Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Bảy Tôn Tượng Của Bảy Đức Phật Dược Sư

Wednesday, July 6, 201100:00(View: 51964)
Bảy Tôn Tượng Của Bảy Đức Phật Dược Sư

Theo Phật Giáo tất cả chư Phật, Bồ Tát ứng thân thị hiện ra đời vì lòng thương cứu độ chúng sanh chìm đắm trong biển khổ sanh tử. Vì chúng sanh vô lượng vô biên nên chư Phật cũng thị hiện vô số, tùy theo nghiệp lực, căn tánh của chúng sanh mà các Ngài kiến tạo quốc độ và lập đại nguyện để giáo hóa, đưa chúng sanh thoát khỏi phiền não khổ đau, có đời sống an lạc tự tại. Đức Phật Dược Sư là 1 trong vô số chư Phật có quốc độhạnh nguyện riêng của mình.

Dược Sư Như Lai tiếng Phạm gọi là: Bhaisajya-guru Vaidurya-prabharajyah, gọi đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, người ta thường gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, gọi tắt là Dược Sư Phật. Theo Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Kinh chép: “về phương Đông cách thế giới Ta Bà khoảng 10 hằng hà sa Phật độcõi Phật tên là Tịnh Lưu Ly, tên của Đức Phật đó là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai”.

Vì sao có tên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai? là vì do nguyện lực có thể bạt trừ bệnh khổ của chúng sanh nên gọi là Dược Sư, có thể chiếu soi cứu độ những chỗ tăm tối si mê nên gọi là Lưu Ly Quang. Ngài hiện là giáo chủ thế giới Lưu Ly ở phương Đông cùng với 2 vị Đại Bồ tátNhật Quang Biến ChiếuNguyệt Quang Biến Chiếu làm quyến thuộc để giáo hóa chúng sanh.

Bổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị tất cả trọng bệnh phiền não vè thân và tâm của chúng sanh, cứu độ chúng sanh ra khỏi sanh tử khổ đau. Vì Dược Sư Như Lai có bổn nguyện thanh tịnh như vậy nên ánh sáng trong suốt hoàn toàn thanh tịnh (Lưu Ly Quang) như lưu ly vô ngại hiển hiện trên thân của Ngài, và quốc độ của Ngài cũng như vậy nên gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang.

Theo hệ thống Kinh điển Phật Giáo thì có thuyết cho là mỗi vị có mỗi đại nguyệnứng thân riêng từng vị. Có thuyết cho là các Ngài từ nhất thểDược Sư Như Laiphân thân ứng hiện, danh hiệu của các Ngài là: Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai; Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai; Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai; Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai; Pháp Hải Lôi Âm Như Lai; Pháp Hải Thắng Huệ DuThần Thông Như lai; Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai.

Mỗi Đức Phật đều trụ ở phương Đông cách thế giới Ta Bà từ bốn đến mười hằng hà sa thế giới. Dưới đây là bảy Tôn Tượng của bảy Đức Phật Dược Sư xin được gửi đến anh chị em để cùng chiêm ngưỡng.

ds1

Nam Mô Quang Thắng Thế Giới - Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai

ds2

Nam Mô Diệu Bảo Thế Giới - Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai

ds3

Nam Mô Viên Mãn Hương Tích Thế Giới - Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai

ds4

Nam Mô Vô Ưu Thế Giới - Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai

ds5

Nam Mô Pháp Tràng Thế Giới - Pháp Hải Lôi Âm Như Lai

ds6

Nam Mô Thiện Trụ Bảo Hải Thế Giới - Pháp Hải Thắng Huệ DuThần Thông Như Lai

ds7

Nam Mô Tịnh Lưu Ly Thế Giới - Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 7564)
Bảo tàng hiện trưng bày khoảng 500 cổ vật, hiện vật như: tượng và tranh chư Phật, Bồ tát, tổ sư; mộc bản kinh Phật… từ thế kỷ VII đến đầu thế kỷ XX
(View: 59076)
Theo phong cách Mật Tông Tây Tạng; từ vị Phật Thích Ca Mâu Ni đến Tu Di Sơn Vương Phật theo kinh Sám Hối...
(View: 19769)
Hình size lớn của Ngài Mục Kiền Liên Bồ Tát dùng để in. Hoavouu.com kính tặng đến quý Chư Tôn Đức và Quý Phật tử
(View: 27266)
Quán Thế Âm có xuất xứ từ Ấn Độ Avalokitesvara, có nghĩa là Đấng nhìn xuống trần gian, hoặc là Đấng nghe được lời ca thán của trần gian.
(View: 34396)
Size hình lớn, cho download để thờ. Đây là tác phẩm của Tú Linh, kính cống hiến đến quý vị mười phương
(View: 15188)
Kính chúc Chư Tôn Đức và Quý Phật tử Phước Trí Nhị Nghiêm, Thành Tựu Sở Nguyện... Hoavouu.com
(View: 11118)
Hình Ảnh Lịch Sử Đức Phật Thích Ca - TT Thích Đồng Văn
(View: 12395)
Việt dịch: HT Thích Trí Tịnh; Anh dịch: Quảng Định; Hiệu đính: Quảng Hiếu; Sưu tầm: Tuệ Uyển
(View: 11898)
29 bức Hình về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca - Hoavouu sưu tầm
(View: 19480)
Hình Chư Phật, Bồ Tát, Hộ Pháp Trong Văn Hoá Phật Giáo Tây Tạng - Hoavouu sưu tầm
(View: 15070)
33 Ứng Hóa Thân Của Bồ Tát Quán Thế Âm - Phần 4 - Hoavouu.com sưu tầm
(View: 31415)
42 Thủ Nhãn Ấn Pháp Theo Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni - Hoavouu.com sưu tầm
(View: 93038)
Hình Ảnh 33 Ứng Hóa Thân Của Bồ Tát Quán Thế Âm - Phần 3 - Thích Hạnh Tuệ sưu tầm
(View: 16896)
Hình Ảnh 33 Ứng Hóa Thân Của Bồ Tát Quán Thế Âm - Phần 2 - Họa Sĩ Thi Kim Huy (Đài Loan)
(View: 43413)
Hình ảnh 33 Ứng Hóa Thân Của Bồ Tát Quán Thế Âm - Phần 1 - Nhiếp ảnh: Bảo Toàn; Lời bình: Thích Nhuận Thường
(View: 35558)
Hình Ảnh Lịch Sử Đức Phật Thích Ca - Hoavouu sưu tầm
(View: 40091)
Hình Ảnh Đức Phật Đản Sanh - Thích Thái Chánh
(View: 47595)
12 Vị Đại Tướng Dược Xoa - Phần 1 - Hoavouu.com sưu tầm
(View: 67625)
Thất Phật Dược Sư - 7 Vị Phật Dược Sư - Hoavouu.com
(View: 43662)
Ngũ Phương Phật - Năm vị Phật ở 5 phương - Hoavouu.com
(View: 66302)
Tây Phương Tam Thánh - Hoavouu.com sưu tầm
(View: 70292)
Hình Phật A Di Đà - Hoavouu.com sưu tầm
(View: 22470)
Những Vần Thơ và Tượng A La Hán - Thơ Nhuận Thường
(View: 19622)
Bộ Hình Sử Phật 3 - Hoavouu sưu tầm
(View: 38590)
Bộ Hình Phật Sử 2 - Hoavouu sưu tầm
(View: 28794)
Bộ Hình Phật Sử 1 - Tâm Tịnh sưu tầm
(View: 36208)
12 Vị Đại Tướng Dược Xoa - Phần 2 - Trang vẽ phong cách Trung Quốc - Hoavouu sưu tầm
(View: 31024)
Quan Âm Thập Nhất Diện - Hoavouu sưu tầm
(View: 24748)
88 Đức Phật Hồng Danh Bảo Sám 2 - Hoavouu sưu tầm
(View: 25575)
Truyện tranh: Xá Lợi Phất
(View: 25289)
Truyện tranh: Phú Lâu Na
(View: 31997)
Truyện tranh: Mục Kiền Liên
(View: 26111)
Truyện trang: Ngài Đại Ca Diếp
(View: 28024)
Truyện tranh: Ngài Đại Ca Diếp
(View: 33045)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mộ a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da.
(View: 41680)
Cõi nước Cực Lạc có gió nhẹ thổi các hàng cây báu và các mành lưới báu, phát ra thanh âm huyền diệu, như trăm nghìn thứ nhạc cùng lúc hòa chung.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều