Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
17,410,431
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250

Nhạc phẩm: Lên Chùa Ngủ Gục

Monday, May 20, 201923:29(View: 1005)
Nhạc phẩm: Lên Chùa Ngủ Gục
Nhạc phẩm: Lên Chùa Ngủ Gục

Trình bày: Bé Phúc Nhi và Phúc Hoa (Ban Đạo ca Hương Hiền Như) nhân dịp Lễ Phật Đản 2019 tại Chùa Phật Đà, San Diego.

Viện chủ: HT Thích Nguyên Siêu


Len Chua Ngu Guc
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ