Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
19,640,407

Tâm Bình Thường

Saturday, August 24, 201903:10(View: 2877)
Tâm Bình Thường

Tâm Bình Thường

Thích Nữ Thuần Tuệ
Nhà xuất bản Hồng Đức

 

blank
NỘI DUNG

Lời giới thiệu 7
1-   Ai trói buộc mình 9
2-  An vui trong hoàn cảnh 36
3-  Chỉ mình làm khổ mình 58
4-  Tâm bình thường 82
5-  Nghiệp thức 118
6-  Diệu dụng bàn tay 146LỜI GIỚI THIỆU


Đạo là nguồn sống phổ quát bất tận, cung cấp năng lượng cho tất cả chúng sanh. Không phải chỉ có con người, tự xưng là tối linh ư vạn vật, mới hiểu đạo sống đạo. Con kiến, con sâu có đạo lý của nó, cánh hoa cọng cỏ cũng có đạo lý của nó khi sống khi chết tùy thời. Chúng biểu hiện “tâm bình thường” của chúng qua đời sống hằng ngày, trong khi cần mẫn tha mồi về tổ, khi cuộn mình ngủ đông hoặc rụng hết lá để bảo tồn nhựa sống trong khi giá rét.


Chỉ có con người vô cùng rắc rối nên phải đi tìm một cái tâm bình thường đơn giản. Bậc thánh triết thể nghiệm điều này thì sống như trò đùa. Nâng cao giá trị vĩnh cửu hợp đạo để mãi mãi là nguồn sáng chiếu soi. Muôn ngàn lời dạy rốt cuộc để chỉ cho con người một đời sống bình thường không điên đảo. Nhận ra được điều này, chúng ta thấy an ổn vô cùng.

TN. Như Đức

Tâm Bình Thường.pdf

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 142)
Báo Chánh Pháp - Chư Tăng Ni và Phật tử GHPGVNTNHK
(View: 284)
Báo Chánh Pháp - Chư Tăng Ni và Phật tử GHPGVNTNHK
(View: 337)
Báo Chánh Pháp - Chư Tăng Ni và Phật tử GHPGVNTNHK
(View: 411)
Báo Chánh Pháp - Chư Tăng Ni và Phật tử GHPGVNTNHK
(View: 984)
Báo Chánh Pháp - Chư Tăng Ni và Phật tử GHPGVNTNHK
(View: 977)
Báo Chánh Pháp - Chư Tăng Ni và Phật tử GHPGVNTNHK
(View: 968)
Báo Chánh Pháp - Chư Tăng Ni và Phật tử GHPGVNTNHK
(View: 1149)
Báo Viên Giác Xuân Canh Tý 2020
(View: 2921)
Kỷ yếu Mừng Chu Niên 30 Năm (1987-2017) GĐPTVN tại Canada - Huynh trưởng: Chơn Minh, Thị Nguyện
(View: 9547)
Từ Điển Hư Từ Hán Ngữ Cổ Đại Và Hiện Đại - Trần Văn Chánh
(View: 513460)
Tủ sách Phật học PDF - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ tập hợp
(View: 152612)
Sách Văn Học - Nhiều tác giả
(View: 90379)
Tuyển tập những tác phẩm về Lịch Sử - Do nhiều sử gia biên soạn
(View: 30947)
Báo Chánh Pháp - Chư Tăng Ni và Phật tử GHPGVNTNHK
(View: 40091)
Các sách khác dạng 3D - Nhiều tác giả
(View: 43955)
Tập hợp Những Bài Viết dạng PDF - Hoavouu.com
(View: 80401)
English PDF - Sách Tiếng Anh Phật Học - PDF
Quảng Cáo Bảo Trợ