Subscribe HoaVoUu Youtube
Kính mời Subscribe kênh
YouTube Hoa Vô Ưu
Sitemap Hoavouu.com
Điền Email để nhận bài mới

15 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 1

Thursday, September 23, 201000:00(View: 59876)
15 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 1
15 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 1

Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ


Cho downloadReader's Comment
Wednesday, April 19, 201701:27
Guest
Quí vị lam on chỉ Khánh cách tải các bài sám này ve laptop , mình muon cho vao dien thoại để nghe mổi ngày nhưng laik không thấy chổ nào có chử tải vê.
cám ỏn rất nhiêu.
Tuesday, August 12, 201415:15
Guest
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
CON XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY ĐÃ CHO CHÚNG CON NHỮNG BÀI KINH TỤNG THẬT QUÝ BÁO!
CON XIN KÍNH CHÚC QUÝ THẦY ĐƯỢC NHIỀU SỨC KHỎE, VẠN SỰ KHIẾT TƯỜNG, MAU CHÓNG THÀNH PHẬT QUẢ CHO CHÚNG CON ĐỜI ĐỜI NƯƠNG TỰA.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Wednesday, August 15, 201207:00
Guest
A Di Da Phat, cau cho tat ca chung sanh khi nghe nhung bai Kinh tung cua quy thay deu phat Tam Bo De va hanh theo Phat. A DI DA PHAT.
Thursday, April 21, 201107:00
Guest
hay lam thay oi.con cam on thay nhieu.xin cau cho tat ca chung sanh nghe ,lam theo loi thay.nam mo a di da phat
Saturday, February 19, 201108:00
Guest
VO LUONG CONG DUC!!!!!!!!!!!!
CO GI BANG BO THI PHAT PHAP

Wednesday, October 13, 201007:00
Guest
hay qua anh HANH TUE oi . anh khi nao ve viet nam . anh giu gin suc khoe nha
Friday, June 17, 201107:00
Guest
con cam on thay da ban bo cho chung con nhung bai tung niem nay
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
(View: 44896)
Kinh Vô Lượng Thọ - TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 14894)
Đảnh lễ Thù Ân (31-5-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 27939)
Lễ Cầu An (16-2-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 27517)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật - Giọng niệm: TT Nguyên Tạng
(View: 21183)
Công Phu Khuya - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 25512)
Đại Bi Sám Pháp - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 16420)
Kệ chuông - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 14092)
Lễ Cầu Siêu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 14234)
Lễ Sám Hối (21-1-2008) - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 27704)
Kinh Vu Lan Báo Hiếu - Giọng tụng: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 16707)
Niệm Phật Tiếp Dẫn - Giọng niệm: TT Thích Nguyên Tạng
(View: 18630)
Lạy Hồng Danh Sám Hối - Tại Chùa Phật Đà - Hướng dẫn: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 17055)
Xướng Lễ 48 Lời Nguyện Của Phật A Di Đà - HT Thích Trí Thủ biên soạn - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 20279)
Kinh Phổ Môn - Nghĩa - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 75763)
Kinh Kim Cang - Giọng tụng ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 24211)
Kinh Dược Sư - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 19079)
Kinh Di Đà Diễn Kệ - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 18068)
Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 20552)
Kinh Di Giáo - TT Thích Huệ Duyên tụng
(View: 35719)
Chẩn tế cô hồn theo cung bậc nghi lễ Huế, do HT Thích Từ Phương làm sám chủ - Source: buddhistedu.org
(View: 80165)
Tụng Thần Chú Lăng Nghiêm - Quý Thầy Giọng Miền Trung
(View: 30029)
Kinh Tám Điều - Từ Tâm; ĐĐ Thích Chiếu Túc tụng
(View: 20816)
Kinh Từ Tâm; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 33898)
Các bài sám về cha mẹ; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 23604)
Các Bài Sám; ĐĐ Thích Chiếu Niệm tụng
(View: 29421)
Kinh Lăng Nghiêm; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 27134)
Niệm Phật Tiếp Dẫn; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 31544)
Kinh Địa Tạng; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 27103)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 14-28); TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 109991)
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Phẩm 1-13); TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 20750)
07 Bài Sám Tụng Căn Bản - CD 2 - Giọng tụng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ
(View: 26531)
Kinh 48 lời nguyện của Phật A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 95134)
Chú Đại Bi; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 31711)
Công Phu Khuya; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 32878)
Kinh A Di Đà; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 28366)
Kinh Dược Sư; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 31063)
Kinh Phổ Môn: Âm - Nghĩa; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 29105)
Kinh Vu Lan; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 101033)
Niệm Nam Mô A Di Đà Phật; TT Thích Trí Thoát niệm
(View: 29289)
Niệm Phật Kinh Hành; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 33258)
Sám Hối Hồng Danh; TT Thích Trí Thoát tụng
(View: 47752)
Mục Liên Sám Pháp - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
(View: 27238)
Từ Bi Thủy Sám - Tỳ Kheo Thích Huệ Duyên tụng
Quảng Cáo Bảo Trợ
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM