Phật Ngọc Tại Hawaii Do Tu Viện Chân Không Tổ Chức

Saturday, November 27, 201000:00(View: 10224)
Phật Ngọc Tại Hawaii Do Tu Viện Chân Không Tổ Chức
img_7388
Phật Ngọc Tại Hawaii
Do Hòa Thượng Thích Thông Hải
Trụ Trì Tu Viện Chân Không tổ chức
Ngày 27-28/11/2010
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
THƯ MỜI ĐẠI LỄ VÍA PHẬT A DI ĐÀ VÀ TRAI ĐÀN CẦU SIÊU GIẢI OAN BẠT ĐỘ CHẨN TẾ CHO CHƯ VONG LINH NGÀY 09 - 10 THÁNG 12 NĂM 2022 (16 & 17 tháng 11 Âm Lịch)