Hùn Phước Đổ Bê Tông

Sunday, October 10, 202119:24(View: 4078)
Hùn Phước Đổ Bê Tông
Hùn Phước Đổ Bê Tông

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính gởi Quí Phật tử,
Tu Viện Pháp Vương đang trong thời gian tái thiết để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho Quí Phật tử. Nay phần xây dựng bờ tường chắn nước trên đồi phía sau nhà bếp đã xong và tuần này sẽ đổ bê tông đài Phật ở Trai đường tạm, làm đường mương cho nước chảy bên phía ngoài tường, khơi mương và đổ bê tông 2 bên đường trước cổng Tu Viện, đổ bê tông 10ftx10ft khu vực để thùng rác. Tất cả chi phí 12,000 USD. 
Kính gởi đến Quí Phật tử để tuỳ duyên phát tâm hùn phước cho Phật sự này:
- Quí vị gởi check, xin ghi: Phap Vuong Monastery - Tu Viện Pháp Vương. Gởi về địa chỉ: 715 Vista Ave, Escondido, CA 92026.
- Quí vị có thể Zelle qua số phone: 619 539 8626 (Phap Vuong Monastery - Tu Vien Phap Vuong) hoặc 619 278 9837 (Chat Nguyen)
- Quí vị có thể cúng dường bằng credit cards online tại đây:

Thành tâm kính nguyện Tam Bảo chứng minhgia hộ Quí Phật tử cùng gia đình luôn nhiều sức khoẻ, an lànhthành tựu mọi ước nguyện.
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát.
Trụ trì Tu Viện Pháp Vương
Tỳ kheo Thích Hạnh Tuệ

-------
Phương Danh Quí Phật tử Hùn Phước

- My Hang Nguyen: $500
- Linh Truong: $40
- Thanh Nhung, Quảng Pháp, Minh Duy (Phap Vuong Academy): $500
- Nguyễn Thị Minh Hằng: $1000
- PT Chùa Phật Bảo Philadelphia: $230
- Phương Ly: $100
- PT Thanh Đức: $200
- Y Hà: $100
- Võ Derek: $100
- My Kha Nguyen: $300
- Ma To Cam: $100

- Nguyễn Thị Trọng PD Quảng Thanh Tâm: $50
- Phương Nguyễn PD Quảng Thiện: $200$
- Tâm Đại - Châu Đạo Quang: $100
- Lâm Diễm PD Hạnh An: $100
- Phương Cẩm (Nhung Ma): $200
- Huy Han & Tu-Anh Tran: $50
- Phương Ngạn (Loan Trần), Quảng Tín (Thanh Ma) Oklahoma: 500$
- Phương Trần: $100
- Bình Trần: $200
- Bé Nhi, Bé Tiên: $200
- Jamie Dam: $50
- Thy Sinh Nguyễn: $100
- Các Tường Trần: $200
- Yenvy Tang: $100
- GĐ MiMi: $5,000
- GĐ Huệ Thảo: $500
- Nguyên Cẩm: $200
- Nguyên Huy, Diệu Thuyết: $200
- Diệu Nhung: $200
- Chúc Huấn: $200
- Hoà Ý: $100
- Tín Giải, Thi An: $200
- Nguyên Toàn, Nguyên Thục: 200$

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 1263)
Nay vì sự sinh hoạt mở rộng nên cần có hệ thống này để cho đại chúng tham dự các chương trình tu học được tốt hơn; chúng tôi thành tâm kêu gọi quí Phật tử phát tâm ủng hộ.
(View: 2180)
Kính mong Quí Ngài, cùng toàn thể Chư vị Thiện nam, Tín nữ Phật tử, các nhà hảo tâm hoan hỷ phát tâm bảo trợ cho công trình xây dựng Tu Viện Pháp Vương được thập phần viên mãn.
(View: 7788)
Tiệc Chay Gây Quỹ Xây Dựng Chánh Diện Tu Viện Pháp Vương Ngày 19/8/2012, Tại Seafood Palace
(View: 9333)
Hàng trăm chư tôn đức Tăng, Ni và đồng hương Phật tử tham dự bữa cơm chay gây quỹ xây Tu Viện Pháp Vương được tổ chức tại Chùa Phật Đà, thành phố San Diego, California, Hoa Kỳ, vào trưa Chủ Nhật, ngày 14 tháng 11 năm 2010
(View: 7203)
Thể theo tinh thần phiên họp Chủ nhật - ngày 24/10/2010, Đại chúng đã đồng thuận cùng nhau tổ chức cơm chay gây quỹ luân phiên tại chùa Phật Đà và Tu Viện Pháp Vương mỗi tháng một lần, vào Chủ nhật tuần thứ 2 lúc 12 giở trưa.
(View: 17626)
Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn gia hộ cho Đạo pháp được trường tồn. Thế giới được hòa bình. Chúng sanh được an lạc.
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM