Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Lễ Phật Đản tại Tu Viện Viên Đức

Monday, June 12, 201706:39(View: 4063)
Lễ Phật Đản tại Tu Viện Viên Đức
Lễ Phật Đản tại Tu Viện Viên Đức ở Ravensburg tổ chức ngày 11.6.2017
Nhiếp ảnh: Trần Thị Nhật Hưng

Phat Dan Vien Duc1Phat Dan Vien Duc2Phat Dan Vien Duc3Phat Dan Vien Duc4Phat Dan Vien Duc5Phat Dan Vien Duc6
Phat Dan Vien Duc 2017 1Phat Dan Vien Duc 2017 2Phat Dan Vien Duc 2017 3Phat Dan Vien Duc 2017 4Phat Dan Vien Duc 2017 5Phat Dan Vien Duc 2017 6Phat Dan Vien Duc 2017 7Phat Dan Vien Duc 2017 8Phat Dan Vien Duc 2017 9Phat Dan Vien Duc 2017 10Phat Dan Vien Duc 2017 11Phat Dan Vien Duc 2017 12
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 31983)
Truyện tranh: Mục Kiền Liên
(View: 26103)
Truyện trang: Ngài Đại Ca Diếp
(View: 28021)
Truyện tranh: Ngài Đại Ca Diếp
(View: 33035)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mộ a rị da, bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đoả bà da, ma ha tát đoả bà da, ma ha ca lô ni ca da.
(View: 58670)
Source: nghethuatphatgiao.com
(View: 41668)
Cõi nước Cực Lạc có gió nhẹ thổi các hàng cây báu và các mành lưới báu, phát ra thanh âm huyền diệu, như trăm nghìn thứ nhạc cùng lúc hòa chung.
(View: 87594)
Bộ Thư Pháp Chú Tiểu - Thư Pháp: Thích Hạnh Tuệ
(View: 33143)
Hoa sen
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều