Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Kinh Vu Lan

Thursday, July 4, 201300:00(View: 46123)
Kinh Vu Lan

Kinh Vu Lan

ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng

Reader's Comment
Wednesday, April 1, 201510:50
Guest
NGHE THAY TUNG KINH LONG HIEU THAO CUA DAI HIEU MUC KIENG LIEN BO TAT . CON THAY LONG MINH VO CUNG XUC DONG .QUA PHAT PHAP NHIEM MAU .LONG HIEU THAO CUA BO TAT DA LAM XUC DONG LONG TROI .BO TAT DA CUU ME RA KHOI 18 TANG DIA NGUC . OI LONG HIEU THAO CUA BO TAT LA TAM GUONG CHO CHUNG SANH HOC TAP VA NOI GUONG TU HANH THEO PHAT DAY .NAM MO DAI HIEU MUC KIENG LIEN BO TAT.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 6760)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 01/02/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 6132)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 31/01/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 11353)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh, Giọng tụng: Tỳ Kheo Thích Liễu Nguyên ​
(View: 11078)
Kinh Lương Hoàng Sám - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(View: 8906)
Kinh Vô Lượng Thọ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(View: 15756)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu
(View: 72941)
Tuyển Tập 11 Bài Sám Tụng Của TT Thích Hạnh Tuấn - Trụ trì Chùa Trúc Lâm, Chicago.
(View: 62061)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã bằng nhiều ngôn ngữ Sankrist, Hoa, Tạng, Nhật, Việt, Anh ... Hoavouu sưu tầm
(View: 59642)
Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng của cố HT Thích Nhật Liên
(View: 107186)
Kinh Báo Hiếu - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 32933)
Mục Liên Sám Pháp - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 38127)
Kinh Dược Sư - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 59046)
Nhạc Thơ Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca, Trình Bày: T.T Thích Thiện Trang, Hòa Âm & Phối Khí: Nhạc Sỹ Hoàng Duy
(View: 28584)
Tọa ThiềnCông Phu Khuya - Chùa Phật Quang, Thụy Điển ngày 12/4/2013
(View: 252271)
Với tư liệu quý này, chúng tôi nghĩ rằng đã đủ để hàng hậu bối học hỏi cả đời và vận dụng trong các thời khóa của Thiền Môn quy cũ... Thích Hạnh Tuệ
(View: 55982)
Cúng Thí Thực - Giọng Huế
(View: 33165)
Các Bài Tán Trạo theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 39794)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 31599)
Chẩn tế cầu siêu bạt độ tại Chùa Việt Nam - Pheonix ngày 16/12/2011 - Chứng minh: TT Thích Chân Tôn, Sám chủ: TT Thích Giải Minh
(View: 101106)
Kinh Sám Hối Sáu Căn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 42580)
Kinh Sám Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 35911)
Chẩn tế cô hồn theo cung bậc nghi lễ Huế, do HT Thích Từ Phương làm sám chủ - Source: buddhistedu.org
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM