại Tổ Sư - Canada
dharmawheel 10 - Ngày 16: Vía Bồ Tát Quán Thế Âm xuất gia
- Ngày 30:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 11 - Ngày 13: Rằm Hạ Nguyên
- Ngày27:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 12 - Ngày 11-18: Tuần lễ Pháp hội Liên Trì
- Ngày 18: Vía Đức Phật A Di Đà
- Ngày 25: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
 
Lịch Sinh Hoạt NĂM 2015 - ẤT MÙI

dharmawheel Tháng Ngày - Nội Dung Ghi Chú
Năm 2015 - Ất Mùi {PDF}
dharmawheel 1

- Ngày 04-11: Tuần Lễ Pháp Hội Liên Trì
- Ngày 11: Vía Đức Phật A Di Đà
- Ngày 18:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 25: Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo

 
dharmawheel 2

- Ngày 19: Tết Nguyên Đán Ất Mùi - Vía Đức Phật Di Lặc

 Thư Xuân Ất Mùi
dharmawheel 3 - Ngày 01: Hành Hương Xuân Ất Mùi
- Ngày 01-08:
Tuần Lễ Đàn Tràng Dược Sư
- Ngày 08: Rằm Thượng Nguyên
- Ngày 29: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 29-05/04: Tuần Lễ Pháp Hội Đại Bi
dharmawheel 4 - Ngày 05: Vía Bồ tát Quán Thế Âm Đản Sanh
- Ngày 12-26: Đạo tràng Sám hối Lương Hoàng Sám
- Ngày 26: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 5 - Ngày 16-17: Đại Lễ Phật Đản của Giáo Hội 
- Ngày 24: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 31: Đại Lễ
Phật Đản Chùa Phật Đà

dharmawheel 6 - Ngày 15-25: An Cư Kiết Hạ Giáo Hội tại PHV Quốc Tế
- Ngày 28: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 7 - Ngày 26: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 8 - Ngày 02Vía Đức Bồ tát Quán Thế Âm thành đạo
- Ngày 06-10:
Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần V
- Ngày 23: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 23-30: Tuần lễ Vu Lan - Tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu
- Ngày 30: Đại lễ Vu Lan Thắng Hội
Hình ảnh Khóa tu học
dharmawheel 9 - Ngày 06-13: Tuần lễ Pháp Hội Địa Tạng
- Ngày 13: Vía Bồ tát Địa Tạng Vương

- Ngày 27:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 10 - Ngày 25: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 11 - Ngày 01: Vía Bồ tát Quán Thế Âm xuất gia
- Ngày 22: Rằm Hạ Nguyên

- Ngày 29:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 12 - Ngày 20: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 20-27: Tuần lễ Pháp hội Liên Trì
- Ngày 27: Vía Đức Phật A Di Đà

Năm 2014 - Giáp Ngọ

dharmawheel Tháng Ngày - Nội Dung Ghi Chú
Năm 2014 - Giáp Ngọ {PDF}

dharmawheel 1

- Ngày 05: Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo
- Ngày 26: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 31: Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ - Vía Đức Phật Di Lặc

- Thư Xuân và Chương trình Tết
- Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo MP3
- Hình ảnh Lễ Giao Thừa
dharmawheel 2

- Ngày 09: Hành Hương Xuân Giáp Ngọ
- Ngày 09-16: Tuần Lễ Đàn Tràng Dược Sư
- Ngày 16: Rằm Thượng Nguyên - Hoàn Kinh Dược Sư
-
Ngày 23: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật

- Đọc thơ Ngày Tết MP3
- Hình ảnh Hành Hương Đầu Xuân
- Năm Nghệ Thuật Sống Của Người Phật Tử MP3
dharmawheel 3 - Ngày 16-23: Tuần Lễ Pháp Hội Đại Bi
- Ngày 23: Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Đản Sanh
- Ngày 30: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 4 - Ngày 06-20: Đạo Tràng Sám Hối Lương Hoàng Sám
- Ngày 20: Hoàn Kinh Lương Hoàng Sám
- Ngày 27: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 5 - Ngày 03-04: Phật Đản Giáo Hội (Thông báo)
- Ngày 11: Phật Đản Chùa Phật Đà (Thư Mời)
- Ngày 25: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 29-02/06: Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ IV
- Hình Lễ Phật Đản Giáo Hội
- Hình Lễ Phật Đản Chùa Phật Đà
dharmawheel 6 - Ngày 16-26: An Cư Kiết Hạ Giáo Hội tại PHV Quốc Tế
- Ngày 29: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật

dharmawheel 7 - Ngày 13: Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Thành Đạo
- Ngày 27: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 8 - Ngày 03-10: Tuần Lễ Vu Lan - Tụng Kinh Vu Lan
- Ngày 10: Đại Lễ Vu Lan
- Ngày 17-24: Tuần Lễ Pháp Hội Địa Tạng
- Ngày 24: Vía Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát
- Ngày 31: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Hình ảnh Lễ Vu Lan tại Chùa Phật Đà
dharmawheel 9 - Ngày 07: Lễ Tiểu Tường HT Tôn Sư Thích Chí Tín
- Ngày 28:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 10 - Ngày 12: Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia
- Ngày 26: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 11 - Ngày 30: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 12 - Ngày 07: Rằm Hạ Nguyên
- Ngày 28: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật


flowerba

Năm 2013 - Quý Tỵ

dharmawheel Tháng Ngày - Nội Dung Ghi Chú
Năm 2013 - Quý Tỵ {PDF}
dharmawheel 1

- Ngày 20: Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo
- Ngày 27: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật

dharmawheel 2

- Ngày 10: Tết Nguyên Đán - Quý Tỵ - Vía Đức Phật Di Lặc
- Ngày 17: Hành Hương Xuân Quý Tỵ
- Ngày 17-24: Tuần Lễ Đàn Tràng Dược Sư
- Ngày 24: Rằm Thượng Nguyên

- Thư Xuân Quý Tỵ 2013
- Hình ảnh Lễ Giao Thừa
- Hình ảnh Hành Hương Thập Tự
dharmawheel 3 - Ngày 24: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 24-31: Tuần Lễ Pháp Hội Đại Bi
-
Ngày 31: Vía Quán Âm Bồ Tát Đản Sanh - Phật Thích Ca Xuất Gia
- Thư Mời Lễ Vía
dharmawheel 4 - Ngày 07-21: Đạo Tràng Sám Hối Lương Hoàng Sám
- Ngày 21: Hoàn Kinh Lương Hoàng Sám
- Ngày 28: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Thư Mời Đạo Tràng Sám Hối Lương Hoàng Sám
dharmawheel 5 - Ngày 11-12: Đại Lễ Phật Đản PL.2557-2013 của Giáo Hội
- Ngày 19:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 26: Đại Lễ Phật Đản PL.2557-2013 của Chùa Phật Đà
- Hình ảnh Đại Lễ Phật Đản Giáo Hội [1][2][3]
- Thư Mời Phật Đản của Chùa Phật Đà

- Video: Ý Nghĩa Phật Đản - VNTV
dharmawheel 6 - Ngày 17-27: An Cư Kiết Hạ tại Phật Học Viện Quốc Tế
- Ngày 30: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 7 - Ngày 14: Tiệc chay gây quỹ Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ 3
- Ngày 21:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 28: Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Thành Đạo
dharmawheel 8 - Ngày 08-12: Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần 3 tại San Diego
- Ngày 18:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 18-25: Tuần Lễ Tụng Kinh Vu Lan - Báo Hiếu
- Ngày 25: Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Phật Đà
- Hồ Sơ Khóa Tu Học Bắc Mỹ Lần Thứ 3
- Thông báo Khóa Tu Bắc Mỹ trên VNTV
- Thư Mời Đại Lễ Vu Lan
- Hình ảnh Lễ Vu Lan
dharmawheel 9 - Ngày 01-08: Tuần Lễ Pháp Hội Địa Tạng
- Ngày 08: Vía Địa Tạng Vương Bồ Tát
- Ngày 22: Lễ Truy Niệm & Phát Tang Cố HT Thích Chí Tín
- Ngày 29: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Hình ảnh lễ Truy Niệm và Phát Tang
Cố Trưởng Lão HT Thích Chí Tín
dharmawheel 10 - Ngày 20: Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia
- Ngày 27: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 11 - Ngày 2: Chris & Cindy's Wedding
- Ngày 2-3: Giỗ Tổ Liễu Quán & Chung Thất HT Thích Chí Tín
- Ngày 17: Rằm Hạ Nguyên
- Ngày 24: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Hình ảnh [Bạch Phật Khai Kinh]
- Hình ảnh [Lễ Chính Thức]
- Hình ảnh đại chúng [1] [2] [3]
dharmawheel 12 - Ngày 15-22: Tuần Lễ Pháp Hội Liên Trì
- Ngày 22: Vía Đức Phật A Di Đà
- Ngày 29: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Thư Mời

Năm 2012 - Nhâm Thìn


dharmawheel Tháng Ngày - Nội Dung Ghi Chú
Năm 2012 - Nhâm Thìn {PDF}
- Cung Chúc Tân Xuân và Chương Trình Tết
dharmawheel 1

- Ngày 01: Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo
- Ngày 23: Tết Nguyên Đán Nhâm Thìn, Vía Đức Phật Di Lặc
- Ngày 29: Hành Hương Xuân Nhâm Thìn
- Ngày 29-05/2: Tuần Lễ Đàn Tràng Dược Sư; Tụng Kinh Dược Sư

- Hình ảnh Đón Giao Thừa Xuân Nhâm Thìn
- Hình ảnh Hành Hương đầu năm
dharmawheel 2

- Ngày 05: Rằm Thượng Nguyên, Hoàn Kinh Dược Sư
- Ngày 26: Khoá Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật

- Rằm Thượng Nguyên {mp3}
- Người Phật tử chân chánh {mp3}
dharmawheel 3 - Ngày 04-09: Tuần Lễ Pháp Hội Đại Bi - Thọ trì thần chú Đại Bi
- Ngày 11: - Vía Đức Phật Thích Ca Xuất Gia - Nhập Niết Bàn
- Vía Bồ Tát Quán Thế Âm
- Ngày 18-30: Đạo Tràng Sám Hối Lương Hoàng Sám
- Ngày 25: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Thư Mời các ngày Lễ của Tháng 3
dharmawheel 4 - Ngày 01: Hoàn Kinh Lương Hoàng Sám
- Ngày 15: Tiệc chay gây quỹ trả nợ Chùa Phật Đà {Xem hình}
- Ngày 20-22: Phật Đản của GHPGVNTN Hoa Kỳ tại Westminster Mall
- Ngày 29: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 5 - Ngày 06: Đại Lễ Phật Đản PL.2556-2012 tại Chùa Phật Đà
- Ngày 27:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Thư Mời Tham Dự Đại Lễ Phật Đản
- Chương Trình Lễ Phật Đản
- Diễn văn Khai Mạc Đại Lễ Phật Đản
- Hình ảnh Đại Lễ Phật Đản
- Hòa Thượng Thuyết Pháp: Ý Nghĩa Phật Đản
dharmawheel 6 - Ngày 20-30: An Cư Kiết Hạ tại Chùa Bát Nhã - Santa Ana
- Ngày 24:
Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Tài liệu về khóa an cư và hình ảnh
dharmawheel 7 - Ngày 29: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 8 - Ngày 02-06: Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ tại Santa Clara
- Ngày 05: Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Thành Đạo
- Ngày 19: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
-
Ngày 19: Tiệc chay gây quỹ xây dựng Tu Viện Pháp Vương
- Ngày 26/8-02/9: Tuần Lễ Tụng Kinh Vu Lan - Báo Hiếu
- Tài liệu về khóa tu học Bắc Mỹ và hình ảnh
dharmawheel 9 - Ngày 02: Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Phật Đà
- Ngày 16-23: Tuần Lễ Pháp Hội Địa Tạng
- Ngày 23: Vía Địa Tạng Vương Bồ Tát
- Ngày 30: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Hình ảnh Hội Trại 16 - GĐPT Hoa Nghiêm
- Thư mời Đại Lễ Vu Lan
- Hình ảnh Lễ Vu Lan, MP3: Ý nghĩa Vu Lan
- Thư mời Tuần Lễ Pháp Hội Địa Tạng
dharmawheel 10 - Ngày 28: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
dharmawheel 11 - Ngày 04: Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia
- Ngày 18: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 25: Rằm Hạ Nguyên
- Thông báo chương trình Hành Hương Ấn Độ
dharmawheel 12 - Ngày 23: Khóa Tu Bát Quan Trai - Niệm Phật
- Ngày 23-30: Tuần Lễ Pháp Hội Liên Trì - Tụng Kinh A Di Đà
- Ngày 30: Vía Đức Phật A Di Đà

Năm 2011 - Tân Mão

dharmawheel Tháng Ngày - Nội Dung Ghi Chú
dharmawheel
1

- Ngày 09: Vía Đức Phật Thích Ca Thành Đạo
- Ngày 29/1-06/2: Triển Lãm Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới

- Hình ảnh Đón Giao Thừa [1][2]
- Hình ảnh Phật Ngọc [1][2][3][4][5][6][7][8]
- Hình ảnh Bữa cơm chay gây quỹ
xây dựng TV Pháp Vương

dharmawheel 2

- Ngày 03: Tết Nguyên Đán Tân Mão - Vía Đức Phật Di Lặc
- Ngày 13: Hành Hương Thập Tự Xuân Tân Mão
- Ngày 13-20: Khai KinhTuần Lễ Dược Sư
- Ngày 27: Khóa Tu Niệm Phật


- Hình ảnh Đoàn Hành Hương

dharmawheel 3

- Ngày 13-20: Tuần Lễ Pháp Hội Đại Bi
- Ngày 20: Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Đản sanh;
Phật Thích Ca Xuất gia
- Ngày 27: Khoá Tu Niệm Phật - Khai Kinh Lương Hoàng Sám
- Ngày 38-08/4: Đạo Tràng Sám Hối Lương Hoàng Sám


- Hình ảnh Bữa cơm chay gây quỹ
xây dựng TV Pháp Vương

dharmawheel 4

- Ngày 24: Khoá Tu Niệm Phật

dharmawheel 5

- Ngày 1: Phật Đản của Giáo Hội
- Ngày 15: Lễ Phật Đản tại Chùa Phật Đà {Slide show}{Video[1][2][3]}
- Ngày 29: Khoá Tu Niệm Phật

- Hình ảnh Phật Đản của Giáo Hội
- Hình ảnh Phật Đản Chùa Phật Đà
- Hình ảnh Bữa cơm chay gây quỹ
xây dựng TV Pháp Vương

dharmawheel 6

- Ngày 20-30: An Cư Kiết Hạ của Giáo Hội tại PHV Quốc Tế
- Ngày 26: Khoá Tu Niệm Phật

- Hình ảnh An Cư Kiết Hạ tại PHV Quốc Tế

dharmawheel 7

- Ngày 17: Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Thành Đạo
- Ngày 31: Khoá Tu Niệm Phật

dharmawheel 8

- Ngày 07-14: Khai Kinh, Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu
- Ngày 14: Đại Lễ Vu Lan tại Chùa Phật Đà
- Ngày 21: Khoá Tu Niệm Phật
- Ngày 21-28: Tuần Lễ Pháp Hội Địa Tạng, Tụng Kinh Đại Tạng
- Ngày 28: Vía Địa Tạng Vương Bồ Tát- Hình ảnh Đại Lễ Vu Lan

dharmawheel 9

- Ngày 25: Khoá Tu Niệm Phật

dharmawheel 10

- Ngày 16: Vía Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất gia
- Ngày 23: Khoá Tu Niệm Phật

- MP3: 12 Nguyện lớn của Bồ Tát Quán Thế Âm
- MP3: Tứ Niệm Xứ
- Khóa tu học Phật pháp Bắc Mỹ Lần 1

dharmawheel 11

- Ngày 06: Rằm Hạ Nguyên
- Ngày 27: Khoá Tu Niệm Phật

- MP3: Rằm Hạ Nguyên

dharmawheel 12

- Ngày 04-11: Tuần Lễ Pháp Hội Liên Trì, Tụng Kinh A Di Đà
- Ngày 11: Vía Đức Phật A Di Đà
- Ngày 25: Khoá Tu Niệm Phật

- MP3: Sự tích Đức Phật A Di Đà

Hình Ảnh Sinh Hoạt Của Chùa Phật Đà Những Năm Trước:

dharmawheelHình ảnh bữa cơm chay gây quỹ tại Tu Viện Pháp Vương tháng 12/2010
dharmawheelHình ảnh bữa cơm chay gây quỹ tại Chùa Phật Đà tháng 11/2010
dharmawheelCung Nghinh Phật Ngọc tại Tu Viện Pháp Vương 2010
dharmawheelHình ảnh Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội PL.2553 - DL.2009
dharmawheelHình ảnh Đại Lễ Phật Đản 2009
dharmawheelHình ảnh An Cư Kiết Hạ 2008
dharmawheelHình ảnh Lễ Khánh Thành Chùa Phật Đà ngày 03/01/2004

Quảng Cáo Bảo Trợ