Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

CD3 - Tuyển Tập Các Bài Sám Về Cha Mẹ

Friday, June 17, 201100:00(View: 111364)
CD3 - Tuyển Tập Các Bài Sám Về Cha Mẹ
Reader's Comment
Thursday, June 9, 201614:55
Guest
Xin thầy Thích Hạnh Tuệ con con xin các bài cugs cơm hàng ngày và kinh cầu siêu cho linh hồn châ con về miền cực lạc. Nam mô A di đà phật.
Thursday, June 9, 201614:52
Guest
Mong thầy Thích Hạnh Tuệ cho con xin nghe bài cúng cơm hàng ngày và các bài kinh cầu siêu cho linh hồn cha con được giải thoát ở trần gian . Nam mô Adi đà Phật.
Friday, November 6, 201512:30
Guest
Nghe kinh ma thay long thanh than . Cam on cac thay . Nam mo a di da phat
Tuesday, June 2, 201508:49
Guest
Con cam on thay da dang nhung bai kinh về cha me . Con vua moi mat cha nen moi khi nghe con deu nho den cha , nho den cong duong duc , su hy sinh cua cha me danh cho con cái. Con kiem them nhung bai kinh ve cha ma khong thay
Tuesday, June 10, 201413:52
Guest
Con ten la Phan hoang Tuan con rat la chan thanh cam on nkung ngupi da dang nhung baj kinh nay len. Hien h con dang mat cha khj nghe nhung bai kinh nay con rat xuc dong con rat mong nhung nguoi khj con me con cha hay nen biet quy trong dung de mot khj mat cha hoac me nhu con thj moi biet hoi loi thi da qua muon mang roi!
Tuesday, May 27, 201419:50
Guest
Thua thay. Con la phat tu con moi bua quy y tam bao . Phap danh con la . LE NGUYEN . Con kg hieu nghia nay trong nha phat la gi. Xin thay hoan hy giai thich cho con dc biec. Cam on thay
Friday, February 22, 201308:00
Guest
ban len mang tim phan mem IDM,tai phan mem ve,roi cai dat.
khi cai dat xong ban se download duoc.
neu chua biet cai dat va dung ban co the nen GOOGLE tim kiem theo tu khoa"cai dat va su dung IDM".
chuc ban nghe kinh vui.
Wednesday, May 2, 201207:00
Guest
kinh thua cac thay ..con cam on cac thay cho con cac bai sam hoi hay va hieu biet ve phat hon
Thursday, April 12, 201207:00
Guest
cac bai sam Thay Thich Hanh Tue hay wa thay oi con buon wa vi khg download duoc co biet cach download cac bai sam nay xin hoan chi cho Dieu Quy dum cam on nhieu lam
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 7507)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 01/02/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 7015)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 31/01/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 24574)
Lạy Tam Thiên Phật - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 7112)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: TT Thích Liễu Nguyên
(View: 39660)
Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 11890)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh, Giọng tụng: Tỳ Kheo Thích Liễu Nguyên ​
(View: 7785)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 11544)
Kinh Lương Hoàng Sám - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(View: 9436)
Kinh Vô Lượng Thọ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(View: 13972)
Kinh Dược Sư - Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 16224)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu
(View: 73408)
Tuyển Tập 11 Bài Sám Tụng Của TT Thích Hạnh Tuấn - Trụ trì Chùa Trúc Lâm, Chicago.
(View: 48990)
Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 26955)
Giọng xướng lễ: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 51559)
Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn
(View: 30451)
Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 62557)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã bằng nhiều ngôn ngữ Sankrist, Hoa, Tạng, Nhật, Việt, Anh ... Hoavouu sưu tầm
(View: 60200)
Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng của cố HT Thích Nhật Liên
(View: 108149)
Kinh Báo Hiếu - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 46595)
Kinh Vu Lan - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 33378)
Mục Liên Sám Pháp - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 38597)
Kinh Dược Sư - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 59980)
Nhạc Thơ Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca, Trình Bày: T.T Thích Thiện Trang, Hòa Âm & Phối Khí: Nhạc Sỹ Hoàng Duy
(View: 28952)
Tọa ThiềnCông Phu Khuya - Chùa Phật Quang, Thụy Điển ngày 12/4/2013
(View: 255517)
Với tư liệu quý này, chúng tôi nghĩ rằng đã đủ để hàng hậu bối học hỏi cả đời và vận dụng trong các thời khóa của Thiền Môn quy cũ... Thích Hạnh Tuệ
(View: 56643)
Cúng Thí Thực - Giọng Huế
(View: 56676)
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 54626)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 59459)
Kinh Hồng Danh Sám Hối - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 33613)
Các Bài Tán Trạo theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 40227)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 31978)
Chẩn tế cầu siêu bạt độ tại Chùa Việt Nam - Pheonix ngày 16/12/2011 - Chứng minh: TT Thích Chân Tôn, Sám chủ: TT Thích Giải Minh
(View: 29346)
Kinh Phổ Môn nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 30705)
Kinh Lăng Nghiêm - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 28781)
Hồng Danh Sám Hối nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 30775)
Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 20998)
Truyền Bát Quan Trai giới & Tụng Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 50762)
Kinh Địa Tạng - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 55461)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 101678)
Kinh Sám Hối Sáu Căn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 43010)
Kinh Sám Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 34789)
Hỡi Quê Nhà - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 93186)
Đường Giải Thoát - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 41966)
Đời Mạt Pháp - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 28596)
Đêm Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 22758)
Đâu Là Phàm Thánh - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 39688)
Đã Chết Mà Sống - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 31559)
Con Thuyền Đại Đạo - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 41219)
Ánh Sáng Từ Bi - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 25793)
48 nguyện của Phật A Di Đà - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 24321)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Niệm
(View: 21024)
48 đại nguyện của Phật A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 33714)
Kinh Vu Lan - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 19978)
Hồng danh sám hối - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 31602)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 27884)
Kinh A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 128438)
Kinh Tụng Hằng Ngày - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 38871)
Tiếng Đại Hồng Chung tại Tu Viện Quảng Đức
(View: 14204)
Niệm Phật trên Đất Phật - TT Thích Nguyên Tạng niệm
(View: 45693)
Kinh Vô Lượng Thọ - TT Thích Trí Thoát tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant