Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya

Tuesday, January 14, 201400:00(View: 59839)
Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya

Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya

Giọng tụng của cố HT Thích Nhật Liên

Reader's Comment
Tuesday, March 16, 202100:01
Guest
Mô phật.
Con thành tâm đảnh lễ.
File tụng bị thiếu phần cuối. Kính mong AD xem xét lại (điều này con đã nêu lên nhiều lần) để tỏ lòng tôn kính Cố Đại Lão Hòa Thượng.
A DI ĐÀ PHẬT
Saturday, January 19, 201902:19
Guest
Kinh lang nghiem tru duoc ma quỷ
Tuesday, November 1, 201618:30
Guest
Nam Mô A Di Đà Phật...Xin Thay de bang Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya nay len youtube de co the convert va download vao MP3. Xin Cam on Thay. A Di Đà Phật
Sunday, June 12, 201604:35
Guest
xin hỏi .''công phu khuya '' nghĩa là gì hả thầy.và con cũng muốn đọc kinh lăng nghiêm viết bằng chữ.còn không biết tìm ở chỗ nào qua mạng cả.con cảm ơn thầy
Friday, December 11, 201507:16
Guest
Tụng kinh. là để học và tu theo loi kinh day bạn ạ. tung hay, chua chac là tu.
Saturday, July 5, 201400:39
Guest
Nam Mô A Đà Phật ! Con tên là Hồ Văn Sen, (PD) Minh Trí, Phật Tử tại gia đã 30 năm thường hay đến Chùa, để sinh hoặc luôn tiện cũng hay tụng kinh và niệm Phật, giọng tụng của con mà qúy thầy cô thường hay khen. Con tụng kinh hay và đúng giọng là người miền Trung cũng là em trai kế của Hòa Thượng, Thích Thái Thuận. Thầy trụ Trì (CHÙA PHƯỚC HUỆ) Bảo Lộc Lâm Đồng Đà Lạc. là như vầy / con học tụng theo với qúy Thầy mà cã chục lần rồi không được. Qúy thầy tụng hay đều và rất chuẩn. A Di Đà Phật chúc qúy thầy Pháp thể an khang chúng sinh dị độ!
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 7021)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 01/02/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 6431)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 31/01/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 24134)
Lạy Tam Thiên Phật - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 6663)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: TT Thích Liễu Nguyên
(View: 39261)
Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 11530)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh, Giọng tụng: Tỳ Kheo Thích Liễu Nguyên ​
(View: 7572)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 11246)
Kinh Lương Hoàng Sám - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(View: 9112)
Kinh Vô Lượng Thọ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(View: 13741)
Kinh Dược Sư - Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 15926)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu
(View: 73127)
Tuyển Tập 11 Bài Sám Tụng Của TT Thích Hạnh Tuấn - Trụ trì Chùa Trúc Lâm, Chicago.
(View: 48695)
Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 26486)
Giọng xướng lễ: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 50727)
Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn
(View: 30154)
Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 62232)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã bằng nhiều ngôn ngữ Sankrist, Hoa, Tạng, Nhật, Việt, Anh ... Hoavouu sưu tầm
(View: 107468)
Kinh Báo Hiếu - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 46289)
Kinh Vu Lan - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 33072)
Mục Liên Sám Pháp - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 38274)
Kinh Dược Sư - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 59354)
Nhạc Thơ Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca, Trình Bày: T.T Thích Thiện Trang, Hòa Âm & Phối Khí: Nhạc Sỹ Hoàng Duy
(View: 28718)
Tọa ThiềnCông Phu Khuya - Chùa Phật Quang, Thụy Điển ngày 12/4/2013
(View: 253323)
Với tư liệu quý này, chúng tôi nghĩ rằng đã đủ để hàng hậu bối học hỏi cả đời và vận dụng trong các thời khóa của Thiền Môn quy cũ... Thích Hạnh Tuệ
(View: 56204)
Cúng Thí Thực - Giọng Huế
(View: 56336)
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 54290)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 59137)
Kinh Hồng Danh Sám Hối - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 33319)
Các Bài Tán Trạo theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 39975)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 31738)
Chẩn tế cầu siêu bạt độ tại Chùa Việt Nam - Pheonix ngày 16/12/2011 - Chứng minh: TT Thích Chân Tôn, Sám chủ: TT Thích Giải Minh
(View: 29095)
Kinh Phổ Môn nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 30516)
Kinh Lăng Nghiêm - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 28477)
Hồng Danh Sám Hối nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 30572)
Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 20841)
Truyền Bát Quan Trai giới & Tụng Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 50341)
Kinh Địa Tạng - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 55187)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 101341)
Kinh Sám Hối Sáu Căn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 42743)
Kinh Sám Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 34499)
Hỡi Quê Nhà - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 92212)
Đường Giải Thoát - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 41703)
Đời Mạt Pháp - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 28302)
Đêm Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 22504)
Đâu Là Phàm Thánh - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 39345)
Đã Chết Mà Sống - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 110911)
CD 3 - Tuyển Tập Các Bài Sám Về Cha Mẹ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 31278)
Con Thuyền Đại Đạo - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 40604)
Ánh Sáng Từ Bi - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 25580)
48 nguyện của Phật A Di Đà - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 24085)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Niệm
(View: 20787)
48 đại nguyện của Phật A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 33338)
Kinh Vu Lan - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 19738)
Hồng danh sám hối - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 31341)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 27555)
Kinh A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 128093)
Kinh Tụng Hằng Ngày - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 38317)
Tiếng Đại Hồng Chung tại Tu Viện Quảng Đức
(View: 13924)
Niệm Phật trên Đất Phật - TT Thích Nguyên Tạng niệm
(View: 45305)
Kinh Vô Lượng Thọ - TT Thích Trí Thoát tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM