Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Mỗi năm hoa đào nở

Wednesday, January 29, 201400:00(View: 23981)
Mỗi năm hoa đào nở

Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
Bên phố đông người qua

Ngày xuân hoa đào nở

Bạc tóc ông đồ gầy
Hoa tay vẫn như thuở
Như phượng múa, rồng baỵ

Nhưng mỗi năm, mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầụ

Ông đồ giờ rung tay

Qua đường nào ai hay
Ngoài trời mưa bụi bay
Lá vàng rơi trên giấy

Ông đồ ngồi phơi râu

Ai còn tìm người đâu
Giấy đỏ nằm buồn không thắm
Bức lông mực khô mầu

Rồi nay hoa đào nở

Chẳng thấy ông đồ già
Bày mực tàu, giấy đỏ
Khi phố đông người qua

Mùa xuân hoa đào nở

Mà thấy đâu ông đồ
hoa tay cành muôn thuở
Giờ ông đồ nơi mô ?

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 22092)
(View: 25010)
(View: 26202)
(View: 29730)
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM