Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
2,319,686,071,854,584,916

Nhạc phẩm: Chú Đại Bi

Monday, May 20, 201922:29(View: 4635)
Nhạc phẩm: Chú Đại Bi
Nhạc phẩm: Chú Đại Bi

Trình bày: Bé Phúc Nhi và Phúc Hoa (Ban Đạo ca Hương Hiền Như) nhân dịp Lễ Phật Đản 2019 tại Chùa Phật Đà, San Diego.

Viện chủ: HT Thích Nguyên Siêu


Chu Dai Bi Phuc Nhi Phuc Hoa

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ