Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Diễn Văn Khai Mạc

Saturday, June 11, 201620:49(View: 5941)
Diễn Văn Khai Mạc

DIỄN VĂN KHAI MẠC

Đại Hội Khoáng Đại Kỳ II Nhiệm Kỳ III Giáo Hội PGVNTNHK
của Hòa Thượng Thích Tín Nghĩa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mưu Ni Phật

Kính bạch Trưởng lão Hòa Thượng Chánh Văn Phòng,

Kính bạch chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,

Kính thưa quý quan khách,

Kính thưa quý Đại biểu tham dự Đại Hội,

Kính thưa quý liệt vị,

Trước tiên, thay mặt Hội Đồng Điều Hành, chúng tôi trân trọng chào mừng chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, quý quan khách, quý cư sĩ Phật tử đại biểu đã vì mạng mạch của Phật pháp, vì sự hưng thịnh của Giáo Hội, vì sự tu học an lạc của Phật tử, đã đáp lời mời của Ban Tổ chức, đến tham dự đông đủ lễ khai mạc Đại Hội Khoáng Đại kỳ II, nhiệm kỳ III của Giáo Hội PGVNTNHK hôm nay.


Kính bạch quý Ngài,

Kính thưa quý liệt vị,

Thắm thoát đã 8 năm với hai nhiệm kỳ của Giáo hội đã trôi qua. Tôi muốn nhân dịp này nhớ lại những ngày khi Giáo Hội được chấn chỉnh cách đây 8 năm, để rút ra những kinh nghiệm quý giá mà chắc chắn sẽ giúp nhiều cho chúng ta trên con đường phục vụ Giáo hội, hoằng pháp độ sinh.

Tại thời điểm ấy, không một ai trong chúng ta có thể mường tượng được sự phục hoạt sinh độngan lạc của Giáo Hội như hiện nay.

Tại thời điểm ấy, bên trong là những con nội trùng lợi dụng Giáo Hội trong nước cũng như hải ngoại cho những mưu đồ chính trị vàtham vọng. Họ đã thao túng Giáo Hội trong nước để có được các Giáo chỉ và Thông Bạch nhằm giải tán một cách phi lýphi pháp các Giáo Hội đang sinh hoạt hợp pháp và vững mạnh tại Âu châu, Úc châu, Canada và Hoa Kỳ.

 Sự kiện này đã là một cơn chấn động lớn dẫn đến sự phân hóa, đình trệ, suy yếu của các Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất ở hại ngoại, nhất là tại Hoa Kỳ, cũng như những ảnh hưởng tiêu cực nặng nề đối với toàn bộ sinh hoạt của các Giáo Hội và các tổ chức khác của Phật giáo Việt nam ở hải ngoại.

 Cùng lúc đó, bên ngoài, như là một hệ quảtất nhiên giậu đổ bìm leo, các thế lực vô minh đã tiến hành những chiến dịch ác độc đánh phá, vu khống cá nhân chư tôn giáo phẩm lãnh đạo các Giáo hội hải ngoại bằng các phương tiện truyền thanh, truyền hình, internet, kể cả các cuộc biểu tình trước các cổng chùa vào mỗi cuối tuần hoặc những dịp lễ hội lớn của giáo hội.

Đó là một thời kỳ  đen tối, bi thảm của Giáo hội.

Một thoáng hồi tưởng lại những gìđã xãy ra trong thời kỳđó cũng như những diễn biến tiếp theo cho đến sau này để nghiệm thấy rằng Phật pháp nhiệm mầu, luật nhân quả linh ứng : nhân ác quả ác, nhân lành quả lành.

Và cũng qua đó, trải nghiệm một cách thâm thúy lời cảnh báo của Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu, Đức Đệ Tam Tăng Thống trong Tâm thư gởi cho Tăng Ni hải ngoại tháng 9 năm1991, nhắc đến những lúc bi thảm và những lúc vinh quang đáng tự hào trong lịch sử truyền bá Phật giáo Việt nam cũng như trên thế giới : “Lúc bi thảm là lúc bản thể của Tăng Ni bị lu mờ, nội bộ của Tăng Ni bị phân hóa, thành phần của Tăng Ni có nhiều điểm dị biệt, giới hạnh suy kém và hiểu biết đạo lý một cách cục bộ phiến diện. Trái lại, lúc vẻ vang là lúc nội bộ chúng tăng hòa hiệp, biết gạt bỏ những quyền lợi riêng tư, những ngã chấp tầm thường để tiến xa trên con đường tịnh hạnh, lấy giác ngộ giải thoát làm cứu cánh, lấy bảnnguyện độ sanh làm sự nghiệp...” Và Ngài kêu gọi: “Hãy phát huyhơn nữa bản thể cuả Tăng-già mà đoàn kết hòa hiệp, hãy cùng nhau thể hiện tinh thần tương kính, tương thuận, tương giáo, tương sám như luật dạy ...”

Suy nghiệm những lời cảnh báo của Đức Đệ Tam Tăng Thống trong bối cảnh những thảm nạn đã xãy ra cho Giáo hội trước đây, chúng ta rútra được hai bài học lớn:

- Bài học lớn thứ nhất là căn nguyên gốc rễ của những thời kỳ bi thảm, đen tối của Phật giáo thế giới trên con đường truyền đạo nói chung và đại nạn của Phật giáo Việt nam Thống Nhất Hải ngoại cách đây 8, 9 năm nói riêng, đó là “bản thể của Tăng Ni bị lu mờ, nội bộ của Tăng Ni bị phân hóa, thành phần của Tăng Ni có nhiều điểm dị biệt, giới hạnh suy kém và hiểu biết đạo lý một cách cục bộ phiến diện.” Chính từ những suy thoái phẩm hạnh này dẫn đến thực tế có một thiểu số lãnh đạo Viện Hóa Đạo trong nước và Văn Phòng II của Giáo Hội ở hải ngoại bị cuốn hút vào những tham vọng chính trị và danh lợi thế gian. Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Đức Đệ Tứ Tăng Thống, như thấy được căn bệnh nghiêm trọng thời đại này, nên trong Huấn từ An cư Phật lịch 2548, ngài đã sách tấn: “Trong mùa an cư năm nay, tôi thành tâm cầu nguyện uy lực Tam bảo gia trì hộ niệm cho bốn chúng đệ tử hội đủ thiện duyên, bỏ bớt dần những vọng tưởng trần lao, xa dần những bôn ba thế tục, chuyên tu giới định huệ, hướng tâm đến sự tồn tại chói sáng của Tăng già từ bản thể thanh tịnh và hòa hiệp.”

- Bài học lớn thứ hai là muốn vượt thoát những thời kỳ bi thảm đen tối, hóa giải những khổ nạn, Tăng Ni phải phát huy bản thể Tăng già. Mọi tôn giáo đều có tăng đoàn tức những giáo sĩ của các tôn giáo. Nhưng tăng đoàn do đức Phật thiết lập chỉ được tồn tại từ bản thể thanh tịnhhòa hợp vốn được thành tựu do công năng hành trì giới định huệ.

Chính hai bài học lớn này đã giúp các Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống Nhất hải ngoại, đặc biệtGiáo Hội Hoa Kỳ được ổn định và kiện toàn qua ba phương thức được tóm lược sau đây, bao gồm trang nghiêm giáo hội, chấn chỉnh tổ chức và phát triển các sinh hoạt tu học, hành đạo.

1. Trang nghiêm Giáo Hội chính là trở về với bản thể thanh tịnhhòa hợp qua sự hành trì Giới, Định, Huệ để không xa rời con đường tịnh hạnh, để không đánh mất lý tưởng giác ngộgiải thoát, để không quên đi bản nguyện độ sanh, và trước mắt là để vượt qua giai đoạn đen tối, bi thảm của Giáo Hội. Chính với những mục tiêu đó, chư tôn giáo phẩm Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni đến từ nhiều nước đại diện các châu lục trong một cuộc họp tại Phật Học Viện Quốc Tế ngày 6 tháng 1 năm 2007 đã hình thành tổ chức Tăng Ni Hải Ngoại, lấy tăng thể làm nền tảng, lấy tăng sự làm sinh hoạt chung, lấy đạo tình tăng lữ làm dây liên lạc nối kết. Tăng Ni Hải Ngoại không phải là một tổ chức hành chánh có cơ cấu, ban bệ, nhiệm kỳ... Đây chỉ là nơi Tăng Ni sách tấn nhau phát huy bản thể Tăng già; là môi trường thuận lợi, có nhiều thiện duyên để có thể “bỏ bớt dần những vọng tưởng trần lao, xa dần những bôn ba thế tục, chuyên tu giới định huệ ...”

2. Chấn chỉnh tổ chức chính là để tạo môi trường an lạc, đạo vị, khế cơ, khế lý cho việc tu họchành đạo ở hải ngoại. Sau đây là vài nét nổi bật của việc chấn chình tổ chức:

- Với Giáo Hội Liên Châu, tức là đối với những Phật sự vượt ra ngoài phạm vi của mỗi châu lục và quốc gia mà trước đây thuộc tránh nhiệm của Văn phòng II Viện Hóa Đạo nhưng giờ đây bị một nhóm rất thiểu số thao túng, khuynh loát biến thành công cụ cho danh vọng và đang là nguyên nhân cho đại nạn của Phật giáo Việt nam Hải ngoại. Trên nền tảng thanh tịnh, hòa hợp có được từ tổ chức Tăng Ni Hải Ngoại, chư tôn đức giáo phẩm lãnh đạo bốn châu và quốc gia bao gồm châu Âu, châu Úc, Canada và Hoa Kỳ trong một cuộc họp nhân khóa tu học Phật Pháp kỳ 8 của Giáo Hội Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan đã quyết định thành lập Văn Phòng Điều Hợp GHPGVNTN Liên Châu ngày 1 tháng 1 năm 2009. Có ba mục đích chính trong việc thành lập Văn Phòng Điều Hợp này:

a. Khẳng định lập trường, quan điểm, tiếng nói của các Giáo Hội Liên Châu và đại đa số Tăng Ni Hải Ngoại trước sự đánh phá, xuyên tạc ác độcphi pháp của nhóm thiểu số nhưng nhân danh Giáo Hội trong nước và của những thế lực vô minh bên ngoài.

b. Tổ chức các sinh hoạt tu học, hoằng pháp, giới đàn, an cư trên phạm vi liên châu cho Tăng NiPhật tử.

c. Nói lên tiếng nói của tập thể Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu về các vấn đề quan trọng trên tinh thần “phục vụ nhân loại và dân tộc” như đã được minh định trong “Lời Nói Đầu của Hiến Chương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất”.

- Với Giáo Hội Hoa Kỳ, cuộc khủng hoảng diễn ra nặng nề, lâu dàiác độc nhất. Trong khi các Giáo Hội châu Âu, châu Úc và Canada chỉ cần, thứ nhất, minh định tư cách pháp lý vững chắc, hợp pháp được các quốc gia sở tại bảo vệ, và thứ hai, khẳng định không thừa nhận, không tuân hành các giáo chỉ và thông bạch vi hiến, phi pháp thì tại Hoa Kỳ, hầu hết các thành viên nồng cốt của Giáo Hội Hoa Kỳ phải lấy một quyết định khó khăn và chấp nhận hậu quả là sự đánh phá dai dẳng nặng nề. Đó là quyết định lìa bỏ cái Giáo Hội mà trước đó 16 năm đã đem hết tâm sức để vận độngthành lập, nhưng giờ đây bị một thiểu số thao túng, khuynh loát, biến thành nơi đầu cơ danh lợi và khích động hận thù. Quyết định lìa bỏ cái giáo hội không còn là giáo hội để xây dựng một giáo hội mới trên nền tảng thanh tịnhhòa hợp là một quyết định khó khăn nhưng sáng suốtthành quả sinh hoạt an lạc, hài hòa, đạo vị, phong phú trong 8 năm qua là một minh chứng rõ nét.

1. Phát triển các sinh hoạt tu họchành đạo là kết quả của những nổ lực Trang nghiêm Giáo Hội, xây dựng thành công tổ chức Tăng Ni Hải Ngoại, Văn Phòng Điều Hợp Giáo Hội Liên Châu và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ. Qua đó, chúng ta có được một môi trường và không khí sinh hoạt an lạc, thanh tịnh, hòa hợpsinh động cho việc tu họchoằng pháp, điển hình như:

1.1. An cư kết hạ: dù không theo đúng truyền thống ba tháng như Phật dạy trong luật, vì hoàn cảnh xã hội ở hải ngoại và thời gian không cho phép, nhưng những khóa an cư kết hạ 10 ngày do Giáo Hội tổ chức đã quy tụ đông đảo nhất chư tôn đức Tăng Ni, có chương trình sinh hoạt phong phú bao gồm hành trì bái sám, trao đổi các vấn đề giới luậtkinh nghiệm hoằng pháp giữa các thế hệ Tăng Ni nhằm gây ý thức duy trì mạng mạch Phật pháp;

1.2. Tổ chức hoặc tham dự Ngày Về Nguồn: Đây là một sinh hoạt chính yếu hàng năm do tổ chức Tăng Ni Hải Ngoại khởi xướng và các Giáo Hội Liên Châu luân phiên tổ chức nhằm thắt chặc đạo tình pháp lữ giữa các thế hệ Tăng Ni trước sau đang tu họchành đạo ở hải ngoại, không phân biệt giáo hộitông môn pháp phái trước thực trạng phân hóa do các giáo chỉ và thông bạch gây ra cũng như sâu xa hơn, trước những thách thức do môi trường văn hóađời sống vật chất của xã hội Âu Mỹ. Như tên gọi, Ngày Về Nguồn là dịp trở vềvới sinh hoạt truyền thống thiền môn đạo vị, trở về với những lời giáo huấn của Thầy Tổ, trở về với bản thể thanh tịnh, hòa hợp của Tăng Già qua sự hành trì Giới Định Huệ.

1.3. Tổ chức Khóa tu học Phật pháp: hàng năm, được đông đảo quần chúng Phật tử đủ mọi lứa tuổi tham dự với sự hướng dẫn của chư tôn đức Tăng Ni. Đây là một sinh hoạt mới của Giáo Hội Hoa Kỳ, được tổ chức qui mô, sinh động, phong phú bao gồm các chương trình tu học, nghe Pháp, thảo luận trong một khung cảnh và không khí đặc biệt không còn bận rộn với cuộc sống hàng ngày. Cho đến nay Giáo Hội Hoa Kỳ đã tổ chức được năm khóa.

1.4. Nguyệt san Chánh Pháp của Tổng vụ Truyền Thông: là tiếng nói của Giáo Hội được xuất bản liên tục, đều đặn từ ngày Giáo Hội Hoa Kỳ được thành lập đến nay với một nội dung phong phú bao gồm từ Hoằng Pháp, Giáo Dục đến Văn học Phật giáoTin tức Phật sự và một hình thức bản in cũng như bản điện tử rất chuyên nghiệp và đẹp mắt. Làm ra và duy trì được một nguyệt san tầm vóc như vậy không phải là điều đơn giản, muốn có là được. Bởi vì đây là một sinh hoạt rất chuyên môn và tốn kém. Giáo Hội chúng ta may mắn có được sự điều hành, giúp đỡ rất lớn của Hòa Thượng Nguyên Trí, Tăng chúng chùa Bát Nhãđặc biệt về chuyên môn của nhà văn Vĩnh Hảo và vận động cũng như bảo trợ tài chánh của Ni sư Diệu Tánh và Phật tử Quảng Nguyện.

1.5. Từ thiện Xã hội: thể hiện bản chất Từ bi của đạo Phật cũng như hạnh nguyện cứu khổ của Tăng Ni Phật tử. Công tác này cũng nói lên nét sinh động của Giáo hội và sự ủng hộ của Tăng Ni, Phật tử qua những cuộc vận động gây quỹ, tổ chức phái đoàn đi cứu trợ với ngân khoản lớn lao. Cùng với Giáo hội các châu, Giáo Hội Hoa Kỳ chúng ta đã tham dự những cuộc cứu trợ để phần nào làm giảm bớt những đau khổ về tinh thần cũng như vật chất của các nạn nhân thiên tai, dù xa xôi, như ở các quốc gia Nhật Bản, Philipine, Ấn Độ…

1.6. Đại lễ Phật đản hằng năm: Kể từ khi Phật giáo Việt Nam có mặt trên đất nước này, thành lập Giáo Hội để phục hoạt chánh pháp, thì không năm nào mà không tổ chức Ngày Đại lễ Phật Đản Chung, tuy nơi tổ chức có khác, nhưng đa phần là vùng đất quận cam. Tuy nhiên, phải nhận thật một điều là khi Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ hiển hiện, thì những mùa Phật Đản lại nổi bật hơn bao giờ hết tại xứ cờ Hoa.

Kính bạch quý Ngài,

Kính thưa quý liệt vị,

Lược trình những hoạt động của Giáo Hội chúng ta cùng với các Giáo hội các châu đã làm trong 8 năm qua, dù dưới những phương cách hay hình thức nào, để thấy rằng mục tiêu luôn luôn hướng tâm đến chính là phát huy bản thể thanh tịnhhòa hợp của Tăng già qua những nổ lực hàng ngày sống đời phạm hạnh, chuyên tu giới định huệ. Nhờ vậy, Giáo hội vượt qua được tai ách bi thảm, dần dần ổn định và phát triển, Tăng Ni Phật tử được an lạc hành đạo, tu họcsinh hoạt.

Kính bạch quý Ngài,

Kính thưa quý liệt vị,

Giáo hội có được như ngày hôm nay, và chúng ta có thể tổ chức Đại hội Khoáng Đại kỳ II nhiệm kỳ III như thế này, phần lớn là do sự lãnh đạo sáng suốt, kiên trì, kham nhẫn của chư tôn đức giáo phẩm, trong đó có các bậc Trưởng lão Hòa Thượng nay đã vắng bóng. Nhân dịp này, Giáo Hội chúng ta xin thành kính cảm niệm ân đức của các Ngài : Cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Đức Niệm, nguyên Chánh Văn Phòng Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ từ ngày Giáo Hội mới thành lập năm 1992 cho đến khi Ngài viên tịch; Cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Tâm, nguyên Chủ tịch Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Âu Châu, nguyên Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Hải Ngoại, nguyên Chánh Văn Phòng đầu tiên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Liên Châu; Cố  Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Chơn, nguyên Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ đầu tiên khi Giáo Hội được chấn chỉnh ; Cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, nguyên thành viên trong Hội Đồng Chứng Minh của Giáo Hội. Đặc biệt, Cố Trưởng lão Hòa Thượng Thích Đức Niệm tuy đã viên tịch trước khi các biến động xãy ra cho Giáo Hội, nhưng đạo hạnh, sự khiêm cung và việc thành lập môn phái Liễu Quán Hải ngoại của Ngài đã là mối dây liên kết mật thiết giữa các chư tôn đức trong môn phái để sau này trở thành thuận duyên trong việc chấn chỉnh Giáo Hội.

Giáo Hội có được như ngày hôm nay và thành tựu được nhiều Phật sự rất đáng vui mừng cũng là do sự đóng góp của tất cả chúng ta, từ chư tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, chư vị cưPhật tử, các anh em trong tổ chức Gia đình Phật tử cũng như toàn thể Phật tử các giới đã ủng hộ, yểm trợ những mục tiêusinh hoạt của Giáo Hội chúng ta. Thay mặt Giáo Hội, chúng tôi xin thành tâm tán thán công đức và niệm ân tất cả mọi sự đóng góp và yểm trợ đó

Kính bạch quý Ngài,

Kính thưa quý liệt vị,

Chúng ta sắp bước vào nội dung của chương trình Đại Hội mà Ban Tổ Chức đã chuẩn bị, bao gồm kiểm điểm công tác Phật sự trong nhiệm kỳ qua, thuyết trình các đề án Phật sự và thỉnh cử nhân sự cho Hội Đồng Điều Hành nhiệm kỳ III sắp tới (2016-2020). Chúng tôi rất hy vọng Đại Hội sẽ thành tựu được những mục tiêu cao cả vì mạng mạch của Phật Pháp, vì sự hưng thịnh của Giáo Hội, vì sự tu học an lạc của Phật tửtiếp tục trang nghiêm Giáo hội bằng cách phát huy bản thể thanh tịnhhòa hợp của Tăng Già, tiếp tục chấn chỉnh, phát triển tổ chức và sinh hoạt của Giáo Hội.

Thay mặt Hội Đồng Điều Hành, tôi xin trang trọng tuyên bố khai mạc Đại Hội Khoáng Đại kỳ II, nhiệm kỳ III Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ Đại Hội thành công.

Trân trọng kính chào quý liệt vị.

Sa-môn Thích Tín Nghĩa

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 1746)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 819)
Hình Ảnh Lễ Hội Hoá Trang cho các em Phap Vuong Academy .Được tổ chức vào lúc 11:00 am ngày 29/10/2022 tại Tu Viện Pháp Vương- Escondido, CA.
(View: 1795)
Lễ Quy Y ngày 08 tháng 10, 2022 tại Tu Viện Pháp Vương.
(View: 1002)
9/3/2022 - Một ngày thứ bảy với PVA là một ngày đầy ý nghĩa, lành mạnh, vui vẻ, và luôn mới mẻ. A Saturday with PVA is a meaningful, healthy, fun, and always refreshing day.
(View: 962)
Tết Trung Thu 2021 tại Tu Viện Pháp Vương
(View: 1621)
08/27/2022 Pháp Vương Academy sinh hoạt hôm nay
(View: 6948)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 6726)
Đại Lễ Vu Lan được tổ chức tại Tu Viện Pháp Vương vào ngày chủ nhật 05 tháng 9 năm 2021 lúc 03:00PM
(View: 4254)
Hình ảnh Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Tại Chùa Phật Đà 2021 được tổ chức ngày 22/8/2021. Nhiếp ảnh: Thiện Thành Văn Sang
(View: 4442)
Đại lễ Vu Lan năm 2021 - Phật lịch 2565 & Lễ An Vị Phật Tu viện Phổ Đà Sơn ngày Chủ Nhật 15-08-2021
(View: 3940)
Chương trình này là dịp để qui tụ anh chị em có tinh thần văn nghệ để hát nhạc Phật giáo và là bước đầu tiên thành lập Ban Đạo Ca Pháp Vương. Nhiếp ảnh: Thái An Khương
(View: 5249)
Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản và Tấn Phong Trụ Trì Tu Viện Pháp Vương. Được tổ chức vào lúc 9:45am ngày 08/5/2021
(View: 4429)
Chùa Phước Hải Charlotte. Địa chỉ cũ: 1818 Little Rock Road, Charlotte, NC 28214. Điện thoại: (704) 394-6869
(View: 5225)
Tu viện Đại Bi. Địa chỉ cũ: 3210 West 15th Street, Santa Ana, CA 92703. Điện thoại: (714) 360-5355
(View: 3967)
Chùa Thanh Lương. Địa chỉ: 3261 Trentwood Way, Sacramento, CA 95822. Điện thoại: (916) 428-4871
(View: 4642)
Chùa Diệu Quang. Địa chỉ: 9229 Elder Creek Road, Sacramento, CA 95829. Điện thoại: (916) 381-4360
(View: 4519)
Chùa Liên Hoa - Địa chỉ: 3301 McKee Road, San Jose, CA 95127. Điện thoại: (408) 272-2654
(View: 3110)
Trung tâm Phật giáo cho Hòa Bình. Địa chỉ: 2064 Old Piedmont Road, San Jose, CA 95132. Điện thoại: (408) 295-2436
(View: 3825)
Chùa Phước Sơn tọa lạc tại số 1623 Saint Francis Avenue, thành phố Modesto, tiểu bang California.
(View: 3491)
Tu viện Bồ Đề. Địa chỉ: 2001 S. K Street, Bakersfield, CA 93304. Điện thoại: (661) 397-0470
(View: 3443)
Hôm nay ngày 27/3/2021 tại Tu Viện Pháp Vương, buổi họp mặt đầu tiên của Chư Tôn Đức và Quí Phật tử là thầy cô giáo, bảo trợ, và trai soạn đã được diễn ra.
(View: 3231)
Tịnh xá Ngọc Minh 3776 46th Street, San Diego, CA 92105 Tel: (619) 282-1673
(View: 3131)
Chùa Linh Sơn. Địa chỉ: 16 Ruthven Avenue, Worcester, MA 01606 Điện thoại: (508) 853-8120
(View: 5159)
Hình ảnh Phát quà Tết 2021 cho người nghèo miền quê, miền núi tại Bình Thuận, Lang Minh, Long Khánh và Đắk Lắk
(View: 4140)
Chùa Thiện Ân tọa lạc tại số 4354 W. Mckinley Avenue, thành phố Fresno, miền Trung tiểu bang California, Hoa Kỳ.
(View: 2928)
Chùa Phổ Hiền Địa chỉ: 96 Dewey Street, Worcester, MA 01610 Điện thoại: (508) 755-7817
(View: 2399)
Hình Ảnh Ngày Hội Trồng Cây Tại Tu Viện Pháp Vương được thực hiện vào ngày 06/3/2021
(View: 3450)
Chùa Từ Liên Địa chỉ: 3465 Lenora Church Road, Snellville, GA 30039 Điện thoại: (770) 736-5425
(View: 2451)
Chùa Diệu Đế 9603 Nims Lane, Pensacola, FL 32534 Tel: (850) 477-8291
(View: 4507)
Kính mời Đại Chúng tham gia hùn phước cho Lễ Phóng Sanh Rằm Thượng Nguyên Tân Sửu 2021
(View: 3625)
Chùa Viên Thông. Địa chỉ: 17355 Groechke Road, Houston, TX 77084. Tel: (281) 829-0816
(View: 2383)
Hình ảnh Lễ Giao Thừa Xuân Tân Sửu 2021 tại Chùa Phật Đà, San Diego, California - Viện chủ: HT Thích Nguyên Siêu. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 9131)
Kính chúc Chư Tôn Đức và Quý Phật tử một năm mới Vô lượng an lạc, Vô lượng cát tường, Thành tựu sở nguyện
(View: 3874)
Chùa Phổ Hiền. Địa chỉ: 10222 Larson Avenue, Garden Grove, CA 92843. Tel: (714) 537-2234
(View: 3940)
Chùa Ưu Đàm. Địa chỉ: 7255 W. Meranto Avenue, Las Vegas, NV 89178. Tel: (702) 260-0479
(View: 2830)
Thiền Tịnh đạo tràng. Địa chỉ: 11502 Daniel Avenue, Garden Grove, CA 92840. Tel: (714) 638-0989, (714) 266-4171 Email: dieutanhthich@yahoo.com
(View: 3727)
Tu viện Pháp Vương. Địa chỉ: 715 Vista Avenue, Escondido, CA 92126. Tel: (760) 739-8063
(View: 2592)
Chùa Hương Sen - Địa chỉ: 19865 Seaton Avenue, Perris, CA 92570. Tel: (951) 657-7272; (951) 616-8620
(View: 3069)
Chùa An Lạc Địa chỉ: 1647 E. San Fernando Street, San Jose, CA 95116. Điện thoại: (408) 254-1710, (408) 594-8717
(View: 3445)
Thiền viện Diệu Nhân 4187 Duncan Hill Road, Rescue, CA 95672. Tel: (530) 676-7108; (916) 222-8784
(View: 2649)
Chùa An Lạc 5249 E. 30th Street, Indianapolis, IN 46218 Tel: 317-545-1234, 408-329-3199 Website: www.anlactemple.org
(View: 3344)
Chùa Dược Sư 11111 Magnolia Street, Garden Grove, CA 92841. Tel: (714) 638-4128
(View: 3175)
Chùa Linh Sơn P.O. & Distt Kushinagar 274403 U.P, India. Tel: +91- 9936- 837-270; +91-9936-178-621
(View: 3643)
Chùa Bảo Lâm, Địa chỉ: 6025 St. George Street, Vancouver, BC, Canada V5W-2Y5. Điện thoại: (604) 327-5546
(View: 4269)
Chùa Đức Viên, Địa chỉ: 2420 McLaughlin Avenue, San Jose, CA 95121. Điện thoại: (408) 993 - 9158
(View: 3119)
Chùa Phật Quang - Địa chỉ: 801 N 15th Street, San Jose, CA 95112 Điện thoại: (408) 295-8391
(View: 1967)
Lễ Vía Đức Phật A Di Đà Tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, Hoa Kỳ, Vào ngày 26, 27/12/2020
(View: 3559)
Pháp Duyên tịnh xá tọa lạc tại số 1760 W. Jensen Avenue, thành phố Fresno, tiểu bang California, Hoa Kỳ.
(View: 3286)
Chùa Hoa Nghiêm tọa lạc tại số 20 rue J.J. Rousseau 94290 Villeneuve Le Roi, Paris, Pháp
(View: 3519)
Tự viện Linh Sơn tọa lạc tại số 9 Avenue, Jean Jaurès, 94340 Joinville-le-Pont, France.
(View: 2891)
Trúc Lâm thiền viện tọa lạc tại số 9 Rue de Neuchâtel 91140 Villebon-sur-Yvette, ngoại ô thành phố Paris, Pháp. Thiền viện cách trung tâm Paris khoảng 20 km.
(View: 3125)
Tổ đình Khánh Anh tọa lạc tại số 14 Avenue Henri Barbusse, Bagneux. Bagneux là một xã trong vùng đô thị Paris, thuộc tỉnh Hauts-de-Seine, vùng hành chánh lle-de-France, Pháp
(View: 6476)
Chùa Khánh Anh tọa lạc tại số 8 Rue Francois Mauriac (Parc aux Lièvres) 91000 Evry, Pháp.
(View: 4227)
Chùa Thiện Minh tọa lạc tại số 51 Rue de Cuzieu 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Pháp.
(View: 3430)
Hình ảnh lễ đặt đá xây Chánh Điện chùa Khánh Anh tại Bagneux, Pháp Quốc vào ngày Lễ Vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát 19.2 âm lịch nhằm ngày 17.3.1979
(View: 2956)
Được tổ chức tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, vào lúc 10:00am ngày 27/9/2020. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 5553)
Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản PL 2564 Online Tại Chùa Phật Đà San Diego, California, Hoa Kỳ ngày 03/5/2020
(View: 5354)
Chúng tôi sẽ tổ chức phát Thực phẩm cho tháng 03 vào ngày 15/03/2020 vào lúc 1:30pm, số lượng 350 phần tại địa chỉ: 26 15th, San Diego, CA 92101.
(View: 5656)
Lễ Rằm Thượng Nguyên Tại Chùa Phật Đà San Diego, California, Hoa Kỳ Ngày 09/2/2020
(View: 7079)
Kính mời Đại Chúng tham gia hùn phước cho Lễ Phóng Sanh Rằm Thượng Nguyên Xuân Canh Tý 2020
(View: 3573)
Phái đoàn Hành Hương Lễ Phật Đầu Xuân Canh Tý 2020 do Chùa Phật Đà, San Diego, California tổ chức ngày 02/2/2020.
(View: 3830)
Hình Ảnh Lễ Giao Thừa 2020 Chùa Phật Đà, San Diego, California - Ngày 24/01/2020, Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 9074)
Ngày 19 và 21 tháng 1 năm 2020 vừa qua, Quý Phật tử thiện nguyện của HoaVoUu Foundation tại Việt Nam đã đi phát quà cho người nghèo tại Đồng Nai và Vùng núi Đắk Lắk.
(View: 4208)
Hình Slideshow Tất Niên 2019 Chùa Phật Đà được tổ chức vào ngày 19/01/2020. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 5544)
Trong tháng 12/2019 Hội HoaVoUu Foundation đã 3 lần thực hiện phát túi ngủ cho người Vô Gia Cư tại ở Downtown San Diego. Lần thứ nhất vào ngày 07/12, lần thứ hai 15/12 và lần thứ 3 vào ngày 26/12. Tổng cộng có 256 túi ngủ.
(View: 5432)
Hình ảnh HoaVoUu Foundation hỗ trợ Chùa Kim Sơn, Nha Trang trong các Phật sự của Chùa trong năm 2019
(View: 3474)
Hình Ảnh Slideshow Khoá Tu Bát Quan Trai Tại Hiền Như Tịnh Thất ngày 28-29/12/2019 El Monte, California
(View: 3655)
Vào ngày 28 tháng 12 năm 2019, chùa An Lạc San Jose đã trang nghiêm tổ chức Lễ Chung thất Trai tuần đức cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang.
(View: 4406)
Khoá Tu Báo Ân Lần 5, Lễ Huý Nhật Cố TT Thích Đức Trí, Lễ Khởi Công Xây Dựng Bảo Tháp Ân Sư được tổ chức vào ngày 20, 21, 22 tháng 12/2019
(View: 5166)
Ngày 15/12/2019, Quý Phật tử thiện nguyện Hoa Vo Uu Foundation đã phát thêm 80 cái túi ngủ (Sleeping Bags) cho người Vô Gia Cư ở Downtown San Diego.
(View: 3795)
Khoá Tu Bát Quan Trai Tại Chùa Phật Đà San Diego, California ngày 15/12/2019. Viện chủ: HT Thích Nguyên Siêu. Video: SC Thích Nữ Hạnh Từ
(View: 3345)
Hình ảnh Pháp Hội Di Đà Tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, Hoa Kỳ ngày 07/12/2019 - Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 6004)
Hôm nay, ngày 07/12/2019 Quý Phật tử thiện nguyện Hoa Vo Uu Foundation đã phát 100 cái túi ngủ (Sleeping Bags) cho người Vô Gia Cư ở Downtown San Diego.
(View: 4962)
Chúng tôi kêu gọi ủng hộ 300 túi ngủ (Sleeping bags) vào ngày 15/12/2019 và tiếp tục phát thực phẩm cho Người Vô Gia Cư vào Chủ Nhật, ngày 22/12/2019 lúc 1:30pm
(View: 4535)
Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp cho tháng 10/2019 tới vào Chủ Nhật, ngày 17/11/2019 lúc 1:30pm
(View: 2817)
Khoá Tu Bát Quan Trai Tại Hiền Như Tịnh Thất. Ngày 27/10/2019
(View: 3123)
Được tổ chức từ ngày 11 đến 13/10/2019. Nhiếp ảnh: Quảng Nghiệp, Nguyên Đức
(View: 3494)
Khóa Tu Phật Thất Tại Chùa Bảo Quang Hamburg, Đức Quốc 2019
(View: 5387)
Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp cho tháng 10/2019 tới vào Chủ Nhật, ngày 20/10/2019, số lượng 350 phần.
(View: 6260)
Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
(View: 9703)
Lễ Tưởng Niệm Cố Đại Lão Hoà Thượng Thích Chí Tín, Bổn Sư của HT Thích Nguyên Siêu, Tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 13/9/2019
(View: 3575)
Đại Lễ Vu Lan tại chùa Bảo Thành Koblenz, Đức Quốc ngày 08.09.2019 - Nhiếp ảnh: Nguyên Trí
(View: 4856)
Chủ nhật, ngày 8 tháng 9 năm 2019, lễ giỗ lần thứ 18 Sư Ông Thích Đồng Thiện được long trọng tổ chức tại chùa Quang Thiện, thành phố Ontario, miềm nam California.
(View: 3970)
Kalachakra Mandala Thời Luân (Bánh Xe Thời Gian), biểu tượng cho vũ trụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
(View: 2923)
Lễ Lạc Thành và Vu Lan 2019 Tại Chùa Đôn Hậu, Na Uy ngày 23, 24, 25 tháng 8 năm 2019. Trụ trì: TT Thích Viên Giác. Nhiếp ảnh: Quảng Huệ
(View: 3777)
Thiền Lâm Hương Hải được tọa lạc ở Tweed City (Actinolite) với diện tích 25 mẫu ở phía Bắc thành phố Belleville, Ontario. Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(View: 6908)
Mỗi năm cứ đến ngày tựu trường, nỗi lo lắng cho con có được sách vở, bút mực, quần áo, mũ dép, học phí... của những bậc cha mẹ vùng quê nghèo lại hiện về trên nét mặt
(View: 3608)
Khoá An Cư Kiết Hạ Tại Chùa Phật Ân, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 18/8/2019. Nhiếp ảnh: Nguyên Đức
(View: 4779)
Đại Lễ Vu Lan 2019 Tại Chùa Từ Thuyền, Canada. Trụ trì: Sư Cô Thích Nữ Từ Diệu. Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(View: 5110)
Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp cho tháng 09/2019 tới vào Chủ Nhật, ngày 15/09/2019, số lượng 350 phần.
(View: 5040)
Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội PL 2563 - DL 2019 Tại Tu Viện Pháp Vương, Escondido, Hoa Kỳ được TT Trụ trì Thích Tâm Tường tổ chức lúc 03 giờ chiều ngày 11/8/2019.
(View: 3608)
Hình ảnh Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội PL 2563 - DL 2019 tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, Hoa Kỳ. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 5052)
Tu viện Tây Thiên, Westlock, Canada đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu PL. 2563 và Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Phật học Edmonton - Tu viện Trúc Lâm.
(View: 3904)
Lễ Đại Tường Cố Hòa Thượng Thích Minh Tuyền và Lễ Vu Lan tại Chùa Việt Nam, Nhật Bản - Ngày 03 - 04/08/2019. Nhiếp ảnh: Đức Hải, Đức Dũng, Bích Vân
(View: 5103)
TT Thích Thông Triết trụ trì Thiền Viện Chánh Pháp tại tiểu bang Oklahoma đã tổ chức Khoá tu học Phật pháp mùa thu 2019.
(View: 13146)
Được tổ chức tại Khách sạn DOUBLE TREE BY HILTON NEWARK 39900 BALENTINE DRIVE, NEWARK, CA 94560 Từ Thứ Năm đến Thứ Hai, ngày 25 - 29 tháng 7 năm 2019
(View: 6427)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 31 - 2019 được tổ chức tại thành phố Dinant tại Bỉ Quốc
(View: 5375)
Chủ Nhật ngày 21/7/2019 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 350 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego.
(View: 5121)
Chủ Nhật ngày 09/6/2019 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 350 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego.
(View: 3663)
Hạ Trường An Cư năm 2019 tại Chùa Bảo Phước thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM