(View: 5631)
Kỷ Yếu Tưởng Niệm Hòa Thượng Thích Quảng Tâm (1947-2010)
(View: 7652)
Đại Lễ Kỷ Niệm Phật Đản 2635 Tại Chùa Phật Đà Ngày 15/5/2011
(View: 6674)
Thư Mời Dự Lễ Phật Đản PL 2555 Tại Chùa Phật Đà - HT Thích Nguyên Siêu
(View: 6634)
Happy Mother's Day 2011
(View: 18334)
Lịch Trình Hướng Dẫn Tu Học của Phái Đoàn từ Âu Châu tại Hoa Kỳ từ ngày 29-03-2011 đến 09-05-2011
(View: 12250)
Hòa Thượng Thích Trí Chơn viên tịch ngày 14/3/2011
(View: 5873)
Hình Ảnh Đoàn Hành Hương Lễ Phật Đầu Xuân
(View: 13820)
Chùa Phật Đà Cung Nghinh Và Chiêm Bái Phật Ngọc Từ ngày 29/1 đến 6/2/2011 - Tại THE CALIFORNIA CENTER FOR THE ARTS, Escondido - 340 N. Escondido Blvd., Escondido, CA 92025
(View: 6450)
Hình ảnh bữa cơm chay gây quỹ tại Chùa Phật Đà ngày 9/01/2011 - Chụp hình: Anh Nam, Hạnh Tuệ
(View: 5572)
Khóa Tu Bát Quan Trai - Lễ Vía Phật A Di Đà - An Trí Xá Lợi Phật & Thập Bát La Hán tại Chùa Việt Nam Phoenix 2010
(View: 7331)
Tin Đặc Biệt Đầu Tháng 12/2010
(View: 8526)
Hình ảnh Cơm chay gây quỹ xây dựng Ngôi Nhà Pháp Vương tại Chùa Phật Đà tháng 11/2010 - Lần 1
(View: 8785)
Hình ảnh Phật Ngọc tại Đạo tràng Sangha - Mắt Thương Nhìn Đời - California
(View: 5141)
Thành Kính Tưởng Niệm Đại Lão HT Thích Thuyền Ấn
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM