Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

Kinh Sám Hối Sáu Căn

Saturday, August 27, 201100:00(View: 100577)
Kinh Sám Hối Sáu Căn
Reader's Comment
Monday, April 25, 201614:43
Guest
Nam mo a di da phat
Tuesday, March 8, 201613:21
Guest
A di đà phật ..., thưa thầy cho phép con hỏi ? Có phải tất cả chúng sanh đều được quy y hay không thầy . Vậy con công việc có ảnh hưởng đến việc quy y không thầy . Nghành nghề nào không thể quy y thưa thầy .
Monday, December 7, 201504:43
Guest
Thay cho con hoi la ,con muon bt nguoi tre tuoi nhung chung con co the tung bai kinh nao tai gia de cau binh an chung sanh gia dinh hoa giai moi lam loi trong cuoc song k thay ,xin thay giup con mo loi
Thursday, May 28, 201505:50
Guest
Co thay nhe long hon khi nghe kinh sam hoi .con cam on thay rat nhiu ,thay giang rat hay!!!
Sunday, January 18, 201508:05
Guest
MOI LAN NGHE THAY DD PHAP HOA TUNG KINH .CON CAM THAY LONG CON THANH THAN NHE NHAN . CON NGUYEN MOT LONG THANH TAM SAM HOI .CON NGUYEN TU NAY SE TU TAM LAM LANH LANH DU.TAO PHUC DE CHO THAN TAM AN LẠC .CON NGUYEN PHAN DOI CON LAI CON SE QUY Y PHẬT NAM MO A DI DA PHAT
Sunday, December 14, 201414:38
Guest
Con da gay ra nhieu toi loi rat lon con mong duc phat tu bi day cho con phai sam hoi nhu the nao de giam bot toi
Thursday, August 28, 201411:42
Guest
cuoc doi con buon qua su thay oi . con rat chan nan cuoc song nay nhung vi con trai cua con con rang song boi con khong muon con cua con kho dau tro thanh ke khong bo khong me thay ah ! nammoadidaphat
Wednesday, February 27, 201308:00
Guest
Nam mo a di da phat,
Con rat cam on Thay da doc Sam hoi sau can, con dang tu tap ve dao Phat, con nho rang "Kinh" la do nhung loi day tu kim khau cua Duc Phat, "Sam" la nhung loi day cua cac Thay To, neu noi "Kinh sam hoi" thi that la kho hieu, con kinh cac thay day cho con duoc hieu. Con rat cam on cac Thay.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 14812)
Đảnh lễ Thù Ân (31-5-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 27864)
Lễ Cầu An (16-2-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 27406)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Giọng niệm: TT Nguyên Tạng
(View: 21081)
Công Phu Khuya - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 25406)
Đại Bi Sám Pháp - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 16306)
Kệ chuông - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 13978)
Lễ Cầu Siêu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 14161)
Lễ Sám Hối (21-1-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 27625)
Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 16633)
Niệm Phật Tiếp Dẫn - Giọng niệm: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 18576)
Lạy Hồng Danh Sám Hối - Tại Chùa Phật Đà - Hướng dẫn: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 16977)
Xướng Lễ 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà - HT Thích Trí Thủ biên soạn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 20216)
Kinh Phổ Môn - Nghĩa - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 75455)
Kinh Kim Cang - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 24119)
Kinh Dược Sư - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 18987)
Kinh Di Đà Diễn Kệ - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 17983)
Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 20451)
Kinh Di Giáo - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 35617)
Chẩn tế cô hồn theo cung bậc nghi lễ Huế, do HT Thích Từ Phương làm sám chủ - Source: buddhistedu.org
(View: 79999)
Tụng Thần Chú Lăng Nghiêm - Quý Thầy Giọng Miền Trung
(View: 29703)
Kinh Tám Điều - Từ Tâm; ĐĐ Thích Chiếu Túc tụng
(View: 20692)
Kinh Từ Tâm; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 33768)
Các bài sám về cha mẹ; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 23535)
Các Bài Sám; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 29288)
Kinh Lăng Nghiêm; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 26996)
Niệm Phật Tiếp Dẫn; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 31434)
Kinh Địa Tạng; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 27007)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 14-28); TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 109805)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 1-13); TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 20677)
07 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 2 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 59782)
15 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 1 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 26443)
Kinh 48 lời nguyện của Phật A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 94883)
Chú Đại Bi; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 31623)
Công Phu Khuya; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 32745)
Kinh A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 28259)
Kinh Dược Sư; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 30898)
Kinh Phổ Môn: Âm - Nghĩa; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 29006)
Kinh Vu Lan; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 100782)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật; TT Thích Trí Thoát niệm
(View: 29156)
Niệm Phật Kinh Hành; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 33131)
Sám Hối Hồng Danh; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 47649)
Mục Liên Sám Pháp - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
(View: 27142)
Từ Bi Thủy Sám - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
azipos-point-of-sale-300x300
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều