Logo HHAD 2018 250
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
14,454,562
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250
hotels-Hoavouu

Nghiệp dẫn chúng sanh vào luân hồi lục đạo

17 Tháng Giêng 201100:00(Xem: 9284)
Nghiệp dẫn chúng sanh vào luân hồi lục đạo
Nghiệp dẫn chúng sanh vào luân hồi lục đạo - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 23155)
Ái Là Gốc Sinh Tử Luân Hồi - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt
(Xem: 17422)
Ba con rắn độc - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Cần Thơ
(Xem: 16430)
Bài pháp kỳ diệu - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 15290)
Bát Đại Nhân Giác - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 18732)
Bát nhã tâm kinh - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu
(Xem: 13926)
Bích Nham Lục - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 15099)
Biệt nghiệpđồng nghiệp - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 15211)
Biết ơnđền ơn - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 13248)
Bỏ tất cả được tất cả - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu, Đồng Nai
(Xem: 13371)
Bội Giác Hiệp Trần - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 14387)
Bốn Núi - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 13405)
Cá Nhảy Khỏi Lưới - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 16041)
Cách Báo Hiếu Lâu Dài - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 11163)
Cái vui nào tạm bợ - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu, Đồng Nai
(Xem: 10993)
Chánh kiếntà kiến - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu, Đồng Nai
(Xem: 14850)
Chấp là gốc của đau khổ - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu
(Xem: 21386)
Chìa Khóa Học Phật - Giảng sư: Hòa Thượng Thích Thanh Từ
(Xem: 9404)
Chỗ đồng và khác giữa Phật học và khoa học - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu, Đồng Nai
(Xem: 12766)
Chỗ gặp nhau giữa Thiền tôngTịnh độ tông - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 13726)
Chữ "Không" trong kinh Bát Nhã - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại chùa Hà Ngọc
(Xem: 12611)
Chữ hiếu trong đạo Phật - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu
(Xem: 14169)
Chữ Tu - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 11363)
Chúng ta đi chùa để cầu xin hay tu theo Phật - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu, Đồng Nai
(Xem: 11762)
Chúng ta sau khi chết còn hay hết - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt
(Xem: 13178)
Chúng Ta Tu Không Khéo Bị Mất Gốc - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 10513)
Cội gốc đạo Phật - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Sùng Phúc, Hà Nội
(Xem: 14122)
Cội Nguồn Phật Pháp - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 17693)
Con NgườiLinh Hồn Hay Không - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 15746)
Cư Trần Lạc Đạo Phú - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 10680)
Cuộc đờimâu thuẫn - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt
(Xem: 13837)
Diệt Trừ Tam Độc - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 8346)
Đãi cát tìm vàng - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt
(Xem: 7512)
Đạo Phật bình đẳngtự do tuyệt đối - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu
(Xem: 12745)
Đạo Phật Chỉ Thẳng Lẽ Phải - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 12600)
Đạo Phật Là Đạo Của Tất Cả Mọi Người - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 12761)
Đạo Phật Là Đạo Diệt Khổ - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 12704)
Đạo Phật Là Đạo Như Thật - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 12627)
Đạo PhậtĐạo Từ Bi - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 13112)
Đạo Phật Là Sức Sống Vươn Lên - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 12991)
Đạo Phật Rất Tôn Trọng Tự Do - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 13275)
Đạo Phật Thấy Nói Đúng Đừng Tránh Né - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 18272)
Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 8753)
Đức Phật Giác Ngộ Cái Gì - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 13626)
Đức Phật Là Người Vì Mọi Người - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 13876)
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Khi Còn Đi Học Đạo - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 15090)
Đường Lối Tu Thiền - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 14578)
Giải Nghi Chân Không Tánh Không - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 14682)
Giảng Một Chữ Xả - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 16453)
Giảng Về 3 Con Rắn Độc - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 8981)
Giảng về Mộng - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 13357)
Hệ Thống Tu Thiền Của Chúng Ta - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 9026)
Hình tượng Đức Quán Thế Âm - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Chùa Hương Tích, Hoa Kỳ
(Xem: 9033)
Hoa và rác - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt
(Xem: 13387)
Học Phật Và Tu Theo Phật - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 12075)
Hướng dẫn phương pháp tọa thiền - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm - Đà Lạt
(Xem: 9679)
Khám phá được Ông chủ - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt
(Xem: 15863)
Kiến Tánh Thành Phật - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 16329)
Kinh Duy Ma Cật - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 8752)
Lời dạy của HT. Thích Thanh Từ tại giỗ Tổ lần thứ 31 - Lễ giỗ HT. Thiện Hoa tại Thiền viện Thường Chiếu
(Xem: 8189)
Lời khai thị đầu năm của HT Thích Thanh Từ - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt
(Xem: 7795)
Mỗi bước tiến tu đều an lạc - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại nước ngoài
(Xem: 7785)
Nhà Như Lai_Áo Như Lai_Tòa Như Lai - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại trường hạ tỉnh Tây Ninh
(Xem: 8567)
Pháp trị gốc rễ tâm bệnh - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu
(Xem: 7781)
Phương pháp cứu khổ của đạo Phật - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu, Đồng Nai
(Xem: 8434)
Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất - Phần 1/2 - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt
(Xem: 7785)
Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất - Phần 2/2 - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt
(Xem: 7871)
Tại sao chúng ta phải tu - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu, Đồng Nai
(Xem: 9324)
Tập nghiệp của chúng sanh - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu, Đồng Nai
(Xem: 9133)
Thuyết luân hồi của đạo Phật - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt
(Xem: 8191)
Tìm ngọc như ý - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt
(Xem: 9391)
Trí TuệTừ Bi - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 9091)
Tu ba nghiệp - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 8898)
Tu là điều phục tâm - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 8146)
Tu là hết khổ - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu, Đồng Nai
(Xem: 7894)
Tu là thoát khỏi luân hồi sanh tử - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt
(Xem: 15620)
Tu Thiền - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ
(Xem: 8127)
Tu trong mọi hoàn cảnh - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu, Đồng Nai
(Xem: 9034)
Vô sư trí vi tôn - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu, Đồng Nai
(Xem: 8848)
Ý nghĩa hình tượng tổ Bồ Đề - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu, Đồng Nai
(Xem: 9023)
Ý nghĩa ngày lễ Vu lan - Giảng sư: HT Thích Thanh Từ - Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu
Quảng Cáo Bảo Trợ