Tác Giả Authors
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới
Bài Mới Nhất
View Counts
17,414,327
Free Support Hoavouu.com
Ho Tro Hoavouu 250

Pháp Hội Thanh Tịnh Tam Nghiệp Tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc

Wednesday, April 17, 201912:36(View: 748)
Pháp Hội Thanh Tịnh Tam Nghiệp Tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc

 VIỆN PHẬT HỌC BỒ ĐỀ PHẬT QUỐC

BODHI BUDDHAREALM SOCIETY 

3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703, USA.

Email:bodephatquoc@buddharealm.org

Website:  www.bodephatquoc.org - Tel: (714) 884-3042

------ 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

THƯ MỜI

Kính thưa quý đồng hương Phật tử, quý thiện hữu tri thức gần xa.

Nhân mùa thánh lễ tưởng niệm ngày Đản sanh của đức Phật Thích Ca, chúng tôi tổ chức Pháp hội Thanh Tịnh Tam Nghiệp với nhiều nội dung:

1- Tưởng niệm Vesak lần thứ 2,643.

2- Khai đàn Sám hốithuyết giảng kinh luật theo chủ đề: Thanh Tịnh Tam Nghiệp.

3- Tấn đàn truyền: Ngũ giới, Thập thiện giới, Giới Bồ tát tại gia, Giới Bồ tát xuất gia, Giới Sa di, Giới Sa di ni, Giới Thức xoa ma na, và Đại giới (nếu có giới tử) Tỳ kheo, Tỳ kheo ni.

4- Bế giảng khóa I, Khai giảng khóa II lớp Sơ Trung Đẳng Phật Học; và Khai giảng khóa I lớp Cao Đẳng Phật Học.  

Chương trình sẽ diễn ra tại Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc:

- Địa chỉ: 3404 Westminster Ave., Santa Ana, CA 92703, USA.

- Thời gian: Từ ngày 02 đến ngày 09/6/2019  

Chúng tôi thành tâm kính mời quý vị dành chút ít thời gian quý báu đến tham dự chương trình thiêng liêng này. Sự hiện diện của quý vị sẽ góp phần thắp lên ánh sáng chánh pháp nơi đây và làm nền tảng cho công trình xây dựng nền giáo dục Phật giáo Việt Nam còn non trẻ tại Hoa Kỳ.

Kính chúc quý vị thân khỏe tâm an, đạo nghiệp viên thành.

Santa Ana, California, ngày 12 tháng 04 năm 2019

Thay mặt Ban Tổ Chức

            Khể thủ       

                                               

Tỳ kheo Thích Huyền Châu

 

 ------

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 

PHÁP HỘI THANH TỊNH TAM NGHIỆP

 

TAM SƯ THẤT CHỨNG

GIỚI ĐÀN ƯU BA LY

 

Chứng minh: HT. Thích Pháp Tánh

Đường đầu: HT. Thích Minh Trí

     Yết ma A xà lê:         TT. Thích Nguyên Tâm

     Giáo thọ A xà lê:      TT. Thích Viên Chánh

     Đệ nhất Tôn chứng:  TT. Thích Nhật Huy

     Đệ nhị Tôn chứng:    TT. Thích Minh Trọng

     Đệ tam Tôn chứng:   TT. Thích Minh Hạnh

     Đệ tứ Tôn chứng:      TT. Thích Thanh Nguyên

     Đệ ngũ Tôn chứng:   TT. Thích Từ Trung

     Đệ lục Tôn chứng:    TT. Thích Minh Chánh

     Đệ thất Tôn chứng:   TT. Thích Quảng Định

--------------------------

     Tuyên Luật sư:          TT. Thích Huyền Châu

     Tả giám đàn:              Thầy Như Thuận 

     Hữu giám đàn:           Thầy Giác Thiện 

     Đệ nhất Dẫn thỉnh:     Thầy Đồng Viên

     Đệ nhị Dẫn thỉnh:       Thầy Minh Khánh

     Đệ tam Dẫn thỉnh:      Thầy Nhuận Thế

     Đệ tứ Dẫn thỉnh:         Thầy Hiền Thủ

 

 

BAN GIÁO THỌ

PHÁP HỘI

 

 1. TT. Thích Nguyên Tâm
 2. TT. Thích Viên Chánh
 3. TT. Thích Nhật Huy
 4. TT. Thích Minh Trọng
 5. TT. Thích Minh Hạnh
 6. TT. Thích Thanh Nguyên
 7. TT. Thích Từ Trung
 8. TT. Thích Minh Chánh
 9. TT. Thích Quảng Định
 10. TT. Thích Như Thuận 
 11. TT. Thích Huyền Châu
 12. Thầy Đồng Viên
 13. Ni sư Tịnh Quang 

 

Chủ Nhật, ngày 02 tháng 6/2019

- 09:30 AM: Lễ Khai Mạc

- 10:30 AM: Lễ Phật Đản PL.2563  

- 11:00 AM: Lễ Mộc dục (tắm Phật)

- 12:00 AM: Thọ trai

- 01: 00 PM: Thiền tập, và niệm Phật kinh hành

- 02: 30 PM: Thính Pháp:

   + Đề tài 1: NGUỔN GỐC VÀ Ý NGHĨA GIỚI ĐÀN 

   + Giảng sư: TT. Thích Nguyên Tâm 

   + Đề tài 2: TÌM HIỂU GIỚI VÀ LUẬT TRONG PHẬT GIÁO

   + Giảng sư: TT. Thích Viên Chánh 

- 04: 15 PM: Dược thực

- 05: 00 PM: Sám hối Hồng Danh

- 06: 00 PM: Thính Pháp:

   + Đề tài 3: SỰ TẦM CẦU CAO THƯỢNG

   + Giảng sư: Thầy Thanh Nguyên

   + Đề tài 4: VÔ BIỂU SẮC GIỚI

   + Giảng sư: Thầy Huyền Châu

- 07: 30 PM: Hoàn mãn.

Thứ Hai, ngày 03 tháng 6/2019

- 09:30 AM: Trì chú Lăng Nghiêm

- 10: 30 AM: Thính Pháp 

     + Đề tài 5: QUẢ BÁO CỦA MƯỜI HÀNH VI ÁC

     + Giảng sư: TT. Thích Viên Chánh 

     + Đề tài 6: TÌM HIỂU GIỚI LUẬT NGUYÊN THỦY

     + Giảng sư: Ni sư Tịnh Quang 

- 12: 00 PM: Thọ trai

- 01: 00 PM: Thiền tập, và niệm Phật kinh hành

- 02: 30 PM: Thính Pháp:

     + Đề tài 7: TINH THẦN HẢI ĐẢO TỰ THÂN

     + Giảng sư: Thầy Thanh Nguyên

     + Đề tài 8: NĂM CÔNG ĐỨC LỄ PHẬT

     + Giảng sư: Thầy Đồng Viên 

- 04:15 PM: Dược thực

- 05: 00 PM: Sám hối Hồng Danh

- 06: 00 PM: Thính Pháp:

     + Đề tài 9: MỤC ĐÍCH PHẬT CHẾ GIỚI

     + Giảng sư: Thầy Nhật Huy 

     + Đề tài 10: NGŨ GIỚI

     + Giảng sư: Thầy Quảng Định

- 07: 30 PM: Hoàn mãn.

Thứ Ba, ngày 04 tháng 6/2019

- 9: 30 AM: Trì chú Lăng Nghiêm

- 10: 30 AM: Thính Pháp 

   + Đề tài 11: BỒ TÁT GIỚI

   + Giảng sư: TT. Thích Nguyên Tâm 

   + Đề tài 12: GIỚI LUẬT TRONG ĐẠI THỪA KIM CANG THỪA

   + Giảng sư: Ni sư Tịnh Quang 

- 12: 00 PM: Thọ trai

- 01: 00 PM: Thiền tập, và niệm Phật kinh hành

- 02: 30 PM: Thính Pháp:

   + Đề tài 13: BA PHÁP NGƯỜI ĐỜI KHÔNG BIẾT CHÁN

   + Giảng sư: Thầy Đồng Viên 

   + Đề tài 14: NHẤT DẠ HIỀN GIẢ

   + Giảng sư: Thầy Thanh Nguyên 

- 04:15 PM: Dược thực

- 05: 00 PM: Sám hối Hồng Danh

- 06: 00 PM: Thính Pháp:

   + Đề tài 15: NHÂN GIANTHIỆN XỨ CỦA CHƯ THIÊN

   + Giảng sư: Thầy Minh Hạnh

   + Đề tài 16: THÂN NGƯỜI KHÓ ĐƯỢCPHẬT PHÁP KHÓ NGHE

   + Giảng sư: Thầy Quảng Định - 07: 30 PM: Mãn.

Thứ Tư ngày 05 tháng 6/2019

- 9: 30 AM: Trì chú Lăng Nghiêm

- 10: 30 AM: Thính Pháp 

   + Đề tài 17: GIỚI THẬP THIỆN

   + Giảng sư: TT. Thích Viên Chánh 

   + Đề tài 18: THIỀN: CON ĐƯỜNG TUỆ GIÁC

   + Giảng sư: Thầy Như Thuận 

- 12: 00 PM: Thọ trai

- 01: 00 PM: Thiền tập, và niệm Phật kinh hành

- 02: 30 PM: Thính Pháp: 

   + Đề tài 19: HÃY GIÚP NI GIỚI ĐÓNG GÓP SỨC MẠNH TRONG TĂNG ĐOÀN 

   + Giảng sư: Ni sư Tịnh Quang 

   + Đề tài 20: BA ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI NGU

   + Giảng sư: Thầy Đồng Viên 

- 04:15 PM: Dược thực

- 05: 00 PM: Sám hối Hồng Danh

- 06: 00 PM: Thính Pháp:

   + Đề tài 21: SỨC MẠNH CỦA SỰ TU TẬP

   + Giảng sư: Thầy Minh Trọng 

   + Đề tài 22:   XEM ĐẦU LÂU BIẾT NGƯỜI CHẾT TÁI SINH VỀ ĐÂU

+ Giảng sư: Thầy Huyền Châu 

- 07: 30 PM: Hoàn mãn.

 

Thứ Năm, ngày 06 tháng 6/2019

- 9: 30 AM: Trì chú Lăng Nghiêm

- 10: 30 AM: Thính Pháp 

   Đề tài 23: ÁO CŨ CẦN GIẶT, NGƯỜI ÁC CẦN NGHE PHÁP

   + Giảng sư: TT. Thích Viên Chánh 

   + Đề tài 24: HẠNH NGUYỆN QUÁN ÂM

   + Giảng sư:  Thầy Như Thuận 

- 12: 00 PM: Thọ trai

- 01: 00 PM: Thiền tập, và niệm Phật kinh hành

- 02: 30 PM: Thính Pháp:

   + Đề tài 25: BỐN PHÁP ĐEM LẠI HẠNH PHÚC

   + Giảng sư: Thầy Minh Trọng 

   + Đề tài 26: KHUYẾN TU

   + Giảng sư: Thầy Quảng Định 

- 04:15 PM: Dược thực

- 05: 00 PM: Sám hối Hồng Danh

- 06: 00 PM: Thính Pháp:

   + Đề tài 27: UY LỰC KIM CANG ĐỊNH CỦA TÔN GIẢ XÁ LỢI PHẤT

   + Giảng sư: Thầy Nhật Huy 

   + Đề tài 28: THA THẮNG XỨ CỦA BỒ TÁT

   + Giảng sư: Thầy Huyền Châu

- 07: 30 PM: Hoàn mãn.

Thứ Sáu, ngày 07 tháng 6/2019

- 9: 30 AM: Trì chú Lăng Nghiêm

- 10: 30 AM: Thính Pháp 

   + Đề tài 29: XUẤT GIA MỘT NGÀY, GIẢI THOÁT ÁC ĐẠO

   + Giảng sư: Thầy Từ Trung 

   + Đề tài 30:  LỢI ÍCH CỦA MỘT GIỚI ĐÀN THANH TỊNH

   + Giảng sư: Thầy Minh Chánh

- 12: 00 PM: Thọ trai

- 01: 00 PM: Thiền tập, và niệm Phật kinh hành

- 02: 30 PM: Thính Pháp:

   + Đề tài 31: OAI NGHI CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ

   + Giảng sư: TT. Thích Nguyên Tâm 

   + Đề tài 32: TU LÀ CHUYỂN NGHIỆP

   + Giảng sư: Thầy Nhật Huy 

- 04:15 PM: Dược thực

- 05: 00 PM: Sám hối Hồng Danh

- 06: 00 PM: Thính Pháp:

   + Đề tài 33: PHƯỚC ĐỨC

   + Giảng sư: Thầy Minh Trọng 

   + Đề tài 34: CÁC HỌC XỨ CỦA BỒ TÁT 

   + Giảng sư: Thầy Huyền Châu

- 07: 30 PM: Hoàn mãn.

Thứ Bảy, ngày 08 tháng 6/2019

- 9: 30 AM: Lễ cung an chức sự Giới đàn Ưu Ba Ly

- 10: 00 AM: Kiết giới trường 

- 10: 30 AM: Tấn đàn Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa ma na (nếu có)

- 11: 30 AM: Tấn đàn Sa di, Sa di ni

- 12: 00 PM: Thọ trai

- 01: 00 PM: Tấn đàn Bồ tát xuất gia

- 01: 30 PM: Tấn đàn Bồ tát tại gia

- 03: 00 PM: Niệm Phật kinh hành

- 04:15 PM: Tấn đàn Thập thiện 

- 04: 45 PM: Truyền Ngũ giới

- 05: 30 PM: Dược thực

- 06: 00 PM: Chẩn Thí cô hồn

- 07: 30 PM: Hoàn mãn.

Chủ Nhật, ngày 09 tháng 6/2019

- 9: 30 AM: Lễ Tốt nghiệp Khóa I và Khai giảng Khóa II chương trình Trung Đẳng Phật Học, đồng thời Khai giảng Khóa I chương trình Cao Đẳng Phật Học

- 11: 30 AM: Chụp hình lưu niệm 

- 12: 00 PM: Thọ trai

- 01: 00 PM: Thiền tập, và niệm Phật kinh hành

- 02: 30 PM: PHÁP ĐÀM VÀ BẾ MẠC

 - 04: 30 PM: Hoàn mãn.

 

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 351)
Hôm nay, ngày 07/12/2019 Quý Phật tử thiện nguyện Hoa Vo Uu Foundation đã phát 100 cái túi ngủ (Sleeping Bags) cho người Vô Gia Cư ở Downtown San Diego.
(View: 878)
Chúng tôi kêu gọi ủng hộ 300 túi ngủ (Sleeping bags) vào ngày 15/12/2019 và tiếp tục phát thực phẩm cho Người Vô Gia Cư vào Chủ Nhật, ngày 22/12/2019 lúc 1:30pm
(View: 380)
Thông Tư Kiết Đông từ Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, thì thời gian chỉ còn hơn một tháng nữa là đến kỳ 10 Ngày Kiết Đông (02/01/2020 đến 11/01/2020)
(View: 277)
Trong tuần này có các tin tức tại Nhật Bản, Cộng Hoà Kalmykia, Bangladesh, Nepal và Thái Lan
(View: 555)
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ (GHPGVNTNHK) đã long trọng Tổ chức Lễ Truy Tán Công Hạnh của Đức Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang
(View: 1648)
Đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Trí Quang (1923-2019) vừa viên tịch
(View: 538)
Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Như Ý, pháp danh Trừng Huệ, hiệu Ấn Bảo, Pháp phái Liễu Quán đời thứ 8, Viện Chủ Tổ Đình Linh Sơn Pháp Bảo Nha Trang, vừa viên tịch vào lúc 7 giờ tối thứ Sáu, ngày 01/11/2019
(View: 714)
Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp cho tháng 10/2019 tới vào Chủ Nhật, ngày 17/11/2019 lúc 1:30pm
(View: 4237)
Trong chuyến Hành trình tâm linh 2019 chúng con/tôi phát quà từ thiện cho học sinh nghèo 2,000 Phần quà; và cúng dường Trai Tăng cho 200 vị Chư Tăng Ni sinh đang du học tại Ấn Độ.
(View: 502)
Tuyển tập “40 Năm Tu Học Và Hoằng Pháp của Ni Sư Giới Hương” bằng tiếng Anh và Việt
(View: 410)
Trong tuần này có các tin tức Phật giáo chính ở các quốc gia: Ấn Độ, Anh Quốc, Nhật Bản và Nepal
(View: 533)
Trong tuần này có các tin tức Phật giáo chính ở các quốc gia: Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Thái Lan, Miến Điện và Ấn Độ
(View: 496)
Trong tuần này có các tin tức chính tại các quốc gia: Nhật Bản, Pakistan, Lào, Thái Lan và Cam Bốt
(View: 485)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia: Cam Bốt, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Bangladesh
(View: 1884)
Thông Báo Số 1 Khoá Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ Lần Thứ 10 Tại Philadelphia từ ngày 23 đến 26 tháng 7 năm 2020
(View: 421)
Chùa Hồng Danh Tổ Chức Hành Hương Hawaii. Liên lạc: Tel. (408) 449-5399 - Email: chuahongdanh@yahoo.com
(View: 910)
Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp cho tháng 10/2019 tới vào Chủ Nhật, ngày 20/10/2019, số lượng 350 phần.
(View: 936)
Đại Hội Khoáng Đại Kỳ 6 Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Úc Đại Lợi-Tân Tây Lan được tổ chức tại Tu Viện Quảng Đức, Melbourne, Úc Châu
(View: 544)
Trong tuần này có các tin chính tại các quốc gia: Ấn Độ, Thái Lan và Mông Cổ
(View: 517)
Với mục đích bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc đến với giới trẻ và các thanh thiếu niên Việt Nam tại hải ngoại, Chùa Bảo Đức tổ chức tết Trung Thu 2019.
(View: 1348)
Lễ Tưởng Niệm Cố Đại Lão Hoà Thượng Thích Chí Tín, Bổn Sư của HT Thích Nguyên Siêu, Tại Chùa Long Sơn, San Diego, California ngày 13/9/2019
(View: 262)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như Vương Quốc Anh, Mông Cổ, Nhật Bản và Ấn Độ
(View: 708)
Chủ nhật, ngày 8 tháng 9 năm 2019, lễ giỗ lần thứ 18 Sư Ông Thích Đồng Thiện được long trọng tổ chức tại chùa Quang Thiện, thành phố Ontario, miềm nam California.
(View: 608)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia như: Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan
(View: 620)
Trong tuần này có các tin chính tại các quốc gia như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Bhutan, Thái Lan, Nga và Kalmykia
(View: 2086)
Mỗi năm cứ đến ngày tựu trường, nỗi lo lắng cho con có được sách vở, bút mực, quần áo, mũ dép, học phí... của những bậc cha mẹ vùng quê nghèo lại hiện về trên nét mặt
(View: 1061)
Chúng tôi sẽ tổ chức tiếp cho tháng 09/2019 tới vào Chủ Nhật, ngày 15/09/2019, số lượng 350 phần.
(View: 560)
Trang nhà Quảng Đức vừa thành lập Youtube Channel với nickname: Quang Duc Productions để phổ biến tất cả những video bài giảng của Chư Tôn Đức Tăng Ni khắp nơi
(View: 1051)
Trân trọng kính mời Đại chúng về Chùa Phật Đà tham dự Đại Lễ Vu Lan Thắng Hội vào ngày Chủ nhật 11/8/2019.
(View: 330)
Trong tuần này có các tin tức ở các quốc gia như: Pháp, Hàn Quốc, Afghanistan và Thái Lan
(View: 617)
Gandhara là một trong những khu vực quan trọng nhất cho sự phát triển của Phật giáo thời sơ khai khi nó lan rộng ra khỏi khu vực có nguồn gốc ở tây bắc Ấn Độ
(View: 813)
Quý vị có thể vào app store để download AWM TV về điện thoại hoặc ipad của mình để nghe thuyết giảng Phật Pháp.
(View: 685)
Đối với người tạo link, ngay khi vào giao diện trang pgvn.org, quý vị sẽ nhìn thấy hộp rút gọn link và chỉ cần copy, dán đường link gốc vào đó.
(View: 707)
Pháp là quốc gia theo thế tục và đa tôn giáo. Có nhiều Phật tử sống ở Pháp hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong khối Liên Âu. Các ngôi chùa do các tín đồ tự tài trợ
(View: 621)
Thành phố Hamburg là thủ đô Phật giáo của nước Đức. Trong một khu công nghiệp, trên mái nhà lấp lánh một bánh xe pháp luân màu vàng, hai con rồng đứng hai bên cạnh, đó là một tu viện. Lúc đầu, các Phật tử gặp nhau trong các căn hộ để thiền tập, sau đó họ bắt đầu xây chùa.
(View: 697)
Chủ Nhật ngày 21/7/2019 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 350 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego.
(View: 1594)
Chủ Nhật ngày 09/6/2019 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 350 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego.
(View: 408)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Anh, Nhật Bản, Thái Lan, Hoa Kỳ
(View: 629)
Trong tuần này có các tin tức ở các quốc gia như: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Tích Lan, Miến Điện và Afghanistan
(View: 587)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Đài Loan, Thái Lan, Mông Cổ, Nepal và Thái Lan
(View: 555)
Trong năm 2019, tại hải ngoại có khá nhiều điểm tổ chức các khóa An Cư Kiết Hạ (Trường Hạ), nhưng nổi bật nhất có lẽ là Khóa An Cư Kiết Hạ được tổ chức tại Như Lai Thiền Tự (San Diego, California) với 274 hành giả
(View: 530)
Trong tuần này có các tin tức từ các quốc gia như: Anh, Ấn Độ, Ái Nhĩ Lan
(View: 600)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Tích Lan, Pakistan, Nhật Bản, Ấn Độ
(View: 576)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Singapore, Hàn Quốc, Pakistan, Nhật Bản và Đài Loan
(View: 3014)
Chương Trình Hoằng Pháp Của Phái Đoàn Hoằng Pháp Âu Mỹ 2019 do HT Thích Như Điển hướng dẫn từ ngày 01 đến 31/06/2019
(View: 705)
Trong tuần này có các tin tức từ các Quốc gia: Nhật Bản, Bangladesh, Úc Đại Lợi
(View: 723)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Mã Lai, Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia, Pakistan
(View: 626)
Vào ngày 9 tháng 6 năm 2019 nhân lễ Huý nhật của Đại lão Hoà Thượng Tuyên Hoá
(View: 1013)
Chủ nhật ngày 28/04/2019 vừa qua, Quý Phật tử đã phát gần 350 phần quà Thực Thẩm cho Người Vô Gia Cư tại Downtown San Diego
(View: 782)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như Ấn Độ, Nhật Bản, Singapore, và Hàn Quốc
(View: 992)
Trong tuần này có các tin tức chính tại các quốc gia như: Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản
(View: 882)
Được tổ chức vào ngày 14, 15, 16 tháng 6 năm 2019 tại Chùa Phổ Hiền Strasbourg, Pháp Quốc
(View: 1046)
Được tổ chức tại Tu Viện Phổ Đà Sơn từ ngày 1 đến 14 tháng 7 năm 2019 - HT Thích Bổn Đạt
(View: 877)
Để giúp anh có được một mái ấm, chúng tôi cần số tiền 60 triệu VNĐ (2,600 USD) để xây căn nhà cấp 4, ngang 4m dài 10m.
(View: 628)
Được tổ chức tại Chùa Phật Đà, San Diego, California ngày Rằm tháng Tư âm lịch nhằm ngày 19/5/2019
(View: 781)
Tại Đạo tràng Phước Huệ, niềm Nam nước Đức, vào ngày 26/5/2019 dưới sự hướng dẫn của Thầy Thích Hạnh Tuệ
(View: 669)
Trong tuần này có các tin tức Phật giáo tại các quốc gia như Bhutan, Tích Lan, Đài Loan, Hàn Quốc và Thái Lan
(View: 1683)
Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2563 được tổ chức vào Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 13 và 14 tháng 4 năm 2019 tại Công Viên Mile Square Park, thành phố Fountain Valley, Nam California
(View: 701)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia Hoa Kỳ, Ấn Độ, Nepal, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, Miến Điện
(View: 688)
Trong tuần này có các tin tức tại các quốc gia như: Hàn Quốc, Hồng Kông, Uganda, và Ấn Độ
Quảng Cáo Bảo Trợ