Tác Giả Authors
Logo Hanh Huong
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
13,741,084
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250
hotels-Hoavouu

Diễn Văn Khai Mạc

11 Tháng Sáu 201620:49(Xem: 1791)
Diễn Văn Khai Mạc

DIỄN VĂN KHAI MẠC

Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II Nhiệm Kỳ III Giáo Hội PGVNTNHK
của Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mưu Ni Phật

Kính bạch Trưởng lão Hòa Thượng Chánh Văn Phòng,

Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,

Kính thưa quý quan khách,

Kính thưa quý Đại biểu tham dự Đại Hội,

Kính thưa quý liệt vị,

Trước tiên, thay mặt Hội Đồng Điều Hành, chúng tôi trân trọng chào mừng chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, quý quan khách, quý cư sĩ Phật tử đại biểu đã vì mạng mạch của Phật pháp, vì sự hưng thịnh của Giáo Hội, vì sự tu học an lạc của Phật tử, đã đáp lời mời của Ban Tổ chức, đến tham dự đông đủ lễ khai mạc Đại Hội Khoáng Đại kỳ II, nhiệm kỳ III của Giáo Hội PGVNTNHK hôm nay.


Kính bạch quý Ngài,

Kính thưa quý liệt vị,

Thắm thoát đã 8 năm với hai nhiệm kỳ của Giáo hội đã trôi qua. Tôi muốn nhân dịp này nhớ lại những ngày khi Giáo Hội được chấn chỉnh cách đây 8 năm, để rút ra những kinh nghiệm quý giá mà chắc chắn sẽ giúp nhiều cho chúng ta trên con đường phục vụ Giáo hội, hoằng pháp độ sinh.

Tại thời điểm ấy, không một ai trong chúng ta có thể mường tượng được sự phục hoạt sinh độngan lạc của Giáo Hội như hiện nay.

Tại thời điểm ấy, bên trong là những con nội trùng lợi dụng Giáo Hội trong nước cũng như hải ngoại cho những mưu đồ chính trị vàtham vọng. Họ đã thao túng Giáo Hội trong nước để có được các Giáo chỉ và Thông Bạch nhằm giải tán một cách phi lýphi pháp các Giáo Hội đang sinh hoạt hợp pháp và vững mạnh tại Âu châu, Úc châu, Canada và Hoa Kỳ.

 Sự kiện này đã là một cơn chấn động lớn dẫn đến sự phân hóa, đình trệ, suy yếu của các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ở hại ngoại, nhất là tại Hoa Kỳ, cũng như những ảnh hưởng tiêu cực nặng nề đối với toàn bộ sinh hoạt của các Giáo Hội và các tổ chức khác của Phật giáo Việt nam ở hải ngoại.

 Cùng lúc đó, bên ngoài, như là một hệ quảtất nhiên giậu đổ bìm leo, các thế lực vô minh đã tiến hành những chiến dịch ác độc đánh phá, vu khống cá nhân chư tôn giáo phẩm lãnh đạo các Giáo hội hải ngoại bằng các phương tiện truyền thanh, truyền hình, internet, kể cả các cuộc biểu tình trước các cổng chùa vào mỗi cuối tuần hoặc những dịp lễ hội lớn của giáo hội.

Đó là một thời kỳ  đen tối, bi thảm của Giáo hội.

Một thoáng hồi tưởng lại những gìđã xãy ra trong thời kỳđó cũng như những diễn biến tiếp theo cho đến sau này để nghiệm thấy rằng Phật pháp nhiệm mầu, luật nhân quả linh ứng : nhân ác quả ác, nhân lành quả lành.

Và cũng qua đó, trải nghiệm một cách thâm thúy lời cảnh báo của Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu, Đức Đệ Tam Tăng Thống trong Tâm thư gởi cho Tăng Ni hải ngoại tháng 9 năm1991, nhắc đến những lúc bi thảm và những lúc vinh quang đáng tự hào trong lịch sử truyền bá Phật giáo Việt nam cũng như trên thế giới : “Lúc bi thảm là lúc bản thể của Tăng Ni bị lu mờ, nội bộ của Tăng Ni bị phân hóa, thành phần của Tăng Ni có nhiều điểm dị biệt, giới hạnh suy kém và hiểu biết đạo lý một cách cục bộ phiến diện. Trái lại, lúc vẻ vang là lúc nội bộ chúng tăng hòa hiệp, biết gạt bỏ những quyền lợi riêng tư, những ngã chấp tầm thường để tiến xa trên con đường tịnh hạnh, lấy giác ngộ giải thoát làm cứu cánh, lấy bảnnguyện độ sanh làm sự nghiệp...” Và Ngài kêu gọi: “Hãy phát huyhơn nữa bản thể cuả Tăng-già mà đoàn kết hòa hiệp, hãy cùng nhau thể hiện tinh thần tương kính, tương thuận, tương giáo, tương sám như luật dạy ...”

Suy nghiệm những lời cảnh báo của Đức Đệ Tam Tăng Thống trong bối cảnh những thảm nạn đã xãy ra cho Giáo hội trước đây, chúng ta rútra được hai bài học lớn:

- Bài học lớn thứ nhất là căn nguyên gốc rễ của những thời kỳ bi thảm, đen tối của Phật giáo thế giới trên con đường truyền đạo nói chung và đại nạn của Phật giáo Việt nam Thống Nhất Hải ngoại cách đây 8, 9 năm nói riêng, đó là “bản thể của Tăng Ni bị lu mờ, nội bộ của Tăng Ni bị phân hóa, thành phần của Tăng Ni có nhiều điểm dị biệt, giới hạnh suy kém và hiểu biết đạo lý một cách cục bộ phiến diện.” Chính từ những suy thoái phẩm hạnh này dẫn đến thực tế có một thiểu số lãnh đạo Viện Hóa Đạo trong nước và Văn Phòng II của Giáo Hội ở hải ngoại bị cuốn hút vào những tham vọng chính trị và danh lợi thế gian. Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Đức Đệ Tứ Tăng Thống, như thấy được căn bệnh nghiêm trọng thời đại này, nên trong Huấn từ An cư Phật lịch 2548, ngài đã sách tấn: “Trong mùa an cư năm nay, tôi thành tâm cầu nguyện uy lực Tam bảo gia trì hộ niệm cho bốn chúng đệ tử hội đủ thiện duyên, bỏ bớt dần những vọng tưởng trần lao, xa dần những bôn ba thế tục, chuyên tu giới định huệ, hướng tâm đến sự tồn tại chói sáng của Tăng già từ bản thể thanh tịnh và hòa hiệp.”

- Bài học lớn thứ hai là muốn vượt thoát những thời kỳ bi thảm đen tối, hóa giải những khổ nạn, Tăng Ni phải phát huy bản thể Tăng già. Mọi tôn giáo đều có tăng đoàn tức những giáo sĩ của các tôn giáo. Nhưng tăng đoàn do đức Phật thiết lập chỉ được tồn tại từ bản thể thanh tịnhhòa hợp vốn được thành tựu do công năng hành trì giới định huệ.

Chính hai bài học lớn này đã giúp các Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống Nhất hải ngoại, đặc biệtGiáo Hội Hoa Kỳ được ổn định và kiện toàn qua ba phương thức được tóm lược sau đây, bao gồm trang nghiêm giáo hội, chấn chỉnh tổ chức và phát triển các sinh hoạt tu học, hành đạo.

1. Trang nghiêm Giáo Hội chính là trở về với bản thể thanh tịnhhòa hợp qua sự hành trì Giới, Định, Huệ để không xa rời con đường tịnh hạnh, để không đánh mất lý tưởng giác ngộgiải thoát, để không quên đi bản nguyện độ sanh, và trước mắt là để vượt qua giai đoạn đen tối, bi thảm của Giáo Hội. Chính với những mục tiêu đó, chư tôn giáo phẩm Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni đến từ nhiều nước đại diện các châu lục trong một cuộc họp tại Phật Học Viện Quốc Tế ngày 6 tháng 1 năm 2007 đã hình thành tổ chức Tăng Ni Hải Ngoại, lấy tăng thể làm nền tảng, lấy tăng sự làm sinh hoạt chung, lấy đạo tình tăng lữ làm dây liên lạc nối kết. Tăng Ni Hải Ngoại không phải là một tổ chức hành chánh có cơ cấu, ban bệ, nhiệm kỳ... Đây chỉ là nơi Tăng Ni sách tấn nhau phát huy bản thể Tăng già; là môi trường thuận lợi, có nhiều thiện duyên để có thể “bỏ bớt dần những vọng tưởng trần lao, xa dần những bôn ba thế tục, chuyên tu giới định huệ ...”

2. Chấn chỉnh tổ chức chính là để tạo môi trường an lạc, đạo vị, khế cơ, khế lý cho việc tu họchành đạo ở hải ngoại. Sau đây là vài nét nổi bật của việc chấn chình tổ chức:

- Với Giáo Hội Liên Châu, tức là đối với những Phật sự vượt ra ngoài phạm vi của mỗi châu lục và quốc gia mà trước đây thuộc tránh nhiệm của Văn phòng II Viện Hóa Đạo nhưng giờ đây bị một nhóm rất thiểu số thao túng, khuynh loát biến thành công cụ cho danh vọng và đang là nguyên nhân cho đại nạn của Phật giáo Việt nam Hải ngoại. Trên nền tảng thanh tịnh, hòa hợp có được từ tổ chức Tăng Ni Hải Ngoại, chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo bốn châu và quốc gia bao gồm châu Âu, châu Úc, Canada và Hoa Kỳ trong một cuộc họp nhân khóa tu học Phật Pháp kỳ 8 của Giáo Hội Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan đã quyết định thành lập Văn Phòng Điều Hợp GHPGVNTN Liên Châu ngày 1 tháng 1 năm 2009. Có ba mục đích chính trong việc thành lập Văn Phòng Điều Hợp này:

a. Khẳng định lập trường, quan điểm, tiếng nói của các Giáo Hội Liên Châu và đại đa số Tăng Ni Hải Ngoại trước sự đánh phá, xuyên tạc ác độcphi pháp của nhóm thiểu số nhưng nhân danh Giáo Hội trong nước và của những thế lực vô minh bên ngoài.

b. Tổ chức các sinh hoạt tu học, hoằng pháp, giới đàn, an cư trên phạm vi liên châu cho Tăng NiPhật tử.

c. Nói lên tiếng nói của tập thể Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu về các vấn đề quan trọng trên tinh thần “phục vụ nhân loại và dân tộc” như đã được minh định trong “Lời Nói Đầu của Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất”.

- Với Giáo Hội Hoa Kỳ, cuộc khủng hoảng diễn ra nặng nề, lâu dàiác độc nhất. Trong khi các Giáo Hội châu Âu, châu Úc và Canada chỉ cần, thứ nhất, minh định tư cách pháp lý vững chắc, hợp pháp được các quốc gia sở tại bảo vệ, và thứ hai, khẳng định không thừa nhận, không tuân hành các giáo chỉ và thông bạch vi hiến, phi pháp thì tại Hoa Kỳ, hầu hết các thành viên nồng cốt của Giáo Hội Hoa Kỳ phải lấy một quyết định khó khăn và chấp nhận hậu quả là sự đánh phá dai dẳng nặng nề. Đó là quyết định lìa bỏ cái Giáo Hội mà trước đó 16 năm đã đem hết tâm sức để vận độngthành lập, nhưng giờ đây bị một thiểu số thao túng, khuynh loát, biến thành nơi đầu cơ danh lợi và khích động hận thù. Quyết định lìa bỏ cái giáo hội không còn là giáo hội để xây dựng một giáo hội mới trên nền tảng thanh tịnhhòa hợp là một quyết định khó khăn nhưng sáng suốtthành quả sinh hoạt an lạc, hài hòa, đạo vị, phong phú trong 8 năm qua là một minh chứng rõ nét.

1. Phát triển các sinh hoạt tu họchành đạo là kết quả của những nổ lực Trang nghiêm Giáo Hội, xây dựng thành công tổ chức Tăng Ni Hải Ngoại, Văn Phòng Điều Hợp Giáo Hội Liên Châu và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ. Qua đó, chúng ta có được một môi trường và không khí sinh hoạt an lạc, thanh tịnh, hòa hợpsinh động cho việc tu họchoằng pháp, điển hình như:

1.1. An cư kết hạ: dù không theo đúng truyền thống ba tháng như Phật dạy trong luật, vì hoàn cảnh xã hội ở hải ngoại và thời gian không cho phép, nhưng những khóa an cư kết hạ 10 ngày do Giáo Hội tổ chức đã quy tụ đông đảo nhất chư tôn đức Tăng Ni, có chương trình sinh hoạt phong phú bao gồm hành trì bái sám, trao đổi các vấn đề giới luậtkinh nghiệm hoằng pháp giữa các thế hệ Tăng Ni nhằm gây ý thức duy trì mạng mạch Phật pháp;

1.2. Tổ chức hoặc tham dự Ngày Về Nguồn: Đây là một sinh hoạt chính yếu hàng năm do tổ chức Tăng Ni Hải Ngoại khởi xướng và các Giáo Hội Liên Châu luân phiên tổ chức nhằm thắt chặc đạo tình pháp lữ giữa các thế hệ Tăng Ni trước sau đang tu họchành đạo ở hải ngoại, không phân biệt giáo hộitông môn pháp phái trước thực trạng phân hóa do các giáo chỉ và thông bạch gây ra cũng như sâu xa hơn, trước những thách thức do môi trường văn hóađời sống vật chất của xã hội Âu Mỹ. Như tên gọi, Ngày Về Nguồn là dịp trở vềvới sinh hoạt truyền thống thiền môn đạo vị, trở về với những lời giáo huấn của Thầy Tổ, trở về với bản thể thanh tịnh, hòa hợp của Tăng Già qua sự hành trì Giới Định Huệ.

1.3. Tổ chức Khóa tu học Phật pháp: hàng năm, được đông đảo quần chúng Phật tử đủ mọi lứa tuổi tham dự với sự hướng dẫn của chư tôn đức Tăng Ni. Đây là một sinh hoạt mới của Giáo Hội Hoa Kỳ, được tổ chức qui mô, sinh động, phong phú bao gồm các chương trình tu học, nghe Pháp, thảo luận trong một khung cảnh và không khí đặc biệt không còn bận rộn với cuộc sống hàng ngày. Cho đến nay Giáo Hội Hoa Kỳ đã tổ chức được năm khóa.

1.4. Nguyệt san Chánh Pháp của Tổng vụ Truyền Thông: là tiếng nói của Giáo Hội được xuất bản liên tục, đều đặn từ ngày Giáo Hội Hoa Kỳ được thành lập đến nay với một nội dung phong phú bao gồm từ Hoằng Pháp, Giáo Dục đến Văn học Phật giáoTin tức Phật sự và một hình thức bản in cũng như bản điện tử rất chuyên nghiệp và đẹp mắt. Làm ra và duy trì được một nguyệt san tầm vóc như vậy không phải là điều đơn giản, muốn có là được. Bởi vì đây là một sinh hoạt rất chuyên môn và tốn kém. Giáo Hội chúng ta may mắn có được sự điều hành, giúp đỡ rất lớn của Hòa Thượng Nguyên Trí, Tăng chúng chùa Bát Nhãđặc biệt về chuyên môn của nhà văn Vĩnh Hảo và vận động cũng như bảo trợ tài chánh của Ni sư Diệu Tánh và Phật tử Quảng Nguyện.

1.5. Từ thiện Xã hội: thể hiện bản chất Từ bi của đạo Phật cũng như hạnh nguyện cứu khổ của Tăng Ni Phật tử. Công tác này cũng nói lên nét sinh động của Giáo hội và sự ủng hộ của Tăng Ni, Phật tử qua những cuộc vận động gây quỹ, tổ chức phái đoàn đi cứu trợ với ngân khoản lớn lao. Cùng với Giáo hội các châu, Giáo Hội Hoa Kỳ chúng ta đã tham dự những cuộc cứu trợ để phần nào làm giảm bớt những đau khổ về tinh thần cũng như vật chất của các nạn nhân thiên tai, dù xa xôi, như ở các quốc gia Nhật Bản, Philipine, Ấn Độ…

1.6. Đại lễ Phật đản hằng năm: Kể từ khi Phật giáo Việt Nam có mặt trên đất nước này, thành lập Giáo Hội để phục hoạt chánh pháp, thì không năm nào mà không tổ chức Ngày Đại lễ Phật Đản Chung, tuy nơi tổ chức có khác, nhưng đa phần là vùng đất quận cam. Tuy nhiên, phải nhận thật một điều là khi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ hiển hiện, thì những mùa Phật Đản lại nổi bật hơn bao giờ hết tại xứ cờ Hoa.

Kính bạch quý Ngài,

Kính thưa quý liệt vị,

Lược trình những hoạt động của Giáo Hội chúng ta cùng với các Giáo hội các châu đã làm trong 8 năm qua, dù dưới những phương cách hay hình thức nào, để thấy rằng mục tiêu luôn luôn hướng tâm đến chính là phát huy bản thể thanh tịnhhòa hợp của Tăng già qua những nổ lực hàng ngày sống đời phạm hạnh, chuyên tu giới định huệ. Nhờ vậy, Giáo hội vượt qua được tai ách bi thảm, dần dần ổn định và phát triển, Tăng Ni Phật tử được an lạc hành đạo, tu họcsinh hoạt.

Kính bạch quý Ngài,

Kính thưa quý liệt vị,

Giáo hội có được như ngày hôm nay, và chúng ta có thể tổ chức Đại hội Khoáng Đại kỳ II nhiệm kỳ III như thế này, phần lớn là do sự lãnh đạo sáng suốt, kiên trì, kham nhẫn của chư tôn đức giáo phẩm, trong đó có các bậc Trưởng lão Hòa Thượng nay đã vắng bóng. Nhân dịp này, Giáo Hội chúng ta xin thành kính cảm niệm ân đức của các Ngài : Cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Đức Niệm, nguyên Chánh Văn Phòng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ từ ngày Giáo Hội mới thành lập năm 1992 cho đến khi Ngài viên tịch; Cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Tâm, nguyên Chủ tịch Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Âu Châu, nguyên Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Hải Ngoại, nguyên Chánh Văn Phòng đầu tiên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu; Cố  Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Chơn, nguyên Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ đầu tiên khi Giáo Hội được chấn chỉnh ; Cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, nguyên thành viên trong Hội Đồng Chứng Minh của Giáo Hội. Đặc biệt, Cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Đức Niệm tuy đã viên tịch trước khi các biến động xãy ra cho Giáo Hội, nhưng đạo hạnh, sự khiêm cung và việc thành lập môn phái Liễu Quán Hải ngoại của Ngài đã là mối dây liên kết mật thiết giữa các chư tôn đức trong môn phái để sau này trở thành thuận duyên trong việc chấn chỉnh Giáo Hội.

Giáo Hội có được như ngày hôm nay và thành tựu được nhiều Phật sự rất đáng vui mừng cũng là do sự đóng góp của tất cả chúng ta, từ chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, chư vị cưPhật tử, các anh em trong tổ chức Gia đình Phật tử cũng như toàn thể Phật tử các giới đã ủng hộ, yểm trợ những mục tiêusinh hoạt của Giáo Hội chúng ta. Thay mặt Giáo Hội, chúng tôi xin thành tâm tán thán công đức và niệm ân tất cả mọi sự đóng góp và yểm trợ đó

Kính bạch quý Ngài,

Kính thưa quý liệt vị,

Chúng ta sắp bước vào nội dung của chương trình Đại Hội mà Ban Tổ Chức đã chuẩn bị, bao gồm kiểm điểm công tác Phật sự trong nhiệm kỳ qua, thuyết trình các đề án Phật sự và thỉnh cử nhân sự cho Hội Đồng Điều Hành nhiệm kỳ III sắp tới (2016-2020). Chúng tôi rất hy vọng Đại Hội sẽ thành tựu được những mục tiêu cao cả vì mạng mạch của Phật Pháp, vì sự hưng thịnh của Giáo Hội, vì sự tu học an lạc của Phật tửtiếp tục trang nghiêm Giáo hội bằng cách phát huy bản thể thanh tịnhhòa hợp của Tăng Già, tiếp tục chấn chỉnh, phát triển tổ chức và sinh hoạt của Giáo Hội.

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành, tôi xin trang trọng tuyên bố khai mạc Đại Hội Khoáng Đại kỳ II, nhiệm kỳ III Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ Đại Hội thành công.

Trân trọng kính chào quý liệt vị.

Sa-môn Thích Tín Nghĩa

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
(Xem: 4200)
Từ ngày 29/3/2018 đến ngày 22/5/2018 do HT Phương Trượng Chùa Viên Giác Đức Quốc hướng dẫn
(Xem: 556)
Ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm đản sanh đã tổ chức một ngày tu học, tụng kinh bái sám, dưỡng tâm đại bi, hành hạnh đại từ...
(Xem: 848)
Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp cho tháng 5/2018 tới vào ngày chủ nhật 20/5/2018, số lượng 300 phần. Kính mong Đại chúng phát tâm hùn phước.
(Xem: 702)
Lễ Vía Đức Phật Xuất Gia, Nhập Niết Bàn, Bồ Tát Quán Âm 2018 Tại Chùa Phật Đà, Viện Chủ: HT Thích Nguyên Siêu, Nhiếp ảnh: Văn Sang & Hạnh Từ
(Xem: 606)
Khai Giảng Khóa Tu Học Truyền Thống GĐPTVN tại Đức quốc từ ngày 29.03 đến 02.04.2018 – tại chùa Viên Giác – Hannover
(Xem: 747)
Sáng ngày 24/3/2018, chùa Đức Viên tọa lạc tại thành phố San Jose, tiểu bang California đã long trọng tổ chức Lễ húy nhật Sư Bà tọa chủ lần thứ 19
(Xem: 659)
Hình ảnh Lễ Huý Nhật Cố Hoà Thượng Khai Sơn Thượng TRÍ Hạ CHƠN, Kỷ Niệm 10 Năm Thành Lập Chùa Linh Mụ Hải Ngoại 2008 - 2018, Kỷ Niệm 40 Năm TT Thích Hải Chánh Xuất Gia
(Xem: 1074)
Tổ chức vào ngày chủ nhật của tuần thứ 2 mỗi tháng. Sau khi ăn cơm trưa ở chùa xong, 1:00pm cho thực phẩm vào hộp, làm xong lúc nào sẽ đi phát lúc đó nhưng bắt buộc phát trước 5:00pm.
(Xem: 666)
Được tổ chức vào ngày 04/3/2018, dưới sự chứng minh và thuyết giảng của Thầy Thích Hạnh Tuệ, Nhiếp ảnh: Minh Đoan, Nguyên Tâm
(Xem: 531)
Chùa Phổ Từ thành phố Hayward, tiểu bang California đã tổ chức đại lễ Thượng Nguyên năm Mậu Tuất
(Xem: 743)
Rằm Thượng Nguyên Tại Chùa Phật Đà San Diego, California, Hoa Kỳ - Viện chủ: HT Thích Nguyên Siêu, Nhiếp ảnh: Tâm Thuận
(Xem: 2291)
Kính cảm ơn tất cả Đại chúng đã phát tâm hùn phước Phóng Sanh Rằm Tháng Giêng 2018.
(Xem: 1096)
Vào chiều ngày mùng 9 Tết Mậu Tuất (24-02-2018), Ấn Tôn thiền đường đã tổ chức pháp hội Dược Sư đầu năm Mậu Tuất.
(Xem: 1054)
Ngày 25/2/2018, Phái Đoàn Hành Hương Chùa Phật Đà đã thăm viếng, Lễ Phật và cúng dường các Tự Viện: Chùa Vĩnh Nghiêm, Chùa Pháp Vân, Chùa Bát Nhã, Chùa Phổ Đà và Chùa Trí Phước.
(Xem: 796)
Tết Mậu Tuất, hòa cùng không khí tưng bừng đón Tết Mậu Tuất của người Việt hải ngoại, chùa Phổ Từ tọa lạc tại thành phố Hayward, tiểu bang California đã tổ chức buổi lễ Phật và sinh hoạt Tết cổ truyền của dân tộc.
(Xem: 868)
Thăm 9 Chùa ở Toronto và các vùng phụ cận - Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(Xem: 926)
Tết Mậu Tuất 2018 Tại Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc - Nhiếp ảnh: Thiện Liên, Thiện Nhật
(Xem: 1150)
Tết Mậu Tuất 2018 Tại Chùa Phật Đà - San Diego, California, Hoa Kỳ; Nhiếp ảnh: Giác Thuỵ, Cát Tường, Khương Thái
(Xem: 1041)
Tết 2018 Tại Chùa Tâm Từ Morgan Hill, California - Tin và ảnh: Võ Văn Tường
(Xem: 1482)
Tết 2018 Tại Chùa Hải Đức Jacksonville, Florida - Nhiếp ảnh: Châu Ngọc
(Xem: 626)
Tết Mậu Tuất 2018 Tại Chùa Pháp Vân Canada - Trụ trì: TT Thích Tâm Hòa; Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(Xem: 639)
Tết 2018 Tại Chùa Đức Viên, San Jose, Hoa Kỳ - Tin và ảnh: Võ Văn Tường
(Xem: 2841)
Qua ba ngày 8,9,10 tháng 2 năm 2018, các hội viên của Hoavouu Foudation đã đi Quảng Ngãi để phát gần 600 phần quà tại 6 địa điểm cho những người nghèo vùng quê ăn Tết.
(Xem: 1054)
Được tổ chức vào ngày chủ nhật, 11/2/2018 - Nhiếp ảnh: Thiện Thành Văn Sang
(Xem: 1078)
Đại hội được tổ chức từ ngày 26 tháng 01 đến ngày 28 tháng 01 năm 2018 tại Trung tâm Huấn luyện và Tu học Thích Quảng Đức San Bernardino, California, Hoa Kỳ
(Xem: 3046)
Lễ Nhập Quan: Vào lúc 10 giờ sáng Thứ Sáu, ngày 12 tháng 1 năm 2018 tại Peek Funeral Home, 7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683
(Xem: 771)
Pháp Hội Di Đà Tại Chùa Phật Đà ngày 07/01/2018 - Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(Xem: 1471)
Thông Tư Kiết Đông từ Hội Đồng Điều Hành ban hành, thì thời hạn Kiết Đông 10 ngày (từ ngày 8 đến ngày 17.1.2018) của cộng đồng Tăng Già thuộc trụ xứ Âu Châu
(Xem: 1185)
Lễ Vía Đức Phật A Di Đà Tại Chùa An Lạc Indiana được tổ chức 2 ngày thứ 7 và chủ nhật 6-7/01/2018
(Xem: 1160)
Lễ niệm Phật A Di Đà kéo dài liên tục trong hai tuần, từ ngày 01-01 đến ngày 14-01-2018.
(Xem: 1039)
Chư Tôn đức Tăng trú xứ tại các tự viện Phật giáo ở miền Bắc tiểu bang California và Phật tử tại San Jose đã về chùa Tâm Từ, thành phố Morgan Hill dự lễ Bố tát tháng 12 năm 2017
(Xem: 793)
Khoá Tu Thiếu Nhi Mùa Đông Tại Chùa Đức Viên San Jose 2017 - Tin và ảnh: Võ Văn Tường
(Xem: 636)
Lễ Huý Nhật Tổ Minh Hải 25.12.2017 tại Tổ Đình Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc Và Hình Ảnh Khóa Huân Tu Tịnh Độ cuối năm 2017
(Xem: 1092)
Lễ Tiểu Tường Cố TT Thích Đức Trí - Được Tổ Chức Tại Chùa Tam Bảo, Tulsa, Oklahoma vào ngày Chủ nhật 24/12/2017
(Xem: 948)
Pháp Hội Tụng Kinh Đại Thừa Tại Linh Thứu Ấn Độ - Lần thứ 1 được tổ chức từ ngày 13 đến 17 tháng 12 năm 2017
(Xem: 851)
Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Tổ Đình Khánh Anh, Pháp Quốc do HT Phương Trượng Thích Như Điển hướng dẫn từ ngày 15 đến 16.12.2017
(Xem: 1060)
Đại Lễ Kiết Giới Già Lam - Thỉnh Phật An Vị - Sám Hối Cầu An - Tiến Thí Âm Linh Cô Hồn - Nguyện Cầu Âm Siêu Dương Thới Tại Chùa Tường Quang - South Carolina
(Xem: 938)
Được Tổ Chức Tại Chùa Tam Bảo, Tulsa, Oklahoma Từ ngày Thứ 5 ngày 21/12 đến Thứ 7 ngày 23/12/2017
(Xem: 1194)
Trong hai ngày 11 và 12 tháng 12 năm 2017 vừa qua, hai Tổng vụ Từ Thiện Hoa Kỳ và Úc Châu đã kết hợp cứu trợ đợt 1 tại tỉnh Khánh Hoà.
(Xem: 511)
Lễ Thọ Bát Quan Trai tại Chùa Linh Thứu Berlin từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 12 năm 2017 Hướng dẫn HT Phương Trượng Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc và ĐĐ Thích Hạnh Định, ĐĐ Thích Hạnh Bổn
(Xem: 1499)
Lễ Kỷ Niệm 25 Năm Thành Lập Chùa Diệu Đế và Khánh Thành Bảo Tháp Tứ Ân Ngày 03/12/2017 - Nhiếp ảnh: Danh Hào Nguyễn & Nguyên Vân
(Xem: 965)
Lễ Tưởng Niệm Trưởng Lão HT Thích Đức Chơn Viện chủ Chùa Quảng Hương Già Lam, Sài Gòn Tại Chùa Khánh Hỷ, ngày 03/12/2017
(Xem: 1596)
Vào sáng ngày 02/12/2017, Đại lễ trùng tụng Tam Tạng Thánh điển Pali và cúng dường trai phạn Liên hiệp quốc lần thứ 13/2017 được cử hành trọng thể tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ.
(Xem: 709)
Lễ Thọ Bát Quan Trai tại chùa Vạn Hạnh Nantes, Pháp Quốc của TT T. Nguyên Lộc từ ngày 24 đến 25.11.2017 dưới sự chứng minh của HT. Phương Trượng Thích Như Điển
(Xem: 1186)
Nguyên Giác và Đào Văn Bình Ra Mắt Sách ở Chùa Bát Nhã - Đông Đảo, Thành Công và Đầy Ắp Đạo Vị, Chân Tình
(Xem: 461)
Ngày 19.11.2017 Phái đoàn cứu trợ bão lụt đồng bào Miền trung của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhứt Âu Châu tiếp tục lên đường để đến với Bà con đồng bào Tỉnh Quảng Nam
(Xem: 1119)
Chư Ni An Cư Kiết Đông Tại Chùa Việt Nam Pheonix, Arizona - Trụ trì: HT Thích Chơn Tôn
(Xem: 15764)
ĐĐ Thích Hạnh Tuệ tổ chức Hành Hương Chiêm Bái Phật Tích Ấn Độ và Nepal từ ngày 1 đến 13 tháng 11 năm 2017
(Xem: 1155)
Hình Ảnh Phát Quà Từ Thiện Cho 380 Em Học Sinh Nghèo Vùng Phật Tích Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ ngày 9/11/2017 - Nhiếp ảnh: Bạch Hải
(Xem: 1102)
Hình Ảnh Phát Quà Từ Thiện Cho 650 Em Học Sinh Nghèo Vùng Phật Tích Tỳ Xá Li ngày 6/11/2017 - Nhiếp ảnh: Bạch Hải
(Xem: 38138)
HT Thích Đức Niệm - Trụ trì Chùa Ưu Đàm, Tp. Marina, California viên tịch lúc 11:30AM ngày 20/10/2017...
(Xem: 1822)
Thư Cung Thỉnh Chứng Minh Lễ Khánh Thành Chùa Thảo Đường Matxcơva - Liên Bang Nga
(Xem: 2590)
Buổi dạ tiệc chay được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều, Chủ Nhật ngày 22/10/2017 tại Nhà hàng LY’S GARDEN San Diego
(Xem: 1224)
Khoá Tu Học Phật Pháp Mùa Thu Lần 5, Tại Chùa Phật Ân từ ngày 13 đến 15/10/2017, Nhiếp ảnh: Quảng Nghiệp
(Xem: 1020)
Lễ Chung Thất Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Minh Tuyền, Được tổ chức Tại Chùa Việt Nam - Nhật Bản, Ngày 08/10/2017
(Xem: 940)
Được Tổ Chức Tại Chùa Phật Đà, ngày 08/10/2017 - Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(Xem: 1320)
Lễ An Trí Tôn Tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Lộ Thiên tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana, California, Hoa Kỳ, Ngày 01 tháng 10 năm 2017, Nhiếp ảnh: Dũng Nguyễn
(Xem: 1029)
Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội PL 2561 Tại Niệm Phật Đường Phổ Quang Las Vegas Ngày 13 tháng 9 năm 2017
(Xem: 803)
Lễ Vu Lan PL 2561 (2017) tại Chùa Linh Thứu, Đức Quốc - Trụ trì: NS Thích Nữ Diệu Phước; Nhiếp ảnh: Nguyên Trí
(Xem: 1036)
Lễ Vu Lan 2017 và Giỗ HT Ân Sư Thượng Minh Hạ Tâm Tại Tổ Đình Khánh Anh – Bagneux, Pháp quốc ngày 9/9/2017
(Xem: 1224)
Vào ngày Chủ nhật 03 tháng 9 năm 2017, hằng trăm ngôi chùa Việt Nam tại hải ngoại đã tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu.
(Xem: 1608)
Đại Lễ Vu Lan Tại Chùa Phật Đà được tổ chức ngày 03/09/2017 - San Diego, California, Hoa Kỳ. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(Xem: 1588)
Vào sáng ngày chủ nhật 03/09/2017, chùa Pháp Vân ở thành phố Mississauga, tiểu bang Ontario,Canada đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2017
(Xem: 858)
Đạo tràng Thôn Yên tổ chức Đại Lễ Vu Lan 2017 tại Thành phố Gilroy California. Đạo Tràng được Hòa Thượng Thích Tịnh Từ, Viện trưởng Tu viện Kim Sơn sáng lập năm 2012
(Xem: 1122)
Đại Lễ Vu Lan 2017 Tại Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc - Nhiếp ảnh: Nguyễn Văn Tâm
(Xem: 1531)
Đại Lễ Vu Lan 2017 Tại Chùa Từ Ân Louisville, Kentucky - Trụ trì: TT Thích Hạnh Lý
(Xem: 1099)
Chủ nhật 27/8/2017, chùa An Lạc và chùa Tân Long ở thành phố San Jose, tiểu bang California đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu năm 2017
(Xem: 1143)
Đại Lễ Vu Lan 2017, Đặt Đá Xây Dựng Chánh Điện và Trai đàn Giải oan Bạt độ chẩn tế cô hồn tại Chùa Quan Âm Đan Mạch ngày 18-20/8/2017
(Xem: 1302)
Khoá Tu Học Phật Pháp Thường Niên Tại Thiền Viện Chánh Pháp Oklahoma từ ngày 18-20/08/2017
(Xem: 2694)
Thời gian tiếp nhận sự chung tay hùn phước trong vòng 1 tuần, từ hôm nay đến hết ngày 10/8/2017.
(Xem: 1393)
Hình ảnh Khoá An Cư Kiết Hạ Tại Chùa Phật Ân Minnesota, từ ngày 07/8 đến 12/8/2017 - Nhiếp ảnh: Nguyên Đức
(Xem: 969)
Chùa Đức Viên, San Jose (Hoa Kỳ) tổ chức lớp học để chia sẻ một số kinh nghiệm trong việc chụp ảnh các tự viện Phật giáo với sự hướng dẫn của Nhiếp ảnh gia Võ Văn Tường
(Xem: 1688)
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới tổ chức Đại Hội Thường Niên 2017 và Lễ Đại Tường Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thủ Thích Tâm Châu tại Tổ Đình Từ Quang, Canada
(Xem: 1263)
Hình ảnh An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Tại Chùa Phật Bảo - Philadelphia, Hoa Kỳ 2017
(Xem: 831)
Chùa Tâm Từ tổ chức Lễ Hội Hoa Sen nhân ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm Thành Đạo...
(Xem: 3909)
Khóa tu học Phật Pháp Âu châu Kỳ thứ 29 tại Pháp - Thời gian từ ngày 20. 07. 2017 đến 29.07.2017.
(Xem: 1641)
Hôm nay, 20/07/2017, tại Tu viện Kim Sơn trên đỉnh núi cao, giữa không gian núi rừng đầy ắp nắng gió mây ngàn, đã diễn ra buổi lễ "Xuất Gia Gieo Duyên" thật thiêng liêng và cảm động.
(Xem: 9883)
Được tổ chức tại Holiday Inn Chicago North Shore, Thời gian: Từ Thứ Năm đến Chủ Nhật, 20-23 tháng 7 năm 2017
(Xem: 1495)
Chùa Bảo Phước tọa lạc tại số 270 Senter Road, thành phố San Jose đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập chùa (2007-2017)
(Xem: 1547)
Khoá An Cư Kiết Hạ Lần Thứ 29 Của Cộng Đồng Tăng Già Canada Từ ngày 02 đến 16 tháng 07 năm 2017 Tại Tu Viện Phổ Đà Sơn - Canada
(Xem: 2907)
Chùa Thiên Trúc tổ chức Khoá Tu Học Phật Pháp vào ngày 14, 15, 16/7/2017 tại Trường Trung Học Yerba Buena, San Jose
(Xem: 1345)
Được tổ chức tại Provincial Park Earl Rowe - Từ ngày thứ sáu 07/07/2017 đến Chủ nhật 09/07/2017
(Xem: 5263)
Lễ Xuất Gia Cho Cô Điệu Hạnh Từ Tại Chùa Phật Đà ngày 04/07/2017 - Nhiếp ảnh: Thiện Thành
(Xem: 1207)
Được tổ chức tại nhà hàng Seafood World Restaurant, thành phố Westminster, miền Nam California ngày 02/07/2017
(Xem: 1666)
Lễ Tưởng Niệm Huý Nhật Lần Thứ 9 Đức Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN Hoà Thượng Thượng HUYỀN Hạ QUANG ngày 01/07/2017
(Xem: 1476)
Khóa Tu Phật Pháp Trẻ Em Mùa Hè 2017 tại Tu Viện Huyền Không, San Jose, từ 20 đến 23 tháng 6, 2017 đã được kết thúc vào tối thứ sáu ngày 23.
(Xem: 3700)
Khoá An Cư được tổ chức tại Niệm Phật Đường Fremont từ ngày 12 đến 22/6/2017
(Xem: 1084)
Khóa Huân Tu Tịnh Độ Lần 12 Tại Chùa Linh Thứu Berlin Đức Quốc - Nhiếp ảnh: Nguyên Trí
(Xem: 2154)
Lễ tưởng niệm Bồ tát Thích Quảng Đức và chư Thánh Tử Đạo được tổ chức tại NPĐ Fremont ngày 17/6/2017
(Xem: 2079)
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) đã tổ chức Đại hội thường niên lần thứ 1 nhiệm kỳ III ngày 10-11/6/2017
(Xem: 1163)
Đây là những hình ảnh ở lễ "le fête du Bouddha" ở Strassbourg Pháp Quốc vào ngày 3.6.2017
(Xem: 1230)
Lễ Phật Đản tại Tu Viện Viên Đức ở Ravensburg tổ chức ngày 11.6.2017
(Xem: 1408)
Hội giúp đỡ những người bệnh tật, hoạn nạn, nghèo khổ và giúp phương tiện cho họ tự vươn lên trong cuộc sống...
(Xem: 2051)
Tu Viện Huyền Không San Jose, California đã tổ chức buổi văn nghệ gây quỹ vào ngày chủ nhật 28/5/2017...
(Xem: 1516)
Đại lễ Phật Đản PL. 2561 và tiệc chay gây quỹ xây dựng ngôi chánh điện tại hội trường Unify Event Center San Jose, California.
(Xem: 3893)
Pháp Hội được tổ chức từ ngày 19 đến 21/5/2017 tại San Jose, miền Bắc California
(Xem: 1749)
Lễ Phật Đản và Lạc Thành Chùa Phổ Hiền Pháp Quốc - Được tổ chức vào ngày 20/5/2017
(Xem: 1402)
Được tổ chức vào ngày: 14/5/2017 - Nhiếp ảnh: Nguyên Đức, Nghĩa Nguyễn
(Xem: 1574)
Đại Lễ Phật Đản Chùa Phật Đà được tổ chức vào ngày 14/5/2017 - Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(Xem: 1661)
Được tổ chức vào ngày 16/5/2017, Nhiếp ảnh: Hùng Nguyễn
Quảng Cáo Bảo Trợ