Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Đại Hội Thường Niên 2017 và Lễ Đại Tường Trưởng Lão HT Thích Tâm Châu

Tuesday, August 8, 201714:02(View: 4968)
Đại Hội Thường Niên 2017 và Lễ Đại Tường Trưởng Lão HT Thích Tâm Châu

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

tổ chức Đại Hội Thường Niên năm 2017

và Lễ Đại Tường Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thủ Thích Tâm Châu

Ngày 29-30 tháng 7 năm 2017 tại Tổ Đình Từ Quang, Montreal, Canada
----------

 

GIÁO-HỘI PHẬT- GIÁO VIỆT-NAM TRÊN- THẾ- GIỚI

WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER

TỔ ĐÌNH TỪ QUANG

1978 Parthenais Rue, Montreal, Quebec, H2K3S3, Canada

Tel: 514-525-8122

_______________


CHƯƠNG TRÌNH

Khai Mạc Đại Hội Thường Niên

 

Thứ bảy ngày 29 tháng 7 năm 2017

9:30     -     Chư Tôn Đức quang lâm hội trường

-       Niêm Phật cầu gia bị

-       Giới thiệu các thành viên

-       Đạo từ khai mạc của Trưởng lão Hòa Thượng Phó Thượng Thủ

-       Lời chào mừng của Hòa Thượng Chủ Tịch HĐĐH

-       Tóm tắt sinh hoạt Giáo Hội trong 2 năm qua

-       Thông qua tuyên ngôn Đại hội thường niên

11:30  Ngọ trai

14:00   -  Thông qua các nghị trình của Đại Hội

-   Kết thúc Đại hội-Hồi hướng

-   Giới đàn truyền thọ cụ túc          

19:00 Tiểu thực

Chứng minh              :  Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành

Chủ tọa                    :  Hòa Thượng Thích Quảng Thanh

Điều hợp và thư ký    : Hòa Thượng Thích Chân Tôn

Thư ký đoàn             :  Tuệ Bảo Vủ văn Thái

 

CHƯƠNG TRÌNH

Đại Lễ Đại Tường

CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM CHÂU

THƯỢNG THỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

và Bế Mạc Đại Hội Thường Niên GHPGVNTTG năm 2017

 

Chủ Nhật , ngày 30 tháng 7 năm 2017

10:00 - Cúng dường Giác Linh tại Tổ Đường dưới sự chứng minh Chư Tôn Đức

10:30 - Chuông trống Bát Nhã cung nghinh chư Tôn Thiền Đức quang lâm Chánh Điện

- Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự - Lời Cung Nghinh và Chào đón của Hòa Thượng Trưởng Ban Tổ Chức

- Cung tuyên Tiểu sửHành đạo của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ

- Tuyên đọc Sơ lược 33 năm Hoạt Động Phụng Sự Đạo Pháp của GHPGVNTTG

- Cảm từ của Chư Tôn Đức

- Tuyên đọc Quyết nghị của Đại Hội Thường Niên

- Trưởng lão Hòa Thượng Phó Thượng Thủ ban Đạo từ bế mạc đại hộitán thán công đức của Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ

- Cảm tạ của Ban Tổ Chức

- Niêm hương bạch Phật - Đại Bi - Cúng Ngọ - Lễ Xả tang-Bát Nhã-Hồi hướng

12:00  Trai Tăng

15:00  Mông Sơn thí thực

17:00  Lễ tất

 -------

Diễn Văn Khai Mạc

Lễ Đại tường Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ

Đại Hội Thường Niên lần thứ 33 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

Ngày 29 và 30 tháng 7 năm 2017 tại Tổ Đình Từ Quang

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

- Ngưỡng bạch trên Trưởng Lão Hòa Thượng Phó Thượng Thủ GHPGVNTTG

- Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa,  Chư  Ni Trưởng, Ni Sư và chư  Đại Đức Tăng , Đại Đức Ni.

- Kính thưa quý Đại biểu thành viên  cơ quan Trung ương và các tự viện của Giáo Hội,

- Kính thưa  quý vị quan khách,  quý vị đại diện các thành viên, đại diện cộng đồng, quý cơ quan truyền thong, báo chí cùng  toàn thể quý Phật tử đồng hương .

Kính bạch quý Ngài,

Kính thưa quý vị,

Xuân, Hạ, Thu, Đông là lẽ tuần hoàn trong vũ trụ; Thành,Trụ, Hoại, Không là do chuyển biến tâm thức nơi con người; Sinh, Lão, Bệnh, Tử là lẽ đương nhiên của nhân loại.

Thấm thoát 2 năm lặng lẽ trôi, kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2015, ngày Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Châu vĩnh viễn nhập vào cảnh tịch quang chơn thể, cây thạch trụ chốn tòng lâm đã ngã về Tây, tiếng sư tử hống đã im bặt giữa rừng thiền.Cố Trưởng Lão Hòa Thượng ra đi khi hạnh nguyện đã viên dung, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới chúng ta, mất đi một vị lãnh đạo tối cao, sự biệt ly này là một trong những nỗi niềm không vui,  và để lại trong chúng ta biết bao nỗi niềm không thể nói nên lời; nhưng với ý thức nỗi niềm không vui ấy chúng ta tự hoạch địnhthực hiện một hướng đi chân chính, tạo thành niềm vui cho mình và cho người và cho Giáo Hội; đó là phương thức tôi luyện lòng tin kiên cố vào Tam Bảo. Dù đạo hay đời, đức tin là cơ bản của người Phật tử, đức tinthực thể của sự vật, là căn nguyên của đạo lý, là mẹ đẻ các công đức, là sự tăng trưởng của mọi điều tốt lành. Chúng ta hãy giữ vững niềm tin sắt đá này. Chúng ta hãy tránh làm các điều xấu, luôn luôn làm các việc lành và giữ tâm ý được trong sạch, biết khắc phục mọi hoàn cảnh, tâm tư, biết loại bỏ cái ta, cái ngã nhỏ nhen, tu hành tinh tấn, biết hòa đồng để một lòng phụng sự Tam Bảo hầu hóa giải những bất hòa, bất tường của quá khứ, thành hòa hợpcát tường của hiện tại và tương lai.

Kính bạch Quý Ngài,

Kính thưa quý liệt vị,

Do vậy, ngày hôm nay đúng 2 năm tròn, Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Trên Thế Giới trang nghiêm tổ chức Lễ Đại tường Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng ThủĐại Hội Thường Niên lần thứ 33 tại Tổ Đình Từ Quang là dịp để chúng ta ôn lại chặng đường 2 năm qua, chiêm nghiệm một cách khách quan công bằng về những Phật sự đã làm được và chưa làm được, là dịp để Giáo Hội tưởng nhớ đến Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ, chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử,  đã đem hết tâm huyết phụng sự cho Đạo Pháp trong quá khứ,  và cũng là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đến hiện tiền chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, các Giáo Hội bạn cùng đàn na tín thí Phật tử đã  hộ trì tận tình.

Giờ đây trước Tam Bảo, trước chư Tôn Thiền Đức, trước quý vị quan khách và Phật tử. Chúng con, chúng tôi  cảm thấy  hạnh phúc không bờ bến. Thay mặt Ban Tổ Chức chúng con xin thành tâm cung  nghinh và đãnh  lễ  hàng Chư Tôn Giáo Phẩm  và chúng tôi cũng xin hân hoan chào đón toàn thể quý liệt vị.  Quý Ngài và quý liệt vị đã không quản ngại đường xá xa xôi, thì giờ quý báu chấn tích quang lâm và tham dự đông đảo buổi Đại lễ  Đại tường và Đại hội Thường Niên của Giáo hội lần thứ 33 hôm nay được thập phần trang nghiêmlong trọng và cũng đã nói lên lòng yêu thương , hổ trợ trong tinh thần lục hòa của Phật Pháp, là một niềm khích lệ lớn lao cho Ban Tổ chức chúng con, chúng tôi. Sự đồng hành cao quý này, chúng con xin thành tâm  ghi nhận ân đức của Quý Ngài và chúng tôi  cảm niệm công đức của toàn thể quý liệt vị.

Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma ha tát.

HT Thích Chân Tôn


----------

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER

ORDRE BOUDDHIQUE VIETNAMIEN MONDIAL

1978 Rue Parthenais, Montreal, QC. H2K-3S3, Canada.

Tel: (514)525-8122 – Email: todinhtuquang@gmail.com

________________________

SƠ LƯỢC 33 NĂM

HOẠT ĐỘNG PHỤNG SỰ ĐẠO PHÁP & DÂN TỘC CỦA

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch: Chư Tôn Thiền Đức trong HĐLĐ, HĐĐH

Kính thưa: Quý thành viên của Giáo Hội

Hôm nay Chủ Nhật ngày 30 tháng 7 năm 2017 tại Tổ Đình Từ Quang, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thê Giới tổ chức Lễ Đại tường cố Trưởng lão Hòa Thượng Thượng Thủ Thích Tâm Châu và Đại hội Thường Niện năm 2017. Được Tăng sai, tôi xin thay mặt GH tuyên đọc Sơ lược hoạt động Đạo pháp & Dân tộc trong 33 năm qua của GH kể từ ngày thành lập.

Kính bạch quý Ngài,

Kính thưa quý vị,

Sau biến cố chính trị 1975, để kế tục sự nghiệp hoằng dương chánh pháp của Đức Thế Tôn và chư lịch đại Tổ sư, cũng như xiển dương truyền thống đạo Phật Việt Nam nơi xứ người, bảo vệ và phát huy tinh thần phụng sự đạo pháp, dân tộc và nhân loại. Giáo Hội được thành hình như sau:

Ngày 05.06.1979 Giáo Hội Tăng Già Phật Giáo VN Hải ngoại được thành lập tại Chùa Giác Hoàng, Washington DC

Ngày 11.11.1984 Giáo Hội Phật Giáo VN Trên Thế Giới được thành lập tại Chùa Liên Hoa, Brossard, Quebec, Canada. Hiến chương được ban hành ngày 11.11.1984 sau đó được tu chỉnh như sau:

1/ Tu chính lần thứ nhất: tại Đại hội khoáng đại kỳ II tại Chùa Phật Quang, Houston, Texas.

2/ Tu chính lần thứ hai: tại Đại Hội khoáng đại kỳ III tại Chùa Từ Quang, Nice, Pháp quốc.

3/ Tu chính lần thứ ba: tại Đại hội khoáng đại kỳ V tại Tổ đình Từ Quang, Montreal, Canada.

4/ Tu chính lần thứ tư: tại Đại hội thường niên 2003 và hoàn chỉnh trong Đại hội bất thường ngày 14.11.2004 tại Tổ đình Từ Quang.

5/ Tu chính lần thứ năm: tại Đại hội thường niên và Kỷ niệm 30 năm Thành lập Giáo Hội ngày 01.09.2014 tại Tu Viện Viên Quang, Clover, South Carolina, ban hành Điều Lệ Giáo hội và Nội quy với Giáo Chỉ số 364/VP/TT ngày 11.11.2014.

Và Giáo Chỉ số 365/VP/TT ngày 16.11.2014 điều chỉnh nhân sự trong cơ quan lãnh đạo nhiệm kỳ 2014-2016.

Ngày 20.10.1986        Đại hội khoáng đại kỳ II, tại Houston, Texas

Ngày 03.09.1988        Đại hội khoáng đại kỳ III, tại Nice, Pháp quốc

Ngày 02.07.1990        Đại hội khoáng đại kỳ IV, tại New Jersey, Hoa kỳ

Ngày 03.07.1993        Đại hội khoáng đại kỳ V, tại Tổ đình Từ Quang, Canada, sau khi thay đổi khoáng đại từ 2 năm thành 3 năm.

Ngày 30.06.1996        Đại hội khoáng đại kỳ VI, tại Chùa Chân Quang, Vancouver BC, Canada

Ngày 26.11.2000        Đại hội khoáng đại kỳ VII, tại Tu Viện Phật Quang, Melbourne, Úc Châu, sau khi thay đổi khoáng đại từ 3 năm thành 4 năm.

Ngày 27.11.2004        Đại hội khoáng đại kỳ VIII, tại Anaheim Convention Center do Chùa Bảo Quang, Santa Ana, California tổ chức.

Ngày 18.07.2008        Đại hội khoáng đại kỳ IX, tại Tổ đình Từ Quang, Montreal Canada.

Ngày 04.07.2012        Đại hội khoáng đại kỳ X, tại Tu Viện Viên Quang, Clover, South Carolina nhân dịp Đại lễ khánh thành Tu Viện.

Ngày 30.07.2016        Đại hội khoáng đại kỳ XI tại Chùa Bảo Quang, Santa Ana, California được triệu tập theo di ngôn của Trưởng Lảo Hòa Thượng Thủ và cũng là Lễ Tiểu tường của Ngài.

Ngày 30.07.2017        Đại hội Thường Niên năm 2017 tại Tổ Đình Từ Quang và cũng là Lễ Đại tường Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ.

Và hằng năm vào đầu tháng 7 dương lịch trong 31 năm qua, cũng là ngày lễ Độc Lập tại Hoa kỳ cũng như Canada, Giáo hội tổ chức Đại hội Thường Niên để ôn lại Phật sự  cùng với khóa nghiên tu an cư cho hàng tứ chúng tại Tổ đình Từ Quang, Montreal, Canada. Kể từ ngày Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thị tịch, thiếu vắng hình bóng của Hòa Thượng Tôn Sư,  khóa nghiên tu an cư tạm ngưng hoạt động.

Như điều 5 của Hiến chương, tôn chỉ của Giáo hội là:

a/ Liên kết các tổ chức Phật giáo Việt nam trên Thế giới, không phân biệt xuất gia, tại gia - cùng chung một lý tưởng phụng sự Phật Pháp trong tinh thần quốc gia Việt Nam.

b/ Tôn trọng quyền tự quyết của các tổ chức Phật giáo gia nhập Giáo hội.

Với mục đích trong Điều 6 của Hiến chương là:

            a/ Phụng sựtruyền bá chánh pháp của Đức Phật.

            b/ Duy trì và phát triển văn hóa Phật giáovăn hóa dân tộc Việt Nam.

            c/ Kiến tạo tự viện-đào tạo tăng ni.

            d/ Hổ trợ tinh thần, vật chất để củng cốtăng trưởng các tổ chức Phật giáo.

            e/Thực hiện các hoạt động từ thiện và xả hội theo tinh thần từ bi của Phật giáo.

            f/ Liên lạc thân hữu với các tổ chức Phật giáo trên thế giới.

Trong suốt 33 năm qua, Giáo hội đã thực hiện điều 5 và điều 6 của Hiến chương rất khiêm tốn, nhưng không hổ thẹn vì không trái với tôn chỉmục đích đã đề ra. Trong ba mươi mốt năm qua, chưa phải là dài nhưng với những con người tị nạn, vốn liếng chúng ta chỉ có một tấm lòng, nhất tâm phụng sự cho đạo pháp và dân tộc cũng như chúng sinh trong tinh thần từ, bi, hỷ, xả.

Về nội bộ:

 • Giáo hội luôn luôn quan tâm các Phật sự của các chùa thành viên, thường văn thư khích lệ, thăm viếng, hướng dẫn Phật pháp, hoá giải những bất đồng..v..v..
 • Ủng hộ, lo lắngduy trì phát triển tổ chức Gia đình Phật tử Thiện sinh
 • Các Phật sự của các Giáo hội bạn đều tham dự nếu có thư cung thỉnh

Về ngoại giao:

 • Gởi những văn thư để cầu nguyện, hô hào đóng góp giúp đở các thiên tai, bảo lụt, động đất, sóng thần v..v..
 • Thập niên 1980, gởi những văn thư can thiệp cho các thuyền nhân đến các quốc giathẩm quyền..v..v..
 • Lên tiếng qua các Quyết nghị mong mỏi nhà cầm quyền Việt nam, hiểu rõ nguyện vọng của người dân, thay thế chế độ dân quyền để không còn bất công hầu bảo tồnxây dựng đất nước - chống mọi mưu lược ngoại xâm..v..v.. đem lại tự do, dân quyền, ấm no hạnh phúc cho nhân dân.

Trong 31 năm, dưới sự lãnh đạo tối cao của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thượng Thủ Giáo Hội, đã lèo lái con thuyền của Giáo Hộivượt qua những ảnh hưởng sóng gió Phật giáo trong thời đại nhiều điên đảo, thiếu nhân sự, thiếu lục hòa, và hoàn cảnh địa phương và còn rất nhiều yếu tố khác nữa v..v.. Mặc dầu Giáo Hội chúng ta quá nhỏ, quá ít nhân sự, thiếu kém về mọi mặt, nhưng 31 năm trôi qua, coi như yên lặng, không bị xáo trộn, làm được một ít Phật sự thật khiêm tốn, chúng ta cũng cảm thấy hoan hỷan ủi.

Trong hai (2) năm qua, Giáo hội chúng ta đã mất đi một vị lãnh đạo, trong tương lai, chúng ta cần phải suy tư và cẩn trọng nhiều hơn nữa để duy trì, phát triển Giáo Hội trong tinh thần lục hòa, hầu báo đáp công đức của Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thủ Thích Tâm Châu.

Chúng tôi xin kết thúc với lời đạo từ của Trưởng Lão Hòa Thượng nhân dịp kỷ niệm 30 năm Thành Lập Giáo Hội vào ngày 31.08.2014 tại Tu Viện Viên Quang và  đây cũng là di chúc của Ngài cho Giáo Hội:

“ Muốn duy trì và phát triển Giáo Hội của chúng ta:

Mỗi vị Tăng Ni trong Giáo Hội cần thực hiện lời giáo huấn của Tổ Quy Sơn: “Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức”. Có nghĩa là: “Phần nội tâm của mỗi vị, cần phải cố gắng, đem công năng khắc phục các vọng niệm: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến… nơi mình. Phần đối ngoại của mỗi vị, cần phải mở rộng đức tính hòa hợp không tranh cải, tức là thực hiện tinh thần từ bi hỷ xả và sáu pháp lục hòa kính”.

 • Cố gắng mở các khóa tu học, giảng pháp thường xuyên tại các chùa
 • Khuyến thỉnh chư Tăng Ni thực tu, thực học nội điểnngoại điển
 • Cố gắng mở trường Phật học để đào tạo nhân tài
 • Tôn trọng luật pháp và hòa đồng vào văn hóa, phúc lợi địa phương
 • Liên lạc các tổ chức Phật giáo, làm các việc từ thiện xả hội
 • Tránh sự tranh chấp.Tận tâm làm trọn chức vụ được giao phó
 • Tránh cao vọng. Điều chỉnh Hiến Chương cho thích hợp hoàn cảnh”

Đây là lời tâm nguyện và di chúc của Trưởng Lão Hòa Thượng và cũng là kim chỉ Nam của Giáo Hội chúng ta trong tương lai, trong buổi lễ Đại tường ngày hôm nay, Tăng NiPhật tử chúng ta cũng ngậm ngùi thắp một nén tâm hương và nguyện xin:

Y Giáo Phụng Hành.

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh

TM. Hội Đồng Lãnh Đạo, Hội Đồng Điều Hành

HT Thích Chân Tôn

----------

    GIÁO-HỘI PHẬT- GIÁO VIỆT-NAM TRÊN- THẾ- GIỚI

WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER

HỘI ĐỒNG LÃNH ĐẠO

9561 Bixby Ave, Garden Grove , Ca 92841 Tel: 714-636-7725

___________________________

TUYÊN NGÔN

Đại Hội Thường Niên 2017

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

Các phái đoàn thành viên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới họp Đại Hội Thường Niên năm 2017 tại Tổ Đình Từ Quang, Montreal, Quebec, Canada  trong  hai ngày 29 và 30 tháng 7 năm 2017, sau khi duyệt xét tình hình thế giới và đất nước, đã thảo luậncông bố bản tuyên ngôn sau đây:

1/  Sự nghiệp đấu tranh bảo vệ giang sơn là sự nghiệp chung. Đã là những người có dòng máu Việt yêu nước, không kể chính kiến, giới tính, tôn giáo và biết rằng “ nước mất, đạo tan ”. Cùng dòng máu Việt, muôn người như một, trong hay ngoài nước, một lòng một dạ cùng với tất cả - không phân biệt - cương quyết cứu nước.

2/  Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hảy đoạn tuyệt tình đồng chí giả dối của Trung cộng, tố cáo và lên án những mưu đồ và hành vi xâm lược, đòi hỏi Trung quốc rút hết quân đội và công nhân ra khỏi các quần đảo Trường sa , Hoàng sa theo đúng tinh thần luật pháp quốc tế qua phán quyết ngày 12/07/2016 của Toà Án Trọng Tài Thường Trực tại La Haye, yêu cầu hoàn trả lại đất biên gìới mà Trung quốc đã chiếm đóng sau cuộc chiến 1979.

3/ Trước dã tâm xâm lược của kẻ thù truyền kiếp, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hãy thức tỉnh, hiểu rõ chánh tà và tinh thần dân tộc, dứt khoát bỏ chủ nghĩa ngoại lai Cộng sản, hướng hẳn về chủ nghĩa quốc gia và dân tộc; dân chủ hóa chánh quyền để gia nhập cộng đồng thế giới tự do, hầu thoát khỏi các hiệp ước vô lý đã ký kết từ trước để đem lại sự tự do, dân chủ, nhân quyền ấm no, hạnh phúcthịnh vượng cho toàn dân, toàn nước.

4/ Trên phương diện Phật giáo, với tinh thần “đem niềm vui cho đời, làm cho đời bớt khổ” , các tổ chức Phật Giáo trong và ngoài nước hiện nay chưa có sự cảm thông, Đại hội mong mỏi các tổ chức hãy nhận rõ thời cơ, tỏ tình liên đớiyểm trợ các phong trào đấu tranh trong và ngoài nước nhằm bảo vệ chủ quyền của đất nước, cho tự do dân chủ,cho dân quyền. Liên kết các nước tự do để hổ trợ cuộc đấu tranh dành lại chủ quyền của nhân dân Tây tạng.

Làm tại Tổ Đình Từ Quang, Montreal, Canada ngày 30 tháng 7 năm 2017

Các đại biểu đã đồng ký tên

-----------

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER

ORDRE BOUDDHIQUE VIETNAMIEN MONDIAL

1978 Rue Parthenais, Montreal, QC. H2K-3S3, Canada.

Tel: (514)525-8122 – Email: todinhtuquang@gmail.com

_____________________

TIỂU SỬ VÀ SỰ HÀNH ĐẠO CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM CHÂU
ht_thich_tam_chau

I- THÂN THẾ:

            Ngài sinh trong gia đình họ Đoàn ngày 02 tháng 11 năm 1921 (Tân-Dậu), tại Ninh Bình, Bắc phần, Việt Nam.  Ngài là người con trai út, trong 4 anh em trai trong gia-đình. Ngài nhập đạo năm 11 tuổi. Thế-độ-sư là Hòa-Thượng Thích-Thanh-Kính, tự Linh-Quang, thuộc chốn Tổ Phượng-Ban (xã Yên-Liêu, Yên-Khánh, Ninh-Bình). Qua năm tháng tu học, Ngài thụ giới Sa-Di năm 1937 tại chốn tổ Đồng-Đắc, huyện Kim-Sơn, tỉnh Ninh-Bình, với pháp danh Thanh-Minh, dưới sự hướng dẫn của Hòa-Thượng Pháp-Chủ Thích-Thanh-Thiệu. Năm 1940, Ngài thụ giới Tỳ-Khưu tại chùa Bát-Long, thị-xã Ninh-Bình, dưới sự lãnh đạo của Hòa-Thượng Pháp-Chủ chùa Phúc-Chỉnh, huyện Gia-Khánh, tỉnh Ninh-Bình, với pháp hiệu Tâm-Châu. Năm 1953, Ngài thụ giới Bồ-Tát, được pháp-tự Tuệ-Hải, dưới sự truyền giới của Hòa-Thượng Thích-Thanh-Thiệu, tức Hòa-Thượng Pháp-Chủ Thích-Đức-Nhuận tại Hà-Nội. Ngài tham học tại chùa Đồng-Đắc, chùa Phúc-Chỉnh, chùa Phù-Lãng, chùa Quán-Sứ (Hà-Nội).

II- HÀNH ĐẠO:

            Tại miền Bắc: Ngài thường đảm-trách các chức vụ Duy-Na, Tri-Khách trong Phật-học-đường. Ngài thường đi tham dự các lễ-lạc, giảng diễn tại các nơi thỉnh mời. Ngài thường trụ tại chốn tổ Đồng-Đắc và Phượng-Ban. Ngài Trụ-trì chùa Phúc-Điền (Kim-Sơn). Ngài xây dựng chùa Quảng-Nghiêm (Hà-Tu) và hoằng-hóa tại vùng Hồng-Gai, Bãi Cháy, Hà-Lầm, Hà-Tu, thuộc tỉnh Quảng-Yên, Bắc-phần, Việt-Nam. Và, Ngài đã đảm nhận các chức-vụ sau:

            1951: - Thành viên sáng lập Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Huế, giữ chức-vụ Ủy viên Nghi Lễ Hội Đồng Trị Sự Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam.

            1952:  Tham-dự thành-lập Giáo-Hội Tăng-Già Toàn Quốc Việt-Nam, do Hòa-Thượng Tuệ-Tạng làm Thượng-Thủ, Hòa-Thượng Trí-Hải làm Trị-Sự-Trưởng. Hòa-Thượng Tâm-Châu làm Trị-Sự-Phó và Hòa-Thượng Tố-Liên làm Tổng-Thư-Ký.

            1955: Tại miền Nam: Ngài tạo-dựng chùa Giác-Minh, thành-lập Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt tại miền Nam và đảm-trách chức-vụ Viện-Chủ chùa Giác-Minh kiêm Chủ-Tịch Giáo-Hội. Sau đó, Ngài tạo dựng chùa Từ-Quang, thành lập Hội Quán-Âm Phổ-Chiếu và Hội Phật-Giáo Phụng-Sự Xã-Hội. Ngài đã thành-lập được thêm nhiều cảnh chùa tại nhiều nơi trên toàn miền Nam (từ Đà-Nẵng trở vào). Các cảnh chùa này, tên đầu là chữ "Từ", như Từ-Ân (Nha-Trang), Từ-Hưng (Ban-mê-thuột), Từ-Thắng (Vũng-Tàu), Từ-Khánh (quận Tư, Saigon), Từ-Tân (quận Tân-Bình), Từ-Thọ (Phú-Thọ), Từ-Định (Tân-Định), Từ-Minh (Phan-đình-Phùng), Từ-Long (Thủ-Đức, bây giờ đổi thành chùa Thiên-Minh), Chùa Từ-Quang (VũngTàu), chùa Quán-Âm (Phú-Nhuận) và năm 1964 sáng-khởi ngôi Việt-Nam Quốc-Tự, đường Trần-Quốc-Toản, Saigon.

            1956:  Ngài giữ chức Phó Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam.

            Đầu năm 1963:  Chủ Tịch Ủy Ban Liên Phái Phật Giáo chống phim Sakya.

            Tháng 5.1963:  Chủ Tịch Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo đòi bình đẳng Tôn Giáo trong thời chính quyền Ngô Đình Diệm tại miền Nam Việt Nam.

            Tháng 12.1963-1964, Ngài làm Trưởng Ban Tổ chức Đại-Hội, thành-lập Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Thống Nhất và được bầu làm Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đầu tiên.

            1966:  Sáng lập viên kiêm Phó Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới tại Sri- Lanka        

            1969:  Ngài đứng ra tổ chức Đại-Hội Giáo-Hội Tăng-Già Thế Giới  kỳ 2 và Hội Phật-Giáo Thế Giới Phụng Sự Xã-Hội tại Saigon, Ngài được bầu vào chức Chủ Tịch Hội Phật Giáo Phụng Sự Xã Hội Thế Giới.

           1970:  Chủ Tịch Hội Phật Giáo Liên Hiệp Thế Giới (tại Hán Thành, Cao Ly tức Nam Hàn).

            Năm 1975, Ngài đi hành đạo tại Pháp, tạo dựng chùa Từ-Quang tại Nice, Pháp-quốc, thành lập Hội Phật-Giáo Thế-Giới Phụng-Sự Xã-Hội tại Pháp, Lãnh-Đạo Tinh-Thần Hội Phật-Giáo Pháp-Việt chùa Hồng-Hiên (Fréjus - France)

            Năm 1976: Lãnh-Đạo Tinh-Thần kiêm Hội-Trưởng Hội Phật-Giáo Pháp-Việt và tích-cực kiến-thiết cảnh-trí chùa Hồng-Hiên. Cũng từ năm này trở đi, Ngài thường có mặt tại Canada và Mỹ, hướng dẫn tinh-thần cho các Phật-tử Việt-Nam xa quê, khuyến khích xây dựng Phật-đường và tu học Phật-pháp.

            Năm 1977: Cùng chư Phật-tử xây dựng chùa Liên-Hoa, Niệm Phật-đường Chân-Như (Toronto), hướng dẫn Phật-tử và khích lệ tạo-dựng chùa Phật-Quang (S. Houston. Texas).

Năm 1978: Hướng-dẫn Tinh-thần chùa Liên-Hoa (Brossard) và chùa A-Di-Đà (Toronto).

           1979: Chủ-trì Đại-Hội thành-lập Giáo-Hội Tăng Già Việt-Nam Hải Ngoại tại chùa Giác-Hoàng (Washington D.C., Hoa Kỳ) và đảm-trách ngôi vị Thượng-Thủ Giáo Hội. Lãnh-đạo tinh-thần Cộng Đồng Giáo-Hội chùa Giác-Hoàng, chùa Phật-Quang (Houston, Texas). Và, từ năm này trở đi, Ngài thường đi giảng, trao truyền quy-giới, khuyến hóa cho việc xây dựng Phật-đường như chùa Giác-Quang (Oklahoma) v.v...

            Năm 1981: Lãnh-đạo tinh-thần kiêm Chủ-Tịch Công Đồng Giáo-Hội chùa Giác-Hoàng (Hoa-Thịnh-Đốn) và chùa Liên-Hoa (Canada). Năm nay đi thăm Úc-Châu.

            Năm 1984 : Thành lập Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới và đảm-trách ngôi vị Thượng-Thủ. Ngài đã thành lập các Thành-viên cho Giáo-Hội tại các nước, như chùa Phật-Quang, chùa Phật-Đà ở Úc. Chùa Giác-Hoàng, Phật-Quang, Pháp-Quang, Nam-Quang, Quán-Âm, Pháp-Hoa... ở Mỹ. Chùa Hồng-Hiên, Từ-Quang, Quán-Âm... ở Pháp và Chùa Liên-Hoa, Từ-Ân, Di-Đà, Tổ-Đình Từ Quang, Chân-Quang... ở Canada.

            1989:  Đệ nhất thành viên Hội Đồng Trưởng Lão Giáo Hội Tăng Già Thế Giới.

            2000: Ngài chứng minh đạo sư Khánh Thành Bảo Tượng Đức Quan Thế Âm tại Trung Tâm Phật Giáo – Chùa Việt Nam, Houston, Texas, Hoa Kỳ. và suốt 14 năm, Ngài là Chứng Minh Đạo Sư cho Lễ Hội Quan Âm – Ngày Hành HươngCầu Nguyện.

2008: Tạo dựng Tu-viện Viên-Quang tại South Carolina, Hoa-kỳ v.v...    

2012:  Nhân dịp Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 10 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Ngài chứng minh tối cao Đại Lễ khánh thành Tu Viện Viên Quang.

2013:  Ngài tổ chức lần đầu tiên Pháp Hội Đại Bi tại Tu Viện Viên Quang.

2014:  Ngài tổ chức Đại Hội Thường Niên lần thứ 30 và Đại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới tại Tu Viện Viên Quang

2015:  Tháng 8, sau khi tổ chức lần đầu tiên trường Hạ cho Ni giới tại Tu Viện Viên Quang South Carolina, Hoa kỳ, Ngài lâm bịnh nặngtrở về Tổ Đình Từ Quang, Canada tịnh dưỡng. Do tuổi cao sức yếu, Ngài an nhiên thâu thần viên tịch lúc 10giờ 20 sáng ngày 22 tháng 8 năm 2015 (nhằm ngày 07 tháng 07 năm Ất Mùi) tại phương trượng Tổ đình Từ Quang, Canada, hưởng thọ 95 tuổi, hạ lạp 75.

 

III- TÁC PHẨM:

a)     Dịch Thuật:

-       Kinh Bát Đại Nhân Giác (5/1956)

-       Kinh Di Lặc Hạ Sinh (12/1956)

-       Kinh Di Lặc Thượng Sinh (12/1956)

-       Kinh Tội Phúc Báo Ứng (02/1957)

-       Kinh Thập Thiện (03/1957)

-       Phẩm Phổ Môn (05/1957)

-       Kinh A Di Đà (07/1957)

-       Kinh Lần Tràng, tức kinh Mộc Hoạn Tử (04/1957)

-       Kinh Hiệu Lượng, tức kinh Sổ Châu Công Đức (04/1957)

-       Kim Cương Đính, tức kinh Du Già Niệm Châu (04/1957)

-       Kinh Trì Trai (06/1957)

-       Kinh Hiếu Tử , Kinh Vu Lan Bồn, Kinh Giải Hạ, Kinh Tân Tuế, Kinh Thụ Tuế (07/1957).

-       Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát Thụ Ký (09/1957)

-       Kinh A Hàm Chính Hạnh, Kinh Duyên Sinh (11/1957).

-       Kinh Quy Y Tam Bảo, Kinh Phát Bồ Đề Tâm, Kinh Đại Thừa Già Da Sơn Đính (12/1957).

-       Kinh Đại Niết Bàn, Phật Học Ngụ Ngôn (05/1958)

-       Kinh Tâm Địa Quán (12/1959)

-       Thiền Lâm Bảo Huấn11/1972)

-       Nhân Duyên Tâm Luận Tụng (01/1996)

-       Bồ Đề Tâm Ly Tướng Luận (06/1996)

-       Kinh Văn Thù Thỉnh Vấn Bồ Đề (10/1996)

-       Kinh Nhân Quả Ba Đời (02/1997)

-       Du Già Sư Địa Luận Thích (01/1999)

-       Kinh Ngũ Bách Danh (8/2012)

 

b)    Sáng Tác:

-       Gương Hỷ Xả, thơ (05/1952)

-       Đường Vào Cửa Phật (12/1952)

-       Đạo Phật Với Con Người (08/1953)

-       Phật Học Chính Cương (07/1955)

-       Bước Đầu Học Phật ( 12/1958)

-       Nét Tinh Thần, thơ (08/1967)

-       Tịnh Minh Thi Cảo I, thơ chữ Hán (05/1969)

-       Tịnh Minh Thi Cảo II, thơ chữ Hán (11/1969)

-       Cánh Hoa Tâm, thơ (12/2001)

-       Tiếng Vọng Thời Gian, tập I (11/2002)

-       Tỉnh Mộng Đời, thơ (06/2004)

-       Hương Vị Phật Pháp (11/2007)

-       Tiếng Vọng Thời Gian 2 (2014)

-       Vang Vọng Nguồn Thương (thơ: 2014).

Nam Mô Lưu Phương Tháp, Trúc Lâm Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Phượng Ban Pháp Phái Đời Thứ Sáu, Tỳ Khưu Bồ Tát Giới, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế GiớiKhai Sơn Tổ Đình Từ Quang Gia Nã Đại, Pháp Danh Thanh Minh, tự Tâm Châu, hiệu Tuệ Hải Trưởng Lão Hòa Thượng Giác  liên vị Giác Linh , Sinh  ngày  02 tháng 11 năm Tân Dậu 1921, Viên Tịch ngày 20 tháng 08 năm 2015 ( 07.07 Ất Mùi) Thế Thọ 95 tuổi, Tăng lạp 74 hạSend comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
(View: 7100)
Trong hai ngày 11 và 12 tháng 12 năm 2017 vừa qua, hai Tổng vụ Từ Thiện Hoa Kỳ và Úc Châu đã kết hợp cứu trợ đợt 1 tại tỉnh Khánh Hoà.
(View: 3299)
Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Chùa Linh Thứu Berlin từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 12 năm 2017 Hướng dẫn HT Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc và ĐĐ Thích Hạnh Định, ĐĐ Thích Hạnh Bổn
(View: 5178)
Lễ Kỷ Niệm 25 Năm Thành Lập Chùa Diệu Đế và Khánh Thành Bảo Tháp Tứ Ân Ngày 03/12/2017 - Nhiếp ảnh: Danh Hào Nguyễn & Nguyên Vân
(View: 4096)
Lễ Tưởng Niệm Trưởng Lão HT Thích Đức Chơn Viện chủ Chùa Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn Tại Chùa Khánh Hỷ, ngày 03/12/2017
(View: 6673)
Vào sáng ngày 02/12/2017, Đại lễ trùng tụng Tam Tạng Thánh điển Pali và cúng dường trai phạn Liên hiệp quốc lần thứ 13/2017 được cử hành trọng thể tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ.
(View: 3502)
Lễ Thọ Bát Quan Trai tại chùa Vạn Hạnh Nantes, Pháp Quốc của TT T. Nguyên Lộc từ ngày 24 đến 25.11.2017 dưới sự chứng minh của HT. Phương Trượng Thích Như Điển
(View: 6759)
Nguyên Giác và Đào Văn Bình Ra Mắt Sách ở Chùa Bát Nhã - Đông Đảo, Thành Công và Đầy Ắp Đạo Vị, Chân Tình
(View: 3656)
Ngày 19.11.2017 Phái đoàn cứu trợ bão lụt đồng bào Miền trung của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt Âu Châu tiếp tục lên đường để đến với Bà con đồng bào Tỉnh Quảng Nam
(View: 4531)
Chư Ni An Cư Kiết Đông Tại Chùa Việt Nam Pheonix, Arizona - Trụ trì: HT Thích Chơn Tôn
(View: 27198)
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ tổ chức Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal từ ngày 1 đến 13 tháng 11 năm 2017
(View: 4079)
Hình Ảnh Phát Quà Từ Thiện Cho 380 Em Học Sinh Nghèo Vùng Phật Tích Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ ngày 9/11/2017 - Nhiếp ảnh: Bạch Hải
(View: 4689)
Hình Ảnh Phát Quà Từ Thiện Cho 650 Em Học Sinh Nghèo Vùng Phật Tích Tỳ Xá Li ngày 6/11/2017 - Nhiếp ảnh: Bạch Hải
(View: 50974)
HT Thích Đức Niệm - Trụ trì Chùa Ưu Đàm, Tp. Marina, California viên tịch lúc 11:30AM ngày 20/10/2017...
(View: 8506)
Thư Cung Thỉnh Chứng Minh Lễ Khánh Thành Chùa Thảo Đường Matxcơva - Liên Bang Nga
(View: 8879)
Buổi dạ tiệc chay được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều, Chủ Nhật ngày 22/10/2017 tại Nhà hàng LY’S GARDEN San Diego
(View: 4663)
Khoá Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 5, Tại Chùa Phật Ân từ ngày 13 đến 15/10/2017, Nhiếp ảnh: Quảng Nghiệp
(View: 4214)
Lễ Chung Thất Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tuyền, Được tổ chức Tại Chùa Việt Nam - Nhật Bản, Ngày 08/10/2017
(View: 3526)
Được Tổ Chức Tại Chùa Phật Đà, ngày 08/10/2017 - Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 5071)
Lễ An Trí Tôn Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Lộ Thiên tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California, Hoa Kỳ, Ngày 01 tháng 10 năm 2017, Nhiếp ảnh: Dũng Nguyễn
(View: 4341)
Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội PL 2561 Tại Niệm Phật Đường Phổ Quang Las Vegas Ngày 13 tháng 9 năm 2017
(View: 3114)
Lễ Vu Lan PL 2561 (2017) tại Chùa Linh Thứu, Đức Quốc - Trụ trì: NS Thích Nữ Diệu Phước; Nhiếp ảnh: Nguyên Trí
(View: 3426)
Lễ Vu Lan 2017 và Giỗ HT Ân Sư Thượng Minh Hạ Tâm Tại Tổ Đình Khánh Anh – Bagneux, Pháp quốc ngày 9/9/2017
(View: 3953)
Vào ngày Chủ nhật 03 tháng 9 năm 2017, hằng trăm ngôi chùa Việt Nam tại hải ngoại đã tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu.
(View: 5001)
Đại Lễ Vu Lan Tại Chùa Phật Đà được tổ chức ngày 03/09/2017 - San Diego, California, Hoa Kỳ. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 4914)
Vào sáng ngày chủ nhật 03/09/2017, chùa Pháp Vân ở thành phố Mississauga, tiểu bang Ontario,Canada đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2017
(View: 3744)
Đạo tràng Thôn Yên tổ chức Đại Lễ Vu Lan 2017 tại Thành phố Gilroy California. Đạo Tràng được Hòa Thượng Thích Tịnh Từ, Viện trưởng Tu viện Kim Sơn sáng lập năm 2012
(View: 4602)
Đại Lễ Vu Lan 2017 Tại Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc - Nhiếp ảnh: Nguyễn Văn Tâm
(View: 5470)
Đại Lễ Vu Lan 2017 Tại Chùa Từ Ân Louisville, Kentucky - Trụ trì: TT Thích Hạnh Lý
(View: 4466)
Chủ nhật 27/8/2017, chùa An Lạc và chùa Tân Long ở thành phố San Jose, tiểu bang California đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2017
(View: 4275)
Đại Lễ Vu Lan 2017, Đặt Đá Xây Dựng Chánh Điện và Trai đàn Giải oan Bạt độ chẩn tế cô hồn tại Chùa Quan Âm Đan Mạch ngày 18-20/8/2017
(View: 4731)
Khoá Tu Học Phật Pháp Thường Niên Tại Thiền Viện Chánh Pháp Oklahoma từ ngày 18-20/08/2017
(View: 7691)
Thời gian tiếp nhận sự chung tay hùn phước trong vòng 1 tuần, từ hôm nay đến hết ngày 10/8/2017.
(View: 5256)
Hình ảnh Khoá An Cư Kiết Hạ Tại Chùa Phật Ân Minnesota, từ ngày 07/8 đến 12/8/2017 - Nhiếp ảnh: Nguyên Đức
(View: 3543)
Chùa Đức Viên, San Jose (Hoa Kỳ) tổ chức lớp học để chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc chụp ảnh các tự viện Phật giáo với sự hướng dẫn của Nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường
(View: 4192)
Hình ảnh An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Tại Chùa Phật Bảo - Philadelphia, Hoa Kỳ 2017
(View: 3170)
Chùa Tâm Từ tổ chức Lễ Hội Hoa Sen nhân ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm Thành Đạo...
(View: 9140)
Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 29 tại Pháp - Thời gian từ ngày 20. 07. 2017 đến 29.07.2017.
(View: 5828)
Hôm nay, 20/07/2017, tại Tu viện Kim Sơn trên đỉnh núi cao, giữa không gian núi rừng đầy ắp nắng gió mây ngàn, đã diễn ra buổi lễ "Xuất Gia Gieo Duyên" thật thiêng liêng và cảm động.
(View: 16212)
Được tổ chức tại Holiday Inn Chicago North Shore, Thời gian: Từ Thứ Năm đến Chủ Nhật, 20-23 tháng 7 năm 2017
(View: 6800)
Chùa Bảo Phước tọa lạc tại số 270 Senter Road, thành phố San Jose đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập chùa (2007-2017)
(View: 4877)
Khoá An Cư Kiết Hạ Lần Thứ 29 Của Cộng Đồng Tăng Già Canada Từ ngày 02 đến 16 tháng 07 năm 2017 Tại Tu Viện Phổ Đà Sơn - Canada
(View: 7795)
Chùa Thiên Trúc tổ chức Khoá Tu Học Phật Pháp vào ngày 14, 15, 16/7/2017 tại Trường Trung Học Yerba Buena, San Jose
(View: 3928)
Được tổ chức tại Provincial Park Earl Rowe - Từ ngày thứ sáu 07/07/2017 đến Chủ nhật 09/07/2017
(View: 10028)
Lễ Xuất Gia Cho Cô Điệu Hạnh Từ Tại Chùa Phật Đà ngày 04/07/2017 - Nhiếp ảnh: Thiện Thành
(View: 3717)
Được tổ chức tại nhà hàng Seafood World Restaurant, thành phố Westminster, miền Nam California ngày 02/07/2017
(View: 4903)
Lễ Tưởng Niệm Huý Nhật Lần Thứ 9 Đức Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN Hoà Thượng Thượng HUYỀN Hạ QUANG ngày 01/07/2017
(View: 5705)
Khóa Tu Phật Pháp Trẻ Em Mùa Hè 2017 tại Tu Viện Huyền Không, San Jose, từ 20 đến 23 tháng 6, 2017 đã được kết thúc vào tối thứ sáu ngày 23.
(View: 8040)
Khoá An Cư được tổ chức tại Niệm Phật Đường Fremont từ ngày 12 đến 22/6/2017
(View: 4062)
Khóa Huân Tu Tịnh Độ Lần 12 Tại Chùa Linh Thứu Berlin Đức Quốc - Nhiếp ảnh: Nguyên Trí
(View: 7217)
Lễ tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức và chư Thánh Tử Đạo được tổ chức tại NPĐ Fremont ngày 17/6/2017
(View: 5741)
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) đã tổ chức Đại hội thường niên lần thứ 1 nhiệm kỳ III ngày 10-11/6/2017
(View: 3961)
Đây là những hình ảnh ở lễ "le fête du Bouddha" ở Strassbourg Pháp Quốc vào ngày 3.6.2017
(View: 4167)
Lễ Phật Đản tại Tu Viện Viên Đức ở Ravensburg tổ chức ngày 11.6.2017
(View: 4390)
Hội giúp đỡ những người bệnh tật, hoạn nạn, nghèo khổ và giúp phương tiện cho họ tự vươn lên trong cuộc sống...
(View: 4611)
Tu Viện Huyền Không San Jose, California đã tổ chức buổi văn nghệ gây quỹ vào ngày chủ nhật 28/5/2017...
(View: 4821)
Đại lễ Phật Đản PL. 2561 và tiệc chay gây quỹ xây dựng ngôi chánh điện tại hội trường Unify Event Center San Jose, California.
(View: 9670)
Pháp Hội được tổ chức từ ngày 19 đến 21/5/2017 tại San Jose, miền Bắc California
(View: 5051)
Lễ Phật Đản và Lạc Thành Chùa Phổ Hiền Pháp Quốc - Được tổ chức vào ngày 20/5/2017
(View: 4693)
Được tổ chức vào ngày: 14/5/2017 - Nhiếp ảnh: Nguyên Đức, Nghĩa Nguyễn
(View: 4362)
Đại Lễ Phật Đản Chùa Phật Đà được tổ chức vào ngày 14/5/2017 - Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 6222)
Được tổ chức vào ngày 16/5/2017, Nhiếp ảnh: Hùng Nguyễn
(View: 4827)
Lễ Phật Đản tại Chùa Viên Thành California, Hoa Kỳ, được tổ chức ngày 07/5/2017
(View: 4814)
Đại Lễ Phật Đản PL 2561 Tại Thiền Đường Ấn Tôn San Jose được tổ chức vào ngày 13/5/2017
(View: 6391)
Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa Bảo Thành - Koblenz, Đức Quốc được tổ chức vào ngày 13/5/2017, Trụ trì: NS Thích Nữ Minh Hiếu
(View: 3658)
Vào sáng 13/5/2017, Chùa Tâm Từ tại Morgan Hill miền Bắc California đã trang nghiêm cử hành Đại lễ Vesak Phật lịch 2561.
(View: 4859)
Vào sáng 14/5/2017, Tu viện Huyền Không tại San Jose đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2561
(View: 4885)
Đại Lễ Phật Đản Tại Chùa Bát Nhã California - Ngày 07/05/2017 - Nhiếp ảnh: Dũng Nguyễn
(View: 6856)
Đại Lễ Phật Đản PL 2561 Tại Chùa Pháp Vân Canada - Được tổ vào ngày 07/5/2017 - Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(View: 4944)
Tường trình Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2641 - Chủ Nhật 7/5/2017 tại Tổ Đình Khánh Anh – Bagneux
(View: 6361)
Chùa Đức Viên, San Jose, California đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2561 vào sáng chủ nhật 07/5/2017
(View: 3900)
Niệm Phật đường Fremont, California đã long trọng cử hành Đại lễ Phật Đản PL 2561 vào ngày 07/5/2017
(View: 5334)
Lễ Phật Đản 2017 tại Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc được tổ chức vào ngày 6-7/05/2017
(View: 5227)
Ngày 07/5/2017 Đạo tràng Phật tử tại Weißbach miền nam nước Đức tổ chức Lễ Phật Đản PL.2561 - Nhiếp ảnh: Hà Lương
(View: 4873)
Chùa Liễu Quán tại thành phố San Jose, tiểu bang California đã long trọng cử hành Đại lễ Vesak 2017, Phật lịch 2561...
(View: 3178)
Họp Thường Niên Tăng Già Đức Quốc - Tại Tu Viện Viên Đức ngày 2-4/05/2017
(View: 5149)
Thăm Khu Tưởng Niệm Hiroshima - Nhật Bản - Ngày 29/4/2017 - Nhiếp ảnh: Diệu Hạnh
(View: 5094)
Viếng Thăm Đông Đại Tự - Nhật Bản - Ngày 27/4/2017 - Nhiếp ảnh: Diệu Hạnh
(View: 7371)
Viếng Thăm Chùa Địa Tạng Không Đầu - Nhật Bản - Ngày 28/4/2017 - Nhiếp ảnh: Diệu Hạnh
(View: 4913)
Được Cộng Đồng Tăng Già Miền Đông Bắc Hoa Kỳ Tổ Chức Tại Philadelphia, Ngày 23/4/2017
(View: 15960)
Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2561 do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và các chùa tại Nam California tổ chức vào chủ nhật 23.04.2017 tại Mile Square Park
(View: 4240)
Viếng thăm ngôi đại tự lớn nhất Nhật Bản - Ngày 26/4/2017 - Nhiếp ảnh: Hạnh Tuệ
(View: 4987)
Thăm Viếng Nam Thiên Tự - Nhật Bản - Nhiếp ảnh: Hạnh Tuệ, Diệu Hạnh
(View: 4694)
Thăm Viếng Kim Các Tự - Nhật Bản - Nhiếp ảnh: Hạnh Tuệ, Diệu Hạnh
(View: 4575)
Thăm Viếng Thanh Thuỷ Tự - Nhật Bản - Nhiếp ảnh: Hạnh Tuệ, Diệu Hạnh
(View: 4496)
Thăm Viếng Đông Bổn Nguyện Tự - Nhật Bản - Nhiếp ảnh: Hạnh Tuệ, Diệu Hạnh
(View: 4939)
Thăm Viếng Bình Đẳng Viện - Nhật Bản - Nhiếp ảnh: Hạnh Tuệ, Diệu Hạnh
(View: 18602)
Chương Trình Tu Học và Hành Hương ở Ấn Độ, Thái Lan, Lào, Đại Hàn, Nhật Bản trong thời gian 46 ngày từ ngày 16.3.2017 đến ngày 30.4.2017
(View: 4592)
23/4/2017, chùa Khánh Anh (Evry, Pháp Quốc) đã long trọng tổ chức lễ Cầu, lễ rải cát Mạn-đà-la trên sông Seine...
(View: 5136)
Ngày 22-23/4/2017, Viện chủ: HT Thích Minh Tuyền, Trưởng đoàn hoằng pháp Âu Mỹ: HT Thích Như Điển
(View: 4573)
Thăm Viếng Trường Cốc Tự - Nhật Bản - Nhiếp ảnh: Hạnh Tuệ, Diệu Hạnh
(View: 4526)
Thăm Viếng Quốc Thiên Tự - Nhật Bản - Nhiếp ảnh: Hạnh Tuệ, Diệu Hạnh
(View: 5508)
Thăm Viếng Kamakura Đại Phật - Nhật Bản - Nhiếp ảnh: Hạnh Tuệ, Diệu Hạnh
(View: 4533)
Hachiko nổi tiếng khắp Nhật Bản do trung thành với chủ ngay cả sau khi người chủ đã chết nhiều năm...
(View: 5748)
Đại tượng Phật Di Đà Ushiku Daibutsu của Nhật Bản được xây dựng hơn 10 năm, và đạt kỷ lục là bức tượng Phật lớn nhất thế giới năm 1996... ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 15137)
Hình vẽ chú Tiểu tại Chùa Hoàng Long, Hàn Quốc - Nhiếp ảnh: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 3191)
Thăm Viếng Chùa Bảo Minh, Thành phố Seoul, Hàn Quốc ngày 15/4/2017 ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 2946)
Tổ Đình Cứu Nhân thuộc phái Thiên Thai của ngài Trí Giả Đại Sư. Tổ đình này hiện có 400 Tăng Ni, 1 đại học Phật giáo trong Tổ đình.
(View: 5011)
Chùa Hải Ấn được xây dựng năm 802. Ngôi chùa này có hơn 81,352 mộc bản in 2 mặt của Đại tạng kinh Cao Ly.
(View: 5453)
Mỗi năm chùa tổ chức lễ hội lồng đèn trong dịp lễ Phật Đản với hàng triệu cái lồng đèn lung linh.
(View: 7129)
Chùa Vạn Hạnh Pháp Quốc đã tổ chức họp mặt thân hữu Già Lam lần thứ 14 trong 4 ngày: 06, 07, 08 và 09/4/2017.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM