Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
19,056,410

Kinh Báo Hiếu

Thursday, July 4, 201300:00(View: 104058)
Kinh Báo Hiếu

Kinh Báo Hiếu

ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng

Reader's Comment
Sunday, July 9, 201701:05
Guest
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Wednesday, June 8, 201601:05
Guest
Nam mo bon su thich ca mau phat.
Sunday, November 22, 201512:58
Guest
Khi nghe kinh con cảm thấy tâm của mình thật nhẹ nhỏm và an lạc. A mi đà phật
Tuesday, October 6, 201509:34
Guest
Nghe kinh phật bất kỳ lúc nào cũng thấy lòng thật nhẹ
Tuesday, September 22, 201509:28
Guest
con xin duoc cam on TAM BAO da khai thi cho con rat nhieu NAM MO A DI DA PHAT
Saturday, August 22, 201509:35
Guest
Nam mo a di da phat. Con rat thich di le chua va nghe tung kinh. Moi lan nghe thay tung kinh con thay long that la nhe nhom quen het uu phien.
Saturday, January 17, 201516:28
Guest
Con thich kinh phat tung.luc buon hay vui con deu muon nghe.Nam Mo A Di Da Phat
Sunday, January 4, 201503:40
Guest
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để Download kinh Báo Hiếu này Hoặc tất cả......dow khác . Quý Đạo hưu nên download phần mền trình duyệt CốcCốc Tại địa chỉ WEB :http://coccoc.com/ Tại Trình duyệt này cho phép đow tất cả cac s video hay mp3 .Bằng cách Nhất chuột vào phần download của trình duyệt này ở góc trên bên phải màng hình (phần màu xanh Có mùi tên đi xuống) A Di Đà Phật Chúc quý đạo hữu thành công P/s: Huệ Hòa
Tuesday, December 16, 201420:39
Guest
Muốn kinh để lòng mình thanh thản và nghĩ lại những việc làm có lỗi với gia đình người thân
Thursday, November 20, 201417:21
Guest
Mỗi đêm không ngủ đc là tôi lại nghe đọc kinh như vậy tôi cảm thấy lòng mình Thanh thản dễ ngủ hơn.!!
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 1764)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 01/02/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 1519)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 31/01/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 19879)
Lạy Tam Thiên Phật - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 2798)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: TT Thích Liễu Nguyên
(View: 35790)
Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 8149)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh, Giọng tụng: Tỳ Kheo Thích Liễu Nguyên ​
(View: 4933)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 7368)
Kinh Lương Hoàng Sám - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(View: 6503)
Kinh Vô Lượng Thọ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(View: 11956)
Kinh Dược Sư - Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 13531)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu
(View: 69445)
Tuyển Tập 11 Bài Sám Tụng Của TT Thích Hạnh Tuấn - Trụ trì Chùa Trúc Lâm, Chicago.
(View: 45924)
Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 23989)
Giọng xướng lễ: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 44950)
Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn
(View: 28137)
Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 59679)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã bằng nhiều ngôn ngữ Sankrist, Hoa, Tạng, Nhật, Việt, Anh ... Hoavouu sưu tầm
(View: 55324)
Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng của cố HT Thích Nhật Liên
(View: 42969)
Kinh Vu Lan - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 30258)
Mục Liên Sám Pháp - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 35408)
Kinh Dược Sư - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 54108)
Nhạc Thơ Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca, Trình Bày: T.T Thích Thiện Trang, Hòa Âm & Phối Khí: Nhạc Sỹ Hoàng Duy
(View: 25982)
Tọa ThiềnCông Phu Khuya - Chùa Phật Quang, Thụy Điển ngày 12/4/2013
(View: 230481)
Với tư liệu quý này, chúng tôi nghĩ rằng đã đủ để hàng hậu bối học hỏi cả đời và vận dụng trong các thời khóa của Thiền Môn quy cũ... Thích Hạnh Tuệ
(View: 51270)
Cúng Thí Thực - Giọng Huế
(View: 51378)
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 51275)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 51923)
Kinh Hồng Danh Sám Hối - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 30311)
Các Bài Tán Trạo theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 37213)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 29076)
Chẩn tế cầu siêu bạt độ tại Chùa Việt Nam - Pheonix ngày 16/12/2011 - Chứng minh: TT Thích Chân Tôn, Sám chủ: TT Thích Giải Minh
(View: 26193)
Kinh Phổ Môn nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 28899)
Kinh Lăng Nghiêm - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 26447)
Hồng Danh Sám Hối nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 28080)
Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 18493)
Truyền Bát Quan Trai giới & Tụng Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 42233)
Kinh Địa Tạng - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 51913)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 96703)
Kinh Sám Hối Sáu Căn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 39946)
Kinh Sám Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 30333)
Hỡi Quê Nhà - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 82997)
Đường Giải Thoát - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 37668)
Đời Mạt Pháp - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 24996)
Đêm Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 20442)
Đâu Là Phàm Thánh - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 35809)
Đã Chết Mà Sống - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 106459)
CD 3 - Tuyển Tập Các Bài Sám Về Cha Mẹ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 28522)
Con Thuyền Đại Đạo - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 37019)
Ánh Sáng Từ Bi - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 23159)
48 nguyện của Phật A Di Đà - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 21792)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Niệm
(View: 18140)
48 đại nguyện của Phật A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 29777)
Kinh Vu Lan - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 17021)
Hồng danh sám hối - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 25837)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 23290)
Kinh A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 124883)
Kinh Tụng Hằng Ngày - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 32559)
Tiếng Đại Hồng Chung tại Tu Viện Quảng Đức
(View: 11042)
Niệm Phật trên Đất Phật - TT Thích Nguyên Tạng niệm
(View: 42485)
Kinh Vô Lượng Thọ - TT Thích Trí Thoát tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ