Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Thân Lá Vàng

Wednesday, February 17, 201622:11(View: 14130)
Thân Lá Vàng
THÂN LÁ VÀNG (PC 235-238)
Thân Lá Vàng - Nhạc Tâm Đức, Ca sĩ Hương Lan trình bày


Thân như ngọn lá vàng
Bên bờ ranh cõi chết
Tử thần đang đứng đợi
Sao chưa có hành trang?

Hãy tự mình thắp đuốc
Bậc trí sớm tinh cần
Trong sạch ly uế nhiễm
Vào Thánh địa nhiệm mầu.

Thân như ngọn lá vàng
Bên bờ ranh cõi chết
Tử thần đang đứng đợi
Sao chưa có hành trang?

Hãy biến thành hòn đảo.
Nương tựa nơi chính mình.
Tinh cần luôn thanh tịnh.
Không trở lại tử sinh.

235. Like a withered leaf are you now;
Death’s messengers await you.
You stand at the parting gates,
Yet you have made no provision for your journey!

236. Light the torch for yourself,
Strive hard and become wise!
Rid of impurities and cleansed of stain,
You shall enter the pure Abodes.

237. Even now the end draws near,
to the presence of death you've fared.
Along the path's no place for rest
and waybread you have none.

238. Make an island of yourself,
Strive hard and become wise!
Rid of impurities and cleansed of stain,
You shall not come again to birth and decay.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM