Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Nhạc phẩm "Tâm"

Thursday, August 17, 201719:06(View: 5935)
Nhạc phẩm "Tâm"
Nhạc phẩm "Tâm" - L'esprit - Tác giả: Tâm Đức
Tiếng Việt (ca sĩ Ý Lan) và tiếng Pháp ("Wild Fox" ) trình bày


Tiếng Việt
 
Tiếng Pháp

 
Tiếng Anh
 

Tâm dẫn đầu các pháp,
Tâm làm chủ, tâm tạo;
Nếu với tâm thanh tịnh
Nói lên hay hành động,
An lạc bước theo sau
Như bóng, không rời hình.
 
Mind precedes all knowables,
mind's their chief, mind-made are they.
If with a clear and pure mind
one should speak and act
happiness follows caused by that,
as one's shadow never departing.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Get a FREE Online Menu and Front Door: Stand Banner Menu Display for Your Restaurant