Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
18,611,845

Mahakaruna Dharani (Sanskrit ) - Đại Bi Chú

Friday, October 1, 201000:00(View: 109086)
Mahakaruna Dharani (Sanskrit ) - Đại Bi Chú
Mahakaruna Dharani

Namo Ratna Trayaya,

Namo Arya Jnana
Sagara, Vairochana,
Byuhara Jara Tathagataya,
Arahate, Samyaksam Buddhaya,
Namo Sarwa Tathagate Bhyay,
Arhata Bhyah,
Samyaksam Buddhe Bhyah,
Namo Arya Avalokite
Shoraya Bodhisattvaya,
Maha Sattvaya,
Maha Karunikaya,
Tadyata, Om Dara Dara,
Diri Diri, Duru Duru
Itte We, Itte Chale Chale,
Purachale Purachale,
Kusume Kusuma Wa Re,
Ili Milli, Chiti Jvalam, Apanaye Shoha

Reader's Comment
Thursday, May 22, 201408:12
Guest
Nên ghi rõ là bản Chú đại bi của Phật Quan Âm 11 mặt, 1 phái Mật tông bên Tây Tạng ạ.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ