Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Hình ảnh Phát quà Tết 2021 cho người nghèo miền quê, miền núi

Wednesday, March 17, 202120:11(View: 5798)
Hình ảnh Phát quà Tết 2021 cho người nghèo miền quê, miền núi
Hình ảnh Phát quà Tết 2021 
cho người nghèo miền quê, miền núi


Nam Mô A Di Đà Phật
Kính thưa Đại chúng,
Chương trình Tặng Quà Tết 2021 theo lịch của HoaVoUu Foundation sẽ được gởi đến cho Người nghèo miền quê, miền núi vào ngày 28 Tết. Tuy nhiên, do bệnh dịch lan rộng và lệnh cấm di chuyển của chính quyền nên đành phải dời lại sau ngày Rằm Tháng Giêng 2021 mới đi phát. Và hôm nay, 4 địa điểm phát quà tại Bình Thuận, Lang Minh, Long Khánh và Đắk Lắk đã xong. Chúng tôi kính gởi những hình ảnh này đến Đại chúng cùng xem.
Chân thành kính cảm ơn Quí Đạo hữu đã phát tâm ủng hộ chương trình từ thiện hàng năm của HoaVoUu Foundation. Kính chúc Quí vị và gia quyến luôn an lành, gặp nhiều thắng duyên trong cuộc sống.
Kính cảm ơn Quí Phật tử, thiện nguyện viên của HoaVoUu Foundation tại Việt Nam đã tổ chức chuyến đi tặng quà này thập phần viên mãn. Cầu chúc Quí vị luôn phát tâm dõng mãnh phụng sự Đạo - Đời và được an vui trong cuộc sống mong manh.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát
Thích Hạnh Tuệ
Xem thêm Thông Báo Tặng Quà Tết 2021: https://hoavouu.com/p14a48391/thong-bao-tang-qua-tet-2021-cho-nguoi-ngheo-mien-que-vung-nui


Phát Quà Tại Bình Thuận:
Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 1Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 2Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 3Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 4Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 5Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 6Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 7Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 8Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 9Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 10Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 11Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 12Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 13Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 14Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 15Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 16Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 17Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 18Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 19Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 20Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 21Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 22Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 23Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 24Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 25Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 26Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 27Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 29Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 30Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 31Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 32Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 33Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 34Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 35Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 36Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 37Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 38Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 39Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 40Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 41Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Binh Thuan 42
Phát Quà Tại Lang Minh:
Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 2Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 3Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 4Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 5Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 6Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 7Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 8Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 9Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 10Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 11Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 12Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 13Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 14Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 15Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 16Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 17Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 18Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 19Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 20Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 21Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 22Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 23Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 24Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 25Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 26Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 27Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 28Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 29Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 30Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 31Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 32Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 33Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 34Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 35Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 36Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 37Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 38Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 39Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 40Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 41Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 42
Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Lang Minh 1

Phát Quà Tại Long Khánh:
Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Long Khanh 1Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Long Khanh 2Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Long Khanh 3Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Long Khanh 4Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Long Khanh 5Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Long Khanh 6Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Long Khanh 7
Phát Quà Tại Đắk Lắk:

Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 1Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 2Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 3Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 4Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 5Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 6Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 7Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 8Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 9Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 10Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 11Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 12Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 13Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 14Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 15Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 16Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 17Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 18Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 19Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 20Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 21Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 22Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 23Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 24Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 25Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 26Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 27Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 28Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 29Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 30Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 31Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 32Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 33Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 34Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 35Qua Tet Cho Nguoi Ngheo Daklak 36

Reader's Comment
Thursday, March 18, 202116:32
Guest
Nhìn hình ảnh rất là cảm xúc, mổi người dân nghèo nhận được một phần quà củng là niềm an ủi niềm an ủi cho họ khi họ biết đươc Hoa Vô Ưu Foundation tuy ở nước ngoài nhưng lúc nào cũng hướng về quê nhà và quan tâm đến dời sống của họ. HoaVoUu Foundation đã thực hiện một chương trình tự thiện rát là có ý nghĩa.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 2418)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 1118)
Hình Ảnh Lễ Hội Hoá Trang cho các em Phap Vuong Academy .Được tổ chức vào lúc 11:00 am ngày 29/10/2022 tại Tu Viện Pháp Vương- Escondido, CA.
(View: 2333)
Lễ Quy Y ngày 08 tháng 10, 2022 tại Tu Viện Pháp Vương.
(View: 1330)
9/3/2022 - Một ngày thứ bảy với PVA là một ngày đầy ý nghĩa, lành mạnh, vui vẻ, và luôn mới mẻ. A Saturday with PVA is a meaningful, healthy, fun, and always refreshing day.
(View: 1302)
Tết Trung Thu 2021 tại Tu Viện Pháp Vương
(View: 2105)
08/27/2022 Pháp Vương Academy sinh hoạt hôm nay
(View: 7433)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 7275)
Đại Lễ Vu Lan được tổ chức tại Tu Viện Pháp Vương vào ngày chủ nhật 05 tháng 9 năm 2021 lúc 03:00PM
(View: 4648)
Hình ảnh Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Tại Chùa Phật Đà 2021 được tổ chức ngày 22/8/2021. Nhiếp ảnh: Thiện Thành Văn Sang
(View: 4813)
Đại lễ Vu Lan năm 2021 - Phật lịch 2565 & Lễ An Vị Phật Tu viện Phổ Đà Sơn ngày Chủ Nhật 15-08-2021
(View: 4268)
Chương trình này là dịp để qui tụ anh chị em có tinh thần văn nghệ để hát nhạc Phật giáo và là bước đầu tiên thành lập Ban Đạo Ca Pháp Vương. Nhiếp ảnh: Thái An Khương
(View: 5527)
Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản và Tấn Phong Trụ Trì Tu Viện Pháp Vương. Được tổ chức vào lúc 9:45am ngày 08/5/2021
(View: 4839)
Chùa Phước Hải Charlotte. Địa chỉ cũ: 1818 Little Rock Road, Charlotte, NC 28214. Điện thoại: (704) 394-6869
(View: 5609)
Tu viện Đại Bi. Địa chỉ cũ: 3210 West 15th Street, Santa Ana, CA 92703. Điện thoại: (714) 360-5355
(View: 4402)
Chùa Thanh Lương. Địa chỉ: 3261 Trentwood Way, Sacramento, CA 95822. Điện thoại: (916) 428-4871
(View: 5105)
Chùa Diệu Quang. Địa chỉ: 9229 Elder Creek Road, Sacramento, CA 95829. Điện thoại: (916) 381-4360
(View: 5025)
Chùa Liên Hoa - Địa chỉ: 3301 McKee Road, San Jose, CA 95127. Điện thoại: (408) 272-2654
(View: 3439)
Trung tâm Phật giáo cho Hòa Bình. Địa chỉ: 2064 Old Piedmont Road, San Jose, CA 95132. Điện thoại: (408) 295-2436
(View: 4217)
Chùa Phước Sơn tọa lạc tại số 1623 Saint Francis Avenue, thành phố Modesto, tiểu bang California.
(View: 3947)
Tu viện Bồ Đề. Địa chỉ: 2001 S. K Street, Bakersfield, CA 93304. Điện thoại: (661) 397-0470
(View: 3721)
Hôm nay ngày 27/3/2021 tại Tu Viện Pháp Vương, buổi họp mặt đầu tiên của Chư Tôn Đức và Quí Phật tử là thầy cô giáo, bảo trợ, và trai soạn đã được diễn ra.
(View: 3609)
Tịnh xá Ngọc Minh 3776 46th Street, San Diego, CA 92105 Tel: (619) 282-1673
(View: 3415)
Chùa Linh Sơn. Địa chỉ: 16 Ruthven Avenue, Worcester, MA 01606 Điện thoại: (508) 853-8120
(View: 4610)
Chùa Thiện Ân tọa lạc tại số 4354 W. Mckinley Avenue, thành phố Fresno, miền Trung tiểu bang California, Hoa Kỳ.
(View: 3286)
Chùa Phổ Hiền Địa chỉ: 96 Dewey Street, Worcester, MA 01610 Điện thoại: (508) 755-7817
(View: 2595)
Hình Ảnh Ngày Hội Trồng Cây Tại Tu Viện Pháp Vương được thực hiện vào ngày 06/3/2021
(View: 3811)
Chùa Từ Liên Địa chỉ: 3465 Lenora Church Road, Snellville, GA 30039 Điện thoại: (770) 736-5425
(View: 2715)
Chùa Diệu Đế 9603 Nims Lane, Pensacola, FL 32534 Tel: (850) 477-8291
(View: 4829)
Kính mời Đại Chúng tham gia hùn phước cho Lễ Phóng Sanh Rằm Thượng Nguyên Tân Sửu 2021
(View: 4173)
Chùa Viên Thông. Địa chỉ: 17355 Groechke Road, Houston, TX 77084. Tel: (281) 829-0816
(View: 2594)
Hình ảnh Lễ Giao Thừa Xuân Tân Sửu 2021 tại Chùa Phật Đà, San Diego, California - Viện chủ: HT Thích Nguyên Siêu. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 9441)
Kính chúc Chư Tôn Đức và Quý Phật tử một năm mới Vô lượng an lạc, Vô lượng cát tường, Thành tựu sở nguyện
(View: 4196)
Chùa Phổ Hiền. Địa chỉ: 10222 Larson Avenue, Garden Grove, CA 92843. Tel: (714) 537-2234
(View: 4354)
Chùa Ưu Đàm. Địa chỉ: 7255 W. Meranto Avenue, Las Vegas, NV 89178. Tel: (702) 260-0479
(View: 3161)
Thiền Tịnh đạo tràng. Địa chỉ: 11502 Daniel Avenue, Garden Grove, CA 92840. Tel: (714) 638-0989, (714) 266-4171 Email: dieutanhthich@yahoo.com
(View: 4150)
Tu viện Pháp Vương. Địa chỉ: 715 Vista Avenue, Escondido, CA 92126. Tel: (760) 739-8063
(View: 2984)
Chùa Hương Sen - Địa chỉ: 19865 Seaton Avenue, Perris, CA 92570. Tel: (951) 657-7272; (951) 616-8620
(View: 3513)
Chùa An Lạc Địa chỉ: 1647 E. San Fernando Street, San Jose, CA 95116. Điện thoại: (408) 254-1710, (408) 594-8717
(View: 3863)
Thiền viện Diệu Nhân 4187 Duncan Hill Road, Rescue, CA 95672. Tel: (530) 676-7108; (916) 222-8784
(View: 3062)
Chùa An Lạc 5249 E. 30th Street, Indianapolis, IN 46218 Tel: 317-545-1234, 408-329-3199 Website: www.anlactemple.org
(View: 3705)
Chùa Dược Sư 11111 Magnolia Street, Garden Grove, CA 92841. Tel: (714) 638-4128
(View: 3567)
Chùa Linh Sơn P.O. & Distt Kushinagar 274403 U.P, India. Tel: +91- 9936- 837-270; +91-9936-178-621
(View: 4129)
Chùa Bảo Lâm, Địa chỉ: 6025 St. George Street, Vancouver, BC, Canada V5W-2Y5. Điện thoại: (604) 327-5546
(View: 4778)
Chùa Đức Viên, Địa chỉ: 2420 McLaughlin Avenue, San Jose, CA 95121. Điện thoại: (408) 993 - 9158
(View: 3422)
Chùa Phật Quang - Địa chỉ: 801 N 15th Street, San Jose, CA 95112 Điện thoại: (408) 295-8391
(View: 2186)
Lễ Vía Đức Phật A Di Đà Tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, Hoa Kỳ, Vào ngày 26, 27/12/2020
(View: 3967)
Pháp Duyên tịnh xá tọa lạc tại số 1760 W. Jensen Avenue, thành phố Fresno, tiểu bang California, Hoa Kỳ.
(View: 3611)
Chùa Hoa Nghiêm tọa lạc tại số 20 rue J.J. Rousseau 94290 Villeneuve Le Roi, Paris, Pháp
(View: 3878)
Tự viện Linh Sơn tọa lạc tại số 9 Avenue, Jean Jaurès, 94340 Joinville-le-Pont, France.
(View: 3288)
Trúc Lâm thiền viện tọa lạc tại số 9 Rue de Neuchâtel 91140 Villebon-sur-Yvette, ngoại ô thành phố Paris, Pháp. Thiền viện cách trung tâm Paris khoảng 20 km.
(View: 3502)
Tổ đình Khánh Anh tọa lạc tại số 14 Avenue Henri Barbusse, Bagneux. Bagneux là một xã trong vùng đô thị Paris, thuộc tỉnh Hauts-de-Seine, vùng hành chánh lle-de-France, Pháp
(View: 7159)
Chùa Khánh Anh tọa lạc tại số 8 Rue Francois Mauriac (Parc aux Lièvres) 91000 Evry, Pháp.
(View: 4628)
Chùa Thiện Minh tọa lạc tại số 51 Rue de Cuzieu 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Pháp.
(View: 3635)
Hình ảnh lễ đặt đá xây Chánh Điện chùa Khánh Anh tại Bagneux, Pháp Quốc vào ngày Lễ Vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát 19.2 âm lịch nhằm ngày 17.3.1979
(View: 3226)
Được tổ chức tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, vào lúc 10:00am ngày 27/9/2020. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 5914)
Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản PL 2564 Online Tại Chùa Phật Đà San Diego, California, Hoa Kỳ ngày 03/5/2020
(View: 5719)
Chúng tôi sẽ tổ chức phát Thực phẩm cho tháng 03 vào ngày 15/03/2020 vào lúc 1:30pm, số lượng 350 phần tại địa chỉ: 26 15th, San Diego, CA 92101.
(View: 5998)
Lễ Rằm Thượng Nguyên Tại Chùa Phật Đà San Diego, California, Hoa Kỳ Ngày 09/2/2020
(View: 7481)
Kính mời Đại Chúng tham gia hùn phước cho Lễ Phóng Sanh Rằm Thượng Nguyên Xuân Canh Tý 2020
(View: 3786)
Phái đoàn Hành Hương Lễ Phật Đầu Xuân Canh Tý 2020 do Chùa Phật Đà, San Diego, California tổ chức ngày 02/2/2020.
(View: 4238)
Hình Ảnh Lễ Giao Thừa 2020 Chùa Phật Đà, San Diego, California - Ngày 24/01/2020, Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 9608)
Ngày 19 và 21 tháng 1 năm 2020 vừa qua, Quý Phật tử thiện nguyện của HoaVoUu Foundation tại Việt Nam đã đi phát quà cho người nghèo tại Đồng Nai và Vùng núi Đắk Lắk.
(View: 4428)
Hình Slideshow Tất Niên 2019 Chùa Phật Đà được tổ chức vào ngày 19/01/2020. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 5825)
Trong tháng 12/2019 Hội HoaVoUu Foundation đã 3 lần thực hiện phát túi ngủ cho người Vô Gia Cư tại ở Downtown San Diego. Lần thứ nhất vào ngày 07/12, lần thứ hai 15/12 và lần thứ 3 vào ngày 26/12. Tổng cộng có 256 túi ngủ.
(View: 5770)
Hình ảnh HoaVoUu Foundation hỗ trợ Chùa Kim Sơn, Nha Trang trong các Phật sự của Chùa trong năm 2019
(View: 3677)
Hình Ảnh Slideshow Khoá Tu Bát Quan Trai Tại Hiền Như Tịnh Thất ngày 28-29/12/2019 El Monte, California
(View: 3962)
Vào ngày 28 tháng 12 năm 2019, chùa An Lạc San Jose đã trang nghiêm tổ chức Lễ Chung thất Trai tuần đức cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang.
(View: 4766)
Khoá Tu Báo Ân Lần 5, Lễ Huý Nhật Cố TT Thích Đức Trí, Lễ Khởi Công Xây Dựng Bảo Tháp Ân Sư được tổ chức vào ngày 20, 21, 22 tháng 12/2019
(View: 5574)
Ngày 15/12/2019, Quý Phật tử thiện nguyện Hoa Vo Uu Foundation đã phát thêm 80 cái túi ngủ (Sleeping Bags) cho người Vô Gia Cư ở Downtown San Diego.
(View: 4040)
Khoá Tu Bát Quan Trai Tại Chùa Phật Đà San Diego, California ngày 15/12/2019. Viện chủ: HT Thích Nguyên Siêu. Video: SC Thích Nữ Hạnh Từ
(View: 3571)
Hình ảnh Pháp Hội Di Đà Tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, Hoa Kỳ ngày 07/12/2019 - Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 6344)
Hôm nay, ngày 07/12/2019 Quý Phật tử thiện nguyện Hoa Vo Uu Foundation đã phát 100 cái túi ngủ (Sleeping Bags) cho người Vô Gia Cư ở Downtown San Diego.
(View: 5305)
Chúng tôi kêu gọi ủng hộ 300 túi ngủ (Sleeping bags) vào ngày 15/12/2019 và tiếp tục phát thực phẩm cho Người Vô Gia Cư vào Chủ Nhật, ngày 22/12/2019 lúc 1:30pm
(View: 4802)
Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp cho tháng 10/2019 tới vào Chủ Nhật, ngày 17/11/2019 lúc 1:30pm
(View: 3020)
Khoá Tu Bát Quan Trai Tại Hiền Như Tịnh Thất. Ngày 27/10/2019
(View: 3457)
Được tổ chức từ ngày 11 đến 13/10/2019. Nhiếp ảnh: Quảng Nghiệp, Nguyên Đức
(View: 3771)
Khóa Tu Phật Thất Tại Chùa Bảo Quang Hamburg, Đức Quốc 2019
(View: 5780)
Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp cho tháng 10/2019 tới vào Chủ Nhật, ngày 20/10/2019, số lượng 350 phần.
(View: 6549)
Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
(View: 10152)
Lễ Tưởng Niệm Cố Đại Lão Hoà Thượng Thích Chí Tín, Bổn Sư của HT Thích Nguyên Siêu, Tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 13/9/2019
(View: 4008)
Đại Lễ Vu Lan tại chùa Bảo Thành Koblenz, Đức Quốc ngày 08.09.2019 - Nhiếp ảnh: Nguyên Trí
(View: 5170)
Chủ nhật, ngày 8 tháng 9 năm 2019, lễ giỗ lần thứ 18 Sư Ông Thích Đồng Thiện được long trọng tổ chức tại chùa Quang Thiện, thành phố Ontario, miềm nam California.
(View: 4186)
Kalachakra Mandala Thời Luân (Bánh Xe Thời Gian), biểu tượng cho vũ trụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
(View: 3131)
Lễ Lạc Thành và Vu Lan 2019 Tại Chùa Đôn Hậu, Na Uy ngày 23, 24, 25 tháng 8 năm 2019. Trụ trì: TT Thích Viên Giác. Nhiếp ảnh: Quảng Huệ
(View: 4098)
Thiền Lâm Hương Hải được tọa lạc ở Tweed City (Actinolite) với diện tích 25 mẫu ở phía Bắc thành phố Belleville, Ontario. Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(View: 7354)
Mỗi năm cứ đến ngày tựu trường, nỗi lo lắng cho con có được sách vở, bút mực, quần áo, mũ dép, học phí... của những bậc cha mẹ vùng quê nghèo lại hiện về trên nét mặt
(View: 3891)
Khoá An Cư Kiết Hạ Tại Chùa Phật Ân, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 18/8/2019. Nhiếp ảnh: Nguyên Đức
(View: 5067)
Đại Lễ Vu Lan 2019 Tại Chùa Từ Thuyền, Canada. Trụ trì: Sư Cô Thích Nữ Từ Diệu. Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(View: 5455)
Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp cho tháng 09/2019 tới vào Chủ Nhật, ngày 15/09/2019, số lượng 350 phần.
(View: 5256)
Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội PL 2563 - DL 2019 Tại Tu Viện Pháp Vương, Escondido, Hoa Kỳ được TT Trụ trì Thích Tâm Tường tổ chức lúc 03 giờ chiều ngày 11/8/2019.
(View: 3847)
Hình ảnh Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội PL 2563 - DL 2019 tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, Hoa Kỳ. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 5232)
Tu viện Tây Thiên, Westlock, Canada đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu PL. 2563 và Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Phật học Edmonton - Tu viện Trúc Lâm.
(View: 4179)
Lễ Đại Tường Cố Hòa Thượng Thích Minh Tuyền và Lễ Vu Lan tại Chùa Việt Nam, Nhật Bản - Ngày 03 - 04/08/2019. Nhiếp ảnh: Đức Hải, Đức Dũng, Bích Vân
(View: 5351)
TT Thích Thông Triết trụ trì Thiền Viện Chánh Pháp tại tiểu bang Oklahoma đã tổ chức Khoá tu học Phật pháp mùa thu 2019.
(View: 13562)
Được tổ chức tại Khách sạn DOUBLE TREE BY HILTON NEWARK 39900 BALENTINE DRIVE, NEWARK, CA 94560 Từ Thứ Năm đến Thứ Hai, ngày 25 - 29 tháng 7 năm 2019
(View: 6951)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 31 - 2019 được tổ chức tại thành phố Dinant tại Bỉ Quốc
(View: 5870)
Chủ Nhật ngày 21/7/2019 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 350 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego.
(View: 5411)
Chủ Nhật ngày 09/6/2019 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 350 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego.
(View: 4041)
Hạ Trường An Cư năm 2019 tại Chùa Bảo Phước thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ
(View: 4266)
Khóa Tu Quan Âm Lần 9 Tại Chùa Bảo Quang, Hamburg, Đức Quốc được tổ chức vào ngày 20, 21 tháng 7 năm 2019
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM