Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất

Cáo Bạch Tang Lễ Trưởng Lão HT Thích Giác Sỹ (1932-2022)

Friday, January 7, 202221:34(View: 3583)
Cáo Bạch Tang Lễ Trưởng Lão HT Thích Giác Sỹ (1932-2022)

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO TĂNG GIÀ KHẤT SĨ THẾ GIỚI

Viện Hành Đạo

3010 W. Harvard Street * Santa Ana, CA 92704

Tel. (714) 437-9511 hoặc (714) 759-0752

 

Phật lịch 2566, Santa Ana ngày 5/1/2022

 

CÁO BẠCH TANG LỄ

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC SỸ (1932-2022)

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni,

Kính thưa Chư Vị Lãnh Đạo Tinh Thần các Tôn Giáo, các Giáo Hội, các Hội Đoàn, Đoàn Thể, Tổ chức Người Việt Quốc Gia,

Kính thưa quý Huynh Trưởng các cấp GĐPT, quý NhânPhật tử, quý đồng hương và chư Thiện nam, Tín nữ Phật tử,

 

Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn Đồ Pháp Quyến trân trọng kính cáo bạch:

Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Giác hạ Sỹ

Thành Viên Hội Đồng Trưởng Lão Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già khất sĩ thế giới

Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất Hoa Kỳ

Nguyên Trị Sự Trưởng Giáo Đoàn V. 

 Khai Sơn Viện Chủ Tổ Đình Giác Lý  tại Tiểu bang California, Hoa Kỳ.

   Đã thuận thế vô thường, thu thần thị tịch vào lúc 4:30 sáng ngày 05 tháng 1 năm 2022 (Nhằm ngày mùng 2 tháng Chạp  năm Tân Sửu) tại Thành phố Garden Grove, Tiểu bang California. Trưởng Lão Hòa Thượng thế danh Trần Vinh Thanh, sinh ngày 3 tháng 1 năm 1932 tại Thôn An Đông, Xã Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định.

- Trụ thế: 91 năm

- Xuất thế: 64 năm

- Hạ lạp: 60 năm

-       Lễ Nhập Quan: 09:00 sáng Thứ Bảy 15 tháng 1 năm 2022

-       Lễ Viếng: suốt 02 ngày 15-16 tháng 1 năm 2022.

-       Lễ Cung Tống Kim Quan: 1:00 trưa Chủ Nhật 16 tháng 1 năm 2022 

 

- Địa diểm tổ chức tang lễ: Khuôn viên Tổ Đình Tịnh xá Giác Lý, Địa chỉ: 11262 Lampson Ave, Garden Grove, CA 92840 Điện thoại: (714) 891-8527

- Địa điểm Trà tỳ: Peek Funeral Home: Địa chỉ: 7801 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683 Điện thoại: (714) 893-3525

 

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

 

Thay mặt Ban Tang Lễ Kính Cáo Bạch

 

Hòa Thượng Thích Minh Hồi, Viện Trưởng Viện Hành Đạo

 

Thay mặt Môn Đồ Pháp Quyến

Trụ Trì Tổ Đình Tịnh xá Giác Lý

 

Đại Đức Thích Minh Tâm
-----------

Tang Lễ Trưởng Lão Hoà Thượng thượng Giác hạ Sỹ

Tổ Chức Tại Tổ Đình Tịnh Xá Giác Lý

11262 Lampson Ave, Garden Grove, CA 92840

Điện thoại: (714) 891-8527

 

CHƯƠNG TRÌNH TANG LỄ

 

 

Thứ Bảy 15 Tháng 1 Năm 2022 (13 Tháng Chạp năm Tân Sửu)

5:30 sáng:             Toạ Thiền, Tụng Kinh

7:00 sáng:             Điểm tâm

8:00-9:00 sáng:     Chư Tôn Đức Tăng, Ni và Phật tử vân tập

09:00 sáng:           Lễ Nhập Kim Quan, Thọ Tang, Cung Tiến Giác Linh

12:00 trưa:            Thọ trai

1:00-4:00 chiều:    Lễ viếng các phái đòan Tự viện, Phật tử

4:00 chiều:            Thỉnh Giác Linh lễ Phật, Yết Tổ

5:00 chiều:            Dược thực

6:00-8:00 tối:        Lễ Tưởng Niệm của Môn Đồ Pháp Quyến.

 

Chủ Nhật  16 Tháng 1 Năm 2022 (14 Tháng Chạp Năm Tân Sửu)

5:30 sáng:             Toạ Thiền, Tụng Kinh

7:00 sáng:             Điểm tâm

8:00 sáng:             Lễ dâng trà 

9:00-10 sáng:        Lễ viếng

10:00 sáng:           Thọ trai

11:00 sáng:           Lễ Truy Niệm

01:00 TRUA:       Lễ Cung Tống kim quan

03:00 trưa:            Lễ Trà Tỳ tại Peek Funeral home: Địa chỉ: 7801 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683 Điện thoại: (714) 893-3525

04:00 chiều: :       Thỉnh Giác Linh Lễ Phật, Yết Tổ

04:30 chiều :        Lễ Cung Thỉnh Giác Linh An Vị
05:00 chiều:          Hoàn mãn
----------------

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO TĂNG GIÀ KHẤT SĨ THẾ GIỚI
Viện Hành Đạo
3010 W. Harvard Street * Santa Ana, CA 92704
Tel. (714) 437-9511 hoặc (714) 759-0752
BAN TANG LỄ
TRƯỞNG LÃO HOÀ THƯỢNG THÍCH GIÁC SỸ (1932-2022)
Thành Viên Hội Đồng Trưởng Lão Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già khất sĩ thế giới
Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Hoằng Pháp Giáo Hội Phật Giáo Thống Nhất Hoa Kỳ
Khai Sơn Viện Chủ Tổ Đình Giác Lý 
 
 

I. BAN CHỨNG MINH  
Trưởng Lão H.T. Thích Giác Tường
Trưởng Lão H. T. Thích Thắng Hoan
Trưởng Lão H.T. Thích Minh Thông
Trưởng Lão H.T. Thích Chơn Thành 
H.T. Thích Tín Nghĩa
H.T. Thích Phước Thuận 
H.T. Thích Minh Tuyên
H.T. Thích Nguyên Trí
H.T. Thích Giác Tùng
H.T. Thích Phước Tịnh
 
II. BAN TỔ CHỨC 
1.    Trưởng Ban Tổ Chức:
Hòa Thượng Thích Minh Hồi
2.    Phó Trưởng BTC:
H.T. Thích Minh Mẫn (Phụ trách điều hợp)
H.T. Thích Nguyên Siêu
H.T. Thích Thông Hải
H.T. Thích Minh Hiếu
H.T. Thích Minh Dung
H.T. Thích Thiện Long
H.T. Thích Minh Thiện 
T.T. Thích Tuệ Hạnh (Phụ Trách đối ngoại)
T.T. Thích Giác Liên 
Đ.Đ. Thích Giác Tri (Phụ trách đối nội)
Đ.Đ. Thích Minh Tâm
3.     Ban Thư Ký:
Đ.Đ. Thích Minh Tính
Đ.Đ. Giác Minh Quảng

4.     Ban Nghi Lễ:
T.T. Thích Giác Trí
T.T. Thích Minh Lợi
T.T. Thích Giác Châu
Đ.Đ. Thích Giác Tri

Cung Nghinh và Hầu Kim Quan:
T.T. Thích Giác Liên
T.T. Thích Giác Hướng
Đ.Đ. Thích Minh Nhật
Đ.Đ. Thích Minh Hiển
Đ.Đ. Thích Giác Sương
Đ.Đ. Thích Minh Thuyền
N.S. Thích Nữ Hà Liên
N.S. Thích Nữ Thiền Liên
N.S. Thích Nữ Trí Liên
N.S. Thích Nữ Nhàn Liên
 
5.     Ban Xướng Ngôn:
T.T. Thích Minh Hoa
T.T. Thích Minh Hạnh
Đ Đ. Thích Đức Trí
Đ Đ Giác Minh Quảng
Đ.Đ Giác Minh Luật
 
6.     Ban Tiếp Tân:
(Tiếp đón chư Tôn Đức Tăng, Ni, các hội đoàn, đoàn thể, Phật tử)
H.T. Thích Minh Mẫn
H.T. Thích Nhật Quang
T.T. Thích Giác Đăng 
T.T. ThíchTuệ Hạnh
T.T. Thích Minh Lợi
T.T. Thích Giác Kính
N.S. Thích Nữ Hà Liên
S.C. Thích Nữ Ngọc Liên
ĐH Huỳnh Tấn Lê Pd Quảng Phước
 
7.     Ban Tiếp Lễ:
T.T. Thích Giác Liên
N.S. Trí Liên
8.     Ban Tài Chánh - Thủ Quỹ:

Đ.Đ. Thích Minh Tâm
Đ.Đ. Thích Minh Khánh
N.S. Thích Nữ Liên Nguyện
C.S. Ngọc Tâm
C.S. Ngọc Phượng
 
9.     Ban Tư Liệu Kỷ Yếu:
Đ.Đ. Thích Giác Tri
Đ. Đ Thích Minh Tâm
N.S. Thích Nữ Tiến Liên
 
10.  Ban Truyền Thông Báo Chí:
Đ Đ Thích Giác Tri
Đ Đ Thích Minh Hạnh
Đ.Đ. Giác Minh Luật
ĐH Thanh Huy
 
11.  Ban Âm Thanh Ánh Sáng:
Đ.Đ. Thích Minh Tính
P.T. Thiện Tri
 
12.  Ban Phim Ảnh:
P.T.  Thiện Quang
C.S.  Nguyện
 
13.  Ban Kỷ Thuật:
T.T. Thích Giác Liên
T.T. Thích Giác Kính
 
14.  Ban Trang Trí:
T.T. Thích Chúc Thông
T.T. Thích Giác Kính
T.T. Thích Giác Liên
Đ.Đ. Thích Minh Tính
Đ.Đ. Thích Giác Sương
Đ Đ Thích Minh Lợi
N.S. Thích Nữ Tuệ Từ
 
15.  Ban Hương Đăng:
TT.Thích Giác Hương
S.C Thích Nữ Liên Phụng
 
16.  Ban Vận chuyển:
Đ.Đ. Thích Minh Tính
 
17.  Ban Trật tự
GDPT Miền Quảng Đức
GDPT Trúc Lâm
P.T. Lê Quang Dật
P.T. Thiện Triệu
 
18.  Ban Y Tế:
Đ. Đ Thích Minh Tâm
 
19.  Ban Trai Soạn:
S.C. Thích Nữ Phước Liên
 
20.  Ban Sổ Tang:
N.S. Liên Nguyện
N.S. Liên Trí

21.  Ban Cư Trú:
Đ.Đ. Thích Minh Tính
 
22.  Ban Vệ Sinh Môi Trường:
S.C. Thích Nữ Phước 
C.S. Thiện Triệu
23.  Ban Thị Giả:
N.S. Thích Nữ Hà Liên và Toàn Thể Chư Ni…
S.C. Liên Cát 
S.C. Liên Phụng
 
25.  Môn đồ pháp quyến:
T.T. Thích Giác Liên
T.T. Thích Giác Tri
T.T. Thích Minh Hạnh
Đ.Đ. Thích Minh Tâm
Đ.Đ. Thích Minh Tính
N.S. Thích Nữ Liên Nguyện
N.S. Thích Nữ Liên Phước
N.S. Thích Nữ Liên Trí
N.S. Thích Nữ Liên Thu

26. Ban Thông Sự:
Đ.Đ. Thích Minh Tính

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 799)
Diện tích điện Phật thay vì 20ft x 20ft nay được mở rộng lên đến 24ft x 64ft = 1,536 sqft và có 2 tầng mái để che phủ cả 3 tượng Phật, Đức Phật Thích Ca ở giữa, Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền ở 2 bên.
(View: 524)
Từ thứ 2, ngày 10/6/2024 đến thứ 2, ngày 17/6/2024 tại Tu Viện Đại Bi, Garden Grove, CA
(View: 1405)
Trưởng Lão Hòa Thượng Thượng Thắng Hạ Hoan, Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm đã thuận thế vô thường thâu thần thị tịch tại Chùa Kiều Đàm, số 1129 S. Newhope Street, Santa Ana, CA 92704 vào lúc 06:50 sáng thứ năm ngày 25 thang 01 năm 2024 (nhằm ngày rằm tháng chạp năm Quý Mão).
(View: 686)
Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024 sắp đến, Tu Viện Pháp Vương chúng con thành tâm khánh chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni: pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành. Kính chúc quí đồng hương, Phật tử: thân tâm an lạc, tuỳ tâm mãn nguyện.
(View: 899)
Vào lúc 11 giờ ngày 01/01/2024, tại chùa Kiều Đàm số 1129 S Newhope Street, thành phố Santa Ana, miền Nam California, Đạo tràng Khánh Anh cùng chùa Kiều Đàm đã tổ chức Lễ Khánh tuế lần thứ 97 Trưởng lão Hòa thượng Thích Thắng Hoan.
(View: 1869)
Thông Báo Tặng Quà Tết 2024 cho người khiếm thị, người nghèo. Mỗi phần trị giá $20; Gồm có: 10kg gạo, 1 thùng mì gói, 1 chai dầu ăn, 1kg đường.
(View: 1356)
Một năm qua, năm 2023, Ban Truyền Bá Giáo Lý Hoa Kỳ đã tổ chức bốn Khóa Tu theo từng mùa...
(View: 1234)
Hòa Thượng THÍCH TUỆ SỸ (1945-2023)
(View: 3741)
Dự trù tổng cộng kinh phí là $40,000 chỉ để mua vật liệu cho 2 lầu chuông trống và $23,000 cho 18 bậc tam cấp.
(View: 1862)
Event Timing: from Friday to Sunday, 06/23/2023 | 5:00 PM – 06/25/2023 | 2:00 PM
(View: 1404)
Khóa tu được đích thân Đức Pháp chủ Drikung Thinley Lhundup bảo trợ hoàn toàn cho toàn bộ khoá thất tại Ấn Độ diễn ra 27/7 đến 16/9 năm 2023.
(View: 3734)
Thông Báo Tổ Chức Đại Lễ Phật Đản Chung Tại San Diego được tổ chức vào ngày 6,7 tháng 5 năm 2023
(View: 1536)
Giáo Hội Phật Giáo việt Nam Thống Nhất Hoa Ký xin kêu gọi chúng ta cùng lắng lòng, khởi Từ Bi quán, đóng góp từng chùa, từng Phật tử.
(View: 4016)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 2167)
Nhân dịp Tết Quý Mão 2023 sắp đến, Tu Viện Pháp Vương chúng con thành tâm khánh chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni: pháp thể khinh an, đạo nghiệp viên thành. Kính chúc quí đồng hương, Phật tử: thân tâm an lạc, tuỳ tâm mãn nguyện.
(View: 5034)
Từ ngày Thứ hai 31 tháng 7, đến Thứ năm 3 tháng 8, năm 2023 (4 ngày 3 đêm), bắt đầu check in lúc 1 giờ chiều Thứ hai và check out lúc 11 giờ sáng Thứ năm.
(View: 3220)
Lễ Quy Y ngày 08 tháng 10, 2022 tại Tu Viện Pháp Vương.
(View: 2831)
Kính gởi đến Chư Tôn Đức Tăng Ni và Quí Phật tử, thay cho lời cảnh báo cao độ về tệ nạn trộm cắp đã và đang diễn ra khắp các tự viện trong nước Hoa Kỳ.
(View: 1043)
Dự kiến 400 phần, mỗi phần gồm có: 10 quyển tập, 1 ba lô tiểu học, 3 cây viết, 1 cục gôm, 1 cây thước, 1 đôi dép, 1 bình đựng nước uống (500ml), 20,000vnđ bánh kẹo. Tương đương 10$. Số tiền cần là 4,000$
(View: 3195)
Thư Kêu Gọi Ủng Hộ Xây Dựng Hàng Rào Gỗ và Cửa Cổng Sắt, Khung Cửa Sổ Sắt cho Tu Viện Pháp Vương. Tổng số tiền cần là $50,000
(View: 3377)
Sáng nay, từ lúc 8:58am - 9:06am, thứ 7 ngày 01 tháng 10 năm 2022, 1 nhóm 5 người nữ (1 em bé gái, 1 người mẹ trẻ, 1 tài xế lái xe trẻ, 2 người trung niên)
(View: 2908)
08/27/2022 Pháp Vương Academy sinh hoạt hôm nay
(View: 1152)
Ngày 25/08/2022 Tổng thống CHLB Đức, ông tiến sĩ Steinmeier và Thống đốc Tiểu bang Mecklenburg-Vorpommern, bà Schwesig đã đến viếng thăm Tu viện Lộc Uyển
(View: 1880)
VUI TẾT TRUNG THU 2022 - MID AUTUMN FESTIVAL - Lễ Hội Văn Hóa cho Cộng Đồng THỨ BẢY, SEPTEMBER 10, 2022 5:00 PM - 9:00 PM
(View: 2255)
Cáo Bạch: Hòa Thượng Thích Như Minh, Trụ Trì Chùa Việt Nam, Los Angeles, California, Hoa Kỳ, vừa viên tịch
(View: 2155)
Registration is open to everyone from 6 to 18 years of age. Event Timing: from Friday, 06/24/2022 | 5:00 PM to Sunday, 06/26/2022 | 2:00 PM. Event Address: 715 Vista Ave Escondido, CA 92026
(View: 3574)
Trân trọng kính mời Quí Phật tử lấy vé ủng hộ Tiệc Chay Gây Quỹ Cho Khoá An Cư Kiết Hạ 2022 tại Tu Viện Pháp Vương
(View: 3909)
Hòa thượng Thích Đỗng Tuyên, thế danh Trương Thái Siêu, sinh năm Ất Hợi 1945, thành viên Hội Đồng Giáo Phẩm, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Giáo Dục Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK
(View: 8346)
Kính nguyện hồi hướng phước báu này lên Chư Phật chứng minh và gia hộ cho Đại chúng sức khoẻ dồi dào, thành tựu mọi ước nguyện.
(View: 2897)
Thừa tiếp sứ mệnh phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam còn dang dở của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng được Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương của Viện Tăng Thống GHPGVNTN thành lập vào tháng 10 năm 1973
(View: 2803)
Thư Niệm Ân và Cảm Tạ Tang Lễ Của Ni Trưởng Thích Nữ Như Tuấn, Viện Chủ chùa Phổ Hiền Strasbourg, Pháp Quốc
(View: 2052)
Đây không phải là Hội đồng mới mẻ được thành lập, mà chỉ là sự kế thừa Hội đồng Phiên dịch Tam tạng được thành lập bởi quyết định của Hội đồng Giáo phẩm Trung ương, Viện Tăng Thống GHPGVNTN, tháng 10 năm 1973.
(View: 2577)
chúng tôi dự định sẽ tổ chức một lễ ”Niệm Tứ Trọng Ân” vào lúc 10:00 giờ sáng ngày 12 tháng 12 năm 2021 (chủ nhật) tại chùa Viên Giác Hannover.
(View: 4769)
Tuần này sẽ đổ bê tông đài Phật ở Trai đường tạm, làm đường mương cho nước chảy bên phía ngoài tường, khơi mương và đổ bê tông 2 bên đường trước cổng Tu Viện, đổ bê tông 10ftx10ft khu vực để thùng rác. Tất cả chi phí 12,000 USD.
(View: 4308)
Tu Viện Pháp Vương tổ chức đêm Vui Tết Trung Thu vào lúc 6:00pm đến 9:00pm ngày thứ bảy, 18/9/2021. Trân trọng kính mời Quí vị đưa con em của mình và mời bạn bè cùng đến để vui hội trăng rằm cùng với các em.
(View: 2371)
Khai giảng khóa học Phạn ngữ sơ cấp trên hệ thống Online vào ngày 13 tháng 9 năm 2021 do Giáo Sư Đỗ Quốc Bảo hướng dẫn.
(View: 8204)
Đại Lễ Vu Lan được tổ chức tại Tu Viện Pháp Vương vào ngày chủ nhật 05 tháng 9 năm 2021 lúc 03:00PM
(View: 2435)
Chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc chiêu sinh khóa Phạn ngữ sơ cấp trực tuyến (9.2021)
(View: 4086)
Mong rằng quý vị có thể tìm được những thông tin hữu ích để giúp mình có chọn lựa tốt trong việc ăn uống và cách sống để duy trì hoặc cải thiện sức khỏe của mình.
(View: 2240)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Tích Lan và Nhật Bản
(View: 2211)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Cộng Hoà Tuva, Nhật Bản, Thái Lan, Hoa Kỳ
(View: 3777)
Vì muốn tạo sự thanh thản cho chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật Tử Học Viên trong thời điểm căng thẳng của Covid-19, cho nên Giáo Hội quyết định chọn 3 ngày cuối của 2 tuần lễ và 3 ngày cuối tuần lễ thứ nhất là ngày 9, 10, 11/07/2021...
(View: 2182)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Na Uy, Ấn Độ, Hàn Quốc, Vương Quốc Anh, Nhật Bản
(View: 3528)
Nhằm trợ duyên cho việc tổ chức Khoá Tu Học Mùa Hè 2021 được diễn ra từ chiều thứ 5 ngày 22/7/2021 đến chiều thứ 7 ngày 24/7/2021 được viên mãn
(View: 4284)
Thời gian: check in lúc 05:00pm ngày thứ năm 22/7/2021 và Check out lúc 03:00pm ngày thứ bảy 24/7/2021. Địa điểm: Tu Viện Pháp Vương: 715 Vista Ave., Escondido, CA 92026.
(View: 3347)
Cáo Bạch Tang Lễ Ni Trưởng Thích Nữ Diệu Tâm (vừa viên tịch tại Chùa Bảo Quang, Hamburg, Đức Quốc)
(View: 2439)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia: Nhật Bản, Đài Loan, Indonesia, Ấn Độ và Hàn Quốc
(View: 2852)
Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK nhận được ai tín Thân Mẫu của Ni Sư là Sa Di Ni Thích Nữ Diệu Chánh, thế danh Nguyễn Thị Trục, thọ sanh năm Nhâm Thân (1932) tại Quảng Trị
(View: 3856)
Xin trân trọng kính mời các bậc phụ huynh ghi danh cho con em của mình tham dự các lớp học mùa hè bắt đầu khai giảng vào ngày 05/6/2021
(View: 2829)
Chúng tôi tổ chức "Một Chiều Nghe Nhạc Phật" vào lúc 06:00pm ngày 05 tháng 6 năm 2021 tại vườn trúc Tu Viện Pháp Vương 715 Vista Ave. Escondido, CA 92026
(View: 2074)
Đại Lễ Phật Đản được cung kính cử hành trong tâm của mỗi người con Phật, bốn chúng đệ tử hãy cùng dũng mãnh phát khởi Bồ-đề nguyện, quyết định Bồ-đề hành, thăng tiến không thoái chuyển trên Thánh đạo
(View: 5493)
Tu Viện Pháp Vương sẽ long trọng tổ chức vào lúc 09:45 giờ sáng thứ 7, ngày 08 tháng 5 năm 2021.
(View: 5177)
Tái thiết những phương tiện tối thiểu để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của Quí Phật tử như là nhà bếp, trai đường, khu vệ sinh, phòng ở và các lớp học.
(View: 7180)
Mùa Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Thị Hiện Giáng Trần, với Đại Nguyện Khai Thị Chúng Sanh Ngộ Nhập Phật Tri Kiến
(View: 3946)
Thượng Toạ Thích Tuệ Giác, Hội trưởng Hội Thiền Học Việt Nam Hải Ngoại, Viện trưởng Tổ Đình Thiền viện Trúc Lâm Đại Đăng
(View: 2812)
Vào mùa mưa năm nay đã làm dột nát mái Chùa bên Trai Đường. Trần nhà đã bị dột nước, tróc sơn. Nếu không kịp thời sửa lại thì nay mai sức tàn phá sẽ gây thiệt hại nhiều hơn.
(View: 2289)
Như tin tức đã loan tải vào ngày 16 tháng 3 năm 2021 một vụ thảm sát đã giết chết 8 người tại Atlanta, Georgia. Đồng thời khoảng một tuần sau, ngày 22 tháng 3 năm 2021 cũng đã xảy ra vụ thảm sát thứ 2 tại Boulder, Colorado gồm có 10 người chết.
(View: 2753)
Khóa Tu Học Online IV Từ ngày 22/3/2021 đến 10/5/2021 vào tối thứ 2, từ 8:30 đến 10:00 (New York Time)
(View: 6617)
Hình ảnh Phát quà Tết 2021 cho người nghèo miền quê, miền núi tại Bình Thuận, Lang Minh, Long Khánh và Đắk Lắk
(View: 3727)
Dự kiến các ngày Đại Lễ Phật Đản, Đại Hội Thường Niên và An Cư Kiết Hạ trong năm 2021 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM