Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
View Counts
18,436,893
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250

Nhạc phẩm: Lên Chùa Ngủ Gục

Monday, May 20, 201923:29(View: 1576)
Nhạc phẩm: Lên Chùa Ngủ Gục
Nhạc phẩm: Lên Chùa Ngủ Gục

Trình bày: Bé Phúc Nhi và Phúc Hoa (Ban Đạo ca Hương Hiền Như) nhân dịp Lễ Phật Đản 2019 tại Chùa Phật Đà, San Diego.

Viện chủ: HT Thích Nguyên Siêu


Len Chua Ngu Guc
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Quảng Cáo Bảo Trợ