Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Kinh Sám Hối Sáu Căn

Saturday, August 27, 201100:00(View: 101740)
Kinh Sám Hối Sáu Căn
Reader's Comment
Monday, April 25, 201614:43
Guest
Nam mo a di da phat
Tuesday, March 8, 201613:21
Guest
A di đà phật ..., thưa thầy cho phép con hỏi ? Có phải tất cả chúng sanh đều được quy y hay không thầy . Vậy con công việc có ảnh hưởng đến việc quy y không thầy . Nghành nghề nào không thể quy y thưa thầy .
Monday, December 7, 201504:43
Guest
Thay cho con hoi la ,con muon bt nguoi tre tuoi nhung chung con co the tung bai kinh nao tai gia de cau binh an chung sanh gia dinh hoa giai moi lam loi trong cuoc song k thay ,xin thay giup con mo loi
Thursday, May 28, 201505:50
Guest
Co thay nhe long hon khi nghe kinh sam hoi .con cam on thay rat nhiu ,thay giang rat hay!!!
Sunday, January 18, 201508:05
Guest
MOI LAN NGHE THAY DD PHAP HOA TUNG KINH .CON CAM THAY LONG CON THANH THAN NHE NHAN . CON NGUYEN MOT LONG THANH TAM SAM HOI .CON NGUYEN TU NAY SE TU TAM LAM LANH LANH DU.TAO PHUC DE CHO THAN TAM AN LẠC .CON NGUYEN PHAN DOI CON LAI CON SE QUY Y PHẬT NAM MO A DI DA PHAT
Sunday, December 14, 201414:38
Guest
Con da gay ra nhieu toi loi rat lon con mong duc phat tu bi day cho con phai sam hoi nhu the nao de giam bot toi
Thursday, August 28, 201411:42
Guest
cuoc doi con buon qua su thay oi . con rat chan nan cuoc song nay nhung vi con trai cua con con rang song boi con khong muon con cua con kho dau tro thanh ke khong bo khong me thay ah ! nammoadidaphat
Wednesday, February 27, 201308:00
Guest
Nam mo a di da phat,
Con rat cam on Thay da doc Sam hoi sau can, con dang tu tap ve dao Phat, con nho rang "Kinh" la do nhung loi day tu kim khau cua Duc Phat, "Sam" la nhung loi day cua cac Thay To, neu noi "Kinh sam hoi" thi that la kho hieu, con kinh cac thay day cho con duoc hieu. Con rat cam on cac Thay.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 7592)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 01/02/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 7112)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày 31/01/2020. Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu, Thích Hạnh Tuệ, Thích Tâm Thiện
(View: 24648)
Lạy Tam Thiên Phật - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 7168)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: TT Thích Liễu Nguyên
(View: 39735)
Tụng Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 11951)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Việt dịch: Hoà Thượng Thích Trí Tịnh, Giọng tụng: Tỳ Kheo Thích Liễu Nguyên ​
(View: 7837)
Kinh Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 11596)
Kinh Lương Hoàng Sám - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(View: 9497)
Kinh Vô Lượng Thọ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Tâm Thuận
(View: 14016)
Kinh Dược Sư - Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 16298)
Tụng Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng: HT Thích Nguyên Siêu
(View: 73465)
Tuyển Tập 11 Bài Sám Tụng Của TT Thích Hạnh Tuấn - Trụ trì Chùa Trúc Lâm, Chicago.
(View: 49039)
Giọng Tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 27036)
Giọng xướng lễ: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 51701)
Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn
(View: 30518)
Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 62608)
Nghe Tụng Kinh Bát Nhã bằng nhiều ngôn ngữ Sankrist, Hoa, Tạng, Nhật, Việt, Anh ... Hoavouu sưu tầm
(View: 60262)
Kinh Lăng Nghiêm Công Phu Khuya - Giọng tụng của cố HT Thích Nhật Liên
(View: 108265)
Kinh Báo Hiếu - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 46643)
Kinh Vu Lan - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 33426)
Mục Liên Sám Pháp - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 38649)
Kinh Dược Sư - ĐĐ Thích Tâm Thuận tụng
(View: 60081)
Nhạc Thơ Cuộc Đời Đức Phật Thích Ca, Trình Bày: T.T Thích Thiện Trang, Hòa Âm & Phối Khí: Nhạc Sỹ Hoàng Duy
(View: 28990)
Tọa ThiềnCông Phu Khuya - Chùa Phật Quang, Thụy Điển ngày 12/4/2013
(View: 255917)
Với tư liệu quý này, chúng tôi nghĩ rằng đã đủ để hàng hậu bối học hỏi cả đời và vận dụng trong các thời khóa của Thiền Môn quy cũ... Thích Hạnh Tuệ
(View: 56722)
Cúng Thí Thực - Giọng Huế
(View: 56736)
Kinh Phổ Môn Diễn Kệ - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 54685)
Kinh Niệm Phật Ba La Mật - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 59514)
Kinh Hồng Danh Sám Hối - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 33663)
Các Bài Tán Trạo theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 40269)
Các Bài Tán Xấp theo Nghi Lễ Phật Giáo Miền Trung
(View: 32017)
Chẩn tế cầu siêu bạt độ tại Chùa Việt Nam - Pheonix ngày 16/12/2011 - Chứng minh: TT Thích Chân Tôn, Sám chủ: TT Thích Giải Minh
(View: 29388)
Kinh Phổ Môn nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 30737)
Kinh Lăng Nghiêm - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 28826)
Hồng Danh Sám Hối nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 30813)
Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 21040)
Truyền Bát Quan Trai giới & Tụng Kinh A Di Đà nghĩa - ĐĐ Thích Hạnh Tuệ hướng dẫn tại Chùa Thanh Tịnh Rochester, New York ngày 26/11/2011
(View: 50840)
Kinh Địa Tạng - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 55515)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 43050)
Kinh Sám Dược Sư - Giọng tụng: ĐĐ Thích Pháp Hòa
(View: 34835)
Hỡi Quê Nhà - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 93429)
Đường Giải Thoát - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 42019)
Đời Mạt Pháp - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 28642)
Đêm Liên Hoa - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 22796)
Đâu Là Phàm Thánh - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 39755)
Đã Chết Mà Sống - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 111451)
CD 3 - Tuyển Tập Các Bài Sám Về Cha Mẹ - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 31610)
Con Thuyền Đại Đạo - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 41291)
Ánh Sáng Từ Bi - Giọng tụng: TT Thích Huệ Duyên
(View: 25830)
48 nguyện của Phật A Di Đà - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 24375)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Niệm
(View: 21066)
48 đại nguyện của Phật A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 33794)
Kinh Vu Lan - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 20018)
Hồng danh sám hối - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 31654)
Kinh Phổ Môn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 27935)
Kinh A Di Đà - Giọng tụng: ĐĐ Thích Chiếu Túc
(View: 128497)
Kinh Tụng Hằng Ngày - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 38963)
Tiếng Đại Hồng Chung tại Tu Viện Quảng Đức
(View: 14241)
Niệm Phật trên Đất Phật - TT Thích Nguyên Tạng niệm
(View: 45743)
Kinh Vô Lượng Thọ - TT Thích Trí Thoát tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant