Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
19,013,730

Tâm Thư "Công Đức Xây Dựng Ngôi Nhà Pháp Vương"

Saturday, November 13, 201000:00(View: 7712)
Tâm Thư "Công Đức Xây Dựng Ngôi Nhà Pháp Vương"

{Bản PDF "Tâm Thư" cho In ấn} New!

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ

Vietnamese American Unified Buddhist Congress in the United State Of America

CHÙA PHẬT ĐÀ

Phat Da Temple

4333 30th Street, CA 92104 - U.S.A. - Điện thoại: (619) 283-7655 hoặc (760) 739-8063

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tâm Thư

Công Đức Xây Dựng Ngôi Nhà Pháp Vương

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Già,

Kính thưa chư vị Thiện nam Tín nữ, quý Đồng hương Phật tử,

Người Phật tử phát tâm hộ Đạo để tạo lấy duyên lành thăng hoa nếp sống thánh thiện. Tích lũy công đức có được làm hành trang, tư lương ngõ hầu xây dựng đời sống an lạc, hạnh phúc.

Hôm nay, chùa Phật Đà thành tâm kính gửi Tâm Thư “Công Đức Xây Dựng Ngôi Nhà Pháp Vương” đến quý Phật tử phát tâm thỉnh tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để tôn trí trong Ngôi Nhà Pháp Vươnggìn giữ nếp sống tâm linh, đạo hạnh, cũng như để bảo tồn, phát huy nền Văn Hóa Giác Ngộ nơi hải ngoại này. Tất cả công đức có được nguyện xin hồi hướng cho quý Phật tử và bửu quyến vô lượng phước lành và khắp pháp giới chúng sinh trọn thành Phật đạo.

Chân thành kính biết ơn toàn thể quý Đồng hương Phật tử, quý vị mạnh thường quân hằng tâm hộ Đạo. Kính lạy mười phương chư Phật chứng minh và luôn thầm gia hộ cho công việc xây dựng Ngôi Nhà Pháp Vương sớm thành tựu viên mãn.

Thành tâm kính chúc chư Tôn Đức Tăng Già pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ.

Kính chúc quý Đồng hương Phật tử vô lượng an khang, cát tường như ý.

Nam Mô Thành Tựu Trang Nghiêm Công Đức Phật.

Chùa Phật Đà, ngày 08 tháng 11, năm 2010

Trân trọng,

Tỳ Kheo Thích Nguyên Siêu

* Tất cả sự phát tâm cúng dường, thỉnh Phật đều có Biên Nhận, Phiếu Công Đức để quý vị khai thuế khấu trừ.

 

{Bản PDF "Tâm Thư" cho In ấn} New!

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 972)
Sau nhiều năm xây dựng Tu Viện Pháp Vương cho đến hôm nay, đã được giấy phép sinh hoạt, đây là một Phật sự quan trọng mà trải qua bao nhiêu năm tháng chư TăngPhật tử chùa Phật ĐàTu Viện Pháp Vương hằng mong đợi.
(View: 6405)
Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Dựng Chánh Diện Tu Viện Pháp Vương Ngày 19/8/2012, Tại Seafood Palace
(View: 7767)
Hàng trăm chư tôn đức Tăng, Ni và đồng hương Phật tử tham dự bữa cơm chay gây quỹ xây Tu Viện Pháp Vương được tổ chức tại Chùa Phật Đà, thành phố San Diego, California, Hoa Kỳ, vào trưa Chủ Nhật, ngày 14 tháng 11 năm 2010
(View: 5964)
Thể theo tinh thần phiên họp Chủ nhật - ngày 24/10/2010, Đại chúng đã đồng thuận cùng nhau tổ chức cơm chay gây quỹ luân phiên tại chùa Phật ĐàTu Viện Pháp Vương mỗi tháng một lần, vào Chủ nhật tuần thứ 2 lúc 12 giở trưa.
(View: 11895)
Mô Hình Chánh Điện Tu Viện Pháp Vương
(View: 13150)
Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn gia hộ cho Đạo pháp được trường tồn. Thế giới được hòa bình. Chúng sanh được an lạc.
Quảng Cáo Bảo Trợ