Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
19,052,194

Đại Lễ Phật Đản 2019 Tại Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc

Wednesday, May 22, 201920:04(View: 1497)
Đại Lễ Phật Đản 2019 Tại Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc
Hình ảnh
Đại Lễ Phật Đản 2019 Tại Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc

Phương trượng: Hoà Thượng Thích Như Điển
Trụ trì: ĐĐ Thích Hạnh Bổn

1. Chư Tăng Ni Tụng Kinh
2. Thuyết Pháp:

3. Lễ Phật Đản:

4. Lễ Tác Pháp Kiết Giới An Cư

5. Lễ Quy Y:

6. Văn Nghệ:

7: Phật tử Công Quả:

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ