Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Lễ Huý Nhật Lần Thứ 10 Đức Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN Thượng Huyền Hạ Quang

Monday, July 2, 201813:47(View: 5354)
Lễ Huý Nhật Lần Thứ 10 Đức Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN Thượng Huyền Hạ Quang
Lễ Huý Nhật Lần Thứ 10
Đức Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN Thượng Huyền Hạ Quang
được tổ chức tại Chùa Quang Thiện, ngày 30 tháng 6 năm 2018


Video Lễ Hoa Đăng 
Tưởng Niệm Ân Sư Cố Đại Lão Hoà Thượng Thượng HUYỀN Hạ QUANGVideo Lễ Huý Nhật


Cảm Niệm Nhân Ngày Kỵ Giỗ 10 Năm Đại Lão Hòa Thương Thích Huyền Quang,
Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Quảng Thành Bùi Ngọc Đường

Kính bạch Trưởng Lão Hòa Thượng Chánh Văn Phòng Giáo Hội,

Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa quý đạo hữu,

 

Trước tiên, chúng con xin cám ơn Hòa Thượng Thích Minh Dung và quý Thầy trong môn đồ Pháp quyến đã cho con cơ hội, dù bất ngờ, để lên đây phát biểu một vài cảm niệm của mình nhân lễ tưởng niệm 10 năm ngày viên tịch của Đại Lão Hòa Thượng Đệ Tứ Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

 

Kính bạch quý Ngài,

Kính thưa quý đạo hữu,

 

Hồi tưởng về Đại Lão Hòa Thượng Đệ Tứ Tăng Thống, không riêng gì chúng con mà hầu như tất cả các thành viên từng phục vụ Giáo Hội trước 1975, từ trung ương đến địa phương, từ Bến Hải đến Cà Mau, Tăng Ni cũng như cư sĩ,  đều nhớ đến hình ảnh  vị Thượng Tọa Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo

Ngài được Đại Hội thành lập Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tháng 1 năm 1964 cung thỉnh vào chức vụ Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo và được lưu nhiệm cho đến Đại Hội 6 năm 1974. Đúng 10 năm. Suốt 10 năm. Ngài ngồi đó liên tục, bền bĩ, khi thì tiếp Ban Đai Diện tỉnh này đến Ban Đại Diện tỉnh khác, giải quyết những mâu thuẫn, khúc mắc tại địa phương; khi thì tiếp phái đoàn này đến tổ chức nọ để trả lời hoặc trao đổi các vấn đề thời sự liên quan đến Giáo Hội và chính quyền. Có thể nói, bất kỳ lúc nào gặp chuyện khó khăn cần giải quyết, cứ về Sài Gòn, vào văn phòng Giáo Hội tại chùa Ấn Quang là gặp Ngài, nhiều khi không có hẹn trước. Ngài ngồi đó liên tục, bền bĩ đến mức trở thành một hiện tượng bất thường, bởi vì khó có ai làm được. Ngài ngồi đó liên tục, bền bĩ như nhịp đập liên tục, bền bĩ của trái tim để cơ thể Giáo Hội được tồn tại. Đặc tính này nói lên bản chất tận tụy với trách nhiệm và lòng quý mến cán bộ Giáo Hội tại các địa phương của Ngài.

Gần 20 năm, trước khi làm Tổng Thư Ký Viện Hóa Đạo, Ngài cũng đã từng đảm nhiệm chức vụ Tổng Thư Ký cho một tổ chức Phật giáo. Lúc đó là tháng 8 năm 1945, cùng với cả nước tham gia kháng chiến chống Pháp, Ngài thành lập Phật Giáo Cứu Quốc Liên Khu 5 (bao gồm các tỉnh Nam, Ngãi, Bình, Phú) giữ chức vụ Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Thư Ký. Sau 6 năm hoạt động cứu quốc với tổ chức quy củ, chặt chẽ, có số lượng quần chúng Phật tử đông đảo khiến Mặt Trận Liên Việt Liên Khu 5 lo ngại và nghi ngờ, tìm cách lũng đoạn nội bộ và  giải tán. Năm 1951, Ngài chống đối việc làm này nên bị bắt giam tại Quảng Ngãi từ 1952 cho đến gần Hiệp Định Geneve 1954 mới được trả tự do

Đây là một chi tiết lịch sử có thể giải thích phần nào lý do tại sao Ngài nhất quyết từ chối hợp tác với nhà nước Cộng sản Việt Nam trong việc thành lập Giáo Hội mới năm 1980 thường được gọi là Giáo Hội quốc doanh dẫn đến hậu quả Ngài bị tù tội, quản chế cho đến cuối đời. 

Chi tiết lịch sử này cũng cho thấy một thực tế gian nan nguy hiểm của những tăng sĩ Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn đất nước bị ngoại xâm, không thể không hòa mình vào công cuộc kháng chiến cứu quốc, nhưng cũng không thể để bị lợi dụng để làm nguy hại đến lý tưởng tôn giáo của mình. Và cái giá phải trả để không bị lợi dụng là tù đày hoặc là chết. Đó là trường hợp của Thượng tọa Thích Mật Thể, một tăng sĩ trẻ nổi tiếng lúc bấy giờ, là tác giả quyển Lược Sử Phật Giáo Việt Nam đầu tiên, đã nhiệt thành vận độngtham gia kháng chiến cứu quốc nhưng cuối cùng đã phải chết trong hiu quạnh khi bị cô lập, vì chống đối những chíng sách đi ngược lại lý tưởng tôn giáo của mình.

Sau khi được trả tự do nhân hiệp định Geneve 1954, năm 1955 Ngài hướng dẫn một đoàn Tăng sinh Bình Định gồm 12 vị vào Phật Học Đường Chùa Long Sơn Nha Trang. Tại đây, Ngài được thỉnh cử làm Giám Đốc Phật Học Đường này thay thế vị tiền nhiệm là Ngài Thích Định Tuệ,  cho đến năm 1957, theo quyết định của Giáo Hội Tăng Già Trung Việt, hai Phật Học Đường Báo Quốc Huế và Long Sơn Nha Trang hợp nhất thành Phật Học Viện Trung Phần, đặt tại chùa Hải Đức Nha Trang và Ngài cũng được thỉnh cử là Tổng Thư Ký, Ôn Trí Thủ làm Giám Viện và Ôn Thiện Siêu làm Đốc giáo.

Năm 1963, Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo được thành lập để chống lại chính sách kỳ thị và đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm, Hòa Thượng Tâm Châu làm Chủ tịch và Ngài cũng được thỉnh cử làm Tổng Thư Ký, điều hành các công tác hành chánh, soạn thảo văn thư, tài liệuphối hợp các sách lược tranh đấu

Ngày 11 tháng 6 năm 1963, Hòa Thượng Quảng Đức tự thiêu để kêu gọi Tổng Thống Ngô Đình Diệm thức tỉnh. Hình ảnh Hòa Thượng Quảng Đức ngồi ung dung tự tại giữa ngọn lửa bao phủ khắp thân người của Ngài, được truyền qua các máy truyền hình  đến khắp nơi trên thế giới làm bàng hoàng, xúc động phần lớn nhân loại. Sự kiện này tạo thành những áp lực từ nhiều phía, trong nước cũng như ngoài nước, buộc chính quyền của Tổng Thống Ngô Đình Diệm phải chấp nhận ngồi họp với Phật Giáo để giải quyết 5 nguyện vọng của Phật Giáo đưa ra sau biến cố đẫm máu tại đài phát thanh Huế trước đó. Cuộc họp quan trọng đó được tổ chức và diễn ra tại hội trường Diên Hồng, giữa một bên là Ủy Ban Liên Bộ đại diện chính phủ Ngô Đình Diệm và một bên là phái đoàn đại diện Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo do Hòa Thượng Thiện Minh làm Trưởng Phái Đoàn gồm có Hòa Thượng Tâm Châu, Hòa Thượng Thiện Hoa và Ngài làm thư ký của phái đoàn với sự phụ tá của thầy Thích Đức Nghiệp trong vai trò phó thư ký.

 

Kính bạch chư tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa quý đạo hữu,

 

Chúng con vừa trình bày, như là những trích đoạn, dĩ nhiên là không đầy đủ, cuộc đời hành đạo của Đại lão Hòa Thượng Đệ Tứ Tăng Thống qua những vai trò Tổng thư ký mà Ngài đảm nhiệm trải dài trong suốt quá trình sinh hoạt Phật sự của Ngài. Chính với những vai tròtrách nhiệm Tổng thư Ký, Ngài đi sâu, đi sát, hiểu rõ từng vấn đề một của Phật giáo Việt Nam; Ngài tiếp xúc gần gũi với từng nhân sự một của Giáo Hội. Có thể nói, Ngài thấy rõ từng viên gạch trong ngôi nhà Phật giáo Việt Namthời đại của Ngài. 

Nhưng quan trọng hơn, động cơ khiến ngài tận tụy, tha thiết trong những vai tròtrách nhiệm Tổng thư ký là Ngài luôn thao thức, sống chếttiền đồ của Phật GiáoGiáo Hội. Và chính vì điểm này, Ngài không sợ tù đày chết chóc; Ngài không nao núng trước bạo lực, cường quyền. Ngược lại, từ nơi Ngài toát ra một hùng lực khiến bạo lực, cường quyền bị khuất phục. Điển hình: đầu tháng 5 năm 1992, khi Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu, Đệ Tam Tăng Thống viên tịch, Ngài đang bị quản thúc suốt 10 năm qua tại Quảng Ngãi và bị cấm không được đi Huế dự tang lễ. Ngài tuyên bố tuyệt thực và sẵn sàng lấy cái chết để tạ lỗi vì không về Huế để dự tang lễ được. Trước sự cương quyết của Ngài, chính quyền Cộng sản nhượng bộ để ngài ra đi. Tuy nhiên tại Huế Ban Tổ chức lễ tang nhà nước đã cấm không cho Ngài phát biểu. Dù vậy khi buổi lễ diễn ra, Ngài từ tốn nhưng dũng mãnh tiến lên trước linh đài, đảnh lễ Giác Linh Hòa Thượngphát biểu trước sự xúc động của hàng nghìn Phật tử. Mặc dù bị cúp điện và máy phóng thanh, nhưng ngài vẫn trầm tĩnh, uy nghi phát biểu đến lời cuối cùng. Và chính trong buổi lễ này, ngài nhận ấn tín và di chúc của Hòa Thượng Đệ Tam Tăng Thống để tiếp nối sự truyền thừa của Giáo Hội cùng lúc phát động công cuộc vận động đòi hỏi sự phục hoạt cho Giáo Hội

Trong lời phát biểu, như là một sự thách đố đòi hỏi pháp lý của nhà nước đối với Giáo Hội, Ngài đã lặp lại những khẩu hiệu đã vang lên trong hội trường chùa Ấn QuangĐại Hội Bất Thường năm 1977:

Pháp lý của Giáo Hội là 2000 năm truyền đạo trên dải đất Việt Nam này;

Địa vị của Giáo Hội là 80% dân chúng già, trẻ, lớn, bé;

Cơ sở của Giáo Hội là nông thôn, thành thị, cao nguyên và hải đảo;

Đó là cơ sở vững chắc muôn năm. Đó là Pháp lý, địa vị, cơ sở của Giáo Hội.

Chúng ta hãy mường tượng, một người tù bị quản thúc trong vòng vây, an ninh nghiêm ngặt, bị cấm di chuyển, bị cấm phát biểu, vậy mà cuối cùng vẫn đi được, vẫn phát biểu được và phát biểu tất cả những gì muốn nói, làm được những gì dự tính muốn làm.

Không phải ai cũng làm được, nếu không có bản lãnh, không có hùng lực toát ra từ bên trong.

 

Kính bạcg chư tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa quý đạo hữu,

 

Với những lời thô thiển vừa qua, chúng con chỉ muốn nhớ lại một số cảm niệm về một bậc thầy, một nhà lãnh đạo của Giáo Hội mà dấu ấn để lại khó phai mờ trong lịch sử Phật Giáo Việt Nam; và với riêng chúng con là một tôn sư, một ân sư mà chúng con đã từng có phước duyên là một đứa học trò bé nhỏ của Ngài được giáo dưỡng, bảo bọc hơn 60 năm trước tại Phật Học Đường Nha Trang.

Quảng Thành Bùi Ngọc Đường

 

 

Reader's Comment
Tuesday, July 3, 201800:05
Guest
NAM MÔ A DI ĐÀ PHÂT
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 2533)
Thông Báo Tặng Quà Tết 2024 cho người khiếm thị, người nghèo. Mỗi phần trị giá $20; Gồm có: 10kg gạo, 1 thùng mì gói, 1 chai dầu ăn, 1kg đường.
(View: 4581)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 1978)
Hình Ảnh Lễ Hội Hoá Trang cho các em Phap Vuong Academy .Được tổ chức vào lúc 11:00 am ngày 29/10/2022 tại Tu Viện Pháp Vương- Escondido, CA.
(View: 3717)
Lễ Quy Y ngày 08 tháng 10, 2022 tại Tu Viện Pháp Vương.
(View: 2247)
9/3/2022 - Một ngày thứ bảy với PVA là một ngày đầy ý nghĩa, lành mạnh, vui vẻ, và luôn mới mẻ. A Saturday with PVA is a meaningful, healthy, fun, and always refreshing day.
(View: 2050)
Tết Trung Thu 2021 tại Tu Viện Pháp Vương
(View: 3376)
08/27/2022 Pháp Vương Academy sinh hoạt hôm nay
(View: 8818)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 8688)
Đại Lễ Vu Lan được tổ chức tại Tu Viện Pháp Vương vào ngày chủ nhật 05 tháng 9 năm 2021 lúc 03:00PM
(View: 5440)
Hình ảnh Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu Tại Chùa Phật Đà 2021 được tổ chức ngày 22/8/2021. Nhiếp ảnh: Thiện Thành Văn Sang
(View: 6418)
Đại lễ Vu Lan năm 2021 - Phật lịch 2565 & Lễ An Vị Phật Tu viện Phổ Đà Sơn ngày Chủ Nhật 15-08-2021
(View: 5069)
Chương trình này là dịp để qui tụ anh chị em có tinh thần văn nghệ để hát nhạc Phật giáo và là bước đầu tiên thành lập Ban Đạo Ca Pháp Vương. Nhiếp ảnh: Thái An Khương
(View: 6161)
Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản và Tấn Phong Trụ Trì Tu Viện Pháp Vương. Được tổ chức vào lúc 9:45am ngày 08/5/2021
(View: 5647)
Chùa Phước Hải Charlotte. Địa chỉ cũ: 1818 Little Rock Road, Charlotte, NC 28214. Điện thoại: (704) 394-6869
(View: 6424)
Tu viện Đại Bi. Địa chỉ cũ: 3210 West 15th Street, Santa Ana, CA 92703. Điện thoại: (714) 360-5355
(View: 5215)
Chùa Thanh Lương. Địa chỉ: 3261 Trentwood Way, Sacramento, CA 95822. Điện thoại: (916) 428-4871
(View: 5983)
Chùa Diệu Quang. Địa chỉ: 9229 Elder Creek Road, Sacramento, CA 95829. Điện thoại: (916) 381-4360
(View: 6306)
Chùa Liên Hoa - Địa chỉ: 3301 McKee Road, San Jose, CA 95127. Điện thoại: (408) 272-2654
(View: 4261)
Trung tâm Phật giáo cho Hòa Bình. Địa chỉ: 2064 Old Piedmont Road, San Jose, CA 95132. Điện thoại: (408) 295-2436
(View: 5200)
Chùa Phước Sơn tọa lạc tại số 1623 Saint Francis Avenue, thành phố Modesto, tiểu bang California.
(View: 5102)
Tu viện Bồ Đề. Địa chỉ: 2001 S. K Street, Bakersfield, CA 93304. Điện thoại: (661) 397-0470
(View: 4360)
Hôm nay ngày 27/3/2021 tại Tu Viện Pháp Vương, buổi họp mặt đầu tiên của Chư Tôn Đức và Quí Phật tử là thầy cô giáo, bảo trợ, và trai soạn đã được diễn ra.
(View: 4644)
Tịnh xá Ngọc Minh 3776 46th Street, San Diego, CA 92105 Tel: (619) 282-1673
(View: 4008)
Chùa Linh Sơn. Địa chỉ: 16 Ruthven Avenue, Worcester, MA 01606 Điện thoại: (508) 853-8120
(View: 7112)
Hình ảnh Phát quà Tết 2021 cho người nghèo miền quê, miền núi tại Bình Thuận, Lang Minh, Long Khánh và Đắk Lắk
(View: 5556)
Chùa Thiện Ân tọa lạc tại số 4354 W. Mckinley Avenue, thành phố Fresno, miền Trung tiểu bang California, Hoa Kỳ.
(View: 4073)
Chùa Phổ Hiền Địa chỉ: 96 Dewey Street, Worcester, MA 01610 Điện thoại: (508) 755-7817
(View: 3113)
Hình Ảnh Ngày Hội Trồng Cây Tại Tu Viện Pháp Vương được thực hiện vào ngày 06/3/2021
(View: 4758)
Chùa Từ Liên Địa chỉ: 3465 Lenora Church Road, Snellville, GA 30039 Điện thoại: (770) 736-5425
(View: 3451)
Chùa Diệu Đế 9603 Nims Lane, Pensacola, FL 32534 Tel: (850) 477-8291
(View: 5973)
Kính mời Đại Chúng tham gia hùn phước cho Lễ Phóng Sanh Rằm Thượng Nguyên Tân Sửu 2021
(View: 5568)
Chùa Viên Thông. Địa chỉ: 17355 Groechke Road, Houston, TX 77084. Tel: (281) 829-0816
(View: 3139)
Hình ảnh Lễ Giao Thừa Xuân Tân Sửu 2021 tại Chùa Phật Đà, San Diego, California - Viện chủ: HT Thích Nguyên Siêu. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 10452)
Kính chúc Chư Tôn Đức và Quý Phật tử một năm mới Vô lượng an lạc, Vô lượng cát tường, Thành tựu sở nguyện
(View: 4987)
Chùa Phổ Hiền. Địa chỉ: 10222 Larson Avenue, Garden Grove, CA 92843. Tel: (714) 537-2234
(View: 5487)
Chùa Ưu Đàm. Địa chỉ: 7255 W. Meranto Avenue, Las Vegas, NV 89178. Tel: (702) 260-0479
(View: 3845)
Thiền Tịnh đạo tràng. Địa chỉ: 11502 Daniel Avenue, Garden Grove, CA 92840. Tel: (714) 638-0989, (714) 266-4171 Email: dieutanhthich@yahoo.com
(View: 5008)
Tu viện Pháp Vương. Địa chỉ: 715 Vista Avenue, Escondido, CA 92126. Tel: (760) 739-8063
(View: 3957)
Chùa Hương Sen - Địa chỉ: 19865 Seaton Avenue, Perris, CA 92570. Tel: (951) 657-7272; (951) 616-8620
(View: 4519)
Chùa An Lạc Địa chỉ: 1647 E. San Fernando Street, San Jose, CA 95116. Điện thoại: (408) 254-1710, (408) 594-8717
(View: 4714)
Thiền viện Diệu Nhân 4187 Duncan Hill Road, Rescue, CA 95672. Tel: (530) 676-7108; (916) 222-8784
(View: 3869)
Chùa An Lạc 5249 E. 30th Street, Indianapolis, IN 46218 Tel: 317-545-1234, 408-329-3199 Website: www.anlactemple.org
(View: 4535)
Chùa Dược Sư 11111 Magnolia Street, Garden Grove, CA 92841. Tel: (714) 638-4128
(View: 4528)
Chùa Linh Sơn P.O. & Distt Kushinagar 274403 U.P, India. Tel: +91- 9936- 837-270; +91-9936-178-621
(View: 5308)
Chùa Bảo Lâm, Địa chỉ: 6025 St. George Street, Vancouver, BC, Canada V5W-2Y5. Điện thoại: (604) 327-5546
(View: 5895)
Chùa Đức Viên, Địa chỉ: 2420 McLaughlin Avenue, San Jose, CA 95121. Điện thoại: (408) 993 - 9158
(View: 4176)
Chùa Phật Quang - Địa chỉ: 801 N 15th Street, San Jose, CA 95112 Điện thoại: (408) 295-8391
(View: 2759)
Lễ Vía Đức Phật A Di Đà Tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, Hoa Kỳ, Vào ngày 26, 27/12/2020
(View: 4969)
Pháp Duyên tịnh xá tọa lạc tại số 1760 W. Jensen Avenue, thành phố Fresno, tiểu bang California, Hoa Kỳ.
(View: 4496)
Chùa Hoa Nghiêm tọa lạc tại số 20 rue J.J. Rousseau 94290 Villeneuve Le Roi, Paris, Pháp
(View: 4754)
Tự viện Linh Sơn tọa lạc tại số 9 Avenue, Jean Jaurès, 94340 Joinville-le-Pont, France.
(View: 4261)
Trúc Lâm thiền viện tọa lạc tại số 9 Rue de Neuchâtel 91140 Villebon-sur-Yvette, ngoại ô thành phố Paris, Pháp. Thiền viện cách trung tâm Paris khoảng 20 km.
(View: 4240)
Tổ đình Khánh Anh tọa lạc tại số 14 Avenue Henri Barbusse, Bagneux. Bagneux là một xã trong vùng đô thị Paris, thuộc tỉnh Hauts-de-Seine, vùng hành chánh lle-de-France, Pháp
(View: 8083)
Chùa Khánh Anh tọa lạc tại số 8 Rue Francois Mauriac (Parc aux Lièvres) 91000 Evry, Pháp.
(View: 5412)
Chùa Thiện Minh tọa lạc tại số 51 Rue de Cuzieu 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, Pháp.
(View: 4193)
Hình ảnh lễ đặt đá xây Chánh Điện chùa Khánh Anh tại Bagneux, Pháp Quốc vào ngày Lễ Vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát 19.2 âm lịch nhằm ngày 17.3.1979
(View: 3888)
Được tổ chức tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, vào lúc 10:00am ngày 27/9/2020. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 6767)
Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản PL 2564 Online Tại Chùa Phật Đà San Diego, California, Hoa Kỳ ngày 03/5/2020
(View: 6866)
Chúng tôi sẽ tổ chức phát Thực phẩm cho tháng 03 vào ngày 15/03/2020 vào lúc 1:30pm, số lượng 350 phần tại địa chỉ: 26 15th, San Diego, CA 92101.
(View: 7394)
Lễ Rằm Thượng Nguyên Tại Chùa Phật Đà San Diego, California, Hoa Kỳ Ngày 09/2/2020
(View: 8740)
Kính mời Đại Chúng tham gia hùn phước cho Lễ Phóng Sanh Rằm Thượng Nguyên Xuân Canh Tý 2020
(View: 4362)
Phái đoàn Hành Hương Lễ Phật Đầu Xuân Canh Tý 2020 do Chùa Phật Đà, San Diego, California tổ chức ngày 02/2/2020.
(View: 5241)
Hình Ảnh Lễ Giao Thừa 2020 Chùa Phật Đà, San Diego, California - Ngày 24/01/2020, Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 11436)
Ngày 19 và 21 tháng 1 năm 2020 vừa qua, Quý Phật tử thiện nguyện của HoaVoUu Foundation tại Việt Nam đã đi phát quà cho người nghèo tại Đồng Nai và Vùng núi Đắk Lắk.
(View: 5026)
Hình Slideshow Tất Niên 2019 Chùa Phật Đà được tổ chức vào ngày 19/01/2020. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 6761)
Trong tháng 12/2019 Hội HoaVoUu Foundation đã 3 lần thực hiện phát túi ngủ cho người Vô Gia Cư tại ở Downtown San Diego. Lần thứ nhất vào ngày 07/12, lần thứ hai 15/12 và lần thứ 3 vào ngày 26/12. Tổng cộng có 256 túi ngủ.
(View: 6713)
Hình ảnh HoaVoUu Foundation hỗ trợ Chùa Kim Sơn, Nha Trang trong các Phật sự của Chùa trong năm 2019
(View: 4297)
Hình Ảnh Slideshow Khoá Tu Bát Quan Trai Tại Hiền Như Tịnh Thất ngày 28-29/12/2019 El Monte, California
(View: 4751)
Vào ngày 28 tháng 12 năm 2019, chùa An Lạc San Jose đã trang nghiêm tổ chức Lễ Chung thất Trai tuần đức cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang.
(View: 5593)
Khoá Tu Báo Ân Lần 5, Lễ Huý Nhật Cố TT Thích Đức Trí, Lễ Khởi Công Xây Dựng Bảo Tháp Ân Sư được tổ chức vào ngày 20, 21, 22 tháng 12/2019
(View: 6803)
Ngày 15/12/2019, Quý Phật tử thiện nguyện Hoa Vo Uu Foundation đã phát thêm 80 cái túi ngủ (Sleeping Bags) cho người Vô Gia Cư ở Downtown San Diego.
(View: 4866)
Khoá Tu Bát Quan Trai Tại Chùa Phật Đà San Diego, California ngày 15/12/2019. Viện chủ: HT Thích Nguyên Siêu. Video: SC Thích Nữ Hạnh Từ
(View: 4156)
Hình ảnh Pháp Hội Di Đà Tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, Hoa Kỳ ngày 07/12/2019 - Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 7594)
Hôm nay, ngày 07/12/2019 Quý Phật tử thiện nguyện Hoa Vo Uu Foundation đã phát 100 cái túi ngủ (Sleeping Bags) cho người Vô Gia Cư ở Downtown San Diego.
(View: 6202)
Chúng tôi kêu gọi ủng hộ 300 túi ngủ (Sleeping bags) vào ngày 15/12/2019 và tiếp tục phát thực phẩm cho Người Vô Gia Cư vào Chủ Nhật, ngày 22/12/2019 lúc 1:30pm
(View: 5643)
Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp cho tháng 10/2019 tới vào Chủ Nhật, ngày 17/11/2019 lúc 1:30pm
(View: 3622)
Khoá Tu Bát Quan Trai Tại Hiền Như Tịnh Thất. Ngày 27/10/2019
(View: 4336)
Được tổ chức từ ngày 11 đến 13/10/2019. Nhiếp ảnh: Quảng Nghiệp, Nguyên Đức
(View: 4415)
Khóa Tu Phật Thất Tại Chùa Bảo Quang Hamburg, Đức Quốc 2019
(View: 6944)
Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp cho tháng 10/2019 tới vào Chủ Nhật, ngày 20/10/2019, số lượng 350 phần.
(View: 7464)
Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
(View: 11877)
Lễ Tưởng Niệm Cố Đại Lão Hoà Thượng Thích Chí Tín, Bổn Sư của HT Thích Nguyên Siêu, Tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 13/9/2019
(View: 4776)
Đại Lễ Vu Lan tại chùa Bảo Thành Koblenz, Đức Quốc ngày 08.09.2019 - Nhiếp ảnh: Nguyên Trí
(View: 6434)
Chủ nhật, ngày 8 tháng 9 năm 2019, lễ giỗ lần thứ 18 Sư Ông Thích Đồng Thiện được long trọng tổ chức tại chùa Quang Thiện, thành phố Ontario, miềm nam California.
(View: 4774)
Kalachakra Mandala Thời Luân (Bánh Xe Thời Gian), biểu tượng cho vũ trụ để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.
(View: 3975)
Lễ Lạc Thành và Vu Lan 2019 Tại Chùa Đôn Hậu, Na Uy ngày 23, 24, 25 tháng 8 năm 2019. Trụ trì: TT Thích Viên Giác. Nhiếp ảnh: Quảng Huệ
(View: 4770)
Thiền Lâm Hương Hải được tọa lạc ở Tweed City (Actinolite) với diện tích 25 mẫu ở phía Bắc thành phố Belleville, Ontario. Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(View: 8469)
Mỗi năm cứ đến ngày tựu trường, nỗi lo lắng cho con có được sách vở, bút mực, quần áo, mũ dép, học phí... của những bậc cha mẹ vùng quê nghèo lại hiện về trên nét mặt
(View: 4850)
Khoá An Cư Kiết Hạ Tại Chùa Phật Ân, tiểu bang Minnesota, Hoa Kỳ được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 18/8/2019. Nhiếp ảnh: Nguyên Đức
(View: 5992)
Đại Lễ Vu Lan 2019 Tại Chùa Từ Thuyền, Canada. Trụ trì: Sư Cô Thích Nữ Từ Diệu. Nhiếp ảnh: Giác Nghĩa
(View: 6653)
Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp cho tháng 09/2019 tới vào Chủ Nhật, ngày 15/09/2019, số lượng 350 phần.
(View: 5887)
Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội PL 2563 - DL 2019 Tại Tu Viện Pháp Vương, Escondido, Hoa Kỳ được TT Trụ trì Thích Tâm Tường tổ chức lúc 03 giờ chiều ngày 11/8/2019.
(View: 4628)
Hình ảnh Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội PL 2563 - DL 2019 tại Chùa Phật Đà, San Diego, California, Hoa Kỳ. Nhiếp ảnh: Văn Sang Thiện Thành
(View: 5776)
Tu viện Tây Thiên, Westlock, Canada đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan báo hiếu PL. 2563 và Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Phật học Edmonton - Tu viện Trúc Lâm.
(View: 4884)
Lễ Đại Tường Cố Hòa Thượng Thích Minh Tuyền và Lễ Vu Lan tại Chùa Việt Nam, Nhật Bản - Ngày 03 - 04/08/2019. Nhiếp ảnh: Đức Hải, Đức Dũng, Bích Vân
(View: 5976)
TT Thích Thông Triết trụ trì Thiền Viện Chánh Pháp tại tiểu bang Oklahoma đã tổ chức Khoá tu học Phật pháp mùa thu 2019.
(View: 14753)
Được tổ chức tại Khách sạn DOUBLE TREE BY HILTON NEWARK 39900 BALENTINE DRIVE, NEWARK, CA 94560 Từ Thứ Năm đến Thứ Hai, ngày 25 - 29 tháng 7 năm 2019
(View: 7876)
Khóa Tu Học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 31 - 2019 được tổ chức tại thành phố Dinant tại Bỉ Quốc
(View: 7264)
Chủ Nhật ngày 21/7/2019 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 350 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego.
(View: 6303)
Chủ Nhật ngày 09/6/2019 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 350 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant